ELSŐ JELENTÉS: A Földönkívüliek Jelenléte Ma a Világban

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy előállhatunk ezzel az információval mindazok számára, akik elég szerencsések ahhoz, hogy meghallják ezt az üzenetet. Mi az Emberiség Szövetségesei vagyunk. Ez a közvetítés a Láthatatlanok, a spirituális tanácsadók által jöhetett létre, akik átlátják az intelligens élet fejlődését mind a ti világotokban és mindenütt a Világok Nagyobb Közösségében is.

Mi nem gépi berendezésen keresztül beszélünk, hanem spirituális csatornán keresztül, ami szabad a bezavarásoktól. Bár a fizikai világban élünk, úgy mint ti is, megkaptuk az előjogot az e fajta érintkezésre, hogy a szükséges információt meg tudjuk osztani veled.

Mi egy kis csoportot képviselünk, akik megfigyelik a világod eseményeit. Mi a Nagyobb Közösségből érkeztünk. Nem avatkozunk bele emberi ügyekbe. Nincsenek itt megalapozott létesítményeink. Azzal a konkrét küldetéssel lettünk ideküldve – hogy megfigyeljük a világotokban zajló eseményeket és a lehetőséget megkapva hogy ezt megtegyük, közöljük veled, amit látunk és amit tudunk. Mivel te, a világod felszínén élsz, nem láthatod a körülötted zajló dolgokat. És nem is láthatod tisztán a látogatásokat, amelyek most a világban zajlanak és ez mit is jelenthet a jövődre nézve.

Mi erről szeretnénk tanúbizonyságot tenni. A Láthatatlan erők kérésére cselekszünk, mert mi ezzel a céllal lettünk ideküldve. Az információ, amit átadni készülünk lehet, hogy nagyon kihívó és egyben megdöbbentőnek is tűnhet. Talán sokan, akik hallani fogják az üzenetet ez váratlanul érint. Megértjük ezt a nehézséget, mert valamikor nekünk is szembe kellett nézni ezzel a saját kultúránkon belül.

Először lehet, hogy nehéz lesz elfogadni amit hallasz, de ez mindazok számára renkívűl fontos, akik szeretnének hozzájárulni a világhoz.

Sok éve figyeljük a világotokban zajló ügyeket. Mi nem keressük a kapcsolatot az emberiséggel. Mi nem diplomáciai küldetésen vagyunk itt. Mi a Láthatatlanok által lettünk a világotok közelébe küldve, hogy megfigyelhessük az itt zajló eseményeket, amit majd itt körülírunk.

A nevünk nem fontos. Semmit nem jelentene számotokra. És jobb, ha a biztonságunk érdekében nem adjuk ki, mert elrejtőzve kell maradnunk annak érdekében, hogy szolgálni tudjunk.

Elsősorban fontos, hogy az emberek mindenhol megértsék, hogy az emberiség egy intelligens élet Nagyobb Közösségébe olvad bele. A világotok több alien faj által „látogatott”és jó néhány különöző fajokból álló szervezetek által is. Ez már egy jó ideje aktívan folyik. Az emberi történelem során már történtek látogatások, de még soha nem ilyen mértékben. A nukleáris fegyverek megjelenésével és a természetes világotok elpusztításával ezeket az erőket magatokhoz vonzottátok.

Megértjük, hogy a világban sok ember elkezdte észrevenni, hogy mi is történik. És azt is megértjük, hogy sok értelmezés született a látogatások magyarázására – hogy ez mit jelenthet és mit tud felajánlani. És nagyon sok ember, aki tudatában van ennek, nagyon reménykedő és hatalmas előrelépésre számít az emberiség számára. Megértjük. Ez természetes, hogy erre számítotok. Természetes a reménykedés.

Jelenleg a világodban a látogatások annyira kiterjeszkedtek, hogy az emberek a világ minden részén tanúsítják és tapasztalják ennek a közvetlen hatásait. Ami a Nagyobb Közösségből idehozta ezeket a „látogatókat”, ezeket a különböző szervezetségű lényeket, az nem az emberiség előrejutásának támogatása vagy az emberiség spirituális tanítása. Ami ilyen számban és ilyen intenzítással a partjaidhoz hozta ezeket az erőket, azok a földi erőforrások.

Megértjük, hogy először nehéz lehet ezt elfogadni, mert még nem tudod értékelni, hogy milyen szép is a világod, hogy mivel is rendelkezik és milyen ritka gyöngyszemnek számít a Nagyobb Közösség meddő, kopár világában és az üres űrben. Az olyan világok, mint a tiéd csakugyan nagyon ritkák. A legtöbb népes rész a Nagyobb Közösségben már gyarmatosítva van és ezt technológia tette lehetővé. De az olyan világok mint a tiéd, ahol az élet természetesen fejlődött a technológia segítsége nélkül, sokkal ritkább mint azt gondolnád. Persze mások ezt nagyon is észreveszik és a biológiai források, különböző fajok által, már évezredek óta használva vannak. Mások ezt itt egyfajta éléskamrának tekintik. És mégis az emberi kultúra fejlődése és a veszélyes fegyverek fejlesztése és ezen erőforrások megrontása okozta az alien Beavatkozást.

