NEGYEDIK JELENTÉS: A Vallási Hagyományok és Hitek Manipulálása

Annak érdekében, hogy a látogatók tevékenységét meg lehessen érteni a jelenlegi világban , több információval kell szolgálnunk arra vonatkozólag, hogy milyen hatást gyakorolnak a világ vallási intézményeikre és értékeikre valamint az alapvető spirituális impulzusokra, melyek a természetedben általánosak, és melyek a Nagyobb Közösségben lévő intelligen élet számos területével sok tekintetben megegyezőek.

Kezdhetnénk talán annak a kijelentésével, hogy a világban a látogatók által most folytatott tevékenységet, a Nagyobb Közösségben már sokszor, sok különböző helyen , sok különböző kultúrával megtették. Ezen tevékenységeknek az eredete, nem a látogatóitoktól származnak, de saját belátásuk szerint használják ezeket, már amennyire ezzel tisztában vannak és ezeket már korábban is alkalmazták.

Fontos azt megértened, hogy a Nagyobb Közösségben a befolyás és a manipuláció képessége nagyon magas funkcionálási fokra lett kidolgozva. Ahogy a fajok egyre ügyesebbé és technológiailag jobban fejlettebbé válnak, egyre finomabb és áthatóbb befolyásolási fajtát alkalmaznak egymáson. Az emberek még csak odáig fejlődtek, hogy egymással versenyeznek, így neked ez az adaptív előnyöd még nincs meg. Ez önmagában is az egyik ok, amiért ez az anyag számodra bemutatásra kerül. Teljesen új körülmények területére lépsz, ami megköveteli a benned rejlő természetes képességek kialakítását, valamint mint az új kézségek elsajátítását.

Bár az emberiség egy egyedülálló helyzetet képvisel, a Nagyobb Közösségbe való olvadás számtalanszor megtörtént már más fajokkal. Ezért, amit rajtatok elkövetnek, már korábban megtörtént. Magas szintre van kidolgozva és most az életedhez és a helyzetedhez van alakítva, ahogy azt mi érezzük, viszonylag könnyedén.

Ezt részben a Rendteremtő Program teszi lehetővé, amely a látogatók végrehajtásával történik. A békés kapcsolatok felé való természetes hajlam és a háború és konfliktusok elkerülésének vágya csodálatra méltó, de ezeket fel tudják és fel is vannak használva ellened. Még a legnemesebb impulzusaidat is fel lehet más célokra használni. Ezt a saját történelmedben , a saját természetedben és a saját társadalmaidban már láttad. Békét csak a bölcsesség, az együttműködés és a valódi képesség szilárd alapjain lehet kialakítani.

Az emberiség természetes módon is érintett a saját törzsei és nemzetei közötti béke kialakításában. Most azonban egy nagyobb sor problémával és megpróbáltatással áll szemben. Mi erre fejlődési lehetőségként tekintünk, mert csak is a Nagyobb Közösségbe való olvadás próbatétele az, ami egyesíteni fogja a világot, és megadja azt az alapot, hogy ez az egység valódi, erős és hatékony legyen.

Tehát mi nem azért jöttünk, hogy a vállási intézményeidet és a legalapvetőbb impulzusaidat és értékeidet kritizáljuk, hanem hogy bemutassuk, hogyan vannak ezek ellened használva azon fajok által, akik a világodba beavatkoznak. És, ha tehetjük, mi az értékeid és a teljesítményeid megfelelő alkalmazására szeretnénk ösztönözni, a világod, a faji szabadságod és sértetlenséged megmentése érdekében a Nagyobb Közösségen belül.

A látogatók alapvetően gyakorlati módon közelítenek. Ez egyrészt erősség és gyengeség is. Ahogy mi megfigyeltük őket, itt és máshol is, azt látjuk, hogy számukra nagyon nehéz elvonatkoztatni a terveiktől. A változásokhoz nem jól alkalmazkodnak, és nem is tudják túl hatékonyan kezelni az összetettséget. Ezért tervüket szinte gondatlan módon vitelezik ki, mert úgy érzik jogukban áll és megvan az előnyük. Nem hiszik, hogy az emberiség nagy ellenállást fog velük szemben tanusítani – legalábbis nem olyan ellenállást, ami nagyobb kihatással lenne rájuk. És úgy érzik, hogy a titkaik és a tervük jól őrzöttek és meghaladják az emberi megértést.

