Harmadik Jelentés: Az Emberiségre Gyakorolt Hatás

Létfontosságú, hogy most az emberiségre gyakorolt stimuláció természetéről beszéljünk. Mivel ez Beavatkozás és nem látogatás, mivel általános szándéka és célja a világotok uralma és az emberi faj leigázása, az alkalmazott módszereket arra fogják használni, hogy bátorítsák, ösztönözzék és elcsábítsák az emberiséget egy együttműködő, alárendelt szerepre a látogatóknak. Mivel látogatóidnak nem engedik meg, hogy egyenesen megtámadják ezt a világot, ezeket a módszereket kell használniuk. Mivel a világon egynél több Kollektíva működik, akik e cél elérésére törekszenek, mindannyian alkalmazni fogják ezeket a módszereket. Ebben a Kollektívák nagyjából ugyanúgy működnek.

Mivel nem merészkednek feltérképezetlen vagy távoli területekre, a Kollektíváknak ott kell összpontosítaniuk, ahol hatalmuk koncentrálódik és ahol szervezetük hatékonyan tud működni. Ebben, egészen ügyesekké váltak a meggyőzés erejének használatában. Elsődleges céljuk a szokásos csere és kereskedelmi utakon túl az, hogy hozzáférjenek az olyan feltörekvő világokhoz, mint amilyen a tiéd, valamint az új ásványi és biológiai felfedezésekhez azokban a régiókban, ahol dominánsak. A legtöbb régióban a Kollektívák nem rendelkeznek katonai jelenléttel a saját biztonsági erőiken túl. Ennek eredményeként finomabb és időigényesebb tevékenységeket kell végezniük. És mégis ezt itt helyénvalónak látják, mert az emberiség együttműködését akarják. Segítséged nélkül nem tudnak funkcionálni a világban. Nem tudják belélegezni a légkörödet. Nem tudnak hozzáférni az erőforrásaidhoz. Nem tudnak hatékonyan élni a világotok felszínén, ezért ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználják világotok erőforrásait és világotok stratégiai helyzetét, emberi segítségre van szükségük.

Valójában, ezen túlmenően a mai világban működő Kollektívák egy emberi komponenst szeretnének hozzáadni kollektív közösségükhöz és mentalitásukhoz. Nem egyszerűen arról van szó, hogy azt akarják, hogy te legyél számukra a munkaerő; azt akarják, hogy részükké válj. Ez növeli kollektív erejüket, és minimálisra csökkenti az emberiség saját érdekében történő esetleges ellenállási erőfeszítését a jövőben. Ez az oka annak, hogy rengeteg időt és energiát kell belefektetni az emberi hűség elnyerésére, az emberiséggel való kötődésre a hybridalizáció által, valamint az emberi családdal való mély és átható kapcsolat kialakítására.

Ez a világ annyira értékes, hogy a Beavatkozás nem akar kockáztatni egy emberi forradalmat a jövőben. Voltak már ilyen forradalmak. Ezt saját tapasztalatunkból is igazolhatjuk. Ilyen forradalmak termékei vagyunk mi a saját világunkban. Bár a mi körülményeink egészen eltérőek voltak a tiédtől, a Beavatkozás természete és az alkalmazott módszerek valójában meglehetősen hasonlóak voltak. Ezért beszélhetünk tekintéllyel ebben a témában.

A végrehajtandó ösztönzések attól függően változnak, hogy kit és milyen célból érnek el. A kormánytermekben fogékonynak és együttműködőnek tartott egyének számára az ösztönzés a nagyobb hatalom és technológia ígérete lesz. Az emberiség ebben az értelemben nagyon kiszolgáltatott helyzetben van, mert nagyon-nagyon erős a technológiába vetett hite és reménye, hogy a technológia megoldja minden problémáját. Ezt természetesen a Beavatkozás is támogatta, mert ez az egyik elsődleges út, amelyen az emberiség valószínűleg magától a Beavatkozástól válik függővé.

