Dördüncü Brifing: Kolektifler

Büyük Camia’da akla gelebilecek her sosyal ve manevi gelişim düzeyinde toplum mevcuttur. Bu, tarım öncesi toplumlardan, imparatorluklara, kolektiflere ve karşılıklı savunma ve ticaret için uluslar arasında kurulan diğer örgütlenme türlerine kadar uzanır. Bu evrimin her aşamasında, sayısız şekilde ifade edilir. Yine de söylediğimiz gibi, birçok toplumun gizlice yaşadığı Galaksinin keşfedilmemiş ve seyrek nüfuslu geniş bölgeleri var. Ve keşfedilmemiş bile birçok kültür var. Önceki söylemimizde, ayni dünyanızdaki bir yol haritası gibi bir dizi yolla birbirine bağlanan bir Galaksi analojisini verdik. Büyük seyahat yolları var, ikincil seyahat yolları var ve hiçbir yolun bulunmadığı alanlar var.

Sizlere Büyük Camia hakkında vermek istediğimiz izlenimler, uzayda bulunduğunuz konumla en alakalı ve dünyanıza yakın olan ortamları en açıklayıcı şekilde ifade ediyor. Galaksinin yaşam bulunan dünyaların geniş cemaat alanlarından uzak olan kısımları çok boş ve yaşamdan mahrum görünecektir. Ancak görüş alanınız hala son derece sınırlıdır ve güneş sisteminizde bile en yakın gezegenlerin ötesini göremiyorsunuz. Radyo iletişimindeki girişimleriniz boşunadır, çünkü kimse gezegenler arası iletişim için bu tür teknolojiyi kullanmaz.

Eğer bir Kolektif bu dünyayı zorla ele geçirmeye çalışırsa, bu dünyada çıkarı olan diğer Kolektifler ve onların başka yerlerdeki rakipleri buna karşı koyacak ve bu tür eylemleri kontrol altında tutacaktır.

Evrende yolculuk, standartlarınızla büyük ölçüde hızlandırılmıştır, ancak fiziksel manzaranın büyüklüğü göz önüne alındığında, hala çok yavaştır. Büyük imparatorluklar ve Kolektifler kendilerini ancak yakınlarda bir altyapı kurdukları yerlerde yayabilirler. Uzaktaki karakolların yönetimi lojistik olarak çok zordur ve bölgesel yargı ve ihtilaflarla ilgili sorunların yanı sıra diğer ırkların müdahalesiyle ilgili başka tehlikeleri vardır. Bu nedenle Galaksinin seyrek nüfuslu alanlarında Kolektifler bulunmaz. Büyük imparatorluklar bile kaynak araştırmacılarını bu bölgelere nadiren gönderebilir, çünkü bunlar çok uzaktır ve keşifler yapılabilse bile, malzeme gönderme ve bu kaynaklara erişim sağlama konusundaki lojistik problemler çok büyüktür. Meseleyi daha da karmaşıklaştıran Galaksideki daha kalabalık alanlarda bölgesel davranış kuralları vardır. Bu yüzden milletler, keşiflerinde gitmek istedikleri bir yere gitmek için bile o kadar özgür değiller.

Tabii ki, insan ailesinin bunu anlamasını bekleyemeyiz. Şu anki bakış açınız evrenin keşfedilmesi ve kendi avantajınız için sahip olunmasına yönelik. Ama, ne yazık ki, buraya ilk gelen siz değilsiniz. Ve insanlığın Dünya’da bugüne kadar kurdukları her şeyden çok daha eski olan birçok medeniyet ve imparatorluk var.

Savaşlar ve büyük çatışmalar evrende meydana gelir, ancak bunlar nispeten nadirdir. İsyanlar ve iç çatışmalar daha yaygındır, ancak evrendeki büyük uluslar ve imparatorluklar arasındaki savaşlar düşündüğünüzden çok daha nadirdir. Diğer Galaksiler için konuşamayız, çünkü oraya hiç girmedik, ama bu Galaksi ile ilgili bilgimizden ve kendi seyahatlerimizden, bu şeylerin oldukça doğru olduğunu biliyoruz.

İnsanlık, teknoloji hakkında hala birçok sır keşfediyor ve bu yüzden umutlarını ve vaatlerini teknolojiye bağlıyor. Bununla birlikte, daha gelişmiş ülkeler arasında, Zihinsel Ortamın etki gücü, çok daha büyük bir etki alanıdır. Söylediğimiz gibi, teknoloji satın alınabilir ve kopyalanabilir. Gerçek avantajların genellikle bulunacağı yer burası değildir.

