Fourth Briefing: Higher Powers

Két valóság van az univerzumban; az egyik átfedi a másikat. A tapasztalásodban az első és legelsődlegesebb a Különválás és az evolúciós változás, a planetáris változás valósága—a primitív életektől, a primitív társadalmi szervezetektől, a korai nemzetektől, a nagyobb nemzetektől, a világnemzetektől és végül a nagyobb nemzetek Nagyobb Közösségébe való felemelkedésbe. Ezt átfedi az Isteni munkája az egész világegyetemben, amelyet a Magasabb Hatalmak hajtanak végre, az Angyali Erők, amelyek felügyelik az összes fajt, még a nem szabad nemzetekben is, lehetőségeket keresve a Tudás ápolására olyan egyénekben, akik elég szabadok és elég képesek reagálni. Ez a Bölcsek nagy Hálózatát hozza létre, amely aztán támogathatja a szabad nemzetek megjelenését, akiknek még mindig megvan a lehetősége erre a nagy teljesítményre.

A fizikai univerzumban csak azok az erők vannak, amelyek az idő elején mozgásba lendültek. Nincs Isteni Terv, amely mindent megszervezne, mindent irányítana, mert a fizikai univerzum nagyrészt kaotikus és égitestek ereje, geológiai erők irányítják és olyan világokon belül, ahol az élet képes volt megragadni, biológiai erők. Mindez az idők kezdetén mozgásba lendült az Isteni által és ez most már magától fut.

Az Isteni Beavatkozás a Magasabb Hatalmakon, a Bölcsek Hálózatán és az olyan nemzeteken keresztül történik, amelyek képesek voltak életben tartani az egyéni tudatosságot és Tudást, minden veszély és konfliktus ellenére, amelyek általában egy világ evolúciójában és társadalmi fejlődésében léteznek.

Mint mondtuk, nincsenek megvilágosodott fajok a világegyetemben, amelyekről tudunk, de vannak szabad fajok és a szabad fajokon belül a Bölcsek vezethetik nemzeteiket. Sokkal bőségesebbek lehetnek, mint valaha olyan nemzetekben, amelyek nem szabadok.

Az Isteninek sok-sok helyen vannak előőrsei. És a Bölcsek csoportjai sok-sok helyen dolgoznak, még nagy titokban is. A szabad nemzetek lehetővé teszik, hogy ezek a csoportok felszínre kerüljenek és hatékonyabbá váljanak a társadalomban. De az igazán Bölcsek azok az egyének, akik kis csoportokban vannak hálózatba kötve, a saját nemzetükön belül vagy a nemzetek között hálózatba kapcsolódva, a Magasabb Hatalmak révén.

Tehát ne gondold, hogy van egy megvilágosodott faj, aki eljön és megvilágosítja az emberiséget, vagy hogy az emberiség maga is megvilágosodott fajjá válik. Ez messze meghaladja a képességeit. De szabad fajnak lenni, ahol a Tudást nyíltan lehet előmozdítani és támogatni, ez a nagy teljesítmény. Ez az előtted előtt álló nagy kihívás és követelmény.

Kétféle szabadság létezik. Van gyakorlati szabadság, hogy az életedet túlságos korlátozás vagy uralom nélkül éld, gyakorlati szabadság, hogy stabilitással és biztonságban élj, a háború vagy az erőszakos korrupció állandó fenyegetése nélkül. Ez az alapvető szabadság és ez nagyon fontos. Ez az első dolog, amit meg kell állapítani.

Aztán ott van az egyén nagyobb szellemi szabadsága, hogy megkezdje visszatérését az Istenihez és hozzáférjen ahhoz a mélyebb Tudáshoz, amelyet Isten teremtett minden egyénben, az univerzum minden fajában, akik a Különválásban élnek a fizikai valóságban.

Ez a nagyobb szabadság az egyének elhívása és ez korlátozva van az alapvető szabadságokkal, amelyek a saját világukban és kultúrájukban lehetnek. De a nagyobb szabadság a végső szabadság, mert a Mennyek Ereje képes ezeken az egyéneken keresztül mozogni mások szolgálatában és a Bölcsek nagy Hálózatain keresztül elősegíteni a szabadságot és a Tudást az egész Nagyobb Közösségben.

Meg kell értened, hogy az Isteni Munkája a világodban kapcsolódik az Isteni Munkájához minden világban. Nincs különleges terv a világotok számára, amely csupán egy apró hely egy nagyobb univerzumban. Isten Terve egységes és jól megalapozott. És a Tudás benned él, mint egy egyén és így kapcsolódsz az Isteni Jelenléthez és Erőhöz és kezded elnyerni a belső szabadságodat, még a külső környezeted korlátain túl is.

