Sixth Briefing: The Networks of the Wise

A mi célunk nem a vallás, mert a vallásnak sok arca van az univerzumban. Sok vallásról hallottunk és néhánnyal közvetve találkoztunk a saját partjainkon túl is. Nem ez a célunk, látod, mert minket a Magasabb Hatalmak irányítanak, amelyeket te az Angyali Gyülekezetnek tartanál. Mivel világaink viszonylag szabadok az univerzumban, vallásaink tükrözik azokat a dolgokat, amelyeket fajunk és világunk jóléte érdekében tanulmányozunk. De amit mi magunk tanulmányozunk, az nagyobb természetű. A Bölcsek Koordinációja, a fizikai birodalmon túli Magasabb Hatalmakkal kapcsolodva.

Tehát, nem azért vagyunk itt, hogy világunk vallásait képviseljük, mert tőlük nagyon függetlenül működünk. Nem azért vagyunk itt, hogy világunk fajait képviseljük, mintha valamiféle nagykövetek lennénk, mert egészen más jellegű feladatot és küldetést teljesítünk. Nem azért vagyunk itt, hogy formális kapcsolatokat létesítsünk nemzeteink és az ti nemzeteitek között, mert túl korai lenne bármi ehhez hasonlót létrehozni. És valóban nem ez a végső célunk. Mert ennél nagyobb célra lettünk irányítva.

A világegyetem vallása gyakran a kormányzó hatalmak emblémája, ha egyáltalán létezik. Úgy érezzük, elég ritka, hogy bármely fajban létezik nagyobb spirituális igazság. Szinte elképzelhetetlennek tartjuk, hogy létezik egy megvilágosodott faj, mert ez túl sok elvárás a fizikai valóságban élőktől.

De a Bölcseknek sok munkatársuk van és egy nagyobb Hálózatuk van, amelyek függetlenek a kormányoktól és a nagy kereskedelmi intézményektől és a nagy kereskedelmi hálózatoktól. Ezek a dolgok hasznosak lehetnek számunkra, de többnyire ezeken túl működünk. Sok helyen megtalálod a Bölcseket, de általában rejtve, mély titokban működve. Mert a világegyetemben ilyen nagyobb erő birtoklása a legtöbb esetben fenyegetőnek tűnhet bármely világ uralkodó hatalmai számára, hacsak nem nagyon szabadok abban a tekintetben, amiről ma itt beszélünk.

Magasabb Hatalmak által irányítva lenni messziről az Isteni szolgálatára, csak nagyon kiválasztott egyének gondviselése lehet, az egyének nem csak azért vannak kiválasztva, mert nagy szellemi képességük van a világukban. Nem, ez más természetű, mint ez.

A Bölcsek Hálózatait az egyének nagyobb történelme, nagyobb sorsuk alapján választják ki. Ez egy nehéz dolog, mert egy ilyen nagy sors, különösen egy olyan világban, amely nem szabad, nagyon nehéz feladat, nagyon veszélyes feladat, olyan feladat, amely óriási önmérsékletet, diszkréciót és tisztánlátást igényel.

Ne úgy gondolj erre, mint valami örömteli utazásra, melyre azt reméled, hogy kiválasztanak téged, mert az univerzum egészében ez egy ijesztő feladat és egy nagy felelősség. És még akkor is, ha idővel meg is felelsz a követelményeknek és kiválasztanak erre a szerepre, akkor kapcsolatban kell állnod más egyénekkel, akikkel soha nem találkoznál, még a saját világodon belül sem és más világokon belül sem.

Hosszú ideig kellene várnod rájuk, hogy bizonyos helyzetek megjelenjenek és gyümölcsözővé váljanak és megfelelőek legyenek a munkádhoz. Ehhez óriási türelemre is szükség lenne. Ezért tudunk olyan türelmesek lenni az emberi családdal, mert ki kellett fejlesztenünk ezt a nagy türelmet, még egymással is a Nagy Koordinációban.