Bununla birlikte, kaynaklar değerlidir ve bu nedenle, kaynakların tahribatına genellikle hoşnutsuzlukla bakılmaktadır. Bir ırkı sizinle ittifak yapmaya ikna etmek, onları zorla ele geçirmeyi denemekten daha iyidir. Kollektif bunu kesinlikle anlıyor. Ayrıca, çok fazla deneme yanılma yoluyla ve kendi dünyalarının tarihindeki çok zor dönemler boyunca bunun kesinlikle doğru olduğunu öğrenmiş olan birçok daha gelişmiş medeniyet tarafından anlaşılmaktadır. Toplumlar teknolojik olarak daha gelişmiş hale geldikçe, kaynaklara duyulan ihtiyaç daha büyük olmaktadır ve doğal kaynakların korunması daha da önem kazanmaktadır. Birçok durumda, mesken vatan dünyalar kendi dünyalarının kaynaklarını, bu dünyaların çorak ve verimsiz hale geldiği noktaya kadar tüketmiştir.

Bu, dünyanızın neden sizin farkınızda olan birkaç ırk arasında bu kadar büyük bir ilgi ile görüldüğüne dair kanıtlar ortaya koymaktadır. Biyolojik açıdan zengin, kaynaklar açısından zengin, stratejik olarak önemli ve Galaksinin bu bölümünde yaşayan Kolektiflerin çoğunun erişebileceği, gerçek bir ödül. Epeyce yoğun yerleşim yerlerine yakınlığınız hem dezavantaj hem de sizin için bir avantajdır. Elbette dezavantajı, dünyanızın tanınması ve tanınıyor olması ve evrendeki bir sosyal yapı biçimi olan Kolektiflerin ulaşabileceği bir kapsamda olması. Bununla birlikte, sizin için avantaj, dünyanızın fethedemeyeceği, çünkü sizin davranış kurallarına tabi bir bölgede yaşıyorsunuz. Dünyanız, bu tür davranış kurallarının belirlenemediği Galaksinin çok uzak bir bölgesinde bulunsaydı, dünyanız zorla ele geçirilebilirdi. Kaynak kaşifleri, korsanlar, büyük ulus devletler tarafından, ve buraya erişebilecek, kontrol ve otoritesini sağlayabilecek herhangi biri tarafından ele geçirilebilirdi.

Dolayısıyla, evrenin daha “medeni” olduğunu söyleyebileceğimiz bir bölümünde yaşamanız, size bir derece koruma sağlar. Aynı zamanda bizim de yaşadığımız bu bölgede, sizinki gibi yeni bir dünyanın, yerli ırkın izni olmadan istila edilmesi yasaktır. Bu, insanlığın bunu kabul ettiğini ve Müdahaleyi memnuniyetle karşıladığını açıkça göstermediği sürece, dünyanızın daha büyük bir ortaklığın parçası olamayacağı anlamına gelir. Büyük Camia, özellikle içinde yaşadığınız bölge çok rekabetçi bir ortam olduğundan ve burada yaşayan birçok Kollektif olduğu için, birbirlerini kontrol altında tutma eğilimindedirler ve eğer gerekliyse temel kuralların ihlal edildiği davranışlarda birbirlerine karşı yasal işlem yapacaklardır.

Bu nedenle, eğer bir Kolektif bu dünyayı zorla ele geçirmeye çalışırsa, bu dünyaya ilgi duyan diğer Kolektifler ve bu tür eylemleri kontrol altında tutacak diğer rakipleri tarafından karşı verilecektir.

Dünyanız tanınacaktır ve tanınmaktadır ve evrendeki sosyal yapının yalnızca bir biçimi olan Kolektiflerin erişimindedir.

Böyle karmaşık bir durumun ayrıntılarını anlamanızı bekleyemeyiz, ancak etrafınızdaki evrenin boş olmadığını ve cansız olmadığını bilmeniz önemlidir. Kıyılarınızın yakınındaki evrenin ilkel ve kuralsız olmadığını bilmek sizin için önemlidir. Bu, dünyanızda işlere karışan Kollektiflerin nasıl işlediğini ve nasıl önlenebileceğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu size tanımanız ve kendi adınıza kullanmayı öğrenmeniz gereken bazı avantajlar sağlar.

Evrenin büyük imparatorlukların var olduğu başka bölümleri de var ve kendi bölgelerinde az sayıda rakipleri olduğu için kendi kurallarını koyuyorlar. Ve birçok ulusun ekonomik, politik ya da askeri ya da üçünün de birlikte, karşılıklı ticaret ve savunma için bir araya geldiği birçok alan var. Bunlar evrendeki yoğun yerleşim yerlerinde oldukça yaygındır.

İçinde bulunduğunuz bölge, sizi hesaplarınıza göre çok geniş bir alan olan yaklaşık beş bin yıldız içerir. Biz buna bölge diyoruz çünkü bu şekilde tasvir ediliyor. Bu, tahmin edebileceğiniz gibi Galaksinin çok küçük bir kısmıdır, ancak sizin ilgi alanlarınız ve ihtiyaçlarınız açısından oldukça büyük olan bir bölümdür. Bu bölgede önemli davranış kuralları vardır. Bazıları diktatörlük diyeceğiniz ve mizaçları daha demokratik olan bazı küçük imparatorluklar var. Oldukça güçlü ancak etkilerinin belirli alanlarında sınırlı olduğu Kollektifler var. Ticaretin ana yollarıyla birbirine bağlanan herhangi bir alan, yasalar ve konseylerle yönetilir. Bu, emniyet ve güvenlik sağlamak için ve şiddetin patlak vermeyeceğinden ve savaşın içine girmeyeceğinden emin olmak içindir. Anlaşmazlıklar sık sık meydana geliyor ve müzakereler veya yasal prosedürler yoluyla ele alınmaktadır.