A világotok több alien faj által „látogatott”és jó néhány különöző fajokból álló szervezetek által is. Ez már egy jó ideje aktívan folyik.

Talán elgondolkozol azon, hogy miért nem történt diplomatikusabb kapcsolatfelvétel az emberiség vezetőivel. Ez egy jó kérdés, csak itt az adja a nehézséget, hogy senki sincs aki az emberiséget képviselné, mert az emberek széttagoltak és az államok egymással szemben állnak. A látogatók, akikről beszélünk, azt a következtetést vonták le, hogy háborúzós, agresszív faj vagytok, akik csak kárt és ellenségeskedést hoznátok a körülöttetek lévő világegyetemre, még a jó tulajdonságaitok ellenére is.

Ezért ebben az előadásban szeretnénk egy elképzelést adni arról, hogy mi is zajlik valójában, mit fog ez az emberiség számára jelenteni és hogyan függ ez össze a spirituális fejlődéseddel, a társadalmi fejlődéseddel és a jövőddel a világban és a Világok Nagyobb Közösségében.

Az emberek nincsenek tudatában az alien erők jelenlétének, nincsenek tudatában az erőforrások felkutatóinak jelenlétével, akik a saját maguk hasznára szeretnének szövetséget kötni az emberiséggel. Talán itt adhatunk egy kis ízelítőt abból, hogy milyen is az élet az ismerős határokon túl, mert még nem jutottatok el messzire és ezekről a dolgokról nem tudtok magatok számadást tenni.

A galaxisnak egy elég népes részén éltek. Nem minden része a galaxisnak ennyire lakott. Sok felderítetlen terület van. És sok rejtett faj él. A világok közötti csere és kereskedelem csak bizonyos térségben bonyolodik. A környezet, amibe beleolvadtok nagyon is versenyképes. Az erőforrások szüksége mindenhol megtapasztalható és a technológiai társadalmak közül sokan kihasználták a saját világuk természetes erőforrásait és muszály, hogy kereskedjenek, cseréljenek és utazzanak, hogy megszerezzék azt, amire szükségük van. Ez egy nagyon bonyolult helyzet. Sok szövetség jön létre és a viszályok előfordulnak.

Talán ennél a pontnál szükséges ráébredni, hogy a Nagyobb Közösségek amelybe beleolvadtok, egy nehézségekkel teli környezet és megpróbáltatásokkal teli, de mégis ez egy nagyszerű alkalom és nagyszerű lehetőséget hoz az emberiség számára. Azonban, hogy ezeket a lehetőségeket és előnyöket észre lehessen venni, az emberiségnek muszály felkészülnie és tanulnia arról, hogy milyen is az élet a világegyetemben. És muszály megérteni, hogy mit jelent a spiritualitás az intelligens élet Nagyobb Közösségében.

A saját történelmünkből mi megértjük, hogy ez a legnagyobb átlépendő küszöb, amivel bármelyik világnak valaha szembe kell néznie. Ez mégsem olyasvalami, amire magadtól felkészülhetsz. Ez nem olyasvalami, amit a jövődre nézve magadnak eltervezhetsz. Mert azok az erők, akik elhoznák a Nagyobb Közösségek valóságát, már jelen vannak a világban. A körülmények hozták ide őket. Itt vannak.

Talán ez ad egy betekintést arról, hogy milyen is az élet a határokon túl. Nem akarunk egy félelmetes képet eléd festeni, de a saját jövődért és jólétedért szükséges, hogy őszintén értékeld és tisztán lásd ezeket a dolgokat.

Úgy érezzük, hogy a felkészülés szüksége a Nagyobb Közösségben lévő életre, a legjobban szükséges ma a világotokban. És mégis a megfigyeléseink alapján, az emberek a mindennapi életükben, el vannak foglalva saját ügyeikkel és a saját problémáikkal, nincsenek tudatában a nagyobb erőknek, amelyek meg fogják változtatni a sorsukat és befolyásolni fogják a jövőjüket.

Azok az erők és csoportok, akik ma itt jelen vannak, több különböző szövetségeket képviselnek. Ezek a különböző szövetségek az erőfeszítéseikben nem egyesültek egymással. Minden szövetség, számos különböző faji csoportot képvisel, akik azért a célért működnek együtt, hogy hozzáférjenek a világ erőforrásaihoz és hogy fenntarthassák ezt a hozzáférhetőséget. Lényegében, ezek a különböző szövetségek versenyeznek egymással, de nem állnak háborúban egymással. A világotokat egy nagy nyereménynek tekintik, amit magukénak akarnak.