Ebben a megvilágításban a mi tevékenysékünk, az hogy ezt az anyagot bemutatjuk neked, minket ellenséggé tesz, természetesen az ő meglátásuk szerint. A mi meglátásunk szerint, mi csupán megpróbáljuk ellensúlyozni a befolyásukat és megadni a számodra szükségest megértést és perspectívát, amire támaszkodnod kell a faji szabadságod megőrzéséért és hogy a Nagyobb Közösség valóságát kezelni tudjad.

A megközelítésük gyakorlati jellege miatt a terveiket szeretnék a legnagyobb hatékonysággal megvalósítani. Szertnék az emberiséget egyesíteni, de csak a saját részvételükkel és világban való tevékenységükkel összhangban. Számukra az emberi egység egy gyakorlati probléma. Nem értékelik a kultúrák sokszínűségét, bizonyára a saját kultúrájukban sem értékelik. Ezért, bárhol ahol kifejtik a hatásukat, ha lehetséges ezt meg fogják próbálni megszüntetni vagy minimálisra csökkenteni.

Tehát mi nem azért jöttünk, hogy a vállási intézményeidet és a legalapvetőbb impulzusaidat és értékeidet kritizáljuk, hanem hogy bemutassuk, hogyan vannak ezek ellened használva azon fajok által, akik a világodba beavatkoznak.

Az egységeséget és hasonlóságot keresve, a látogatók azokra az intézményekre és értékekre fognak támaszkodni, ami az ő használatukra a legstabilabb és legpraktikusabb. Nem érdekli őket az ötleteid, és nem érdekli őket az értékeid, kivéve addig a pontig, amíg ez meg jobban előremozdítja a tervüket. Ne engedd magad azzal a gondolattal becsapni, hogy a spiritualitásod vonzza ide őket, mert ő maguk az ilyenfajta dolgoknak hiányában vannak. Ez egy bolond és talán végzetes hiba lenne. Ne gondold azt, hogy el vannak ragadtatva az életedtől és azoktól a dolgoktól, amit te érdekesnek találsz. Csak ritka esetekben leszel képes ilyen módon befolyásolni őket. Minden természetes kíváncsiság már ki van tenyésztve belőlük, és már nagyon kevés maradt. Nagyon kevés van abból , amit te „Léleknek” vagy amit mi „Varne” vagy „Intuíció Útjának” neveznénk. Irányítva vannak, és írányítanak és gondolat és viselkedés mintákat követnek, amelyek szilárd alapokon nyugszanak és szigorúan meg vannak erősítve. Úgy tűnhetnek, mintha együttéreznének az eszméiddel, de ezt csak a hűséged megnyerése érdekében teszik.

A világod hagyományos vallási intézményeiben, megpróbálják azokat az értékeket és alapvető hiedelmeket kihasználni, amelyek a jővőbeli hűséged elérésében szolgálni tudják őket. Hagy adjunk néhány példát, ami a mi saját megfigyelésünkből és a Láthatatlanoktól az idő folyamán nekünk adott felismerésből született.

A világban sokan a Keresztény hitet követik. Mi ezt csodálatra méltónak találjuk, de természetesen nem az egyetlen megközelítési útja a szellemi azonosulásnak és az élet értelmének alapvető kérdéséihez. A látogatók az egyetlen vezetőhőz való hűség alapvető elméletét fogják felhasználni, hogy hűségeseket toborozzanak az ügyük megvalósítása érdekében. E vallás keretein belül nagyrészt Jézus Krisztussal való azonosulást fogják felhasználni. A világba való visszatérésének reménye és ígérete, tökéletes lehetőséget kínál a látogatók számára, különösen ezen a ezredfordulón.