Bununla birlikte, bu yönetim organları öncelikle ticaret yollarını denetler. Ve kendi çıkarlarına ve güvenliğine sahip oldukları devletlerin örgütleri tarafından desteklenirler. Bu kuruluşların bazıları diğerlerinden daha güçlü. Yine de, daha büyük rekabet gücüne sahip olanlar bulunuyorsa, davranış kuralları oldukça ciddiye alınır ve oldukça ciddiye uygulanır.

Dünyanızın bulunduğu bölgede, Kollektiflerin orduya veya askeri güçlere sahip olmalarına izin verilmiyor. Ancak, kendi savunmaları için güvenlik güçlerine sahip olmalarına izin verilir. Başlıca ekonomik kurumlar oldukları için çıkarlarını ve ticaret yollarını kendi güçleriyle korumaya çalışırlar. Ancak hayal edebileceğiniz gibi büyük orduları yoktur. Ticaret için güvensiz kabul edilen ya da yerleşik uluslar arasındaki politik açıdan dengesiz olduğu düşünülen bölgelerde seyahat ederken güvenlik güçleri kiralayabilirler, fakat esasen şimdi açıklamak istediğimiz kolektifler askeri güçler olmadığıdır. Onlar ekonomik güçlerdir. Odak noktaları ticaret, kaynak edinme ve sizinki gibi dünyalar arasında ittifak oluşturma üzerinedir.

Dünyanızın bulunduğu bölgede işleyen birçok Kollektif var. Bu Kollektiflerin bazıları bu bölgede odaklanmıştır. Bazılarının başka yerlerde merkezleri var ve burada büyük uydu kuruluşları var. İlginçtir ki, Kollektifler nerede toplanırsa ve birbirleriyle rekabet halindeyse, diğer milletler, Kollektiflere karşı kendi savunmalarını oluştururlar, böylece Kollektifler bu dünyaların ticaretine, işlerine ve iç işlerine müdahale edemezler. Bir bölgedeki birçok milletten bahsettiğimiz için ve çoğu kendi askeri teşkilatına sahip olduğundan Kolektifler belirli davranış kurallarına uymak zorundadır yoksa çok ağır sonuçlarla karşılaşabilirler. Önemli silahları olmadığından, müzakere, diplomasi ve ikna kabiliyetlerini temel başarı aracı olarak kullanmaktadırlar.

Bu nedenle, şu anda evrende karşılaştığınız kişiler, işlevleri kaynak edinme ve geliştirme olan yüksek düzeyde organize olmuş, çok hiyerarşik örgütleri temsil ediyorlar. Genel olarak kolektifler, farklı yetki ve emir düzeylerinde faaliyet gösteren bir dizi ırktan oluşur. Dünyanızda işleyen Kollektifleri gerçekten kontrol edenlere muhtemelen dünyadaki hiç kimse tarafından henüz rastlanmadı. Yalnızca belirli işlevlerde hizmet etmek için yetiştirilmiş işçi sınıflarını tanıdınız. Biyolojik varlıklar olmasına rağmen, biyolojik kodları, eğitimleri, yetiştirilmeleri ve genetik odakları, onlara çok az bireysellik ve bireysel muhakeme ve ayırt etme yetenekleri vermiştir. Bir kolektif akla benzer şekilde gibi faaliyet gösteriyorlar. Sert kontrol edilirler. Kişisel özgürlükleri çok azdır veya hiç yoktur. İşlev alanları çok spesifiktir ve etkileyici bir verimlilikle gerçekleştiriliyor.

Oysa kolektifler doğal olarak zayıftır çünkü “İlim” olarak adlandırdığımız şeye dayanmazlar. Bu nedenle içgörü gücüne sahip değillerdir. Yaklaşımlarında yaratıcı değiller. Birbirlerini taklit etme eğilimindedirler. Sadece kendi üyeleri için değil ama tesir etmek istedikleri ırklar için de yapılarına, davranış kurallarına ve duygu ve düşüncelerini manipüle etme yeteneklerine güveniyorlar. Bazı açılardan çok güçlü olsalar da, doğal zayıflıkları vardır.

Dünyanızın bulunduğu bölgede Kolektiflerin orduları veya askeri güçleri olmasına izin verilmez. Ancak kendi savunmaları için güvenlik güçlerine sahip olmalarına izin verilir.

