Üçüncü Brifing: Evrende Özgürlük

Şimdi size özgürlüğün bir kez tesis edildiğinde neye benzediğine dair bir perspektif sunacağız. Bir dünyanın özgür olabilmesi için birleşik bir hükümete sahip olması gerekir. Bu hükümet dünyanın farklı gruplarından ve bölgelerinden temsilciler içerebilir, ancak birleşik bir hükümet olmalıdır. Savaşan kabilelerden ve hatta büyük uluslardan oluşan bir yamalı bohça olamaz, çünkü bu sadece müdahale ve manipülasyona davetiye çıkaracaktır. Özgür olan uluslar bireysel yaratıcılığı ve bireyin içindeki İlimin değerini teşvik eder, ancak bu İlim yalnızca bireyin meşguliyetlerine değil, dünyanın daha büyük çıkarlarına hizmet edebileceği bir yere yönlendirilmelidir. Buradaki gerçek yetenek son derece tanınır ve değerlidir, ancak yönlendirilmelidir. Bu sadece bireyin takdiri değildir. Ulusun zenginliğinin bir parçasıdır.

İnsanların yaşamlarının basitçe kataloglandığı ve yönlendirildiği, bireysel yeteneklerin nadiren kullanıldığı, toplumdaki itibarın yalnızca aile soyuna ya da bölgesel ihtiyaçlara dayandığı özgür olmayan ulusların aksine, özgür uluslarda bireye değer verilir ve becerileri ve bilgelikleri geliştirilir çünkü bu bilgelik ve becerilere dünyanın istikrarı ve refahı için ihtiyaç vardır. En büyük faydayı sağlayabilecekleri yerlere hizmet etmek üzere gönderilirler. Ancak bu, yalnızca bireyin arzularına değil, bütünün ihtiyaçlarına dayanır.

Başıboş bireylerden oluşan bir dünya Büyük Toplumda asla özgürlüğü tesis edemeyecektir. Burada bireysellik hizmet etmelidir, ancak bireye göre hizmet eder ve özgür bir ulusu özgür olmayan bir ulustan ayıran şeylerden biri de budur.

Özgür bir ulusta anlaşmazlıklara ancak belli bir noktaya kadar müsamaha gösterilir. Sürekli isyan varsa, ulus asla istikrarlı olamaz; vatandaşlarına sunduğu özgürlükleri korumak için bile daha büyük bir özgürlük örtüsünü asla üstlenemez. Bu istikrara ve güvenliğe dışarıdan sahip olmalıdır.

Henüz Büyük Toplumda yaşadığınızın ve onun etkilerine maruz kaldığınızın farkında değilsiniz, bu nedenle belki de bu size şu anda bulunduğunuz yerden çok farklı görünüyor. Ancak bu anlamaya ve düşünmeye başlamanız gereken bir şeydir. Birleşik bir güç olabilmek için, bu özgürlüğü gerektiren büyük ihtiyacın anlaşılması ve bu özgürlüğe katılmaya ve hatta onun uğruna bazı kişisel özgürlükleri feda etmeye istekli olunması gerekir.

Özgür toplumlar mümkün olduğunca kendi yerel kaynaklarını korumalı ve sadece temel ihtiyaçlar için diğer özgür uluslarla ticaret yapmalıdır.

Şu anda sahip olduğunuz özgürlük büyük ölçüde sadece bireyin kaprislerine ya da arzularına hizmet etmektedir, ancak Büyük Toplulukta özgürlüğün anlamı bu değildir.

Özgür toplumlar mümkün olduğunca kendi yerel kaynaklarını korumalı ve sadece gerekli şeyler için diğer özgür uluslarla ticaret yapmalıdır. Dolayısıyla, ileriye dönük herhangi bir istikrar ve güvenlik söz konusu olacaksa, dünyalarının yağmalanmasına izin verilemez.

