Beşinci Brifing: Büyük Koordinasyon

Dünyaya büyük bir Vahiy gönderildiğinin farkındayız. Bu Vahiy bize verilmemiş olsa da, onunla bağlantılıyız. Çünkü Tanrı bizden Bilge Ağları aracılığıyla bunu yapmamızı, bu gelecek vaat eden dünyanızı alıp ona bilgelik, cesaret, güç ve amaç vermemizi, eğilimlerinin üstesinden gelmesi ve zorlu geleceğine hazırlanması için ona şimdi sahip olması gerektiğini söyledi. Kendi dünyalarımızda, farklı zamanlarda ve farklı durumlarda özgürlüğümüzü kazanırken bize yardım edildiği gibi, size de benzer bir şekilde yardım etmek bizim görevimizdir, çünkü bu, bilgeliğin ve gücün evrende paylaşılma yollarından biridir. Bu uzun bir kökendir. Kadim tarihini bilmesek de, biz onun ifadesinin bir parçasıyız.

Bu Brifinglerle size gelişimiz, dünya için bu Vahiy ile bağlantılıdır. Dünya için Tanrı’dan gelen bir Vahye sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Evrende bunun kamuya açık bir şekilde gerçekleşebileceği çok az dünya vardır. Özgür bir ulusta bu mümkündür ve gerçekleşir, ancak yine de çok nadirdir.

Bu Vahyin bahsedeceği her şeyi bilmiyoruz, ancak bunun bahsettiğimiz şeylere hazırlığınızın bir parçası olduğunu biliyoruz. Bunun insanlık için bir güç ve kudret armağanı olduğunu biliyoruz.

Yine de evrendeki yaşamın gerçeklerine ve burada sözünü ettiğimiz, sizin için ve geleceğiniz için son derece önemli olan şeylerin anlamına tanıklık etmeye çağrıldık. Tüm bunlar, insanlığa bu büyük vaadi ve büyük yardımı getirmek için kurulan Büyük Koordinasyonun bir parçasıdır.

Şu anda dünyanızdan uzaktayız, bu nedenle olanlara tanık olamıyoruz. Yine de bu Büyük Koordinasyonun bir parçasıyız. Küçük grubumuzda, hala kalanlarımız olarak kendimizi buna adadık.

Bu büyük Vahiy için bir Elçi olduğunu anlıyoruz ve İnsanlığın Müttefiklerinden gelen Brifingleri bu Elçiye göndermek üzere yönlendirildik. Onunla temasımız Yüksek Güçler tarafından mümkün kılındı, temas öyle bir şekilde sağlandı ki hiçbir teknolojik araçla müdahale edilemedi ya da izlenemedi.

Bu, mümkün olan her yerde ve mümkün olduğu ölçüde bilgeliği, özgürlüğü ve İlimi teşvik etmek için İlahi Olan’ın evrende çalışma şeklinin bir parçasıdır. Bu büyük Vahyin dünyanızda yeterli sayıda insanla buluşması ve onlara ulaşması için dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yoktur.

Biliyoruz ki özgürlük evrende bir hak değildir. Nadir ve değerli bir şeydir. Büyük bir kararlılıkla tesis edilmeli ve güvence altına alınmalıdır.

Bu da bizim görevimizi yerine getirmektedir ki o da bahsettiğimiz bu şeylerden bahsetmek ve size evrenden büyük denemeler ve büyük gereklilikler yoluyla öğrenmek zorunda kaldığımız Bilgelik ve İlimi getirmektir.

Şu anda burada sözünü ettiğimiz tüm bu şeylerin pek çok kişi için çok kafa karıştırıcı olacağının farkındayız. Daha önce Tanrı’dan gelen Vahiyden söz etmedik çünkü ifade etmekle yükümlü olduğumuz her şeyle birlikte size vermekle yükümlü olduğumuz bilgeliğin insanlar tarafından kavranmaya çalışılmasının çok fazla olacağını düşündük.

Ama artık uzakta olduğumuza göre, başka konulardan söz edebiliriz. Aranızda bulunduğu için çok şanslı olduğunuz bu İlahi Vahye tanıklık etmemiz gerekiyor. Keşke bugün sahip olduğunuz özgürlüğün ne kadar büyük bir insani fedakârlık ve özverinin ürünü olduğu düşünüldüğünde ne kadar şanslı olduğunuzu görebilseydiniz. Bunun ne kadar nadir bir olay olduğunu anlayabilseydiniz, minnettarlığınız coşardı ve bunun büyük önemini anlayacaktınız.

Özgürlüğün gerçekliğinden yine bulunduğumuz yerden ve bildiklerimizden hareketle söz etmeliyiz; zira bizden bu şeylere yalnızca ideolojimiz ya da bu şeyler hakkında düşünme biçimimizle değil, deneyimlerimizle tanıklık etmemiz istenmektedir. Özgürlüğün evrende bir hak olmadığını biliyoruz. Nadir ve değerli bir şeydir. Büyük bir kararlılıkla tesis edilmeli ve güvence altına alınmalıdır.