Ez egy nagyon nagy kihívást hoz létre az emberek számára, mert azok az erők, akik látogatnak titeket, nem csak technológiailag fejlettek, de társadalmilag is erőssen összefogottak és képesek befolyásolni a gondolatot a Mentális Környezetben. Látod, a Nagyobb Közösségben a technológia könnyen szerzett, és a gondolat befolyásolásának képessége ezért nagy előny az egymással versengő társadalmak között. Ez nagyon kifinomultan van bemutatva. Ez olyan képességek sorát képviseli, amit az emberiség még csak most kezd el felfedezni.

Ennek eredményeként a látogatóitok nem nagyszerű fegyverekkel felszerelt seregekkel , vagy hajócsapatokkal érkeznek. Viszonylag kis csoportokban érkeznek, de jelentős kézséggel rendelkeznek az emberek befolyásolásában. A Nagyobb Közösségben ez, a hatalmi erő sokkal érettebb és kifinomultabb használatát képviseli. Ez az a képesség, amit a jövőben az emberiségnek el kell sajátítania, ha a többi fajjal sikeresen akar megküzdeni.

A látogatók azért vannak itt, hogy megszerezzék az emberiség hűségét. Nem akarják elpusztítani az emberi létesítményeket, illetve az emberi jelenlétet. Ehelyett ezeket a saját hasznukra akarják felhasználni. A szándékuk foglalkoztatás, nem pusztítás. Úgy érzik joggal teszik, mert azt hiszik, hogy megmentik a világot. Egyesek még azt is hiszik, hogy az emberiséget mentik meg saját magától. De ez a szempont nem a legfőbb érdekeidet szolgálja, és nem is a bölcsesség vagy az önrendelkezés kialakulását segíti elő az emberi családban.

De mivel a Nagyobb Közösség Világaiban jó erők is vannak, ezért vannak szövetségeseid is. Mi a szövetségeseid hangját képviseljük, az Emberiség Szövetségeseiét. Mi nem azért vagyunk itt, hogy használjuk az erőforrásaitokat vagy elvegyük tőletek azt amivel rendelkeztek. Nem kívánjuk az emberiséget ügyfél államá vagy gyarmattá alapítani a saját hasznunkra. Ehelyett a bölcsességet és az erőt kívánjuk ápolni és elősegíteni az emberiségen belül, mert mi ezt támogatjuk az egész Nagyobb Közösségen belül.

A szerepünk tehát nagyon fontos és erre az információra nagy szükség van, mert ebben az időben még azok az emberek is, akik tisztában vannak a látogatók jelenlétének, nincsenek tudatában a szándékaiknak. Az emberek nem értik a látogatók módszereit. És nem értik a látogatók etikáját és erkölcsét. Az emberek azt hiszik, hogy a látogatók vagy angyalok vagy szörnyek. De a valóságban, az igényeik nagyon is hasonlítanak a tiédhez. Ha az ő szemükön keresztűl láthatnád a világot, megértenéd a tudatosságukat és a motivációjukat. De ahhoz, hogy ezt megtegyed a sajátodén túlra kell kalandoznod.

A látogatók négy alapvető tevékenységben vesznek rész annak érdekében, hogy a világ befolyását megszerezzék. E tevékenységek mindegyike egyedi, de mindezek össze vannak hangolva. Ezek kivitelezés alatt vannak, mert az emberiséget már régóta tanulmányozzák. Az emberi gondolatot, az emberi viselkedést, az emberi fiziológiát és az emberi vallást már egy jóideje tanulmányozzák. Ezeket jól megértették a látogatók és fel lesznek használva a saját céljaikra.

A látogatók első tevékenységi területe, a hatalmi és a hatósági pozícióban lévő egyének befolyásolása. Mivel a látogatók nem akarnak semmit elpusztítani vagy a világ erőforrásait károsítani, így azok felett szeretnének befolyást szerezni, akiket úgy ítélnek meg, hogy hatalmi pozícióban vannak, elsősorban a kormányon és a valláson belül. Keresik a kapcsolatot, de csak bizonyos egyénekkel. Ehhez a kapcsolatfelvételhez meg van az erejük és meg van az erejük a meggyőzésre. Nem fognak mindenkit meggyőzni azok közül, akivel kapcsolatba lépnek, de sokan lesznek. A nagyobb hatalom, a nagyszerűbb technológia és a világuralom ígérete sok egyént fog ármánykodóvá tenni és ösztönözni. És ezek azok a személyek, akikkel a látogatók szeretnének kapcsolatot kialakítani.