Tarih boyunca, Kollektifler, yerleşik nüfusları üzerinde kontrol ve otorite sağlama konusunda büyük zorluklar yaşamışlardı, çünkü birçok farklı ırk grubundan oluşturuyorlar. İşçi sınıflarını hizmet etmek için doğurulur ve yetiştirilir, ancak onların bile Topluluğun yönetici sınıflarının idare etmekte zorlandıkları belli özelliklere sahiptirler. İsyanlar meydana geldi ve Kolektifler bunun sonucunda büyük kayıplar yaşadı. Kesinlikle kusursuz değiller, ama daha önemlisi, İlim veya Ruhun gücü tarafından yönetilmiyorlar. Bu da, savunmalarına nüfuz edilebileceği, sırlarının ortaya çıkarılabileceği, faaliyetlerinin ortaya çıkarılabileceği ve aldatmalarının, İlim konusunda güçlü olan, görmekte, bilmek ve hareket etmekte özgür olanlar tarafından anlaşılabileceği anlamına gelir.

Sizinki gibi bölgelerdeki diğer milletler, Kollektiflere çok, çok dikkatli bir şekilde davranırlar ve dünyalarının iç işlerine karışmalarına izin vermezler. Bazen Kollektifler, bu dünyaların ihtiyaç duyduğu temel kaynakları sağlamak için gerekli bir kötülük olarak görülmektedir. Kolektiflerin güçlü oldukları alanlarda büyük zanaat ve yetenekleri var. Ve onlarla başarılı bir şekilde etkileşim kurabilen uluslar, önemli bir mesafeyi korumak ve yüksek gizlilik temin etmek zorunda kaldılar.

Sizin dünyanızda olanlar gibi müdahalelere, müdahelenin gerçek çıkarlarını ve evrendeki yaşamın gerçekliğini anlayan herhangi bir ırk tarafından kesinlikle izin verilmez. Müdahalenin sizin dünyanızda iyi bir şekilde devam ettiği gerçeği, insanlığın bu farkındalığa sahip olmadığını ve bu gibi haksız ve istenmeyen ziyaretleri engellemek ve karşı koymak için bir birliğe veya toplumsal uyuma sahip olmadığını göstermektedir.

Dünyanın dört bir yanında çıkar alanlarına sahip olan ve bu kuruluşlara hizmet etmek için farklı uluslar ve farklı gruplar istihdam eden büyük ekonomik organizasyonlar olduğu söylendi. Belki de bu örnek olarak hizmet edebilir. Ancak Kolektifler çok daha büyük. Yüzlerce dünyayı ve gezegensel kurumu kapsayabilir ve uzayın uçsuz bucaksız alanlarını kapsayabilirler. Kayda değer hakimiyetleri var ve her zaman yeni bağlılıklar ve yeni üyeler kazanmakla ilgilenirler.

Kollektifler evrendeki bir çok sosyal yapı biçiminden biridir. Kolektifler kendi aralarında çeşitlidir. Bazıları kuruluşlarında, odaklarında, teorilerinde ve felsefelerinde tamamen ekonomik ve sekülerdir. Diğerlerinin dini unsurları vardır. Ancak, dini unsurlara sahip olmak, doğada manevi oldukları anlamına gelmez. Bu, sadece felsefelerinin bir kısmının, üyelerinde ne kadar manevi farkındalık bulunduğunu ve bununla ilgili manevi farkındalığı veya ilgiyi, özellikle de egemen sınıflar arasında, ne kadar maneviyatın kapsandığı ve yönlendirildiği anlamına gelir. Yine de, çok az istisna dışında bulduk ki Kollektiflerin kendi hayatta kalmalarını ve kendi yapılarını, özverilerinin tek odağı olarak görürler. Organizasyonları öyle olmasa da, öz verilerinin tabiatı neredeyse dinseldir.

İlim konusunda güçlü olsalardı, Kolektif olmazlardı. Temel olarak, bir Kolektif, kaynak ev gezegeni olmadığı için bir imparatorluktan farklıdır. Genellikle fetih ve ikna ile birleştirilen ve müthiş bir ekonomik güç haline gelen, birbirine benzemeyen bir gezegenler grubudur. Bir imparatorluk genellikle bir dünyada veya bir bölgede tek bir ırk tarafından merkezlenmişken, Kollektifler birçok farklı ırktan oluşur. Bir Kollektif hiyerarşisini henüz delip giremedik ve bu yüzden liderliklerinin bileşimi ile ırksal geçmişleri hakkında konuşamıyoruz. Ancak, onların farklı olduklarını ve çeşitliliğini katı bir etik kuralları ve tamamen baskıcı bulacağınız hiyerarşik bir kontrolle yönetildiklerini biliyoruz. Elbette, bizler böyle bir toplumda yaşayamazdık, ancak bizim durumumuzda bu neredeyse gerçekleşmişti.

