Üçüncü Brifing: Müdahele’nin Araçları

Özgürlüğün üç gerekliliği ışığında dünyanızda meydana gelen Müdahale hakkında konuşmalıyız. İlk olarak, müdahalenin doğanın bir parçası olduğunu görmelisiniz. Meydana gelmek zorunda. Gerçekleşmeye mahkumdur. Evrende gücü olan herkes müdahale, rekabet ve izinsiz giriş riskiyle karşı karşıya kalmak zorundadır. Herhangi bir şekilde – teknolojik avantaj veya nadir ve değerli kaynaklar – bir avantaj elde eden herkes, evrendeki müdahale ve rekabet sorunuyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu evrensel bir sorundur ve bilgeler bu yüzden gizli kalır. Bu yüzden insanlık son derece gizli olmayı öğrenmelidir. Muazzam bir doğal çeşitlilik ve biyolojik kaynaklar dünyasında yaşıyorsunuz. Bugün dünyanıza müdahale edenler, en çok değer verdiğiniz kaynaklarla ilgilenmiyorlar. Biyolojik kaynaklar, özellikle yaşamın yapı taşlarını temsil eden kaynaklar olan genetik ajanlar, klorofil, kan ve plazma ile ilgileniyorlar. Bunlar, çorak dünyalarla dolu bir evrende değerli ve büyük ölçüde ihtiyaç duyulan şeylerdir. Bunlardan bazıları yasadışı ticareti, etik nedenlerle izin verilmeyen ticareti temsil eder, ancak yine bu ticaret mevcuttur.

Burada nadir metaller de aranır – bunlar farkında olduğunuz metaller ve farkında olmadığınız metaller. Bunlar insan yardımı ile çıkarılmalıdır. Yabancı bir ırk bu dünyada yapmak istediği her şey için kayda değer bir insan yardımına sahip olmalıdır. Bunun nedeni, bu dünyanın evrene ve steril ortamlarda gelişen, bunun gibi biyolojik, karasal ortamlarda olmaya adapte olmayan ırklara sunduğu biyolojik engeldir. Bunun gibi dünyalar çok nadir olduğu için, evrende bu adaptasyona sahip çok az ırk vardır. Bu nedenle yerli ırkların yetiştirilmesi ve müdahale eden ırklarla genetik olarak aynı eksene getirilmesi gerekir. Bu zaman alıcı bir süreçtir, ancak sonuçların bu tür faaliyetlerde bulunanlar tarafından buna değdiğine inanılmaktadır.

Müdahale iki çeşittir. Neredeyse her zaman bir ırkı temsil eden, büyük özgürlük ve dokunulmazlıkla çalışan, daha büyük güçlerin müşterileri olan kaynak kaşifleri vardır. Bazen, yasadışı ticaretle uğraşan bağımsız ticaret ağlarının müşterileri olurlar. Dünyanızda olmuş ve şu an dünyanızda olan bu kaynak kaşifleri bu grubun üyelerini temsil eder.

Sonra birden çok ırkı içeren, hiyerarşik ve çok iyi organize olmuş Kolektifler var. İşçi sınıfları özel amaçlar için üretilmiştir ve tüm ileri ırkların dahil olmadığı bir uygulama olan kolektif ıslahla uğraşırlar. Kolektifler bu dünyada daha kalıcı bir konut ararlar. Kendileri veya müşterilerinin uzaktan sahip olabileceği ve insan yardımıyla yönetebilecekleri bir dünya istemektedirler. Bu nedenle insan psikolojisi, insan fizyolojisi ve üreme sürecinizin yanı sıra Dünya’da var olan biyolojik tehlikeleri incelemek için büyük özen gösterilmiştir. Bitki örneklerinin alınmasının ve dünyanın bu kadar uzun süredir gözlemlenmesinin nedenlerinden biri de budur.

