Dördüncü Brifing: Yüksek Güçler

Evrende iki gerçeklik vardır; biri diğeriyle örtüşür. Deneyiminizdeki ilk ve en birincil gerçeklik Ayrılık ve evrimsel değişim, gezegensel değişim – ilkel yaşamdan, ilkel sosyal organizasyonlardan, ilk uluslardan, daha büyük uluslardan, dünya uluslarından ve son olarak daha büyük uluslardan oluşan Daha Büyük bir Topluluğa ortaya çıkış. Bununla örtüşen, evrenin her yerinde İlahi Olan’ın Yüksek Güçler, özgür olmayan uluslarda bile tüm ırkları denetleyen, yeterince özgür ve yanıt verebilecek durumda olan bireylerde İlimi geliştirmek için fırsatlar arayan Melek Güçleri tarafından yürütülen çalışmasıdır. Bu da büyük bir Bilge Ağı yaratır ve bu büyük başarı için hala potansiyele sahip olan özgür ulusların ortaya çıkışını destekleyebilir.

Fiziksel evrende yalnızca zamanın başlangıcında harekete geçirilmiş olan güçler vardır. Her şeyi düzenleyen, her şeyi kontrol eden İlahi bir Plan yoktur, çünkü fiziksel evren büyük ölçüde kaotiktir ve göksel güçler, jeolojik güçler ve yaşamın tutunabildiği dünyalarda biyolojik güçler tarafından yönetilir. Tüm bunlar zamanın başlangıcında İlahi Olan tarafından harekete geçirilmiştir ve şu anda da kendi kendini yönetmektedir.

İlahi Müdahale, Yüksek Güçler, Bilge Ağları ve bir dünyanın evriminde ve sosyal gelişiminde genellikle var olan tüm tehlikelere ve çatışmalara rağmen bireysel farkındalığı ve İlimi canlı tutabilen uluslar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

İlahi Müdahale, Yüksek Güçler, Bilge Ağları ve bireysel farkındalığı ve Bilgiyi canlı tutabilen uluslar aracılığıyla gerçekleşir...

Daha önce de söylediğimiz gibi, evrende bildiğimiz kadarıyla aydınlanmış ırklar yoktur, ancak özgür ırklar vardır ve özgür ırklar içinde Bilgeler uluslarına rehberlik edebilirler. Özgür olmayan uluslarda olabileceklerinden çok daha fazla sayıda olurlar.

İlahi Olan’ın pek çok yerde ileri karakolları vardır. Ve pek çok yerde büyük bir gizlilik içinde çalışan Bilge grupları vardır. Özgür uluslar bu grupların yeniden ortaya çıkmasına ve toplumda etkili olmasına izin verir. Ancak gerçekten Bilge olanlar küçük gruplar halinde, kendi ulusları içinde ya da uluslar arasında ağ oluşturmuş, Yüksek Güçler aracılığıyla birbirine bağlanmış bireylerdir.

Dolayısıyla, gelip insanlığı aydınlatacak aydınlanmış bir ırk olduğunu ya da insanlığın kendisinin aydınlanmış bir ırk haline geleceğini düşünmeyin. Bu onun kapasitesinin çok ötesindedir. Ancak İlimin açıkça teşvik edilip desteklenebildiği özgür bir ırk olmak, işte büyük başarı budur. Şimdi önünüze konan büyük meydan okuma ve gereklilik budur.

İlahi Olan'ın sizin dünyanızdaki İşinin İlahi Olan'ın tüm dünyalardaki İşiyle bağlantılı olduğunu anlamalısınız.

İki tür özgürlük vardır. Hayatınızı aşırı kısıtlama ya da tahakküm olmadan yaşayabileceğiniz pratik özgürlük, sürekli savaş tehdidi ya da zorba yozlaşma olmadan istikrar ve güvenlik içinde yaşayabileceğiniz pratik özgürlük. Bu temel özgürlüktür ve çok önemlidir. Kurulması gereken ilk şey budur.

Daha sonra, bireyin İlahi Olan’a dönüşüne başlamak ve fiziksel gerçeklikte Ayrılık içinde yaşayan evrendeki tüm ırklarda, tüm bireylerde Tanrı’nın yarattığı daha derin İlime erişim kazanmak için daha büyük ruhani özgürlüğü vardır.

Bu daha büyük özgürlük bireylerin çağrısıdır ve kendi dünyalarında ve kültürlerinde sahip olabilecekleri temel özgürlüklerle sınırlıdır. Ancak daha büyük özgürlük nihai özgürlüktür çünkü Cennetin Gücü bu bireyler aracılığıyla başkalarına hizmet ederek hareket edebilir ve Bilgelerin büyük Ağları aracılığıyla tüm Büyük Toplumda özgürlük ve İlimi teşvik edebilir.

Dünya, iyi ya da kötü, az sayıda insan tarafından yönetilmektedir. Bu durumda, az sayıda insan tüm insan ırkını çöküş ve dağılmadan kurtarabilir.