Sizin adlandırdığınız gibi, gerçek demokrasi evrende mevcut, hatta büyük tezahürlerde bile var, ama düşündüğünüzden çok daha nadirdir ve kesinlikle herhangi bir gerçek demokrasinin Büyük Camia olan ilişkilerinde çok güçlü hale gelmesi gerekir, hatta mümkünse, Kollektiflerle ve diğer agresif imparatorluklarla olan etkileşimlerden sakınmalıdır.

Evrendeki dünyalar genellikle Kolektiflere bağımlı hale gelirler çünkü temel kaynaklarını tüketmişlerdir ve artık yaşamak için ihtiyaç duydukları çok temel şeyler için ticarete bel bağlamak zorundadırlar.

Evrende baskın olan tek bir imparatorluk yoktur. Çok fazla çeşitlilik ve yaşam var. Çok fazla rekabet var. Ve bazı milletler arasında uzun zamandır devam eden anlaşmazlıklar var. Gelişmiş teknoloji birçok toplum arasında bol miktarda bulunur, bu yüzden aranan avantajlar teknolojik tipde değildir. Bazı uluslar diğerlerinden daha zengin olsalar da, evrendeki şiddetli saldırılara karşı savunmalar müthiş bir hale geldi. Yine burada, Kollektiflerin güç kullanmadıkları için bazı avantajları vardır. Hedeflerine ulaşmak için askeri varlığa dayanmazlar.

Anayurt dünyalarımızın tümü ya sizin bulunduğunuz bölgede ya da yakınlarda bulunur. Hepimiz Kolektiflerle uğraşmak zorunda kaldık. Hepimiz diğer milletlerden gelen kaynak araştırmacılarla uğraşmak zorunda kaldık. Özgürlüğümüzü korumayı ve muhafaza etmeyi ve çoğu durumda hayatta kalmak ve refahımız için gerekli kaynaklar için birbirimize güvenerek, mümkün olduğu kadar kendi kendine yeterli hale gelmeyi öğrenmek zorunda kaldık.

Bir dünya ne kadar kendine yeterlilik kazanabilirse ve bu kendi kendine yeterliliğini devam ettirebildikçe, evrende tabiatı gereği daha güçlü, daha bağımsız olacaktır. Çoğunlukla milletler Kollektife bağımlı hale gelirler çünkü temel kaynaklarını tüketmişlerdir ve şimdi yaşamaları için gereken temel şeyler için ticarete ve iş yapmaya güvenmek zorundadırlar. Bu, elbette, onları alı konulmaya karşı oldukça savunmasız hale getirir ve çoğu durumda Kolektiflerin bir parçası olur ya da onlara bağımlı hale gelirler.

Doğal ortamınızın bozulması ve temel kaynaklarınızın hızla tükenmesiyle, evrende aşırı kırılgan ve güçsüz bir konumuna geçiyorsunuz. Bu, anlayışınızın bir parçası haline gelmelidir. Halklarınız arasında, hükümetleriniz ve liderleriniz arasında bile, evrende yaşam, ticaret ve manipülasyon gerçekleriyle ilgili farkındalık yoktur veya çok azdır. İletimlerinizden çok şey öğrendik ve Görünmeyenlerden çok şey öğrendik. Dünyanız, birçok bakımdan, evrende ortaya çıkan ve gelişen yaşamın ortak sorunlarına sahiptir.

O zaman, dünyanızın temel kaynaklarını korumak ve beslemek ve bu kaynakları başarılı bir şekilde yenilemek konusunda doğal bir çıkarınız var. Bu olmadan, Kollektifler teşviklerinde büyük bir avantaja sahip olacak. Bu olmadan, Kollektiflere karşı çıksanız bile, size sunduklarına ihtiyacınız olacak – hammadde, enerji, gıda üretimi, ileri teknoloji gibi. Bütün bunlar, bir Kollektife veya doğrudan ticaret ve ticaretle uğraşan diğer devlet türlerine, uluslara ve kuruluşlara bağımlılık hali yaratır. Açıkçası, ihtiyaç duyduğu şeyler için başarılı bir şekilde pazarlık yapamaz ise, dünyanız büyük bir dezavantaja sahip olurdu. Sonunda kendisine sunulan şartları kabul etmek zorunda kalacaktır. Bunun sonucu daha sonra belirginleşir. Her biri daima yeni bölge ve yeni kaynaklar arayan bir Kolektif, bir imparatorluk veya agresif bir dünyalar topluluğu olup olmadığına bakılmaksızın diğer dünyanın altyapısına dahil edilirsiniz.