Gelişmiş bir teknolojik ırkın dünyanıza uyum sağlamada zorluk çekeceğini ve bilim ve tıp teknolojilerinin burada karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayacağını düşünmeniz şaşırtıcı olabilir. Ancak ne yazık ki, bu zorluklar o kadar büyüktür ki, burada var olan biyolojik ajanlara kolayca dayanabilecek steril veya neredeyse steril ortamlarda evrimleşen bir ırk yoktur. Hayvanlarınızın hastalıkları bile onları etkileyebilir. Öyle büyük bir tehlike ki, yakın tarihte çok az ırk bu dünyayı kolonileştirmeye çalıştı.

Ancak şimdi Kolektifler bir avantaj görüyorlar, çünkü insanlık kullanabilecekleri ağlar kurdu – dünya çapında iletişim, dünya çapında kaynak çıkarma ve temel düzeyde, kullandıkları ve dayandıkları arayüz oluşturabilecek yeterli bir teknoloji seviyesi.

İnsanlık ayrıca daha büyük yıkıcı güç kaynakları geliştiriyor ve bu gücün tam olarak işlenmesi durumunda, bu tür müdahalelerin denenmesi daha zor olacaktır.

Son olarak, Müdahalenin aradığı kaynakların çoğunu tehdit eden doğal ortamınızın bozulması söz konusudur. Bu yüzden Müdahale son yarım yüzyılda olgunlaşmış, dört temel faaliyeti içeren hızlandırılmış bir aşamaya girmiştir: hükümet, ticaret ve din alanlarında güç pozisyonlarında bulunan belirli bireyleri ikna etme girişimi; dünyanın içinde fiziksel bir varlık ve aşinalık oluşturmak; insani çatışmanın teşvik edilmesini de içeren dini görüş ve eğilimleri etkilemek; ve Müdahaleye taraf olan ve burada dünyada daha büyük yönetim güçleri üstlenebilecek, insan formunda adapte edilmiş varlıklar yerleştirmek için melezleştirme programı. Bu birbiriyle ilişkili dört program Kolektiflerin faaliyetlerini temsil eder.

Kaynak kâşifleri, onları bulabildikleri sürece, ihtiyaç duydukları şeyleri alarak daha basit bir şekilde çalışırlar. Ancak Kolektiflerin bu dünyada güç ve etki kurma konusunda daha karmaşık ve uzun vadeli bir planı vardır. İnsan ailesinin güçlü ve zayıf yanlarını ve çatışmaya olan eğiliminizi bilirler. Hedeflerine koydukları insan sadakatini kazanmak için, kendilerinin insanlığa kendi sorunlarıyla ilgili ve şu anda karşılaştığı büyük zorluklara ilgili yardım edebilecek ve hatta onları bu sorunlardan kurtarabilecek yetenekte olduklarını insanlığa sunmaları gerektiğini fark ettiler. Müdahale kendisini daha aydınlanmış bir biçimde sunacaktır – manevi ajanlar olarak, savaşın ve çatışmanın üstesinden gelmiş, barış içinde yaşayan ve insanlığın şimdi kullanabileceği ve gerçekten de çevresini kurtarmak ve dünyadaki çatışmayı durdurmak için şimdi ihtiyaç duyduğu teknolojiye ulaşmış olanlar gibi sunacaktır.

İnsan birliği müdahaleye karşı çıkacaktır, çünkü birleşmiş bir insanlık müdahaleye karşı çıkacaktır. Herhangi bir yabancı gücün buraya erişim ya da avantaj elde etme girişimlerine karşı giderek daha dirençli hale gelecektir.

Yine de bunların hepsi bir aldatmacayı temsil eder, çünkü Kolektifler aslında insani çatışmayı artırmaya, en güçlü dünyevi iktidarları zayıflatmaya ve insani başarısızlıkla bağlılık kazanmaya çalışırlar – bu onların varlığına dayanan bağlılık ve güvendir. Onların melezleme programları sadece iktidar pozisyonlarında bireyler kurmak için değil, aynı zamanda alıkoydukları bireyleri Müdahalenin temsilcileri ve savunucuları olarak programlamak içindir, bu kişiler Müdahaleyi destekleyecektir ve bu kişiler insan hükümetlerini ve otoritelerini atlayarak, insanları Müdahalenin onların yararına olduğunu ikna edecek güçlere doğrudan temas kurmak için müdahale eden güçlere doğrudan erişim sağlayacaktır.