Burada büyük bir itidal olmalıdır. Çünkü bilgelik her zaman büyük bir kısıtlama gerektirir. Ve özgürlük her zaman gerçekten yapmakta özgür olmadığınız şeylerin farkında olmanız gerektiği anlamına gelir.

Özgür uluslar burada büyük ölçüde kendi kendilerine yeterli olmalıdır. Çok birlik içinde olmalılar. Ve çok sağduyulu olmalıdırlar. Bunlar evrendeki özgürlüğün üç büyük gerekliliğidir.

Bu dünyanın özgürlüğüdür. Büyük Topluluktaki bireylerin haklarını güvence altına alan, tüm dünya uluslarının özgürlüğüdür. Ancak bu haklar zorunluluktan dolayı sınırlandırılacaktır.

Özgür ulusların özgür kalabilmeleri için, özellikle de dünyalarının başkaları için değerli olduğu görüldüğünde, kendilerine yöneltilen tüm ayartmaları engelleyebilmeleri ya da bunlara karşı koyabilmeleri gerekir. Burada özgürlüğün özgür olmayan uluslar için büyük bir tehdit olarak görüldüğünü görmelisiniz. Özgür ulusların sahip olduğu özgürlüklerin kendi halklarını bir şekilde etkileyerek isyana, hoşnutsuzluğa ve anlaşmazlığa yol açabileceğinden korkuyorlar.

Bugün keyfini çıkardığınız sanat, müzik ve dans gibi şeyler özgür olmayan kültürler için büyük bir tehdit olarak görülecektir. Özgür bir ulusun vatandaşlarına sağlayabileceği bireysel özgürlükler, özgür olmayan uluslar için bir tehdit olarak görülecektir.

Sonuç olarak, özgür uluslar evrene yayın yapmazlar. Eğer kaçınabilirlerse, kendi dünyalarında hayatın nasıl olduğunu ifşa etmezler. Her zaman çok kontrolcü ve manipülatif olan ve kişinin kendi dünyasını çok daha büyük ölçekteki ikna güçlerine karşı savunmasız hale getiren daha büyük ticaret ağlarına girmezler.

Özgür uluslar, çevrelerindeki daha büyük uluslarla, bu büyük ulusları özgür ulusların alanlarından ve faaliyetlerinden uzak tutmak için müdahale etmeme anlaşmaları yapmak zorunda kalmışlardır.

Özgür uluslar burada büyük ölçüde kendi kendilerine yeterli olmalıdır. Çok birlik içinde olmalıdırlar. Ve çok sağduyulu olmalıdırlar. Bunlar evrendeki özgürlüğün üç büyük gerekliliğidir. Ve bunlardan kaçamazsınız. Burada hiçbir istisna yoktur.

Özgür uluslar sağduyulu davranarak, bayraklarını dikmek, etkilerini göstermek ya da başkalarının işlerine müdahale etmek için evrende dolaşmazlar. Bu Brifingler aracılığıyla yaptığımız gibi, özgürlüğü ve sorumluluğu teşvik edebilirler, ancak müdahale etmezler. Çünkü müdahale etmek kişinin kendi takdir yetkisini aşması demektir. Müdahale etmek kendinizi daha geniş bir evrende tanıtmak demektir ve özgür uluslar bunu yapmak istemezler. Yalıtımları, eşsiz başarıları için kritik öneme sahiptir.

Özgür uluslarda, bireyin içindeki İlimin gücüne değer verilir ve toplumlarının kısıtlamaları dahilinde bile desteklenir. Özgür olmayan uluslarda ise bu ya bilinmez ya da acımasızca bastırılır. Ve özgür olmayan uluslarda Bilgelerin toplantıları hayatta kalabilmek için büyük bir gizlilik içinde gerçekleşmelidir, ki bu genellikle böyledir.