A mi tudásunk szerint az igazi Jézus nem fog a világba visszaterni, mert a Láthatatlanokkal dolgozik együtt és szolgálja az emberiséget és más fajokat is. Az, aki jönni fog és az ő nevét viseli, a Nagyobb Közösségből fog érkezni. Ő egyike lesz azon szülötteknek, akiket a világban ma jelenlévő kollektívák erre a célra tenyésztettek. Emberi megjelenése lesz és jelentős képességekkel fog bírni, ahhoz képest, amit te jelen pillanatban el tudsz érni. Teljesen önzetlennek fog tűni. Képes lesz olyan cselekedeteket végrehajtani, melyek vagy félelmet vagy hódolatott fognak kiváltani. Képes lesz angyalok, démonok, és bármi másnak a képét kivetíteni, aminek a felettesei szeretnének téged kitenni. Úgy fog tűnni, hogy szellemi erővel bír. De mégis a kollektív része lesz és a Nagyobb Közösségből jön. És a hűség érzetét fogja kelteni, hogy kövessék őt. Végezetűl , akik nem tudják követni őt, azoknak ösztönözni fogja az elidegenítésüket vagy elpusztításukat.

A látogatókat nem érdekli, hogy az emberek közül mennyien pusztulnak el, amíg a többség között elsődleges hűség áll fent. Ezért, a látogatók azokra az alapvető eszmékre fognak összpontosítani, ami ezt a befolyást és hatáskört számukra megadja.

Úgyhogy, a Második Eljövetel, a látogatók által előkészítésben van. A mi értesüléseink szerint a bizonyíték erre, már a világban van. A Nagyobb Közösség természetének valóságát vagy a látogatók jelenlétét az emberek nem veszik észre, így a korábbi hiedelmeket természetesen kérdés nélkül fogják elfogadni, azt érezve, hogy eljött az ideje a Megváltójuk és Tanítójuk nagy visszatérésének. De aki jönni fog nem a mennyei seregből fog jönni, nem a Tudást vagy a Láthatatlanokat fogja képviselni, és nem a Teremtőt vagy a Teremtő akaratát fogja képviselni. A világban láttuk ezt a tervet megformálodni. És láttunk már hasonló terveket kivitelezni más világokban is.

Más vallási hagyományokban az egyöntetűség lesz ösztönözve a látogatók által – amit a múltra alapozott egyfajta alapvető vallásnak hívhatnál, ami a hatalom felé való hűségen alapul és azon alapul, ami az intézménynek megfelelő. Ez a látogatókat szolgálja. A vallási hagyományaid értékei és ideológiái nem érdekli őket, csak ezeknek a használhatósága. Minél több ember tud hasonlóan gondolkodni és cselekedni és kiszámítható módon reagálni, annál nagyobb hasznára vannak a kollectíváknak. Ez az egyöntetűség sok különböző hagyományban van támogatva. Itt nem az a szándék, hogy mindenki úgyanolyan legyen, de önmagukon belül egyszerűek legyenek.

E vallás keretein belül nagyrészt Jézus Krisztussal való azonosulást fogják felhasználni. A világba való visszatérésének reménye és ígérete, tökéletes lehetőséget kínál a látogatók számára, különösen ezen a ezredfordulón.

A világnak az egyik részén, egy bizonyos vallási ideológia fog érvényesülni, egy másik részén a világnak egy különböző vallási ideológia fog érvényesülni. A látogatók számára ez teljesen hasznos, mert nem érdekli őket az, hogy egynél több vallás van, addíg amíg rend, összhang és hűség van. Mivel nincs saját vallásuk, amit esetleg követni tudnál és amivel azonosulhatnál, a tiédet fogják felhasználni saját értékeik előidézésére. Mert csak a kollektívák és a saját ügyük mellett álló teljes hűséget értékelik és a teljes hűséggel való részvételedet keresik, olyan módon ahogy azt ők előírják. Biztosítani fognak arról, hogy ez békét és megváltást fog teremteni a világban valamint arról, hogy az itt a legnagyobb értéket képviselő vallási személyiség vagy képmás visszatér.