Küldetésünk még nem fejeződött be. Ha ez megtörténik, visszatérünk világunkba, ha túléljük ezt a folyamatot. Hogy ez mikor történhet meg, nem tudjuk megmondani, de az emberi család létfontosságú erőforrásaként tartanak számon – szükség esetén segítségül hívva, hogy tanúságot tegyünk az univerzum életéről, ahogyan azt ismerjük és megtapasztaltuk és a nagyobb igazságokról, melyeket meg kellett tanulnunk és a mi fajunknak is meg kellett tanulnia – olyan dolgokat, amelyeket az emberi család nem láthat vagy tudhat e tanúságtétel nélkül.

Most az a legbölcsebb, ha egyszerűen nyitott elméd van és félreteszed a világotokon túli élettel kapcsolatos kulturális hiedelmeket, hogy ne befolyásoljanak mások véleményei, a kormányok munkája, vagy a fantáziák és a spekulációk, amelyek e nagyszerű és fontos téma körül léteznek.

Az emberi család, anélkül, hogy tudná, egy Nagyobb Koordináció része. Ezt csak a Bölcsek érthetik meg teljesen. És még itt is hiányosnak kell maradniuk ennek a nagy Hálózatnak a megértésében. Mert miféle egyén tudhat egy olyan hatalmas, olyan bonyolult és Magasabb és Nagyobb Hatalmak által koordinált Hálózatról, amely oly sok körülménynek és változó kondíciónak van kitéve, hogy az meghaladja bármely egyén, vagy akár csoport képességét, hogy teljes mértékben felfogja? De, hogy tudd, hogy része vagy ennek a Koordinációnak, hogy teljesítsd a feladataidat ennek a Koordinációnak a részeként, ez az a hegy, amelyet meg kell másznod, hogy kellően megtanuld ezeket a dolgokat.

Olyan dolgokról beszélünk, amelyek most a világnak adott Kinyilatkoztatás szolgálatában állnak és különösen a világegyetemben való életről szóló tanításáról. Mert bizonyságot kell szereznetek magából az univerzumból és nem csak egy fajtól vagy egyéntől, hanem egy nagyobb Hálózatból, amely számtalan fajt képvisel, amelyek a kormányok és a kereskedelem hatókörén kívül működnek; túl az ambiciózus egyének, csoportok és nemzetek hatókörén; túl minden korrupción és manipuláción, amely a tér ezen régiójában létezik, ami jelentős, bonyolult és veszélyes.

Elhozzuk nektek az élet valóságát az univerzumban, ahogy mi látjuk és ismerjük. Azonban nem csak a mi megértésünket mutatjuk be neked itt. Ez a Bölcsek Hálózatainak bölcsessége, akik megosztják bölcsességüket egymással a Magasabb Hatalmak révén. Ily módon a Mennynek vannak ügynökei a földön—itt, ott, mindenhol, rejtett, kis csoportok és néha elszigetelt egyének, de nagyon jól kapcsolódnak egymáshoz, így az általunk nyújtott bölcsesség nemcsak az egyéni tapasztalatainkat vagy megértésünket képviseli, hanem a Bölcsek bölcsességét az univerzum ezen részén.

Nincs olyan faj, amely teljes mértékben megértené az élet értelmét ebben az univerzumban, vagy teljesen megértené, hogy a fizikai valóságban élő összes lény az Istenitől való Különválás állapotában él.

A világotokra vonatkozó Kinyilatkoztatás és az e célból küldött Üzenethozó meg tudja magyarázni nektek ezeket a dolgokat, mert szükségetek van egy emberi képviselőre, aki ezt megteszi nektek. Ő is része a Nagyobb Koordinációnak, csakúgy, mint a családja. Úgy lettek ide küldve, mint a világ Nagyobb Koordinációjának magjai, nem csak azért, hogy megfeleljenek a Beavatkozás nagy kihívásának és a nagy kihívásoknak, amelyekkel az emberiség szembesül, hanem azért is, hogy kísérjék az emberiség felemelkedését a Nagyobb Közösségbe és hogy építsék ezt a szent köteléket itt.