A kormányaitok hatalmi folyosóin lévőknek, azoknak, akiket fogékonynak és együttműködőnek tartanak, a nagyobb technológia, sőt a világuralom ígérete lesz felajálva. Ez akár a Mentális Környezeten keresztül is bemutatható, mint ezeknek az egyéneknek az elméjébe küldött ötletek, vagy, mint már megtörtént, személyes találkozások történhetnek magukkal a látogatókkal.

És mit fognak felkínálni az emberiségnek? Az alapvető technológiájuk egy részét fogják az emberiségnek felajánlani, bizonyosan semmi olyat, amit fejlettnek, egyedinek, titkosnak vagy szentnek tartanak maguk számára – alapvető hajtóművet az űrben, alapvető elektronikus energiahasználatot, termelési módszereket. Nem tanítanak hatalmat a Mentális Környezetben, mert nem akarják, hogy az emberiség rendelkezzen ezzel a hatalommal, hacsak nem maguk a látogatók teljesen ellenőrzik és irányítják.

És ki tudna ellenállni a ti hatalmi köreidben egy ilyen kísértésnek? Sokan behódolnak. Ezekben az ajánlatokban gazdagságot, hatalmat, irányítást, uralmat és hatalmas előnyt fognak látni embertársaikkal és más nemzetekkel szemben, akikkel közvetlenül versenyeznek. Csak azok az egyének lesznek képesek felismerni a megtévesztést és ellenállni a kísértésnek, akinek a Tudása erős.

A nagy gazdasági erővel és vagyonnal rendelkező embereket is elérik, ha együttműködőnek és befogadónak tartják őket. És még egyszer: ki tud közülük ellenállni egy ilyen kísértésnek, a gazdagság, a hatalom és az ellenőrzés ilyen ígéretének? És ezek az ösztönzések azonban nem mások mint csak megtévesztések – eszközök arra, hogy más embereket bevonjanak a Kollektíva tevékenységeibe, egy erős kapcsolat kialakításának eszközei. Azok az emberek, akikkel kapcsolatba lépnek, azok az egyének, akik áldozatául esnek ennek a megtévesztésnek, nem fogják megérteni a mögötte lévő valódi jelentést. És bármilyen erőt és hatalmat adnak nekik, az csak átmeneti adomány lesz.

Mint mondtuk, a látogatóknak emberi segítségre van szükségük. Emberi vezetésre is szükségük van. A Kollektíváknak nincs olyan sok létszámuk, akik ebben a világban működnek, ezért szükségük van az emberi tekintély hierarchiájára, hogy szolgálják őket. Szükségük van a már kiépített infrastruktúrákra. Ismételten, ezért nem látogattak el korábban. Ez az oka annak, hogy a Beavatkozást elhalasztották az emberi fejlődés e korszakáig. A Beavatkozásnak kormányokra van szüksége; vallásokra van szüksége; minderre a működő struktúrára szüksége van, amelyen keresztül szervezete át tud áramlani.

Ezért az elején szövetségeket kell kötniük. Követőket kell szerezniük. Segítséget kell kapniuk az egyénektől, különösen azoktól, akikről úgy gondolják, hogy hatalmi és tekintélyi pozíciókban vannak. Erről már beszéltünk jelentéseink első részében. És mégis meg kell ismételni, mert meg kell értened, hogy ezek a dolgok történnek és már megtörténtek.

Vannak olyan személyek a kereskedelemben és a kormányzatban, akik már kapcsolatban állnak a Beavatkozással. Számuk növekedni fog, erejük és befolyásuk növekedni fog ha a Beavatkozást nem állítják le és egy közoktatást nem sikerül létrehozni.