A világ kormányaiban még nagyon kevés az olyan ember, aki ily módon érintett, de a számuk egyre nő. A látogatók értik a hatalmi hierarchiát, mert ők maguk is így élnek, mondhatnánk úgy is, hogy követik a saját parancsnoki rendjüket. Felettébb szervezettek és a törekvéseikben nagyon koncentráltak és egy szabad egyénekből álló kultúrának a gondolata, nagyrészt idegen számukra. Az egyéni szabadságot nem tudják felfogni vagy megérteni. Olyanok, mint sok más technológiailag fejlett társadalom a Nagyobb Közösségben, akik mind a saját világukon belül működnek és mind a megalapozott létesítményeikben szerte a hatalmas kiterjedésű térben, hasznosítva egy nagyon jól megalapozott és merev kormányzati formát és szervezetet. Azt hiszik, hogy az emberiség kaotikus és rakoncátlan, és úgy érzik egy olyan dologba hoznak rendet, amit mi magunk még nem tudunk felfogni. Az egyéni szabadság számukra nem ismert és nem látják az értékét. Ennek eredményeként, amit a világban szeretnének megalapozni, az nem fogja tisztelni ezt a szabadságot.

Ezért a törekvéseik első területe, hogy megalapozzák a kapcsolattartást a hatalmi és befolyásos pozícióban lévő egyénekkel hűségük megszerzése érdekében és meggyőzzék őket a kapcsolat kedvező aspektusairól és a közös célról.

A második munkálkodási terület, amit talán a te szempontodból a legnehezebb felfogni, az a vallási értékek és impulzusok manipulálása. A látogatók értik, hogy az emberiség legnagyszerűbb képességei, ugyancsak a legnagyobb sebezhetőségi pontot is képviselik. Az emberek egyéni megváltás utáni vágya képviseli a legnagyobb kincset, amit az emberi család fel tud ajánlani, még a Nagyobb Közösségnek is. De ez ugyancsak a gyengeséged is. És ezek azok az értékek és impulzusok, amelyeket ki fognak használni .

A látogatók több csoportja is úgy szeretné magát megalapozni, mint spirituális ügynökök, mert tudják hogyan kell beszélni a Mentális Környezetben. Közvetlenül tudnak az emberekkel kommunikálni, és sajnos, mert nagyon kevés ember van a világon, aki képes felismerni a különbséget a spirituális hang- és a látogatók hangja között, a helyzet nagyon nehézzé válik.

Ezért a második tevékenységi területe, hogy a vallási és spirituális motivációkon keresztűl, megszerezzék az emberek hűségét. Tulajdonképpen ez könnyen megvalósítható, mert az emberiség még nem elég erős és kifejlett a Mentális Környezetben. Az embereknek nehéz felismerni, honnan is jönnek ezek az impulzusok. Sok ember szeretné átadni magát bárminek, amiről úgy gondolja, hogy nagyszerűbb hangja és nagyobb hatalma van. A látogatók képeket tudnak eléd vetíteni – szentek képeit, a tanáraid képeit, angyalokat, – képeket, amelyek a világodon belül szentek és kedvesek. Ezt a képességet kifejlesztették, miközben sok-sok évszázadon keresztűl megpróbálták egymást befolyásolni és a meggyőzés módjait elsajátítani, amit sok helyen gyakorolnak a Nagyobb Közösségben. Téged primitívnek tartanak és ezért úgy érzik, hogy befolyásolhatnak és ezeket a módszereket használhatják rajtad.

Itt olyan személyekkel kísérelnek meg kapcsolatot felvenni, akik érzékenynek és fogékonynak számítanak és természetüknél fogva eggyüttműködőek. Sok embert fognak kiválogatni, de e konkrét tulajdonságok alapján csak kevesen lesznek kiválasztva. A látogatók ezeknek az egyéneknek a hűsége megszerzésére fognak törekedni, hogy megszerezzék a bizalmukat és elnyerjék az odaadásukat, a hallgatóknak azt mondva, hogy a látogatók az emberiség spirituális felemelkedése érdekében vannak itt, hogy új reményt, új áldást és új hatalmat adjanak – valójában azokat a dolgokat ígérik, amit az emberek annyira szeretnének, de még saját maguk nem találtak meg. Talán eltűnődsz azon, ”Hogyan is történhet meg egy ilyen dolog?” De biztosíthatunk róla, hogy ez nem nehéz, ha már egyszer megtanultad ezeket a képességeket és kézségeket.