Ez nem azt jelenti, hogy az alapvető vallás alien erők által van irányítva, mert ahogy azt mi tudjuk a világodban az alapvető vallás jól megalapított . Amit mi itt mondunk az, hogy ezek az impulzusok és ezeknek a mechanizmusai a látogatók által támogatva lesznek és a saját céljaikra lesznek felhasználva . Ezért a saját hagyományaikon belül minden igaz hívőnek nagy figyelmet kell fordítania ezen hatások felismerésére és ha lehetséges ellensúlyozni ezt. Itt a látogatók nem az átlag embert próbálják meggyőzni a világban, hanem a vezetőséget.

A látogatóknak szilárdan meggyőződésük, hogy ha ők nem avatkoznak be időben, az emberiség el fogja pusztítani önmagát és a világot. Ez csak feltételezés, nem igazságon alapul. Bár az emberiség az önmegsemmisítés veszélyében van, de a sorson nem feltétlenűl ez. De a kollektívák úgy hiszik, hogy ez így van, és így gyorsan kell cselekedniük és a meggyőzési programjukra nagy hangsúlyt kell fektetni. Azok, akiket meg tudnak győzni hasznosnak értékelnek, azok akiket nem lehet meggyőzni el lesznek dobva és elidegenítve. Ha a látogatók elég erőre tennének szert, hogy átvegyék a világ felett a teljes irányítást, azok akik nem tudnak alkalmazkodni egyszerűen ki lesznek selejtezve. De a pusztítást nem a látogatók fogják elvégezni. Ez pontosan azon egyének által lesz a világban kidolgozva, akik teljesen a meggyőzésük alá estek.

Úgyhogy, a Második Eljövetel, a látogatók által előkészítésben van. A mi értesüléseink szerint a bizonyíték erre, már a világban van.

Ez egy szörnyű forgatókönyv, mi megértjük, de ha meg akarod érteni és megkapni azt, amit számodra az üzeneteinben kifejezünk, ebben nem lehet zűrzavar. A látogatók nem az emberiség megsemmisítését igyekeznek elérni, hanem az emberiség szerves beillesztését. Ezért a célért fognak veled kereszteteződni. Ezért a célért fogják megpróbálni átirányítani a vallási impulzusaidat és intézményeidet. Ezért a célért fogják magukat alattomos módon a világban megalapítani. Ezért a célért fogják a kormányokat és az állami vezetőket befolyásolni. Ezért a célért fogják a világban a katonai erőket befolyásolni. A látogatók határozottak abban, hogy sikeresek tudnak lenni, mert idáig úgy látják, hogy az emberiségnek még nincs elég ellenállása, hogy ellensúlyozza az intézkedéseiket vagy meghíúsítsa a tervüket.

Ennek ellensúlyozásáért, meg kell tanulnod a Nagyobb Közösségekben lévő Tudás Útját. A világegyetemben bármely szabad fajnak meg kell tanulnia a Tudás Útját, bárhogy is legyen ez a saját kultúrájukon belül meghatározva. Ez az egyéni szabadság forrása. Ez az, ami lehetővé teszi az egyéneknek és a társadalmaknak az igazi sértetlenségét, és a szükséges bölcsességet, hogy kezelni tudják azt a befolyásolást, ami a Tudást ellensúlyozza, mind a világukon belül mind a Nagyobb Közösségen belül. Ezért szükséges új módszereket megtanulni, mert egy új szituációba léptek új erőkkel és új befolyással. Valójában ez nem valami jövőkép, hanem egy azonnali kihívás. Az élet a világegyetemben nem vár a készenlétedre. Az események meg fognak történni, attól függetlenül, hogy készen állsz-e vagy sem. A látogatás megtörtént az engedélyed nélkül és a beleegyezésed nélkül. És az alapvető jogaid sokkal nagyobb mértékben meg vannak sértve, mint ahogy azt te még felfognád.