A következő csoport, aki célpontba lett véve a vallási szervezeteitek vezetői. Közülük azok, akiket fogékonynak és együttműködőnek tartanak, célponttá válnak és gondolatok és információk áramlanak az elméjükbe mindaddig, amíg a közvetlen találkozás meg nem történik. Amit mindegyiküknek felajánlanak, az az ígéret, hogy sajátos vallási szervezetük és tanításuk uralkodóvá válik egy új világrendben. És még ezen túlmenően is megígérik mindegyiküknek, hogy vallási tanításuk nagyobb, mint a többi, képes lesz túlterjedni a világon és befolyást gyakorolni magára a Nagyobb Közösségre. Melyik jámbor vallási vezető tudna ellenállni ennek a kísértésnek, hogy hagyománya növekedjen és még e világ határain túl is terjedjen? Nem minden vezetővel veszik fel a kapcsolatot. Csak azokkal, akiket fogékonynak és együttműködőnek tartanak, és akik szimpatizánsak és működőképesek lehetnek magán a Beavatkozáson belül.

A Beavatkozások a saját emberi történelmed részei. Megértjük, hogy ilyen dolgok számtalanszor megtörténtek. Ahogy a nagyobb nemzetek megpróbálják átvenni a gyengébbeket, a gyengébb csoportok és nemzetek vezetőit hatalom és tekintély ígéreteivel és technológiai ajándékokkal, puszta csecsebecsékkel igyekeznek elcsábítani. Milyen hatásos is volt ez. Ez azonban nem csak a ti világotokra jellemző. Az egész univerzumban előfordul.

Vallási szervezeteitek vezetői megadják a világotokban való elsőbbség ígéretét. Még a hitüket is elismerik, de ez megint csak megtévesztés. A látogatókat nem érdeklik a vallásaitok. Azt hiszik, hogy ez csak az emberiség ostobasága és babonája. Mivel nincs saját vallásuk, amelyet esetleg felismerhetnél és megérthetnél, megpróbálják a tiédet felhasználni, hogy elnyerjék hűségedet hozzájuk. A Kollektívák úgy vélik, hogy ez teljesen etikus, mert úgy gondolják, hogy az emberiség az ő Beavatkozásuk nélkül el fogja pusztítani a világot. Ez természetesen nem igaz, de ez a meggyőződésük. És úgy érzik, hogy ezekre a módszerekre van szükség ahhoz, hogy biztosítsák azt a célt, amelyet elérni próbálnak. A Kollektívák igazolják ezeket a magatartásokat, mert hisznek fajuk felsőbbrendűségében és küldetésük szükségességében itt a világban.

Az a gondolatuk, hogy „Miért hagyjuk, hogy a bennszülöttek tönkretegyék a világot, ha mi irányíthatjuk helyettük, és megtaníthatjuk nekik kollektív közösségünk nagy értékét és hasznát?” Ezért nem szabad babonás módon tekintened a Beavatkozásra. A látogatók nem angyalok, és nem démonok. Ugyanazok az igények vezérlik őket, amelyek az emberiséget, és ugyanazokat a technikákat fogják alkalmazni, amelyeket az emberiség megpróbált alkalmazni, bár sokkal kisebb mértékben, céljaik elérése érdekében.

Ezután az ösztönzés az egyének két különálló csoportjára lesz összpontosítva. Valójában ezek nem egyének csoportjai, hanem valójában egyének osztályozásai. Az elsők azok, akiket médiumnak és érzékenynek tartanak. Az ösztönzés itt az érzékenységük érvényesítése és magának a Beavatkozásnak a kollektív elméjébe való rábeszélése. Itt ezeket az egyéneket arra ösztönzik, hogy támogassák a Beavatkozást és bíztassák a saját maguk meggyőződését az emberiség gyarlóságával és bűnösségével kapcsolatban. És azon reményük, hogy valami nagyobb hatalom érkezik a világon túlról, hogy megmentse az emberiséget saját pusztulásától ugyancsak nagy bíztatást fok kapni. Itt megtanítják nekik, hogy egy nagyobb élettársulás részei, amit maga a Beavatkozás is demonstrál. Itt vallási nézeteik és törekvéseik bátorítva lesznek, de a Kollektívák felé fognak irányulni.