Bu çok zeki bir yaklaşımdır, iyi tasarlanmıştır ve şimdiye kadar çok az insan direnişi ile karşılaşıp ilerliyor. Dünya hükümetleri bile birçok yönden baştan çıkarılmıştır. Onlar Müdahale ile sözleşmeler yapmışlardır ve Müdahale bunları ihlal etmiştir ve şimdi Dünya hükümetlerinde Müdahalenin farkında olan ve onu destekleyenler var ve onun farkında olan ve buna karşı çıkanlar var. Dolayısıyla, anlaşmazlık ve muhalefet tohumları birçok uluslarınızın hükümetleri içindeki iktidar koridorlarında çoktan ekildi.

Müdahale insanlığı yönlendiren aynı ihtiyaçlar tarafından yönlendirilen fiziksel varlıklar tarafından yürütülmektedir – kaynak ihtiyacı, güç ihtiyacı, servet ihtiyacı ve stratejik avantaj ihtiyacı. Evrendeki tüm ulusları yönlendiren şey budur. Bu varlıkları kötü ya da şeytani ya da meleksel olarak görmemelisiniz. Onlar, insanlığı yönlendiren aynı ihtiyaçlar tarafından yönlendirilen varlıklardır.

Şimdi Müdahalenin, evrende özgür bir ırk olabilmek için insanlığın yerine getirmesi ve kullanması gereken üç temel gereklilik bağlamında nasıl işlediğini işaret etmemiz önemlidir. Müdahale özgürlüğe değer vermez. Katılımcıları arasında bilinmemektedir. Bu nedenle, insanlığın bu üç temel gereksinimle ilgili olarak kaydetmeye çalışacağı ilerlemeye karşı çıkmaya veya onu zayıflatmaya çalışacaktır.

İnsan birliğine karşı çıkılacaktır, çünkü birleşik bir insan ailesini etkilemek çok zor olacaktır. İnsan çatışması çok kolay bir şekilde kışkırtılabilir, arttırılabilir ve yönlendirilebilir. Müdahale insanlığın Büyük Camia karşısında birleştiğini görmek istemez. Dolayısıyla, insan çatışması, özellikle insan liderlerine tavsiyelerde bulunma pozisyonlarını üstlenmiş melez bireyler tarafından teşvik edilecektir. Buradaki en etkili şey onların tavsiye rolleri. Bunlar göreceğiniz bireyler değil, çünkü herkese açık değiller. Onlar gizlenmiş ve iyi yerleştirilmişlerdir.

Ancak, hükümetler içinde muhalifleri var. Çünkü hükümetin gizli koridorlarında bir mücadele var ve bu yüzden Müdahale ticari güçleri hükümet hükümetlerinden bile daha fazla etkilemeye çalıştı. Çünkü ticari güçler açgözlülükle yönetilir. Rakiplerine göre zenginlik, güç, üstünlük ve avantaj ararlar. Kamu tarafından dikkatle incelenmezler ve genel olarak insanlara karşı sorumlu değildirler ve bu nedenle Müdahale planının insan temsilcileri ve insan irtibatları kazanma planına çok iyi adaydırlar.

İnsan birliğine Müdahale tarafından karşı çıkılacaktır, çünkü birleşik bir insanlık müdahaleye karşı çıkacaktır. Herhangi bir yabancı gücün burada erişim veya avantaj elde etme girişimlerine karşı giderek daha dirençli hale gelecektir. Bu nedenle Müdahalenin vurgusu insan krizlerini, insan çatışmalarını, insan anlaşmazlıklarını güçlendirmek ve silahların çoğalmasını teşvik etmek, insanlığı kendi belirlediği yıkım yolunda ilerletmektir.