Ezért mi nemcsak azért lettünk ideküldve, hogy a meglátásunkat és a bátorításunkat adjunk, de a felhívás hangját is, egy riasztást, hogy egy nagyobb tudatosságra és elkötelezetségre inspiraljunk. Azt már korábban is említettük, hogy nem tudjuk katonai beavatkozáson keresztűl megmenteni a fajotokat. Ez nem a mi feladatunk. Még ha ezt meg is kísérelnénk megtenni és elég erőt gyűjtenénk össze egy ilyen terv véghezviteléhez, a világotok elpusztulna. Mi csak tanácsot tudunk adni.

A jövőben látni fogod a vallásos hit vadságának erőszakos módon való kifejezését azon emberek ellen kivitelezve, akik nem értenek egyet, a kevésbé erős nemzetek ellen és ezt a támadás és rombolás fegyvereként felhasználva. A látogatók semmit sem szeretnének jobban annál, minthogy a vallási intézmények szabályozzák a nemzeteket. Ennek muszály ellenállnod. A látogatók semmit sem szeretnének jobban látni, minthogy mindenki által megosztott vallási értékek legyenek, mert ez hozzáad a munkájuk erejéhez és könnyebbé teszi a feladatukat. Az ilyen befolyásolás minden megnyílvánulásában alapvetően a belenyugvást és a behódolást készteti – az akarat engedelmességét, a szándék alázatosságát, az egyéni élet és képességek átadását. Ez mégis úgy lesz beharangozva, mint az emberiség nagy érdeme, a társadalom nagy előrelépése, az emberi faj új egyesítője, a béke és nyugalom új reménye, az ember szellem diadala az emberi ösztönök felett.

Ezért mi tanácsadással jöttünk és arra biztatunk, hogy tartózkodj a nem bölcs döntésektől, hogy az életed olyan dolgoknak adjad át melyeket nem értesz és hogy feladjad a tisztánlátásodat és megítélésedet bármilyen beígért jutalomért. És arra bátorítunk, hogy ne fodíts hátat a benned lévő Tudásnak, annak a szellemi intelligenciának amivel születtél, ami most az egyetlen és legnagyobb ígéretet jelenti.

Meglehet ezt hallva a világegyetemet egy Kegyelem nélküli helynek fogod látni. Talán cinikus leszel és félni fogsz azt gondolva, hogy a kapzsiság egyetemes. De nem ez a helyzet. Amire most szükség van, hogy erős légy, erősebb mint amilyen vagy, erősebb mint amilyen voltál. Azoktól, akik a világodba beavatkoznak ne fogadd szívesen a kommunikációt, addíg amíg nincs meg ehhez az erőd. Az elméteket és a szíveteket ne nyíssátok ki a világon túlról érkező látogatók elött, mert ők a saját céljaikért jöttek ide. Ne gondold azt, hogy a vallási próféciáidat vagy a legnagyobb eszméidet be fogják teljesíteni, mert ez egy tévhit.

A Nagyobb Közösségben léteznek nagyszerű szellemi erők – egyének és még nemzetek is, akik nagyon magas szintű teljesítményt értek el, messze túl azon, amit az emberiség idáig bizonyított. De ők nem jönnek és veszik át az irányítást más világokban. Nem képviselnek politikai és gazdasági erőket a világegyetemben. Azon a ponton túl, hogy betöltsék a saját alapvető szükségleteiket, nem vesznek részt kereskedelemben. Ritkán utaznak, kivéve sürgősségi helyzetekben.

Követek vannak küldve, követek, mint amelyek mi is vagyunk, hogy segítsék azokat, akik a Nagyobb Közösségbe olvadnak. És léteznek spirituális követek is – a Láthatatlanok ereje, akik tudnak beszélni azokhoz, akik készek a befogadásra és azokhoz akik jószívűek és jó ígéretet mutatnak. Isten így munkálkodik a világegyetemben.

Egy bonyolult új környezetbe lépsz be. A világ mások számára nagyon értékes. Ezt meg kell védened. Az erőforrásaidat meg kell mentened, hogy ne függjél és ne legyél rászorulva más nemzetekkel való kereskedelemre az életed alapvető szükségleteiben. Ha az alapvető erőforrásaidat nem őrzöd meg , a szabadságodról és az önellátásodról nagy mértékben le kell mondanod.