Ezeknek az egyéneknek az lesz mondva, hogy bízzanak a földönkívüli jelenlétben, amely a világon van, hogy ez azért van itt, hogy felemelje az emberiséget, átalakítsa az emberiséget és megmentse az emberiséget saját hibáitól. Arra lesznek ösztönözve, hogy váljanak a képviselőikké, legyenek szószólóik, hogy inspiráljanak másokat, hogy hitüket és bizalmukat a földönkívüli jelenlétbe tegyék, és legyenek részesei ennek a tudati mozgalomnak, ennek a nagy evolúciós változásnak, amely közöttük történik. Ezek az egyének azonban anélkül, hogy ismernék a Beavatkozás valódi természetét vagy szándékait, akaratlanul is annak szónokai és képviselői lesznek. Miután a látogatók Lecsendesítő Programjának részévé váltak, ezek az emberek most másokat is lecsendesítenek, és a Beavatkozáshoz hozzák őket.

Tehát miközben a látogatók keresik a kapcsolatot a kormányzatban és a vallásban hatalmi pozícióban lévő egyénekkel, egyúttal arra is törekednek, hogy követeket hozzanak létre az egész emberiség körében. Azok az érzékeny egyének, akik nem tudnak fogékonyak lenni a Beavatkozásra és nem tudnak együttműködni vele, készségeiket és képességeiket meghiúsítják és ellensúlyozzák. Ha az ilyen személyek kezdenek betekintést nyerni a Beavatkozás valódi természetébe, valódi mentális zavarok célpontjává válhatnak. Ezen túlmenően az érzékenyek és a médiumok között keresni fogják azt a néhány ma élő egyént a világon, akik veleszületetten és intuitívan ismerik a letéteményeket. Ezen személyek felkutatása folyamatban van.

A látogatók megértik, hogy az emberi hűség kulcsa a hatalom, a gazdagság és a lelki kiteljesedés keresése. Itt az emberek a saját érdekeik ellen fognak működni, ha azt hiszik, hogy tevékenységüket egy nagyobb hatalom rendeli el és támogatja. Erről már az első diskurzussorozatunkban beszéltünk. Még egyszer ki kell fejtenünk ezt a pontot. Talán látni fogod azokat, akik médiumnak és érzékenynek vallják magukat, akik támogatják és bátorítják az embereket, hogy bízzanak és higgyenek a látogatók jelenlétében, hisz a látogatók egy spirituális tudatosságot, egy spirituális erőt, sőt magát az evolúciót képviselik. A látogatók azt mondják nekik: „Nézd, nálunk nincs háború. Békében és együttműködésben élünk. Ezeket a dolgokat te nem érted el. Ezért bízz benne, hogy mi meg tudjuk adni ezeket neked, megtanítjuk az együttműködés módjait, és megtanítunk arra, hogyan élj békében, harmóniában és kiegyensúlyozottságban.”

Az idealisták közül ki tud ellenállni egy ilyen kísértésnek, ha elvesztette hitét az emberi szellemben? Miután bizonyos mértékig megtagadták az emberi intézményeket, most a mennyek felé fordulnak segítségért, sugalmazásért és magáért az üdvösségért. És amikor a látogatók elviszik őket, vagy a látogatók kapcsolatba lépnek velük, az ilyen hajlamok tökéletes helyzetbe hozzák őket ahhoz, hogy fogékonyak legyenek a Beavatkozásra és a Beavatkozás küldötteivé legyenek.

Azok, akik nem fognak együttműködni, zavaró információkat kapnak. Még mentálisan is kínozhatják őket, hacsak nem hívják segítségül a Láthatatlanok erejét, az Angyali Jelenlétet. És erős ellenállási pozíciót kell szerezniük a Beavatkozással szemben, valódi megértéssel annak indítékairól. Szavaink erőt és bátorítást adnak nekik. Részben ezért van olyan égető szükség üzenetünkre a mai világban.