Zayıf bir insanlık ikna karşısında savunmasız olacaktır ve zayıf bir insanlığın teknoloji tekliflerine, yönetişimde yardım tekliflerine ve evrende halihazırda var olan ticaret ağlarına bağlanma tekliflerine cevap verme olasılığı daha yüksektir. Eğer İnsanlık gerilerse, liderlerinizin veya halklarınızın sizin için sağlanacak teknoloji ve kaynak tekliflerini geri çevirmesi zor olacaktır – bu kendi kaderinizi tayin hakkınızı kesinlikle zayıflatacak ve sizi üzerinde hiç bir etki veya kontrolünüz olmayan ticaret, iş ve güç ağlarına bağımlı yapacaktır.

Müdahale, insanların liderlerine ve kurumlarına olan inanç ve güvenlerini zayıflatacak, böylece kendisini iyi huylu ve gelişmiş bir ırk olarak sunan yabancı bir güce kolayca kaydırılabilecek bir güven boşluğunu besleyecektir.

Bu faaliyetler düşünebileceğiniz anlamda kötü değildir. Onlar rekabeti temsil ederler ve rekabet doğanın bir parçasıdır. Güçlü olursanız, diğerleri sizinle rekabet eder. Eğer servetiniz varsa, diğerleri bu servet için sizinle rekabet edecektir. Dünyayı kötüye kullanırsanız, diğerleri bundan kendileri için faydalanmaya çalışacaktır. Ve eğer bölünmüş kalırsanız, diğerleri bunu kendi yararına kullanmaya çalışacaktır.

Kaynakların tükenmesine ilişkin olarak, Müdahale temel enerji gereksinimleriniz için güvendiğiniz kaynakların aşırı kullanımını destekleyecektir, çünkü bu kaynaklara ihtiyaç duymazlar. Bu kaynakların tükenmesi, insanlığın çatışmalarını ve gerilemesini daha da hızlandıracaktır. Bu nedenle, bu tür kaynakların aşırı kullanımı ve insanların mevcut davranışlarını sürdürme arzusu teşvik edilecektir.

Buradaki yabancı bir temsilcinin, sizin servetinizi ve gücünüzü korumak, ulusunuzun istikrarını korumak ve diğer uluslar üzerindeki üstünlüğünü korumak gibi pratik nedenler yüzünden başından beri yaptıklarınızı yapmaya sadece teşvik etmesi gerekir. Bu temsilciler bu tavsiyeyi liderlerinize ve özellikle ticarette daima kâr ve avantaj arayan liderlere sunacaktır.

Müdahaleye karşı sesinizi yükseltirseniz, müdahale riske girer. Müdahaleye karşı çıkarsanız, eğer yeterli sayıda insan bunu yapabilirse, Müdahale geri çekilmelidir.

Müdahale ticari güçleri temsil ettiğinden, özellikle dünyanızdaki insan ticari güçleriyle uyum sağlamaya odaklanmıştır. Burada ortak bir amacı ve birçok ortak yöntemi paylaşırlar ve bu odağa ve bu amaca sahip bireylere hitap edebilirler. Bu dünyadaki ticaret ve iş camiasındaki seçkinler arasında kim, ileri teknoloji teklifini reddedebilir ve rakiplerinin hiçbirinin sahip olmadığı bir şeye mülkiyet hakları teklifini reddedebilir? Bu dünyanın ötesinde etkili güçlerle ticaret ve iş yapma fırsatını kim reddedebilir?

Ticaretteki liderler halka, dünyanızın insanlarına karşı sorumlu değildir. İncelenmezler. Pozisyonları güvendedir. İktidar arayışlarına devam etmek için halkın lehine olmalarına gerek yok. Aralarında kim ileri teknoloji ve diğer uluslarla ticaret tekliflerini ve bu tür anlaşmaların vaat edebileceği zenginlik, güç ve avantajı reddedecek?