Mert ha az emberiség valaha is el akarja érni a valódi szabadságot az univerzumban, vagy képes lesz fenntartani ezt a szabadságot és stabilitást elérni ebben a világban a környezetével, akkor szüksége lesz erre a Nagyobb Koordinációra itt, hogy fenntartsa a magasabb szintű Tudást és ha lehetséges, még tanácsot is adjon jövőbeli vezetőinek. Mert egy szabad nemzetben melyik vezető ne akarna hozzáférni ilyen nagy bölcsességhez anélkül, hogy maga a Hálózat része lenne? A politikai hatalmon lévők ritkán vesznek részt a nagy Hálózatokban, mert kormányaik túlságosan erősen ellenőrzik és befolyásolják őket.

Ezért ne gondold, hogy a világodban lévő figyelemre méltó emberek részei ennek a nagyobb Hálózatnak. Nem szabadok. Nem képesek ezen a szinten működni. De azok, akik e Hálózatok részét képezik, tanácsot adhatnak nekik a jövőben. És az ilyen tanácsok egy szabad nemzetben kritikusan fontosak lennének, mert most már hozzáférhettek az egész univerzumból származó bölcsességhez, nem csak a helyi régiókból, nem csak az egyéni észlelésekből, nem csak egy nemzet saját történelméből és korlátozott tudatosságából.

Azért mondjuk ezeket neked, hogy jobban megértsd, kik vagyunk, miért vagyunk itt és mit szolgálunk. Reméljük, hogy ez eloszlat minden olyan elképzelést, hogy itt politikai vagy gazdasági hatalmakat képviselünk, vagy bármely, a Beavatkozással kapcsolatos hatalmat. Nem azért vagyunk itt, hogy más kormányokat, más világokat képviseljünk.

Még a szabad nemzetek sem avatkozhatnak be a világotokba és nem is tennék, mert ez sértené az univerzumban megkötött be nem avatkozási megállapodásaikat, amelyeket a legtöbb szabad nemzetnek meg kell kötnie ahhoz, hogy autonómiával rendelkezzen az élet ezen nagyobb színterén.

Ez fontos, mert egy feltörekvő faj vagytok, hogy tudjatok a nagy Hálózatokról. Annak ellenére, hogy a Beavatkozás hallja ezt az információt, nem férhetnek hozzá ezekhez a nagyszerű Hálózatokhoz. Csak a nagy Hálózatok, amelyek mentesek a fizikai élet és a kormányzás mahinációitól, rendelkezhetnek ilyen szabadsággal az univerzumban.

Ez az oka annak, hogy a Hálózat bármely egyes csoportjának csak részleges megértése lesz, így még akkor is, ha kudarcot vallanak, vagy más hatalmak felülmúlják őket, nem tudják elárulni a Hálózat egészét.

Ezért talán neked, aki ezt hallod és fogadod ezt az üzenetet, meg kell értened, hogy az egyre nagyobb bölcsesség, az egyre nagyobb tudatosság nem a cél. A valódi szereped és célod funkcionalitásán túl a Mennyország nem fogja ezt megadni neked, mert az másokat túlságosan sebezhetővé tenne a hibáiddal szemben. Nagy gondot fordítunk az egyének fejlesztésére és a szerepek kiosztására.

Ahogyan világotokat figyeltük, amikor annak közelében voltunk, vannak mások is, akik vigyáznak ránk, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem tévedünk. Mert a világegyetemben minden lény esendő és hajlamos a tévedésre. Ilyen a Különválásban való élés kondiciója fizikai formában. Mi fizikai formában vagyunk. Több világból származó érző lények vagyunk. Ezért a Magasabb Hatalmak sokkal jobban vigyáznak ránk, mint más egyénekre.

De még megbotolhatunk. Még mindig utolérhetnek bennünket más hatalmak, akik hozzánk akarnak jutni vagy elpusztítani, vagy fenyegetésként érzékelnek bennünket. Ezért nem vagyunk a te világodban, járunk a világodban, látod, mert vannak olyan hatalmak a világotokon belül, akik fenyegetésként érzékelnének minket, minden bizonnyal– politikai hatalmukat vagy vallási pozíciójukat fenyegetve, mert mi egy Nagyobb Hatóságot képviselünk az életben.