A következő csoport, akikkel kontaktusba fognak lépni azok, akik saját vallási hagyományaik fanatikus képviselői. Fundamentalizmusuk sok tekintetben nagyon közel áll a Kollektívák filozófiájához és mentalitásához. A Kollektívák csak egy valóságszemléletet és csak egy közösségszemléletet támogatnak, és ezt olyan áhítattal tartják, hogy ez szinte egy vallási hangsúly. Azok az emberek, akik buzgók, különösen azok, akik tele vannak haraggal és nehezteléssel a világgal és azokkal szemben, akikről úgy látják, hogy szembeszállnak velük, elsőrangú jelöltekké válnak a Kollektívákkal való együttműködésre és azok elpusztítására, akik a Kollektívákkal szemben állnak.

Ez egy nagyon nehéz és veszélyes helyzet, mert a látogatók emberi hűséget és emberi megbízottaikat használják fel pusztító tevékenységeik véghezvitelére a világban. Nem a látogatók fogják elpusztítani azokat, akik nem akarnak és nem tudnak együttműködni. Ezt a pusztítást a látogatók emberi társai, emberi képviselőik fogják végrehajtani. Ily módon a Beavatkozás valódi természete és célja rejtve marad, és az ilyen erőszakos cselekményeket egyszerűen emberi tévedésnek és emberi erőszaknak tulajdonítják és demonstrálják a Beavatkozás szükségességét. Mert a látogatók ismét azt mondják majd: „Nézd ezeket a szörnyű erőszakos cselekedeteket! Mi nem vagyunk erőszakosak. Mi nem háborús fegyverekkel jövünk. Mi nem pusztítunk el benneteket. Ez az emberi tudatlanság és az emberi romlottság eredménye. Mi majd megtanítjuk, hogyan tudjál túlnőni ezeken a dolgokon.” Tehát még a Beavatkozás által elkövetett erőszakot is a látogatók arra használják majd, hogy támogassák felsőbbrendűségüket és hozzájáruljanak annak az illúziónak a kialakulásához, hogy ők maguk nem használnak megtévesztést, manipulációt vagy erőszakot, hogy előnyt szerezzenek.

Világos, hogy a világotokban vannak olyan személyek, akik nagyon fanatikusan képviselik vallási meggyőződésüket és törekvéseiket. A Láthatatlanok sokat meséltek nekünk erről és természetesen sok más világban is láttuk ezt. Ez nem egyedi az emberiségre. Mégis, ez a vak szenvedély egy formája és a haragból és az ellenségeskedésből táplálkozó vak szenvedély az egyén számára felemésztő erővé válik, amely erősen manipulálható, és ki van téve annak, hogy maga a Beavatkozás bitorolja.

Az ilyen fanatikus emberek a szigorú ragaszkodás mozgalmát gyűjtik össze és kivonják magukból azokat, akik ellenzik az ilyen szigorú ragaszkodást. Erőszak lesz alkalmazva a hitetlenek ellen és félre fogják vetni őket. Ily módon a Beavatkozás szemében azonosítva lesznek azok, akik ellenzik a Beavatkozást, és azok, akik nem tudják önként támogatni és ki lesznek válogatva a világotokban élő sok ember között. A rostálás pedig az emberi interakció szintjén fog megtörténni. Ily módon a látogatók felismerik valódi és potenciális ellenfeleiket. És miután megszerezték az emberi képviselők hálózatát, akik fanatikusan támogatják és előmozdítják vallási ügyeiket, a Beavatkozás ezeket az egyéneket használja közvetítőként, amelyen keresztül erőszakot követnek el. Mindeközben a látogatók látszólag fölötte maradnak az ilyen tevékenységnek és viselkedésnek.