Dini liderleriniz bile kendilerini Müdahale ile uyumlu hale getirmeye teşvik edilecektir. Müdahalenin, insanlığın kurduğu her şeyin ötesinde, ahlaki ve etik açıdan gelişmiş ileri yaşam formlarını temsil ettiğine ve insanlığın ilham ve rehberlik için şimdi onlara dönmesi gerektiğine inanmaları teşvik edilecektir. Bu dini liderler Müdahalenin burada insanlığı korumak ve geleceğini güvence altına almak için bir ihtiyat eylemi, Tanrı’nın bir eylemi olarak olduğuna inanacaklardır. Burada sömürülecek olan inançları ve vurgularıdır, çünkü Büyük Topluluğun anlamını ve gerçekliğini net bir şekilde göremezler.

Dini liderleriniz bile kendilerini Müdahale ile uyumlu hale getirmeye teşvik edilecektir. Müdahalenin, insanlığın kurduğu her şeyin ötesinde, ahlaki ve etik açıdan gelişmiş ileri yaşam formlarını temsil ettiğine ve insanlığın ilham ve rehberlik için şimdi onlara dönmesi gerektiğine inanmaları teşvik edilecektir. Bu dini liderler Müdahalenin burada insanlığı korumak ve geleceğini güvence altına almak için bir ihtiyat eylemi, Tanrı’nın bir eylemi olarak olduğuna inanacaklardır. Burada sömürülecek olan inançları ve vurgularıdır, çünkü Büyük Camia’nın anlamını ve gerçekliğini net bir şekilde göremezler.

İsyankar olanlar ve devrimi teşvik etmek isteyenlere, Müdahale ilham verecektir. Akıllarında fısıldayabilir, önlerinde görüntüler sunabilir – azizlerinin görüntüleri, tanrılarının görüntüleri, nedenlerinin doğruluğunun görüntüleri. Büyük Camia varlığını manevi bir tezahürden ayırt edemeyen bireyler direnemezler. Şimdi siyasi hedefleri için ilahi irade ve destek olduğunu hissedecekler. Şimdi, inançlarını ve adalet duygusunu yerine getirmek için ne kadar yıkıcı olursa olsun, herhangi bir eylemde bulunma konusunda kendilerini iyi hissedecekler.

Bu ilhamların hiçbiri ilahi bir kaynaktan gelmez, çünkü evrenin Yaratıcısı asla insani çatışmayı desteklemez. Ancak, başkaları tarafından değer verilen, güzel bir dünyada yaşayan çatışma içinde bir ırk için, bu çatışma, müdahale eden bir güç için kritik bir avantajı temsil eder. Burada çok daha küçük bir kuvvet çok daha büyük bir kuvveti alt edebilir.

Kolektifler dünyada çok küçük bir varlıktır ve yine de hükümetleri kendi çıkarları için değil, her iki tarafı da daha büyük bir düşüşe ve fakirleşmeye götürecek çatışmaları teşvik etmek için büyük avantajlara sahip olabilirler. Dünya kaynaklarının kullanımını yalnızca insanlığın düşüşüne, toplumların çöküşüne ve hatta medeniyetin kendisinin çöküşüne yol açacak şekilde teşvik edebilirler.

Müdahale zayıflığınızı kullanıyor ve bu yüzden gücünüzü geliştirmelisiniz. Çatışma ve bölünmeye yönelik yatkınlıklarınızın doğası gereği kendi kendini yıkıcı olduğunu ve Büyük Toplum karşısında konumunuzu zayıf ve savunmasız hale getirdiğini görmelisiniz. Eğer evrende özgür bir halk ırkı olarak kalacak ve büyüyecekseniz, insan birliği ve işbirliği insanlığın geleceği için önemli olacaktır. Müdahale buna karşı çıkacaktır, çünkü bu onun hedeflerine ve hatta bu dünyadaki varlığına karşı koyacaktır.