A törekvés itt az, hogy megnyugtassák és spirituális rábeszéléssel átneveljék az embereket. Ez a „Rendteremtő Program”, különböző vallási csoportoknál, különböző képpen van használva, az eszméik és a temperamentumuktól függően. Ez mindig fogékony emberekre van irányítva. Itt azt remélik, hogy az emberek el fogják veszíteni a megkülönböztetési érzéküket és teljesen meg fognak bízni a nagyobb erőben, amit úgy éreznek, hogy a látogatók adnak nekik. Amint ezt a hűséget megalapították, az embereknek egyre inkább nehezebbé válik megkülönböztetni, hogy mi az amit önmaguktól tudnak és mi az, ami mondva van nekik. Ez egy nagyon árnyalt, de nagyon elterjedt formája a meggyőzésnek és manipulációnak. Ahogy haladunk előre, erről még többet fogunk beszélni.

Hadd említsük most meg a harmadik tevékenységi területet, amelynek célja a látogatók jelenlétének megalapozása a világban és, hogy az emberek hozzászokjanak ehhez a jelenléthez. Azt akarják, hogy az emberiség hozzászokjon ehhez a nagyon nagy változáshoz, aminek a kellős közepén vagytok,- hogy hozzászokjál a látogatók fizikai jelenlétéhez és a saját Mentális Környezetedre gyakorolt hatásához. Ahhoz, hogy ezt a célt szolgálják, létesítményeket fognak létrehozni, de nem szem előtt. Ezek a létesítmények el lesznek rejtve, de nagyon erős ráhatással lesznek a közelében élő emberi lakosságra. A látogatók nagy gondot és időt fordítanak arra, hogy megbizonyosodjanak ezen intézmények hatékonyságáról és hogy elég ember van hűséggel feléjük. Ezek azok az emberek, akik megfogják óvni és megőrzik a látogatók jelenlétét.

Pontosan ez az, ami ebben az időben történik a világban. Ez nagy kihívást és sajnos nagy kockázatot jelent. Ugyanez a dolog, amit körülírtunk, oly sokszor és oly sok helyen megtörtént a Nagyobb Közösségben. És a legsebezhetőbbek mindig a kialakulóban lévő fajok, mint peldául a tiéd. Egyes fejlődő fajok képesek a saját tudatosságukat, a képességüket és az együttműködésüket olyan mértékben létrehozni, hogy ellensúlyozni tudják az ilyen külső hatásokat és a Nagyobb Közösségben megalapítanak egy jelenlétet és egy pozíciót. Mégis sok faj esik idegen hatalmak irányítása alá, még mielőtt elérnék ezt a szabadságot.

Megértjük, hogy ez az információ jelentős félelmet és talán tagadást és zavart kelthet. De ahogy az eseményeket megfigyeltük, rájöttünk, hogy nagyon kevés ember ismeri úgy a helyzetet, ahogy az valójában létezik. Még azok az emberek is, akik kezdenek tudatára ébredni az alien erők jelenlétének, nincsenek abban a helyzetben és nincs meg az a rálátási pontjuk, hogy tisztán tudják látni a helyzetet. És a mindig reménykedő és optimista ember, annyi pozitív értelmezést próbál adni ennek a nagy jelenségnek, amennyit csak tud.

Azonban, a Nagyobb Közösség egy versenyképes környezet, egy nehéz környezet. Azok, akik az űrutazásban vesznek részt, nem a spirituálisan fejletteket képviselik, mert a spirituálisan fejlettek, a Nagyobb Közösségtől való elszigetelődést keresik. Nem próbálnak meg kereskedni. Nem törekednek más fajok befolyásolására vagy nem vesznek részt a rendkívül összetett kapcsolataikban, ami kölcsönös haszon és kereskedelmi célokért vannak megalapozva. Ehelyett, a spirituálisan fejlettek, igyekeznek elrejtőzve maradni. Talán ez egy teljesen más felfogás, de szükséges ahhoz, hogy meg tud érteni, milyen nagyon kínos helyzettel kell az emberiségnek szembenéznie. És mégis, ez a kellemetlen helyzet nagy lehetetőségeket tartalmaz. Most ezekről szeretnénk beszélni.

Az általunk körülírt helyzet súlyossága ellenére, nem érezzük a körülményeket az emberiség számára tragédiának. Valójában, ha ezek a körülmények elismertek és megértettek, és ha a Nagyobb Közösségre való felkészülést, ami már létezik a világban, ki van használva, tanulmányozva és alkalmazva van, akkor a jó lelkiismeretű emberek mindenhol képesek lesznek arra, hogy a Nagyobb Közösség Tudásáról és Bölcsességéről tanuljanak. Igy az emberek, mindenütt képesek lesznek megtalálni az együttműködés alapját, hogy az emberi család végre létrehozzon egy egységet, amely itt még soha nem jött létre. Mert a Nagyobb Közösség beárnyékolására lesz szükség, az emberiség egyesítéséhez. Ez a beárnyékolás most megy végbe.