A spiritualitásodnak sértetlennek kell lennie. Igazi megtapasztalásokon kell, hogy alapuljun, mert az értékeket és a hiteket, a ritusokat és a hagyományokat a látogatók saját céljaikra fel tudják használni és fel is vannak használva.

Itt elkezdheted észrevenni, hogy a látogatók bizonyos területeken nagyon sebezhetőek. Nézzük meg ennek a további feltárását. Egyénileg nagyon kevés akarattal rendelkeznek és az összetetettséget nagyon nehezen kezelik. A spirituális természetedet nem értik. És a Tudás impulzusait teljes bizonyossággal nem értik. Minél erősebb a Tudásod, annál érthetetlenebbé válsz, annál nehezebb írányítani és annál kevésbé leszel hasznos számukra és a beilleszkedési programjuknak. Egyénileg , minél erősebb a Tudásod, annál nagyobb kihívássá válsz számukra. Minél több egyén válik erőssé a Tudásban, annál nehezebb a látogatók számára elidegeníteni őket.

A látogatók nem rendelkeznek fizikai erővel. Az ő erejük a Mentális Környezetben és a technológiájuk használatában van. A számuk kevés a tiétekhez hasonlítva. A belenyugvásodra teljes egészében rá vannak hagyatkozva a belenyugvásodra, és túlságosan magabiztosak, hogy sikerrel tudnak járni. Az eddigi tapasztalataik alapjain, az emberiség nem mutatott jelentős ellenállást. De minél erősebb vagy a Tudásban, annál jobban ellenálló erőve válsz a beavatkozásnak és a manipulációnak, és annál jobban a szabadság és a sérthetetlenség erejévé válsz a fajod számára.

Bár talán nem sokan lesznek akik képesek meghallani az üzenetünket, a te válaszod nagyon fontos. Talán könnyű a jelenlétünket és a valóságunkat nem elhinni és az üzenetünk ellen reagálni, de mi a Tudással összhangban beszélünk. Ezért az, amit mi mondunk a belsődön keresztűl tudható, ha szabad vagy ahhoz, hogy tudjad.

Mi megértjük azt, hogy a bemutatásunkban számos hitet és szokást próbára teszünk. Még az itt lévő megjelenésünk is megmagyarázhatatlannak tűnhet és sokak által el lesz utasítva. Mégis a szavunk és az üzenetünk benned visszhangzik, mert mi Tudással beszélünk. Az igazság ereje a legnagyobb erő a világegyetemben. Meg van ahhoz az ereje, hogy szabaddá tegyen. Meg van ahhoz az ereje, hogy felvilágosítson. És meg van ahhoz az ereje, hogy erőt és bizalmat adjon azoknak, akiknek szükségük van rá.

Nekünk az lett mondva, hogy az emberi tudatosság nagyra értékelt, de bár ritkán van gyakorolva. Ez az amiről beszélünk, amikor a Tudás Útjáról beszélünk. Ez alapvető fontosságú az összes igaz spirituális impulzusodra. A vallásaitok ezt már tartalmazzák. Ez számodra nem új. Ezt értékelni kell, vagy különben az erőfeszítéseink és a Láthatatlanok erőfeszítései, hogy az emberiség felkészítése a Nagyobb Közösségre, nem lesz sikeres. Túl kevesen fognak reagálni. És az igazság teher lesz számukra, mert nem lesznek képesek ezt hatékonyan megosztani.

Tehát, mi nem azért jöttünk, hogy a vallásos intézményeiteket és szokásaitokat kritizáljuk, hanem csak, hogy bemutassuk hogyan lehet ezeket ellened felhasználni. Nem azért vagyunk itt, hogy kicseréljük vagy megtagadjuk őket, hanem hogy megmutassuk, hogy az igazi tisztesség hogyan tudja áthatni ezeket az intézményeket és szokásokat annak érdekében, hogy ezek öszinte úton szolgáljanak téged.