Müdahale zayıflığınızı kullanıyor ve bu yüzden gücünüzü geliştirmelisiniz. Çatışma ve bölünmeye yönelik yatkınlıklarınızın doğası gereği kendi kendine zarar verici olduğunu ve Büyük Camia karşısında konumunuzu zayıf ve savunmasız hale getirdiğini görmelisiniz. Eğer evrende özgür bir halk ırkı olarak kalacak ve büyüyecekseniz, insan birliği ve işbirliği insanlığın geleceği için önemli olacaktır. Müdahale buna karşı çıkacaktır, çünkü bu onun hedeflerine ve hatta bu dünyadaki varlığına karşı koyacaktır.

Gizlilik yetisine ilişkin olarak, Müdahale sizin hakkınızda her şeyi bilmek ister – görüşlerinizi nasıl yöneteceğinizi, duygularınızı nasıl motive edeceğinizi, duygularınızı nasıl uyaracağınızı, sizi onların istediği şekilde nasıl davranmaya iteceklerini bilmek ister. İnsan zihninin ve algının kontrolü, bu dünyadaki nihai yönetim hedefleri için esastır.

Dolayısıyla insanlığın gizlilik yetisi Müdahalenin hedeflerine aykırıdır ve buna yönelik cesareti kırılacaktır. Müdahale sadece gündemlerini gizlemek ve bireylere ne söylendiğini ve evlerinden ve ailelerinden iradelerine karşı alındıklarında maruz kaldıkları acımasız deneyleri unutturmak için Müdahalenin sırlarını saklamak için insanlığın gizlilik yetisini destekleyecektir. Burada şiddet tehdidi ile bile unutkanlık teşvik edilecektir.

Müdahale insan nüfusunun gerçek faaliyetlerini ve gerçek niyetini bilmesini istemez. İnsanlığın daha güçlü hale geldiğini görmek istemiyor. İnsanlığın Büyük Camia’dan yalıtım kazandığını görmek istemiyor. Müdahale burada bağımlılık ve işbirliği kurmak için mevcut. Bu onların başarıya giden yolu, kendi dünyanıza yeterince direnç gösterilmeyen bir yol.

İlmin gücü, her bireyin içine yerleştirilmiş kutsal zekadır. Bilginin gücü Müdahale tarafından bilinmemektedir, çünkü eğer biliniyorsa, Müdahale olmazdı ve böyle etik olmayan davranışlara teşebbüs edilmezdi. İnsanlığın daha büyük güçleri kullanılmamaktadır ve insanlık, kendi yararına olmayan şekillerde davranmaya teşvik edilmektedir.

İnsanlığın tüm hatalarını tek başına yerine getirebileceği doğru olsa da, Müdahalenin desteğine sahip olmak sadece tehlikeleri arttırır. Bu tamamen gizli bir şekilde yapılıyor. Müdahale kendisini inananlarına ve savunucularına iyi huylu ve ruhsal bir güç olarak sunarken, gerçekte insanlığın bütünlüğünü, birliğini ve kendine güvenini zayıflatan güçleri destekleyecektir. Müdahale insanların liderlerine ve kurumlarına olan inançlarını ve güvenlerini baltalayacak, böylece kendini iyi huylu ve ileri bir ırk olarak sunan yabancı bir güce kolayca geçebilecek bir güven ortamını güçlendirecektir.

İnsanlığın tüm hatalarını tek başına yerine getirebileceği doğru olsa da, Müdahalenin desteğine sahip olmak sadece tehlikeleri arttırır. Bu tamamen gizli bir şekilde yapılıyor. Müdahale kendisini inananlarına ve savunucularına iyi huylu ve ruhsal bir güç olarak sunarken, gerçekte insanlığın bütünlüğünü, birliğini ve kendine güvenini zayıflatan güçleri destekleyecektir. Müdahale insanların liderlerine ve kurumlarına olan inançlarını ve güvenlerini baltalayacak, böylece güven boşluğu yaratarak, kendini iyi huylu ve ileri bir ırk olarak sunan yabancı bir güce kolayca geçebilecek bir güven ortamı güçlendirecektir.