Özgürlük ve kendi kaderini tayin etme fırsatına sahip olmak istiyorsanız daha büyük güç, daha büyük kuvvet ve bunların gösterileri gizlenmelidir.

Bu şekilde hizmet etme, başka bir ırka bu şekilde hizmet edebilme özgürlüğünü kazandık – dünyanızdaki insanların duyabileceği, tanıklık olarak sunulabilecek bir şekilde. Bu gerçekten de ne kadar nadir bir durum.

Uluslarımızda özgürlüğümüzü güvence altına almayı başardıktan sonra, Büyük Güçler bize doğrudan hizmet edebildikleri için bu şekilde yardım aldık. Zira özgürlüğün geliştirilmesi ve özgürlüğün istikrarı büyük bir olgunluk, bilgelik ve itidal gerektiren süregelen bir mücadeledir. Belki de düşündüğünüz gibi aydınlanmış toplumlar olmasak da, bu fırsata sahip olacak ve bu şekilde hizmet görecek kadar özgürüz.

Ancak insanlık şu anda bile henüz bu özgürlüğe sahip değil, çünkü dünyanız için yeni bir Vahiy büyük ölçüde direnilecek ve tartışılacaktır. Bunu böyle yapan, ırkınızın bir bütün olarak evrimidir.

Yine de evrende yaşamın eşiğinde dururken, size verilen daha büyük bir avantaja ya da daha büyük bir güce sahip olamazdınız. Çünkü defalarca söylediğimiz gibi, hiçbir ırk gelip sizin için özgürlük tesis etmeyecek. Hiçbir ırk gelip sizin için teknolojinizi yükseltmeyecek. Hiçbir ırk gelip dünyanızı sizin için yönetmeyecek. Sizin için değil. Bu kabul edilmesi gereken bir gerçektir, yoksa neyle karşı karşıya olduğunuzu anlayamazsınız.

Göreviniz, halkınızın ve dünyanızın özgürlüğünü güvence altına almak, dünyanızda Bilgiyi canlı tutmak, her şeyi kişisel güç ve çıkar için kullanmak isteyen başkaları tarafından her zaman tehdit ve saldırı altında görüneceği dünyanızda bilgeliği canlı tutmaktır.

Bir ırkın diğerine burada yaptığımız şekilde hizmet edebilmesi çok nadirdir, çünkü genellikle destek yolları çok gizli, çok incelikli, hükümetlerin gözetiminin ötesindedir. Bahsettiğimiz şey çok kıymetli bir şeydir.

Özgür toplumlarla ilgili olarak size söylememiz gereken başka bir şey daha var. Özgür toplumlar faydalı teknolojinin sınırlarının farkındadır. Teknolojiyi çok ileri götürürseniz, temel ihtiyaçlarınızın ötesine, toplumunuza sağlayacağınız temel faydaların ötesine geçerseniz, başka güçleri kendinize çekersiniz. Evrendeki izolasyonunuz azalmaya başlar. Artık gizlemesi çok zor güçlerle baş başa kalırsınız.

Çünkü ırklarımız bahsettiğimiz şekillerde özgür olsalar da, bizi her zaman izleyen başka gözler vardır. Herhangi bir olağanüstü yetenek ya da olağanüstü teknoloji sergilediğimizde, bu giderek daha büyük bir incelemeye ve iknaya davetiye çıkaracaktır. Diğerleri, düpedüz fethetmek dışında her türlü yolla bunu bizden elde etmeye çalışacaktır. Bu nedenle sahip olabileceğimiz güçler çok ince bir şekilde ifade edilmeli, hatta dünyalarımıza rehberlik eden Bilgeler arasında halkın gözünden uzak tutulmalıdır.

Bu, evrendeki yaşamın gerçeğidir; özgürlük ve kendi kaderini tayin etme fırsatına sahip olmak istiyorsanız, daha büyük güç, daha büyük kuvvet ve bunların gösterileri gizlenmelidir.

Diğer uluslarda bizim işlerimizi görmeye çalışan, ne yaptığımızı, nelere sahip olduğumuzu, güçlü ve zayıf yönlerimizi anlamaya çalışan kahinler var. Buna ancak belli bir dereceye kadar karşı koyabiliriz. Çünkü evrenin gözleri bir kez üzerinize dikildiğinde, izlemeye devam edeceklerdir. Teknolojik yollarla ya da daha incelikli yollarla bu böyle olacaktır.

Dolayısıyla dünyalarımızı yöneten Bilge bildiği her şeyi halkla paylaşmaz, çünkü halk bunu sağduyuyla sürdürecek kadar güçlü değildir. Bütün bir ırktan bunu istemek çok fazla. Özgürlüğün her şeyi bilme özgürlüğü olduğunu düşünen sizler, ne düşündüğünüzü ya da daha büyük güçlerin varlığı arasında bunun anlamını bilmiyorsunuz.