Dünyanızın insanları, aranmak, teşvik edilmek ve bu dünyaya davet edilmek için evrenin dünyanın kendisinden daha iyi -daha yüce, daha özgür, daha ruhani, daha etik- olması gerektiğini düşünür. Bu belki de izolasyon içinde yaşayan ırkların normal beklentisidir. Büyük Topluluğa katılmamız başlayana ve Müdahale ile yüzleşmek zorunda kalana kadar bizim dünyalarımızda da durum böyleydi.

Size bunları anlatıyoruz çünkü özgürlük yolculuğunun gerçekte neyle ilgili olduğunu anlamalısınız. Bu bireysel mutlulukla ilgili değildir. Irkınızın özgürlüğü ile ilgilidir. Bireysel arayışlar ya da düşkünlüklerle ilgili değildir. Bu, dünyanızın istikrarı ve güvenliğiyle ilgilidir. Buradaki özgürlük evrende bir hak değildir. Ciddiyetle ve tutarlı bir şekilde kazanılması ve tüm zorluklara karşı korunması gereken büyük bir ayrıcalık ve büyük bir başarıdır.

Evrende hayatta kalmayı umuyorsanız, evrendeki yaşama romantik bir bakış açısıyla yaklaşamazsınız. Bilgeliğin getirdiği büyük ayıklık budur. Temas’ın değeri ya da diğer ırkların dünyanıza müdahaleleri yoluyla size özgürlük hakkında öğretebilecekleri hakkında hayali fikirlere kapılmayın; çünkü bu ölümcül bir hatadır ve trajiktir.

Bilgelerin Ağları vasıtasıyla, bu dünyaya, burada hâlâ var olan özgürlük ve bilgelik iplerini sürdürmek ve desteklemek için ne kadar çok şey verildiğini biliyoruz. Bu amaçla dünyanıza çok fazla yatırım yapıldı. Teknolojik gelişiminizde ilerlerken ve yükselirken bile, dünyanızın buradaki potansiyeline, evrende özgür bir ırk olma potansiyeline, kendi iradenizle ve birbirinizle işbirliği yaparak ele geçirmeniz ve geliştirmeniz gereken bir potansiyele büyük önem verilmektedir.

Size bu özgürlüğü biz veremeyiz ve evrende size bu özgürlüğü verebilecek ya da buraya gelip bunu sizin için tesis edebilecek başka bir ırk da yoktur. Bunu vaat eden herhangi bir ırk sizi gerçekten kandırmaktadır ve başka amaçlar için, kendi amaçları için buradadır.

Bununla birlikte, uzayın bu sektöründe başka bir özgür ırkın olması bizim yararımızadır. Bunu memnuniyetle karşılarız, ancak resmi bir ilişki istemiyoruz. Resmi ilişkilere hazır değilsiniz. Ve uzun bir süre daha hazır olamayabilirsiniz. Yeterince güçlü değilsiniz. Yeterince birleşmiş değilsiniz. Yeterince olgun değilsiniz, hala çatışma, savaş ve yıkıcı rekabete kendinizi kaptırmış durumdasınız.

Eğer sizinki gibi dünyalarda Bilginin ortaya çıkışını destekleyebiliyorsak, bunu İlahi Olanın emirlerine göre, hükümetlerin ağları aracılığıyla değil, İlim Ağları aracılığıyla yapacağız. Kendi hükümetlerimiz bile burada ne yaptığımızı bilmiyorlar. Teoride bunu destekleseler de, bu bilgiye sahip olmaları akıllıca değildir, çünkü o zaman eylemlerimizden sorumlu olmaları gerekecektir.

Çoğu durumda, özgür uluslar çevrelerindeki daha büyük uluslarla, bu büyük ulusları özgür ulusların alanlarından ve faaliyetlerinden uzak tutmak için müdahale etmeme anlaşmaları yapmak zorunda kalmışlardır. Bizler dünyanıza hizmet etmek için küçük varlığımızla buna aykırı davranıyoruz. Çünkü biz, hakkında çok az şey bildiğiniz, ancak eğitilmeniz gereken Yüksek Güçler tarafından yönetiliyoruz ve bundan sonra konuşacağız.