Ez az evolúciód része, hogy egy intelligens élet Nagyobb Közösségébe olvadj. Ez meg fog történni, függetlenül attól, hogy fel vagy rá készülve vagy sem. Ennek meg kell történnie. Ezért a felkészülés kulcsfontosságú. A megértés és a tisztánlátás – , ezek azok a dolgok melyek szükségesek és nélkülözhetetlenek a világodban ezekben az időkben.

Az emberek mindenhol rendelkeznek lelki ajándékokkal, melyek lehetővé teszik számukra, hogy tisztán lássanak és tudjanak. Most ezekre az ajándékokra van szükség. Ezeket kell felismerni, alkalmazni és szabadon megosztani. Ez nem csupán egy nagy tanítónak vagy egy nagy szentnek kell megtennie a világodban. Most muszály, hogy ezt sokkal több ember művelje. A helyzet hozza magával ennek a szükségét, és ha ezt a szükséget meg tudjuk ragadni, nagyszerű lehetőségeket hoz magával.

Ugyanakkor, a Nagyobb Közösségről való tanulás kívánalma és, hogy elkezdjük megtapasztalni a Nagyobb Közösség Spiritualitását, hatalmas. Ezelőtt még soha az emberi lényeknek nem kellett ilyen dolgokról tanulnia, ilyen rövid idő alatt. De most ennek szüksége megváltozott. A körülmények mások. Most új hatások közepén vagytok, olyan hatások közepén, amelyeket érezni lehet és melyeket tudni lehet.

A látogatók igyekeznek az embereket képtelenné tenni, hogy efajta látóképességük és belső Tudásuk legyen, mert a látogatóidban ez nincs meg. Ők nem látják ennek értékét. Nem fogják fel ennek a valóságát. Ebben, az emberiség fejlettebb, mint ők. De ez csak egy csírájában lévő lehetőség, egy lehetőség, amelyet ki kell most fejleszteni.

Az idegenek jelenléte egyre növekszik a világban. Ez minden nap, minden évben növekszik. Még több ember esik a meggyőzés alá, veszíti el a tudás képességét, megzavarodnak és megőrülnek, olyan dolgokban hisznek, ami csak gyengíti őket és tehetetlenné teszi, azokkal szemben, akik saját céljaikra törekszenek használni őket.

Az emberiség egy kibontakozóban lévő faj. Sebezhető. És most olyan körülmények és befolyások sorával kell szembenéznie, amivel ezelőtt még soha nem kellett. Csak odáig fejlődtél, hogy egymással versenyezetek. Még soha nem kellett nektek más intelligens életformával versenyeznetek. És mégis, ez a konkurencia az, ami meg fog erősíteni és elő fogja hívni belőled a legnagyszerűbb tulajdonságaidat, ha a helyzetet tisztán meg tudjátok látni és érteni.

A Láthatatlanok szerepe az, hogy ezt az erősséget támogassák. A Láthatatlanok, akiket jogosan hívhatsz angyaloknak, nem csak az emberi szívhez beszélnek, de a szívekhez mindenhol, akik képesek ezt meghallani és akik ennek meghallásához megszerezték a szabadságot.

Mi egy nehéz üzenettel érkeztünk, de ez a remény és ígéret üzenete. Talán ez nem az az üzenet, amit az emberek hallani akarnak. Ez kétség kívül, nem az az üzenet, amit a látogatók támogatnak. Ezt az üzenetet meg lehet osztani egyik személytől a másikig, és ez meg is lesz osztva, mert ennek megtétele természetes. De mégis, a látogatók és azok akik már a meggyőzésük alá estek, ellenzik az e féle tudatosságot. Nem akarnak egy független emberiséget látni. Nem ez a céljuk. Nem is hiszik azt, hogy ez előnyös. Ezért őszinte vágyunk, hogy ezek a gondolatok felindulás nélkül kerüljenek megfontolásra, de komolysággal és mély aggodalommal, ami itt jól indokolt.

Az idegenek jelenléte egyre növekszik a világban. Ez minden nap, minden évben növekszik. Még több ember esik a meggyőzés alá, veszíti el a tudás képességét, megzavarodnak és megőrülnek, olyan dolgokban hisznek, ami csak gyengíti őket és tehetetlenné teszi, azokkal szemben, akik saját céljaikra törekszenek használni őket.

Megértésünk szerint, a világban sok ember érzi az emberiségre váró változásokat. Ezeket a dolgokat a Láthatatlanok mondták el nekünk. A változások érzésének számos okot tulajdonítanak. És sokféle kimenetelt jósolnak. Ám, amíg el nem kezded felfogni annak a valóságát, hogy az emberiség egy intelligens élet Nagyobb Közösségébe bontakozik ki, addig még nem rendelkezel a megfelelő értelmezési háttérel az emberiség sorsát illetően vagy a nagy változásokat illetően, amelyek a világban történnek.