Mi nem csupán egyszerű szolgák vagyunk. Mi ennek a Nagyobb Hatóságnak a követei vagyunk. De a küldetésünk itt nagyon konkrét, amint azt a Jelentéseinkben kifejtettük. Megértjük e felelősségek határait, amelyek önmagukban is elég nagyok ahhoz, hogy folyamatosan kihívás elé állítsanak bennünket.

Ezért fontos megértened, hogy a kormányzásnak két szintje van az univerzumban. Ott van a politikai és vallási hatalmak és a gazdasági hatalmak kormányzása, amelyek úgy tűnik, mindenhol túlsúlyban vannak és még a szabad világokban is erősnek kell lenniük. Ez az univerzum képe, amelyről az érzékszerveid beszámolnak.

De van egy magasabb szintű kormányzás és befolyás, amely a legmélyebb részedhez szól, amit Tudásnak vagy Septa Varne-nak hívunk. Ez a nagyobb befolyás és erő ehhez szól benned és bizonyos egyéneket magasabb szintű szolgálatra hív a saját világukban. És azok, akik sikeresek lehetnek ebben a hosszú felkészülésben, összekapcsolódnak az Isteni ezen Nagyobb Kordinációjával, akinek Akarata és Célja a szabadság, a bölcsesség és a Tudás hatalmának megteremtése mindenütt, mivel annak lehetősége minden érző lényben létezik minden világban az egész világegyetemben.

Bár egy különleges funkciót töltünk be, hogy figyelmeztessük és segítsük felkészíteni az emberiséget az élet ebbe a Nagyobb Közösségébe való belépésére, egyben képviseljük ezt a Nagyobb Hatóságot és befolyást is és ha tehetjük, beszélünk a Tudás megjelenéséről az egyénben, ahogy tettük annak a nagyszerű Kinyilatkoztatásnak a támogatására, amelyet az Isteni küldött a világnak – ez egy ritka és figyelemre méltó esemény az univerzumnak ezen a részén. Mert a világegyetem ezen részén mennyire kevés faj kaphat nyilvánosan egy Új Kinyilatkoztatást Istentől. Fogalmad sincs, milyen szerencsés vagy, hogy ebben a helyzetben vagy, vagy milyen ritka ez az elnyomott nemzetek és szigorú kormányok világában.

Te, akit úgy tűnik, lenyűgöz és szerelmes vagy a technológiába, még nem ismered fel annak nagy veszélyeit és azt a kockázatot, amelyet a szabadságra nézve jelent, egyénileg és az egész világon. Ezért mondtuk a Jelentésekben, hogy ne fogadj el technológiát más fajoktól, mert ez elülteti az irányításuk magvát a világodban – így ők jobban irányítják a világodat, mint te és függővé válsz az ő technológiájuktól.

Ne gondold, hogy a nagyszerű technológia a világegyetemben bármilyen módon képviseli a szellemi erőt. Ez teljesen hamis. Ne gondold, hogy ez valódi spirituális erőt képvisel a saját világodban, ugyanazon okok miatt, amelyekről beszélünk. Meg kell ismételnünk ezt a Bölcsességet, amiről biztosak vagyunk, hogy része a világnak adott nagy Kinyilatkoztatásnak.

Nagy józanságnak kell lennie ebbe az univerzumba való belépéshez. Ez a legnagyobb küszöb, amelyen egy világ áteshet. Nagy veszélyekkel jár és nagy ígéretekkel járhat, attól függően, hogy mit támogatnak abban a világban és milyen mértékben ápolják és tartják életben a mélyebb Tudást.

Az emberiségnek nagy ígéretei vannak ebben a tekintetben, de nagy erők vannak a világotokban, amelyek ez ellen dolgoznak és mindig is ez ellen dolgoztak és ott van az emberiség nagy sebezhetősége az univerzummal szemben—annak hatásaival, csábításaival, béke és hatalom ígéreteivel, a technológia felajánlásaival egy primitívebb és még spirituálisan orientáltabb fajnak, mint amilyen a tiétek.