Ahol az alapvető szabadság idővel felépíthető, kialakítható és fenntartható, az nagyobb lehetőséget jelent a magasabb szabadság előmozdítására és támogatására és arra a nagyobb szabadságra, amely abban a világban, abban a nemzetben, abban a kultúrában kifejeződik. Mert a szabadság az univerzumban nem az a szabadság, hogy továbbmélyítsd a Különválásod. Ez a szabadság arra, hogy visszatérj a Forrásodhoz és szolgálj ebben a fizikai valóságban.

Amint itt láthatod, még a béke, a szabadság és a felelősség legalapvetőbb fogalmait is újra kell definiálni egy nagyobb kontextusban, különben továbbra is azt fogod gondolni, hogy a békéd, a szabadságod és a felelősséged egyedül magadért vagy egyedül a családodért van. Ez nem az, amit ezek a dolgok jelentenek a Nagyobb Közösségben és ezek nem lesznek hatékonyak, sőt nem lesznek jelentőségteljesek abban a világban, amelybe most beléptek, ahol a környezet romlása, az élelmiszertermelés elvesztése és a világ változó éghajlata sokkal nehezebbé teszi az életet, nagyobb részvételt és együttműködést igényel, ha sikerrel akarsz járni.

Még azok a dolgok is, amelyek kívülről fenyegetnek téged, ahol alááshatnak téged ebben a világban, a legigazibb értelemben nagyobb szabadságot támogathatnak, ha ezt a lehetőséget elég ember elismeri és igényli. Minél nagyobb a kihívás, annál nagyobb a lehetőség.

Mert jelenleg az emberiség túl gyenge, túlságosan megosztott, túlságosan szervezetlen ahhoz, hogy valaha is képes legyen fenntartani magát, mint szabad és önrendelkező faj az univerzumban. Ami építeni fogja ezt az erőt, ezt az együttműködést, ezt a szabadságot és ezt a felelősséget, azok a nagy kihívások, amelyekkel most szembe kell néznetek: a belülről való leépülés és összeomlás kihívása és a kívülről való Beavatkozás és leigázás kihívása. Csak ezek a nagy és hatalmaskodó kihívások fogják megteremteni a szabadság, az erő és a felelősség követelményét, amiről itt beszélünk.

Nem mindenki lesz képes válaszolni erre a kihívásra, de még akkor is, ha a világodban élő emberek egy kicsi kisebbsége képes erre, ez nagyobb eredményhez vezethet. A világot kevés számú ember irányítja, a jóra vagy rosszra. Ebben az esetben egy kevés számú ember megmentheti az egész emberi fajt az összeomlástól és a széteséstől.

Igen, ez óriási kihívás. Igen, igazságtalannak tűnik a te megértésednek. Még kegyetlennek is tűnik a megértésed számára. De ez jelenti a felnőtté válást az univerzumban: Érett fajjá válni, nem pedig kamasz fajjá, amely a kiváltságokért, a gazdagságért és a lehetőségekért harcol és küzd egymás között.

Fel kellett nőnünk a Beavatkozás és a világunk leépülésének fájdalma és kihívása alatt. Ez az élet része, felnőtté válni, felelőssé válni, nemcsak önmagunkért, hanem a világ jólétéért is—most a szükség által vezetve, most a kihívás által vezetve, most a nagy fenyegetés által vezetve. Mindezek a dolgok az erőnek, a bölcsességnek, az együttműködésnek az alapjai, amelyre szükséged lesz a nagy változáshoz, amely a világ számára jön.

Mi ezért nem békét hozunk, ahogy ti gondoljátok. Kihívást hozunk. Felelősségvállalást hozunk. Világosságot hozunk. Bölcsességet hozunk. Erőt hozunk. Elhozzuk a hívást mindezekre a dolgokra.

Ha látnátok, vagy érzékelnétek, hogy merre tart az életetek és a mai világotokba milyen mértékben történik a Beavatkozás, az vagy legyőzne benneteket, vagy felemelkednétek, hogy szembenézzetek vele. Ez itt a láthatatlan lehetőség.

Isten tudja, hogy ez a legnagyobb küszöb az emberi család számára, a legnagyobb küszöb, amellyel valaha is szembesültetek és amellyel valaha is szembe kell néznetek—egy hanyatló világ és a Nagyobb Közösségbe való felemelkedés, amelyek általában kísérik egymást. Isten Új Üzenetet küldött a világnak. Tudunk erről. Ez része annak, ami minket idehívott, hogy bátorítsuk az emberi családot. A következőkben erről fogunk beszélni, mert ez alapvető fontosságú sikeretek és szabadságotok szempontjából.