Bu, zayıf ve bölünmüş bir insanlığa yerleştirilen aldatmacanın doğasıdır – burada avantaj elde etmek isteyen çeşitli ekonomik Kolektif grupların yarattığı aldatmacadır. Bu tür faaliyetler ve aldatmaca insanlık tarafından da kullanıldı, bu yüzden bunlar sizin için anlaşılabilir. Teknoloji, Müdahalenin gizli kalmasına ve insanların varlıklarına fiziksel tepkisi üzerinde belirli güçler vermesine yardımcı olur. Ancak burada en büyük gücü ve avantajını temsil eden şey zihinsel ortamda ikna gücüdür, bu insanları Müdahalenin düşünmelerini istediklerini düşünme, Müdahalenin hissetmelerini istediğini hissetme ve Müdahalenin yapmasını istediği şeyi yapma gücünü temsil eder.

Müdahale güç kullanamaz ve askeri bir varlık değildir, bu yüzden bu kabiliyeti yoktur. İkna gücü olan en büyük gücünü kullanacak ve bunu büyük bir etki için kullanıyor. Henüz amacını kazanamadı. Henüz hedeflerine ulaşamadı. Ancak her gün Müdahale güçleniyor. Her gün etkisi daha yaygın hale geliyor. Her gün insan direncini yatıştırmak ve insan faaliyetlerini yönlendirmek için çabaları artıyor. Çünkü ona direnecek olanları yatıştırmak ve aynı zamanda insani çatışmayı teşvik etmek istiyor.

Müdahale güç kullanamaz ve askeri bir varlık değildir, bu yüzden bu kabiliyeti yoktur. İkna gücü olan en büyük gücünü kullanacak ve bunu büyük bir etki ile kullanıyor. Henüz amacına erişemedi. Henüz hedeflerine ulaşamadı. Ancak her gün Müdahale güçleniyor. Her gün etkisi daha yaygın hale geliyor. Her gün insan direncini pasifize etmek ve insan faaliyetlerini yönlendirmek için çabaları artıyor. Çünkü ona direnecek olanları yatıştırmak ve aynı zamanda insani çatışmayı teşvik etmek istiyor.

Müdahale, insan liderliğine ve insan kurumlarına olan inanç kaybını teşvik etmek için burada. İnsanlığın kurtarıcıları olarak varlığını güçlendirmek için burada. İster iktidarın dizginleri kamuya açık ve görünür bir şekilde verilsin, ister sahnelerin arkasında gerçekleşecek olsun, Müdahale muazzam insan yardımına ve desteğine ihtiyaç duyar. Buradaki varlığını uzaktan izleyenleri tatmin etmek için yapmalı ve dünyanın kaynaklarını yok etmeden ya da nihai hedeflerini tehlikeye atmadan dünyada üstünlük kazanmak için bunu yapmalı.

Buna direnecek güce sahipsiniz. Gelecekte denenecek olan bu ve diğer birçok saldırı türüne direnme gücüne sahipsiniz. İnsanlık kendi gücünü bilmiyor ve bu yüzden bu kadar savunmasız. İnsanlık, askeri fetihlere izin verilmeyen ve savaş ile şiddetin nadir olduğu, nüfusun yoğun olduğu bir bölgede yaşama avantajını tanımıyor. Bunun size sağladığı avantajın farkında değilsiniz. Müdahaleye karşı sesinizi yükseltirseniz, risk altına girer. Müdahaleye karşıysanız, yeterli sayıda insan bunu yapabilirse Müdahale geri çekilmelidir.

Buna direnecek güce sahipsiniz. Gelecekte denenecek olan bu ve diğer birçok saldırı türüne direnme gücüne sahipsiniz. İnsanlık kendi gücünü bilmiyor ve bu yüzden bu kadar savunmasız. İnsanlık, askeri fetihlere izin verilmeyen ve savaş ile şiddetin nadir olduğu, uzayın nüfusun yoğun olduğu bir bölgesinde yaşama avantajını tanımıyor. Bunun size sağladığı avantajın farkında değilsiniz. Müdahaleye karşı sesinizi yükseltirseniz, risk altına girer. Müdahaleye karşıysanız, yeterli sayıda insan bunu yapabilirse Müdahale geri çekilmek zorunda kalır.