Görünmeyenler, ilk söylediklerimize yanıt olarak, birçok insanın tüm bu şeylerle karşılaşmak için kendilerini çaresiz ve umutsuz hissettiğini söyledi. Bunu anlıyoruz. Bu tür eşiklerle kendimizle karşılaştık, çok ciddi sonuçları oldu çünkü zamaninda hazırlık yapmadık. Ancak, söylediğimiz ve vurgulamaya devam etmek zorunda olduğumuz gibi, insanlık, Müdahaleyi durdurma ve bu tür gelecekteki müdahaleleri önleme gücüne ve becerisine sahiptir. İçinizde yaşayan yaradılıştan gelen İlim var. Maneviyat ile kastettiğimiz budur. Bu zamanda dünyanızda meydana gelen müdahalenin türüne karşılık vermek için yeterli bireysel güce ve teknolojiye sahipsiniz. Eğer amacınız bu olsaydı ziyaretçileri kapı dışarı edebilirdiniz, dışarı çıkarabilirdiniz, ancak Büyük Camia hakkında eğitimli olmalısınız ve şu anda neyle uğraştığınız konusunda çok net ve ciddi olmalısınız. Nasihatlerimizin bu kadar önemli olmasının nedeni de budur.

Müdahalenin teşviklerinden bir kısmı, onun gerçek doğasının farkında olan kişileri caydırmaktır. Başka bir deyişle, Müdahalenin farkında olan bireyler için ziyaretçilerin odağı, morallerini bozmak ve cesaretlerini kırmak, kendilerini zayıf, çaresiz ve onların karşısında güçsüz olduklarını hissetmelerini sağlamak, ve sınırsız güce sahip muazzam kuvvetler tarafından ziyaret edildiklerini ve ziyaretçilerin ikna kuvvetine direnemeyecklerini veya ziyaretçilerin varlığına karşı koyma koyma imkânı bulunmadığını düşünmelerini sağlamaktır.

Bu, uygulanan manipülasyonun bir parçasıdır. İşbirlikçi ve alıcı görünenler için ziyaretçilerle işbirliğinin muhteşem yararları vurgulanacaktır. Bu şeyler hakkında şüpheli olanlar veya ikna edilemeyecek olanlar için cesaret kırma ve moral bozukluğu birincil etki olacaktır.

İşte o zaman, kendi zayıflık ve çaresizlik duygunuzun yalnızca kendine güven eksikliğinizin bir ürünü olmadığını, aslında zihinsel çevrenizde yapılan manipülasyonun bir parçası olduğunu anlamanız gerekir. Dünyanızın hükümetlerinin, nüfuslarını zayıf ve kendilerini hükümetlerinin yapısına ve otoritesine bağlı hissetmeye teşvik ettiğini biliyoruz. Fakat burada daha büyük ve daha nüfuz eden bir etkiden bahsediyoruz.

İnsanlık ya bunu yapmaya ikna edildiği için ya da direnmekten vazgeçtiği için pes edecektir. Bunlar, ortak bir amacı olan iki manipülasyon şeklidir. Bu nedenle inancınızı kaybetmemelisiniz. Büyük Camia’daki yaşam hakkında bilgi edinmelisiniz.

Güçlü ve zayıf yönleriniz var. Kollektiflerin güçlü yönleri ve zayıf yönleri var. Evrendeki konumunuzun avantajları ve dezavantajları vardır. Ayrıca insan özgürlüğünün korunduğu ve insanlığın özgür ve birleşmiş ve koruma altında bir dünya olarak ortaya çıktığını görmek isteyen müttefikleriniz de var. Biz bunu her yerde destekliyoruz, çünkü bu gerçek manevi eğilimdir. İçinde yaşadığınız evrende buna karşı muhalefet eden muazzam güçler var, ama onu hayatta tutan ve cesaretlendiren ve gerçekleştirilebilecek her yerde besleyen etkili güçler de var.

Bu nedenle, kendinizi güçsüz ve çaresiz ve bunalmış hissederseniz, bu hissin bir kısmının Müdahalenin kendisinden geldiğini anlayın. Burada, insanlığın doğasında olan iyiliğe büyük güven duymalı ve özgürlüğünüzün gerçek değerini anlamalısınız. Daha önce hiç böyle bir mücadele ile karşılaşmadınız. Özgürlüğünüze karşı, daha önce bir dünya olarak, bir ırk, insanlık olarak hiçbir zaman böyle bir şekilde meydan okunmadı. Oysa dünyadaki herkes, şu an sahip olma ihtimali olan özgürlüğe ve hatta her türlü özgürlüğe değer verebilir. Artık her şey risk altında. Bu sizin ortak birliğinizi bulduğunuz yerdir ve buradaki çatışmalarınızı ve aramızdaki eski düşmanlıklarınızı iyileştirdiğiniz yerdir. Siz de birbirinizle hesaplaşmalısınız çünkü artık onların önemi yok. Önemli olan, insan özgürlüğünün ve kendi dünyanızdaki mevkinizin korunmasıdır. Şimdi önemli olan, gelecekte hayatta kalabilmeniz ve güvenliğiniz için dünyanızın kaynaklarını korumaktır. Şimdi önemli olan, Müdahaleyi tanımanız ve onuengellemek ve durdurmak için gerekli adımları atmanızdır. Bu, toplumunuzun her seviyesinde, hükümet, din ve halkın iradesinde gerçekleşmelidir.