A mi meglátásunkból az emberek azért születnek egy bizonyos időben, hogy azt az időt szolgálják. Ez a Nagyobb Közösség Spiritualitásban lévő tanítás, amelynek mi is tanulói vagyunk. Szabadságot tanít és a közös cél hatalmának erejét. Felhatalmazást ad az egyénnek és azoknak a személyeknek, akik csatlakozni tudnak másokkal – ezek olyan gondolatok, amelyek ritkán elfogadottak vagy jóváhagyottak a Nagyobb Közösségben, mert a Nagyobb Közösség nem a mennyei állapot. Ez egy fizikai valóság, a túlélés borzongásával és minden mással ami ezzel jár. Ezzen a valóságon belül, ezekkel a szükségletekkel és problémákkal minden lénynek meg kell küzdenie. És ebben a látogatóid sokkal jobban hasonlítanak hozzád, mint gondolnád. Ők nem felfoghatatlanok. Azt szeretnék, ha felfoghatatlanok lennének, de meg lehet őket érteni. Ehhez meg van az erőd, de tiszta szemmel kell, hogy láss. Egy tágasabb látómezővel kell látnod, nagyobb intelligenciával, aminek a magadban való kifejlesztéséhez meg van a lehetőséged.

Most szükséges, hogy bővebben beszéljünk a második meggyőzési és befolyásolási területről, mert ennek nagyon nagy a fontossága és őszinte vágyunk, hogy ezeket a dolgokat megértsd és figyelembe vedd a saját magad számára.

Az emberi elkötelezetséghez és az emberi hűséghez a kulcsot a világ vallásai tartják a kezükben, jobban mint a kormányok vagy bármely más intézmény. Ez magáért beszél az emberiségről, mert ilyen vallásokat sokszor nehéz találni a Nagyobb Közösségben. Ilyen tekintetben a világotok gazdag, de az erősséged az a pont, ahol sebezhető és gyenge is vagy. Sok ember akar isteni vezetést és kijelölést, a saját életük kantárszárját átadni és egy nagyobb spirituális erő által írányítva lenni, hogy az tanáccsal lássa el és megvédje őket. Ez egy őszinte vágy, de a Nagyobb Közösség kontextusában, jelentős bölcsesség kifejlesztésére van szükség, hogy ez a vágy beteljesüljön. Nagyon szomorú nekünk azt látni, hogy az emberek milyen könnyedén átadják a saját hatalmukat, – azt ami teljesen soha nem is volt meg nekik, önként adják át azoknak, akik számukra ismeretlenek.

Ennek az üzenetnek a célja, hogy elérjen a nagyobb spirituális rokonságban lévő emberekhez. Ezért szükséges, hogy ezt a témát kihangsúlyozzuk. Mi a Nagyobb Közösségben tanított spiritualitást támogatjuk, nem azt a szellemiséget amit a nemzetek, a kormányok vagy a politikai szövetségek szabályoznak, hanem egy természetes spiritualitást – a tudás, a látás és a cselekvés képességét. És ez mégsincs kihangsúlyozva a látogatóid által. Törekednek azt elhitetni az emberekkel, hogy a látogatók a családjuk, a látogatók az otthonuk, a látogatók a fiú vagy a lánytestvérük, az anyjuk és az apjuk. Sok ember szeretne hinni, így elhiszik. Az emberek át akarják adni a személyes hatalmukat, így ez át is van adva. Az emberek a barátot és a megváltót akarják látni a látogatókban, így ez az, amit mutatnak.

Annak érdekében, hogy át lehessen látni ezeken a megtévesztéseken és ezeken a nehézségeken, nagy józanságot és tárgyilagosságot fog megkívánni. Ez fog szükségeltetni az emberektől, ha az emberiség sikeresen akar beleolvadni a Nagyobb Közösségbe és meg akarja őrízni a szabadságát és az önrendelkezését egy nagyobb erejű és nagyobb befolyású környezetben. Ebben, a világotok egy puskalővés nélkül bevehető lenne, de az erőszak primitívnek és durvának minősül és az ilyen esetekben ritkán alkalmazott.

Talán lehet, hogy megkérdezed: ”Ez azt jelenti, hogy a világunk egy invázió alatt áll”? Azt kell mondanunk, hogy erre a válasz ” igen”, ez az invázió legkifinomultabb fajtája. Ha ebbe bele tudsz gondolni és komolyan tudod venni, magadtól is képes leszel ezeket a dolgokat meglátni. Az invázió bizonyítéka mindenhol jelen van. Láthatod azt, hogyan vannak az emberi képességek a boldogság, a béke és a biztonság utáni vággyal ellensúlyozva, hogy az emberek látása és a tudásra való képességük még a saját kultúrájukon belül is befolyások által vannak akadályozva. Mennyivel nagyobbak lesznek ezek a befolyások a Nagyobb Közösség környezetén belül.