Gelecekte başka girişimler yapılacaktır, çünkü dünya bir ganimettir ve insanlık, dünyayı kendileri için sahip olmak isteyenler için dünyanın değerinin bir parçasıdır. Evrendeki yaşamın doğası budur. Teknolojinin ilerlemesi bu eğilimleri geçersiz kılmaz. Ahlaksızlığı ve aldatmayı ortadan kaldırmaz. Kaynak edinimini daha acil ve daha zor hale getirir. Ve bu tür biyolojik materyal zenginliği içeren sizinki gibi dünyaları, bunları kullanmak isteyen ve kendileri için erişen diğer ırklar için inanılmaz derecede değerli kılıyor.

Şüphesiz, evrende gücünüz ve zenginliğiniz varsa, rekabet olacağını bilmeli ve anlamalısınız. Sadece gerçekten yalnız ve uzayda izole olduğunuzu düşünüyorsanız, başka türlü düşünebilirsiniz. Ama yalnız değilsiniz ve izole edilmiş değilsiniz. Artık belli bir derecede teknolojik yetenek kazandığınıza ve başkalarının kullanması için bir teknoloji geliştirdiğinize göre, müdahale motivasyonu daha da güçlenecek ve insan sadakati kazanma ve iktidar dizginlerini kazanma girişimi için büyük ölçüde yatırım yapılacaktır.

Yine de söylediğimiz gibi, insanlık Müdahaleye karşı gelme, kendisi ve evren arasında bir sınır oluşturma ve burada kimi ziyaret edebileceği ve hangi şartlar altında ziyaretin gerçekleşebileceği konusunda kendi katılım kurallarını belirleme gücüne sahiptir. Bu gücü üstlenmediniz, ama bu üstlenmeniz için mevcut ve onu kesinlikle üstlenmelisiniz. İnsan birliğinin ve işbirliğinin daha yüksek bir düzeyde kurulması için yeterli bir motivasyon yaratabilecek olan bu vurgu ve insanlığın genel zayıflığıdır.

İnsanlık birlik, kendi kendine yeterlilik ve gizlilik yetisini oluşturmalıdır. Elindeki her türlü kaynağı kullanarak bunu zaman içinde nasıl yapacağını öğrenmelidir. Eğer insan birliği gelecekte özgürlük sağlayacaksa, fikir birliğine ve farkındalığa ve Büyük Camia anlayışına dayanan bir birlik olmalıdır.

Bu brifing serilerinde desteklemek istediğimiz bu farkındalık ve anlayıştır. İnsanların meraktan veya hayranlıkla duymak istediklerini sunmak için değil, ilerlemeniz ve dünyanızın savunması için gerekli olan şeyleri sunmak için buradayız. Zafiyetinizi bilmiyorsunuz ve gücünüzü bilmiyorsunuz. Bunlar sizin tarafınızdan bilinmelidir. Güvenlik açığınızı bilmiyorsanız, gücünüze olan ihtiyacı göremezsiniz. Ve gücünüzü fark etmezseniz, savunmasızlığınız sizi alt edebilir.

Bu dünyanızdaki yaşam ve evrendeki yaşamdır. Güçlü ve özgür olmak için her ırkın karşı karşıya kalması gereken şey budur. Bu, güç ve servet ile gelen sorumluluktur. Bu dünyanın kaynaklarında bir miktar güce ve zenginliğe sahipsiniz. Bu nedenle, sorumlu olmalısınız ve bu nedenle insanlarınız birleşmelidir. Eğer Büyük Camia ile ilgili cehalet içinde tutulurlarsa, insanlığın büyük ihtiyacını anlamazlar. Ve odakları ve faaliyetleri insan birliğinin, kendine yeterliliğin ve takdir yetkisinin kurulmasını desteklemeyecektir.