Bu nedenle, teknolojinin bir ırkın gerçek ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçmemesi gerektiğini anlayın. Size kullanamayacağınız ve saklamanız gereken güçler verir. Dışarıdan müdahaleye, manipülasyona ve giderek daha büyük bir incelemeye davetiye çıkarır. Bu nedenle, durmaksızın teknoloji geliştirmenin değerli ve asil bir uğraş olduğunu düşünmeyin. Sadece belirli şekillerde, belirli bir noktaya kadar faydalıdır. Bunun ötesinde tehlike ve risk yaratır.

Diğer ulusların sahip olmadığı bir içgörü ya da teknoloji gücüne sahipseniz, bunu sizden isteyeceklerdir. İşte bu yüzden Bilge gizli kalmalıdır, bu evrendeki büyük ve kalıcı bir gerçektir.

Güçle birlikte bu sorumluluk, bu sağduyu, bu ayırt etme, bu dikkat, başkaları üzerindeki etkileri ve dışarıdan davet edebilecekleri şeyler ışığında kişinin zihnine, eylemlerine ve düşüncelerine çok dikkat etmesi gelir. Grubumuzdaki hepimiz bu büyük Öğretinin öğrencileriydik ve siz de şimdi bunu tamamen ihtiyaçtan dolayı öğrenme fırsatına sahipsiniz.

Özgür uluslarımız istikrar ve güvenlikle meşgul olmalıdır; çünkü özgür uluslar, özgür olmayan, teknolojik ve askeri açıdan daha güçlü olan büyük uluslarla bir arada yaşayamazlar. Yalnızca sınırlarımızı değil, düşüncelerimizi de korumalıyız. Bu, her yerdeki Bilgelerin yüküdür.

Dünya için Yeni Vahyin insanlara bunları öğretebileceğini ve bunu insanlık ailesine verebileceğini anlıyoruz. Eğer bu doğruysa, o zaman bu çok büyük bir işarettir.

Aranızda bununla gerçekten bilge hale gelenlerin olması mümkündür. Göreviniz, halkınızın ve dünyanızın özgürlüğünü güvence altına almak, dünyanızda İlimi canlı tutmak, her şeyi kişisel güç ve çıkar için kullanmak isteyen başkaları tarafından her zaman tehdit ve saldırı altında görüneceği dünyanızda bilgeliği canlı tutmaktır. Bu, Büyük Toplumda olduğu kadar sizin dünyanızda da bir gerçektir. Bugün burada size söylediğimiz her şey dünyanızdaki bir gerçektir, çünkü her yerde bir gerçektir. Ayrılık âleminde de bir gerçektir.

İnsanlık ailesi büyük bir potansiyele sahip olduğu için bu büyük ve ölçülü öğretiyle size cesaret veriyoruz. İlahi olanın farkındalığı ve bireyin içindeki İlimin gücü dünyanızda yok edilmemiştir. Unutulmamıştır. Hala pek çok kişi tarafından değer görmektedir ve dünyanızın bazı bölgelerinde hala pek çok kişi tarafından uygulanmaktadır. Bu, çok az ilerleyen ırkın bu tür bir potansiyele sahip olduğu evrende büyük bir işarettir.

İçinizdeki İlimin bunlara yanıt verebileceğini ve bununla yankılanabileceğini biliyoruz çünkü bu daha büyük bir hakikat âlemidir, çünkü yaşamınızda sizin de Büyük Koordinasyonun bir parçası olmanız gerekiyordu. Şu anda size uzak bir olasılık gibi görünse de, belki de kim olduğunuzun ve bu zamanda neden dünyada bulunduğunuzun temelini oluşturmaktadır, çünkü durumunuzu doğru ve faydalı bir şekilde algılamanızı ve yanıt vermenizi sağlayabilecek gücü, vizyonu ve rezonansı tek başına elinde tutmaktadır. Bizim için yaptığı gibi, sizi sıradan ve hayal kırıklığı yaratan bir yaşamdan çok daha büyük bir hizmet ve anlam âlemine çağıracaktır.

Görevimiz tamamlanana kadar henüz kendi dünyalarımıza dönemeyiz. Bunun gerçekleşmesi uzun yıllar aldı, hatta şu ana kadar bile. Pek çok zorluk ve aksilik yaşandı. Grubumuzun üyelerini kaybettik. Uzak ve güvenli cennetlere kaçmak zorunda kaldık. Dünyanıza katılan Müdahale, ilk Brifing setimiz teslim edildikten sonra bizden haberdar oldu ve bizi aramaya başladılar. Varlığımızı beklemediklerini ve mesajımızla meydan okuyacaklarını ve tehdit edeceklerini düşünmüyoruz.

Yine de görevimiz henüz tamamlanmadı, çünkü artık yakınınızda olmasak da, evrenden size hala sağlayabileceğimiz Bilgelik var. Bu Bilgeliğe şimdi ihtiyacınız var ve ilerledikçe daha da fazla ihtiyacınız olacak.