Dünyada bunu destekleyen ve teşvik eden bildiğimiz büyük manevi güçler var. Yine de onların etkisi ve sesleri, Müdahalenin etkileri ve insanların kendilerinin cehaletleri ile gölgede bırakılabilir. Dünyalarımızda, gerçekleşmek üzere olan yabancı güçlerin dünyamıza sızması tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımızı bildirmek ve bize tavsiyeler vermek için yakınlarımıza elçiler gönderildi. Ticaret ve ticaretin karşılıklı yararlarına katılmak için aynı sizin gibi baştan çıkarıldık. Aramızdan şüpheci olanlarımız ve böyle bir iknaya direnenler, toplumlarımızdan yabancılaşmış, caydırılmış ve cesaretlendirilmiş ve halkın iradesini temsil edemediğimiz, yöneten sese sahip olamayacağımız bir noktaya kadar demoralize edildi ve yıldırıldı.

Halkınız sadece evrenden küçük ıvır zıvır ve oynayabilecekleri yeni teknolojik oyuncaklar isterlerse ve eğer bunun için özgürlüğünüzden ve özerkliğinizden vazgeçersiniz, o zaman kesinlikle sözlerimiz yeterli olmayacaktır. Ancak eğitim bir yerden başlamalıdır. Ve önceden Büyük Camia’ya duyarlılığı olan insanlara ulaşması gerekir. İnsan özgürlüğüne değer veren ve kabul edilmeyen kişilere ulaşması gerekir. Müdahaleden zaten etkilenmiş olan insanlara doğrudan veya dolaylı olarak ulaşması gerekir. Bir yerden başlamalı. Ve dediğimiz gibi, sözlerimiz hazırlığın sadece bir parçası. Büyük Camia’da Müttefikleriniz olduğunu bilmeniz gerekir, ancak olayların gidiş hattını döndürecek olan şeyin insan gücü ve insan işbirliği olacağını bilmeniz gerekir. Size danışmanlık yapmanın ötesine müdahale edemeyiz.

Bugün dünyadaki Müdahalenin gerçek doğasını ve amacını belirsizlik ve karışıklık olmadan anlamak zorundasınız. Şu anda, Müttefikleriniz dünyada mevcut değil. Dünyanızın yüzünde dolaşmıyorlar. Sizin dünyanızda ikamet etmiyorlar. Hükümetlerinizi ve insanları iktidardaki pozisyonlarda etkilemiyorlar. Hassas ve psişik olanlarla iletişim kurmuyorlar. Görüşlerinde dindar olanları ikna etmeye çalışmıyorlar. Gerçek Müttefikleriniz olarak konuşuyoruz ve tavsiyelerimiz size bakış açısı ve anlayış ve itidal vermek ve şu an üzerinize yöneltilen ve on yıllardır üzerinize sürülen etkileri telafi etmenize yardımcı olmaktır. Direnecek gücünüz var. Birleşme gücünüz var. Bu etkiden kurtulma gücünüz var.

Kolektifler, direneceğinize inanmıyorlar ve bu yüzden belki de sizi etkilemeleri gerektiğinden daha az dikkatlidirler. Bu projenin zaman alıcı ancak kolay olacağını ve nihai hedefe büyük zorluk çekmeden ulaşılacağını düşünüyorlar. O zaman cevap vermeye hazır ve yetkin kişilerle konuşmalıyız. Hayatınızda bu kadar kritik başka bir sorun ya da ikilem yoktur. Sizin adınıza veya milletiniz, grubunuz veya kültürünüz ya da dini geleneğiniz için kurduğunuz her şey Müdahale karşısında yok olacaktır. Bir Kollektifin parçası olmak istemezsiniz. Bu konuda bize güvenmeli ve sözlerimizi ciddiye almalısınız. Orada özgürlük yok. Yeni efendilerine bağlanmış hizmetçilerden başka bir şey olmayacaksınız. Efendilerinizi temsil edenlerin belli ayrıcalıkları olsa da, hepiniz köleleştirileceksiniz. Ve o zaman direnecek güç, yine de toplanabilecek olmasına rağmen, çok daha büyük maliyetlere ve sonuçlara sahip olacak.

Dünyanıza müdahale eden Kollektifleri gözlemleyen yönetim güçleri için, insanlığın Kollektiflerin varlığını memnuniyetle karşıladığı onlar tarafından görünmelidir. Dışarıdan, insanlığın bu Müdahalenin lehine olduğu ortaya çıkmalı ve bu nedenle ziyaretçiler için ziyaretçilerin varlığını savunan ve ziyaretçilerin daha fazla zenginlik, güç, özgürlük ve barış vaatlerini onaylayan elçileri güvence altına almak ve güç ve liderlik pozisyonlarında bireyleri ziyaret etmek için çok büyük bir çaba var. Size burada ne dediğimizi anlayabiliyor musunuz? Bu, sizin dünyanızda ve dünyanızın ötesinde gerçekleşen bir aldatmacadır.