Az üzenet, amit be kell mutatnunk, nehéz. Ez az az üzenet, amit ki kell mondani, az igazság, amiről beszélni kell, az igazság ami alapvető fontosságú és nem tud várni. Ez most annyira szükséges, hogy az emberek a nagyobb Tudásról, nagyobb Bölcsességről és nagyobb Spiritualításról tanuljanak, hogy ezáltal rátaláljanak az igazi képességeikre és hatékonyan tudják ezeket használni.

A szabadságod forog kockán. A világod jövője forog kockán. Ez az, amiért mi ide lettünk küldve, hogy az Emberiség Szövetségeseiért beszéljünk. A világegyetemben vannak olyanok, akik a Tudást és a Bölcsességet életben tartják és a Nagyobb Közösségek Spiritualitását gyakorolják. Ők nem utaznak mindenfelé, hogy más világokat befolyásoljanak. Nem visznek el embereket az akaratuk ellenére. Az állataidat és növényeidet nem lopják el. Nem befolyásolják a kormányaitokat. Nem próbálnak meg az emberiséggel keveredni annak érdekében, hogy itt egy új vezetőséget hozzanak létre. A szövetségeseitek nem kívánnak beleavatkozni az emberi ügyekbe. Nem próbálják meg manipulálni az emberi végzetet. Ők a távolból figyelnek és követeket küldenek, mint amilyenek mi vagyunk, nagy kockázatot vállalva, hogy tanácsot és bátorítást adjunk és tisztázhassuk a dolgokat amikor az szükségessé válik. Ezért mi békével jöttünk, egy fontos üzenettel.

Most a negyedik területről kell beszélnünk, amelyben arra törekednek a látogatók, hogy itt letelepedjenek, keveredésen keresztűl. Nem tudnak a környezetedben élni. Szükségük van a fizikai állóképességedre. Szükségük van a világgal való természetes kapcsolatodra. Szükségük van a szaporodási képességedre. Azért is szeretnének kapcsolódni hozzád, mert tudják, hogy ez hűségi kapcsolatott hoz létre. Ily módon megalapozzák magukat itt, mert az ilyen program utódjai vérrokonságban lesznek a világgal és mégis a látogatókhoz lesznek hűséggel. Talán ez hihetetlennek tűnik, de mégis nagyon is valós.

A látogatók nem azért vannak itt, hogy a szaporodási képességeidet elvegyék tőled. Azért vannak itt, hogy letelepedjenek. Azt akarják, hogy az emberiség higgyen bennük és szolgálja őket. Azt akarják, hogy az emberiség nekik dolgozzon. E cél elérése érdekében bármit meg fognak ígérni, bármit fel fognak ajánlani és bármit megtesznek. Bár a rábeszélő képességük nagyszerű, kis számban vannak. De a befolyásuk növekszik, és a keveredédi programjuk, ami már pár generáció óta folyamatban van, előbb-utóbb hatékony lesz. Ezek nagyobb intelligenciával rendelkező emberi lények lesznek, de nem az emberi családot fogják képviselni. Az ilyen dolgok lehetségesek, és számtalanszor előfordultak a Nagyobb Közösségben. Csak a saját történelmedre kell ránézni, hogy lásd a kultúrák és a fajok egymásra gyakorolt hatását és lásd milyen domináns és befolyásos kölcsönhatások lehetnek.

Így fontos és komoly híreket hoztunk magunkkal. De szívhez kell hogy szóljon, mert itt most vegyes érzelmeknek nincs helye. Ez nem a menekülés ideje. Ez nem az az idő, ami a saját magad boldogságáról szól. Itt az ideje, hogy hozzájárulj a világhoz, erősítsd az emberi családot és, hogy az emberekben lévő természetes képességek elő legyenek hívva – a látás, a tudás és az egymással harmoniában lévő cselekvés képessége. Ezek a képességek ellensúlyozzák az emberekre mért befolyást, de ezeket a képeségeket fejleszteni kell és egymással megosztani. Ez kiemelkedően fontos.

Mi ezt tanácsoljuk. Örülj neki, hogy vannak szövetségeseid a Nagyobb Közösségben, mert szükséged lesz szövetségesekre. Egy nagyobb világegyetembe léptek be, teli olyan erőkkel és hatásokkal, amelyeket még nem tanultatok meg ellensúlyozni. Az élet tágabb panorámájába léptek. És erre fel kell készülni. A szavaink csak egy része a felkészülésnek. A felkészülés a világba van küldve. Ez nem tőlünk származik. Ez a minden élet Teremtőjétől származik. Épp jó időben jött. Mert ez az az idő, amikor az emberiségnek erőssé és bölcsé kell válnia. Ehhez meg van a képességetek. És az életed eseményei és körülményei ennek nagy szükségét mutatják.