Ezen a ponton megállhatsz és elgondolkodhatsz: „Nos, hogyan történhetnek ilyen dolgok? Ez nagyon extrémnek tűnik! Ez annyira negatívnak tűnik, olyan szörnyűnek tűnik!” De bárki, aki tanulmányozta az emberiség történelmét, láthatja mindazok bemutatását, amelyekről beszélünk – a vallási manipuláció, a keresztezés, az ellenfelekkel szembeni erőszak, különösen olyan helyzetekben, amikor a bennszülött lakosságot arra ösztönzik, hogy elfogadják és befogadják új látogatóikat. Sokkal könnyebb kormányozni azt, aki hisz a te ügyedben és együttműködő, mint azt, akit egyszerűen leigáznak. Az emberiségnek nagy ereje van ahhoz, hogy ledobja magáról az alávetettség bilincseit. Így a Beavatkozás arra törekszik majd, hogy felhasználja ezeket az ösztönzéseket, hogy minél több együttműködésre és minél nagyobb hitre tegyen szert jelenlétük és ügyükre vonatkozóan. Az ilyen együttműködés előmozdítására és létrehozására hatalmi pozíciókban lévő egyéneket, nagy érzékenységgel és pszichés képességekkel rendelkező személyeket, valamint vallási hagyományaik fanatikus képviselőit alkalmazák.

Világotokban az emberek túlnyomó többsége számára a Beavatkozás ismeretlen és teljesen rejtett lesz. Ám azok számára, akik tudomást szereznek róla, akár azért, mert elrabolták őket, akár azért, mert tanúi voltak a világotokban a Beavatkozás bizonyítékának, ezeket az egyéneket vagy arra biztatják, hogy higgyenek és támogassák a Beavatkozást, vagy félredobják és kínzás alá vetik őket. Már most is vannak olyan egyének a világotokban, mint tudjuk, akiket félrevetettek és megkínoztak, olyan dolgokat láttak, éreztek és ismertek fel, amelyeket nem tudnak beépíteni a megértésükbe. Mivel nem találnak együttérzést embertársaik között, depresszióba és önelhatárolódásba süllyednek.

Itt a látogatók megpróbálnak magukhoz kötni, vagy kikapcsolni. Csak azok fognak tudni ellenállni a késztetésnek és a kínoktól szabadulást és elszigetelődést találni, akik a Tudásban erősek. Ezért kell ösztönözni a Tudás útjának tanulását.

Itt meg kell tanulnod ellensúlyozni a saját hajlamaidat arra vonatkozólag, hogy jó kimenetelt akarj látni és hogy egy reményteljes álláspontot képviselj, ami sebezhetővé tesz a meggyőzéssel és a manipulációval szemben. Tiszta szemmel, józan szemmel kell látnod, remény és félelem nélkül, de a Tudás tisztaságával benned. Ha elnyerhetnéd ezt a tudatosságot, mindaz, amit mondunk, és mindaz, amire emlékeztetünk, annyira nyilvánvaló lesz számodra. Nem kell az űrben élned, hogy lásd ezeket a dolgokat. Nem kell körbeutaznod a Nagyobb Közösséget ahhoz, hogy megértsd, mi történik a világodban. De segítségre van szükséged. Nagyobb perspektívára van szükséged. Nagyobb megértésre van szükséged. Bátorításra van szükséged, hogy tisztán lássál és ne add át elmédet, szívedet vagy világod semmilyen erőnek, amely békét, hatalmat, szabadságot vagy kiegyensúlyozottságot ígér neked. Mert ezeknek a dolgoknak saját természetedből és tevékenységeidből kell születniük. Nem kényszeríthetők rád, és nem is adhatóak neked. Neked kell elérni és felépíteni ezeket.