İlahi Olan’ın dünyanızdaki Çalışmasının İlahi Olan’ın tüm dünyalardaki Çalışmasıyla bağlantılı olduğunu anlamalısınız. Daha büyük bir evrende küçük bir yer olan dünyanız için özel bir plan yoktur. Tanrı’nın Planı bir bütündür ve iyi bir şekilde oluşturulmuştur. Ve bir birey olarak İlim sizin içinizde yaşar; İlahi Varlık ve Güç ile bu şekilde bağlantı kurar ve dış çevrenizin kısıtlamalarının ötesinde bile içsel özgürlüğünüzü kazanmaya başlarsınız.

Temel özgürlüğün inşa edilebildiği, kurulabildiği ve zaman içinde sürdürülebildiği her yer, daha yüksek özgürlüğün teşvik edilmesi ve desteklenmesi için daha büyük bir olasılığı ve o dünyada, o ulusta, o kültürde ifadesinde sahip olacağı daha büyük özgürlüğü temsil eder. Çünkü evrendeki özgürlük Ayrılığınızı ilerletme özgürlüğü değildir. Kaynağınıza dönme ve bu fiziksel gerçeklikte hizmet etme özgürlüğüdür.

Burada görebileceğiniz gibi, en temel barış, özgürlük ve sorumluluk kavramlarınız bile şimdi daha geniş bir bağlamda yeniden tanımlanmalıdır, yoksa barışınızın, özgürlüğünüzün ve sorumluluğunuzun yalnızca kendiniz ya da yalnızca aileniz için olduğunu düşünmeye devam edersiniz. Büyük Toplumda bunların anlamı bu değildir ve bunlar, çevresel bozulmanın, gıda üretiminin kaybının ve dünyanızın değişen ikliminin yaşamı çok daha zor hale getireceği ve başarılı olmanız için daha fazla katılım ve işbirliği gerektireceği, şu anda girmeye başladığınız dünyada etkili ve hatta anlamlı olmayacaktır.

Sizi dışarıdan tehdit eden, bu dünyada altınızı oyabilecek şeyler bile, eğer bu fırsat yeterince insan tarafından fark edilir ve sahiplenilirse, gerçek anlamda daha fazla özgürlüğü teşvik edebilir. Zorluk ne kadar büyükse, fırsat da o kadar büyüktür.

Zira şu anda insanlık evrende özgür ve egemen bir ırk olarak varlığını sürdürebilmek için çok zayıf, çok bölünmüş ve çok dağınık durumdadır. Bu gücü, bu işbirliğini, bu özgürlüğü ve bu sorumluluğu inşa edecek olan şey, şu anda karşı karşıya olduğunuz büyük meydan okumalardır: İçeriden gelen bozulma ve çöküş meydan okuması ve dışarıdan gelen Müdahale ve boyun eğdirme meydan okuması. Burada sözünü ettiğimiz özgürlük, güç ve sorumluluk ihtiyacını yalnızca bu büyük ve zorlayıcı meydan okumalar yaratacaktır.

Herkes bu meydan okumaya yanıt veremeyecektir, ancak dünyanızdaki küçük bir azınlık bunu yapabilse bile, bu daha büyük bir sonuca yol açabilir. Dünya, iyi ya da kötü, az sayıda insan tarafından yönetilir. Bu durumda, az sayıda insan tüm insan ırkını çöküş ve dağılmadan kurtarabilir.

Evet, bu muazzam bir meydan okuma. Evet, sizin anlayışınıza göre adil değil gibi görünüyor. Hatta anlayışınıza göre zalimce bile görünebilir. Ancak evrende büyümenin anlamı budur: ayrıcalık, zenginlik ve fırsat için kendi aralarında savaşan ve mücadele eden ergen bir ırk değil, olgun bir ırk olmak.

Bizler müdahalenin ve dünyalarımızın bozulmasının acısı ve zorluğu altında büyümek zorunda kaldık. Bu hayatın bir parçasıdır, yetişkin olmak, sadece kendinden değil, dünyasının refahından da sorumlu olmaktır -şimdi zorunlulukla, şimdi meydan okumayla, şimdi büyük bir tehditle yönlendiriliyor. Tüm bunlar, dünya için gelmekte olan büyük değişim için ihtiyaç duyacağınız gücün, bilgeliğin ve işbirliğinin temelini oluşturmaktadır.

Bu nedenle biz sizin düşündüğünüz gibi barış getirmiyoruz. Biz meydan okuma getiriyoruz. Sorumluluk getiriyoruz. Açıklık getiriyoruz. Bilgelik getiriyoruz. Güç getiriyoruz. Tüm bunlar için çağrı getiriyoruz.

Hayatınızın nereye gittiğini ve bugün dünyanızdaki Müdahale derecesini görebilseniz ya da hissedebilseniz, ya sizi yenecek ya da onunla buluşmak için yükseleceksiniz. Buradaki görünmeyen fırsat budur.

Tanrı bunun insanlık ailesi için en büyük eşik olduğunu, şimdiye kadar karşılaştığınız ve karşılaşabileceğiniz en büyük eşik olduğunu biliyor – genellikle birbirlerine eşlik eden gerileyen dünya ve Büyük Topluluğa yükseliş. Tanrı dünyaya Yeni Bir Mesaj göndermiştir. Biz bunu biliyoruz. Bizi buraya insanlık ailesini cesaretlendirmeye çağıran şeyin bir parçası da budur. Bundan sonra bundan bahsedeceğiz, çünkü bu sizin başarınız ve özgürlüğünüz için temel önemdedir.