A spiritualitás megtestesítője a Nagyobb Közösségben, az általunk nevezett Tudás, a Tudás jelentése a benned lévő Lélek intelligenciája és a Lélek mozgása. Ez felhatalmaz arra, hogy tudjál inkább mint csak hogy higgyél. Ez védettséget ad neked a manipulálástól és a meggyőzéstől , mert a Tudást semmilyen világi erő által nem lehet manipulálni. Ez ad életet a vallásaidnak, és reményt a sorsodnak.

Mi ezeket az eszméket tartjuk igaznak, mert ezek alapvetőek. Ezek hiányoznak a kollektívákból, azonban, ha összeütközésbe kerülnél a kollektívákkal vagy akár a jelenlétükkel és megvan az erőd a saját elmédet megtartásához, akkor ezt magadtól is látni fogod.

Mi úgy értesültünk, hogy sok ember van a világban, akik szeretnék magukat átadni, odaadni magukat az életben lévő nagyobb erőnek. Ebben az emberiség nem egyedülálló, de az ilyen megközelítés a Nagyobb Közösségben rabszolgasághoz vezet. A mi megértésünk, hogy a saját világotokban, mielött a látogatók még nem ekkora számban voltak jelen, az ilyen fajta megközelítés gyakran vezetett elnyomáshoz. De a Nagyobb Közösségben sokkal jobban sebezhetőbb vagy és bölcsebbnek, még óvatosabbnak és még önellátóbbnak kell lenned. A gondatlanságnak itt súlyos ára van és nagy szerencsétlenséggel jár.

Ha tudsz a Tudásra reagálni és a Nagyobb Közösségben lévő Tudás Útjáról tanulni, akkor saját magad is meg fogod látni ezeket a dolgokat. Akkor a szavaink megerősítést fognak kapni, ahelyett hogy csupán hinnél bennük vagy tagadnád ezeket. Ezt a Teremtő teszi lehetővé, mert a Teremtő azt akarja, hogy az emberiség felkészüljön a jövőre. Mi ezért jöttünk. A megfigyelésünknek ez az oka és most lehetőségünk van rá, hogy beszámoljunk arról, amit látunk.

A világ vallási hagyományai az alapvető tanításaiban jól beszélnek hozzátok. Meg volt rá a lehetőségünk, hogy a Láthatatlanoktól ezekről tanuljunk. De ezek potenciális gyengeséget is jelentenek. Ha az emberiség még éberebb lett volna és megértette volna az élet valóságát a Nagyobb Közösségben és a korai látogatásoknak az értelmét, akkor a kockázat nem lenne olyan nagy, mint amilyen ma. Remény és elvárás van azzal kapcsolatban, hogy az ilyen fajta látogatások nagyszerű jutalmakat fognak hozni és ez egy betejesedés lesz számodra. Pedig még nem voltál rá képes, hogy a Nagyobb Közösség valóságáról vagy a hatalmas erőkről tanulj, amelyek most a világoddal kölcsönhatásban vannak. A megértés hiánya és a látogatókba fektetett korai bizalom, nem szolgál téged.

Ez az oka annak, hogy mindenütt a Nagyobb Közösségben a Bölcsek elrejtve maradnak. Nem keresik a kereskedelmet a Nagyobb Közösségben. Nem próbálnak meg az ipari és a kereskedelmi szövetségek részévé válni. Nem sok világgal keresik a diplomáciát. Az ő hűségi hálozatuk sokkal rejtélyesebb és természetében sokkal spirituálisabb. Ők tisztában vannak a leleplezés kockázataival és nehézségeivel a fizikai világegyetemben lévő élet valóságaiban. Fenntartják az elszigetelődésüket és éberek maradnak a határaiknál. Csak olyan úton keresztűl keresik a bölcsességük kiterjesztését, amelyek kevésbé fizikai jellegűek.

Talán a saját világodban láthatod ennek a kifejezését azokban, akik a legbölcsebbek, akik a legtehetségesebbek, akik nem keresik a személyes előnyöket kereskedelmi utak révén és akik nem kaphatóak a meghódításra és a manipulációra. A saját világod oly sokat mond el számodra. A saját történelmed olyan sok mindent elmesél és szemléltet, bár kisebb mértékben, mindent amit mi itt neked bemutatunk.