Ezen a ponton, az elején, tájékozódnod kell. És józannak és bölcsnek kell lenned. Kételkedhetsz szavainkban, de ekkora megnyugvást sehol máshol nem fogsz találni, hiszen szövetségeseiteknek mi vagyunk az egyetlen képviselői. A többi földönkívüli erő, akik jelenleg a világotokba beleavatkoznak, bár megpróbálhatják magukat az emberiség szövetségeseiként és megmentőiként bemutatni, csak azért vannak itt, hogy elnyerjék a hűségeteket és átvegyék az irányítást a világotok felett. Nincsenek barátaid közöttük. A helyzet nagyon világos, de nagyon nehéz, nagy kihívást jelent. Nem kétértelmű. Bár sok kérdésed van a Nagyobb Közösség életével és magával a Beavatkozás valóságával kapcsolatban, sok olyan kérdés, amelyekre még mi sem tudunk sikeresen válaszolni, mégis tisztán láthatod, mi történik és megteheted a szükséges erőfeszítéseket, hogy ellenállj neki. Megvan az egyéni és kollektív erőd ehhez.

Bár a látogatók fölöttes technológiával rendelkeznek, teljes küldetésük sikere azon múlik, hogy képesek-e meggyőzni és ösztönözni az emberi hűséget. Megvan az erőd, hogy ellenállj ennek. Megvan az erőd, hogy átláss a megtévesztésen. Most nem technológiára van szükséged, hanem tudatosságra, belátásra és belső meggyőződésre. A helyzet nagyon világos, ha látod, és ha egyszer meglátod, nem lesz kétséged afelől, hogy mi történik és körülnézel és nagy aggodalommal fogod látni, ahogy mások esztelenül elfogadják, vagy akár éppen azt bátorítják, amely elveszi az emberiségtől saját szabadságát és önrendelkezését.

Mint mondtuk, ez az egész jelenség nem valami misztikus vagy összetett helyzet, amely meghaladja az emberi felfogást. Ez a természet kifejeződése, kifinomultabban, nagy jártassággal alakítva. Ez egy nagyobb erő, aki megpróbálja kihasználni a gyengébbet. Egy ilyen tevékenység vagy sikerül, vagy kudarcot vall, a gyengébb erő erősségétől és elhatározottságától függően. A Kollektívákat megakadályozzák abban, hogy egyszerűen átvegyék a világotokat. A versenytársaik nem engedik és az uralkodó szervezetek, amelyek a cserét és kereskedelmet irányítják ebben a régióban, ahol a ti világotok van, nem engedik. A Kollektíva a szabályok szerint fog működni, de ezeken szabályokon túl minden eszközt bevet céljainak elérése és küldetésének teljesítése érdekében.

Nagy befolyást helyeznek a világra. Számos módja van a kifejezésnek és a hangsúlynak. Mindazonáltal mindez egyetlen célt céloz meg – hogy az emberiséget a bizalom, a hűség és magának a Beavatkozásnak alávetett pozíciójába helyezze. Ez teljesen elfedi a világotokban megkísérelt megszállás valódi természetét. Ez a elfoglalás könnyen felismerhetővé válik, ha már teljesen meghonosodott, de addigra már túl késő lesz ahhoz, hogy nagy küzdelem és áldozatok nélkül ellensúlyozd befolyását.

Ezért arra buzdítunk és határozottan bátorítunk, hogy ezt a jelenséget helyezd tudatosságod és figyelmed előterébe. Van időd leállítani a Beavatkozást. Meg lehet állítani. Megvan a hatalmad és a kollektív erőd ehhez. Nem a technológia a hátrányod. A tudatlanság az. A kapzsiság az. Az ellenségeskedés az. A naivitás az. Ezek azok a dolgok, amelyek aláássák az emberiség erejét. Ezek a dolgok teszik lehetővé, hogy a világot átvégyék háború és nagyarányú erőszak nélkül. De a benned rejlő Tudás ereje az, ami mindent megtesz ennek megakadályozásában, ha egyszer megszerzed a szükséges látást és tisztán megérted a helyzetet.