Belli ve halka açık olan Müdahaleye direnen güçlü bir ses meydana gelinceye kadar, Dış Gözlemciler tarafından Müdahalenin insanlık tarafından memnuniyetle karşılandığı ve insanlık tarafından savunulduğu anlaşılacaktır. Zaten Müdahalenin birçok konuşmacı ve temsilcisi var, ancak çok az sesi çıkan eleştirmen var. Sesli eleştiriniz bile Müdahale için sorun yaratır. İnsanların konuşup, “Hayır, bu yanlış! İsteğimize karşı ziyaret ediliyoruz! İsteğimize karşı ikna ediliyor ve manipüle ediliyoruz! Bu olmamalı! Bunu memnuniyetle karşılamıyoruz! Ve ziyaretçilerin gitmesini talep ediyoruz! ”Bu sesler duyuluncaya kadar, yönetim organları ve bu Kolektiflerle rekabet edenler tarafından Kolektıflerin burada insan rızasıyla oldukları gibi görülecektir. Halkın itiraz etmesini harekete geçirmek bile sizin için büyük yarar sağlayacaktır.

Ziyaretçileri fiziksel olarak uzaklaştırmanız gerekmiyor. Varlıklarıyla ve etkinlikleriyle ilgili hoşnutsuzluğunuzu göstermeniz gerekiyor kanıtlamanız gerekir. Ve onların teşvik ve aldatmalarına ilişkin ağırbaşlılık göstermek zorundasınız. Ve burada yeni bir liderlik yaratmak için insanlıkla melezleşme girişimlerine karşı konuşmalısınız. İnsanların kendi isteklerine karşı kaçırılmalarına karşı konuşmanız gerekiyor. Çünkü bunlar gizli tutuluyor; Dış yetkililer bile bunun gerçekleştiğini bilmiyor.

Açıkça görebilmeniz ve anlayabilmeniz için bunları vurgulamaya devam etmeliyiz. Müdahalene karşı sesinizi yükseltin ve Müdahale tehlikeye girer. Müdahaleye direnç gösterin ve böylece Müdahale durur ve Kolektifler dikkatinizi çekmenin ve bağlılığınızı kazanmanın başka yollarını bulmak zorunda kalır.

Daha önceki söylemlerimizde söylediğimiz gibi, hiç kimse sizin açık onayınız olmadan toprağınıza ayak basmamalı. Ve Müttefikleriniz, Müdahale karşısında, dünyadaki belirli kişilere ulaşmaya çalışmış olsalar bile, Müttefikleriniz bu açık rıza olmadan buraya gelmeyecektir. Yine de genel olarak konuşursak, tüm insanlık bundan bahsetmediği sürece insanlığın hiçbir gerçek müttefiki insan işlerine müdahale edemez. Ve bu, ikna, manipülasyon ya da aldatmanın ürünü olamamalıdır, ancak durumunuzu ve yardım gereksinimlerinizi dürüst bir şekilde anladığınızın ürünü olmalıdır.

Yüz yüze karşılaşmalarınızda büyük olasılıkla tanışacağınız Kolektiflerin işçileri ile konuşabileceğinizi düşünmeyin. Bakış açınızı idrak etme ya da bakış açınızı anlama iradesine sahip değiller. Görevlerini yalnızca yapmak için üretildikleri şekilde yerine getiriyorlar. Biyolojik varlıklar olmalarına ve hala Ruh için potansiyele sahip olmalarına rağmen, onları ikna edebilme ihtimaliniz çok, çok sınırlıdır. Akılsızca çalışıyorlar. Sahip olduğunuz ahlaki temele sahip değiller. Kişisel özgürlük onlar tarafından bilinmiyor ve onlara kişisel özgürlüğün kaotik, adaletsiz ve yıkıcı olduğu öğretildi. Taleplerinizi ve uyarılarınızı kabul etmezler. Ve onları yöneten ve kontrol edenler bile, daha fazla yetkiye sahip olsalar bile, şikayetlerinizi veya iknalarınızı anlayamazlar.

Müdahalenin böyle durdurulamaz. Onun safları arasında ayrılık yaratma yolu ile durdurulmaz. Onu durdurabilirsiniz çünkü ona karşı bir ses yarattınız ve halkınız dünyada olmasını engellemek için birleşti. Şu anda, yabancı araçlar istedikleri gibi gelip gidiyor. İnsanları istedikleri gibi alıkoyuyorlar. Biyolojik kaynaklar serbestçe alınıyor. İktidardaki bireylere serbest şekilde erişiliyor. Bu izinsiz girişlerin hiçbirine karşı gelecek, temel haklarınızın ihlal edilmesine karşı çıkmak için gerekli olan toplu onay ve direnç yoktur. Bu değişmeli. Ve biriyle başlamalı. Sizinle ve sizin gibi başkaları ile daha fazla farkındalık ve duyarlılığa sahip olan ve bizim gibi bir mesaja cevap verebilen ve gerçeği söylediğimizi bilecek içsel güvene sahip olanlardan başlamalıdır.

Size verecek daha çok şeyimiz var.