Igy nem csak az a szándékunk, hogy a helyzeted vonzatáról figyelmeztessünk, de hogy ha tudunk az élet nagyobb értelmezésével és megértésével lássunk el, amire szükséged lesz. És bízunk benne, hogy elegen lesznek, akik ezeket a szavakat meg tudják hallani és reagálni tudnak a Tudás nagyságára. Reméljük, hogy lesznek olyanok akik felismerik, hogy az üzenetünk nem azért érkezett, hogy félelmet és pánikot keltsen, hanem felelősséget és elkötelezetséget idézzen elő a szabadság és a világodban lévő jóság megőrzése érdekében.

Ha az emberiségnek nem sikerülne a Beavatkozásnak ellenállni, akkor felvázolhatunk egy képet, hogy ez mit is jelentene. Ezt mi láttuk máshol, mert mindegyikünk külön-külön a saját világunkban ehhez nagyon közel került. A kollektívák részeként, a Földet az erőforrásiért fogják kibányászni, és embereit munkára lesznek befogva és a lázadók és eretnekek el lesznek idegenítve vagy megsemmisítve. A világ a bányászati és a mezőgazdasági érdekeiért lesz megőrizve. Az emberi társadalmak is létezni fognak, de csak a világodon túli hatalmak alárendeltjeként. És ha a világ haszonforrásai kimerülnének, és erőforrásait teljes egészében felhasználnák, akkor teljesen kifosztva itt fognak hagyni. A világ életfenntartó képességeit már elvették tőled, és a túlélés alapvető eszközei el lettek lopva. Ez már korábban sok más helyen megtörtént.

E világ esetében, a kollektívák lehet, hogy úgy döntenek, hogy megőrzik a világot a folyamatos stratégiai poziciója és a biológiai tárháza érdekében. De még is az emberi népesség ilyen elnyomó uralom alatt szörnyen szenvedne. Az emberiség népessége le lenne csökkentve. Az emberiség vezetése azok kezébe lenne adva, akiket azért tenyésztettek, hogy az emberi fajt egy új rend szerint vezessék. Az emberi szabadság , ahogy azt te ismered, már többé nem létezne, és idegen uralom súlya alatt szenvedne, olyan irányítás alatt, ami kemény és szigorú lenne.

A Nagyobb Közössében sok kollektíva létezik. Ezek közül némelyikük nagy, némelyikük kicsi. A taktikájukban ezek közül néhányan etikusabbak, sokan nem azok. Oly mértékig, hogy a lehetőségekért egymással versenyeznek, mint például a világod uralmáért, hogy veszélyes tevékenységeket követnek el. Ezt a szemléltetést muszály megadnunk, hogy kétséged se legyen afelöl, amiről beszélünk. Az elötted álló választási lehetőségek nagyon korlátozottak, de nagyon alapvetőek.

Ezért értsd meg, hogy a látogatók szempontjából, ti mindannyian olyan törzsek vagytok, akiket kezelni és irányítani kell annak érdekében, hogy a látogatók érdekeit szolgáljátok. Ezért a vallásaitok és bizonyos mértékben a társadalmi valóságotok meg lesz őrizve. De sokat fogtok veszíteni. És még több fog elveszni mielött rájönnétek, mit vettek el tőletek. Ezért mi csak az éberség, a felelősség és az elkötelezettség tanulását tudjuk támogatni – hogy tanulj a Nagyobb Közösségben lévő életről, hogy megtanuljad hogyan tudod a saját kultúrádat és a saját valóságodat egy nagyobb környezeten belül megőrizni, és megtanuld hogyan lehet észrevenni, hogy kik azok akik téged szolgálnak és hogyan különböztetheted meg azoktól, akik nem. Erre a nagyobb ítélőképességre oly nagy szükség van a világban, még a saját nehézségeid megoldásban is. De ez alapvető a Nagyobb Közösségen belül a túlélésedre és jólétedre vonatkozólag.

Ezért mi felbátorodásra buzdítunk. Még van több minden, amit meg szeretnénk veled osztani.