Ezért értsd meg, hogy az igazi Emberiség Szövetségesei csak részben képviselik a szabad nemzeteket. Mégis teljes jelentése azt jelzi, hogy a Bölcsek Hálózata a legnagyobb szövetségesed és értéked és azok, akik ezt a valóságban is képviselni tudják, mert mentesek lesznek minden világ korrupciójától. Nincs technológiai erejük. A technológiát arra használják, hogy céljaikat szolgálják, de nem ez az erejük. Nem ez az erősségük. Ez nem az ő zászlójuk. Mert nincs zászlójuk, mivel nagyrészt láthatatlanok a szemednek.

Az emberiség igazi Szövetségesei tehát a Bölcsek minden világban és azok a kevesek, akik Bölcsek a világotokban, akik előmozdítják a Tudás erejét. De a legnagyobb szövetségesetek a Láthatatlanok, a Nagyobb Hatalmak, akiket Angyalinak gondolnátok, akik most Új Kinyilatkoztatást hoznak Istentől a világba, hogy felkészítsék az emberiséget a Nagyobb Közösségre, hogy megteremtsék az alapot az igazi egységhez. és nagyobb szabadsághoz a világotokban.

E nagy Kinyilatkoztatás bemutatásának szolgálatára és koordinációjára kaptunk meghívást. Bár konkrétan nem nekünk adatott, ismerjük a célját és a szándékát és a legbiztosabban visszhangozzuk a Bölcsességét. De amit meg kell tanítani neked a világodban, annak a világodból kell származnia. És amit a világon túlról kell tanítani neked, annak a világon túlról kell származnia. Ez mind része ennek a nagy Kinyilatkoztatásnak az emberiség számára.

Ezért arra kérünk, hogy gondolj rólunk ily módon, még akkor is, ha ezt nehéz lehet megérteni vagy elképzelni. Nagyon fontos számodra, hogy elkülönítsd és megkülönböztesd az univerzumban munkálkodó Isteni Erőket azoktól a politikai hatalmaktól, amelyek mindenhol kifejtik magukat.

Soha ne keverd össze ezt a kettőt, különben nyitott leszel a nagy csábításra és manipulációra. Soha ne gondold, hogy egy másik nemzet, aki a partjaidra érkezik, spirituálisan hajlamos vagy a Bölcsek Hálózatát képviseli, mert ez lenne a csábítás végső formája néped számára. És bár az Beavatkozás megpróbálja népszerűsíteni ezt a gondolatot, tudatában léve hajlamaidnak és sebezhetőségeidnek, nem szabad engedned az ilyen rábeszéléseknek.

Soha ne gondold, hogy azok, akiknek látszólag elképesztő technológiájuk van, bármilyen módon is föléd emelkednek etikában, erkölcsben vagy spiritualitásban. Láttad ennek igazságát a saját világodban az elmúlt évszázadban, a legbiztosabb, hogy a nagyobb technológia nem jelent nagyobb igazságot, nagyobb értelmet vagy nagyobb célt.

Annyi mindent fel kell ismerni és meg kell különböztetni, hogy megértsd üzenetünket, célunkat és valóságunkat. Nagyon sok elképzelést és hiedelmet kell tudatosan félretenni ahhoz, hogy ezek a dolgok bármilyen fokú világossággal láthatóak legyenek. Ez kihívás a ti világotokban és minden világban.

Az univerzumban milyen keveseknek van meg a szabadsága, hogy lásson a nemzeteik, kultúrájuk és vallásaik elsöprő befolyása nélkül, ha van vallásuk. Ez egy ritka és gyönyörű dolog és ennek lehetősége a világ minden emberében, benned és másokban is megvan, mert a Tudást itt életben tartották az Isteni szolgáinak nagy erőfeszítései révén, akik különböző szinteken, nagyszerűen működnek az egyének nagy feláldozása, nagy bátorsága, nagy feddhetetlensége révén – olyan dolgok, amelyek ritkáknak tűnnek, de még mindig eléggé jelen vannak a világotokban ahhoz, hogy fajod egészének nagyobb ígéretet és elismerést adjon a Bölcsek körében.

Ajándékaink számodra akkor mély visszhangra keljenek. És ismerd fel a követelményeket és a visszafogottságot, amely szükséges ahhoz, hogy megláss egy Nagyobb Valóságot, amely mindenkor és az egész univerzumban benned él.