Tredje Briefing: Indflydelsen På Menneskeheden

Nu er det livsvigtigt for os at tale om forlokkelsens natur, der lægges over menneskeheden. Da dette er en Intervention og ikke et besøg, og da dens overordnede sigte og mål er dominans over jeres verden samt undertvingelsen af den menneskelige race, vil de metoder, der anvendes, blive brugt til at opmuntre, lokke og forføre menneskeheden ind i en samarbejdsvillig og underdanig rolle i forhold til jeres besøgende. Da det ikke er tilladt for jeres besøgende ligeud at invadere denne verden, må de benytte sig af disse metoder. Idet der er mere end ét Kollektiv, der fungerer i verden og søger at nå dette mål, vil de alle bruge disse metoder. I dette opererer Kollektiver meget ens.

Da de ikke vover sig ind på ukortlagte eller afsidesliggende territorier, må Kollektiverne bevare deres fokus dér, hvor de har en koncentration af magt og hvor deres organisationer kan fungere effektivt. I dette er de blevet meget dygtige, med hensyn til at bruge overtalelseskunsten. Udover deres normale handels- og kommersveje, er deres primære fokus at få adgang til opdukkende verdener, som jeres, og til nye mineraler og biologiske opdagelser, i de områder, hvor de dominerer. I de fleste regioner forhindres de i at have en militær tilstedeværelse, udover deres egne sikkerhedsstyrker. Som resultat bliver de nødt til at engagere sig i mere subtile og mere tidskrævende aktiviteter. Og dog ses dette af dem for at være passende her, fordi de ønsker menneskenes samarbejde. De kan ikke fungere i verden uden jeres hjælp. De kan ikke trække vejret i jeres atmosfære. De kan ikke få adgang til jeres ressourcer. De kan ikke leve effektivt på jeres verdens overflade, og derfor, for at få den fulde fordel af jeres verdens ressourcer og af jeres verdens strategiske beliggenhed, må de have menneskelig assistance.

Derudover vil disse Kollektiver, der fungerer i verden i dag, gerne føje en menneskelig komponent til deres kollektive fællesskab og mentalitet. Ikke blot vil de have jer til at være en arbejdskraft for dem; de vil have jer til at være en del af dem selv. Det gør deres kollektive styrke større og vil minimere enhver modstand, som menneskene i fremtiden kunne opbyde for sin egen skyld. Det er af denne grund, at der investeres så megen tid og energi i at få menneskelig loyalitet, i at binde sig til menneskeheden gennem krydsning, og ved at etablere en dyb og gennemgribende forbindelse til den menneskelige familie.

Denne verden er så meget værd, at Interventionen ikke vil risikere en menneskelig revolution i fremtiden. Sådanne revolutioner har før fundet sted. Det kan vi bevidne gennem vores egne erfaringer. Vi er selv produktet af sådanne revolutioner i vores egne verdener. Selvom vores oplevelser er meget forskellige fra jeres, var Interventionens natur og de metoder, der anvendes, meget ens. Derfor kan vi tale om dette emne med autoritet.

De tilskyndelser, der vil blive benyttet, vil variere, afhængigt af, hvem der nås og med hvilket formål. Tilskyndelsen vil være løftet om større magt og teknologi, for de enkeltpersoner i regeringshallerne, der anses for at være modtagelige og samarbejdsvillige. I denne henseende befinder menneskeheden sig i en meget sårbar position, fordi dens tro på teknologi, dens håb om, at teknologi vil løse alle dens problemer, er meget, meget stærk. Naturligvis bakkes dette op af Interventionen, idet denne måde er en af de primære, hvormed menneskeheden vil blive afhængig af selve Interventionen.

For de mennesker i jeres regeringers magtkorridorer, for de enkeltpersoner, der anses for at være modtagelige og samarbejdsvillige, vil løftet om højere teknologi og endda verdensdominans blive præsenteret.

For de mennesker i jeres regeringers magtkorridorer, for de enkeltpersoner, der anses for at være modtagelige og samarbejdsvillige, vil løftet om højere teknologi og endda verdensdominans blive præsenteret. Præsentationen kan ske, enten gennem det Mentale Miljø, som idéer, der sendes ind i disse enkeltpersoners sind, eller, som det allerede er sket, gennem et møde, ansigt-til-ansigt med de besøgende selv.

Og hvad vil de tilbyde menneskene? De vil tilbyde menneskene noget af deres basale teknologi, bestemt ikke noget, som de selv anser for at være avanceret, enestående, hemmelig eller hellig – basal fremdrift i rummet, basal brug af elektronisk energi, produktionsmetoder. De vil ikke lære jer noget om magt i det Mentale Miljø, for de ønsker ikke, at menneskene har denne magt, medmindre den er fuldstændig kontrolleret og dirigeret af de besøgende selv.

Og hvem i jeres magtkorridorer vil kunne modstå sådan en fristelse? Mange vil falde for den. I disse tilbud vil de se rigdom, magt, kontrol, dominans og enorme fordele over deres medmennesker og over andre nationer, med hvem de konkurrerer direkte. Kun de enkeltpersoner, hvis Kundskab er stærk, vil kunne se bedraget og modstå den fristelse, der præsenteres i disse lokkemidler.

Mennesker i stillinger med stor økonomisk magt og rigdom, der anses for at være samarbejdsvillige og modtagelige, vil ligeledes blive nået. Og igen, hvem iblandt dem kan modstå sådan en fristelse, sådan et løfte om rigdom, magt og kontrol? Og dog er disse lokkemidler kun et bedrag, en måde at engagere andre i Kollektivernes aktiviteter, en måde at etablere en stærk kontakt. De mennesker, der kontaktes, de enkeltpersoner, der falder for dette bedrag, vil ikke kende den virkelige mening bag det. Og den styrke og magt, der end bliver dem givet, vil kun være en midlertidig tildeling.

Som vi har sagt, har de besøgende brug for menneskelig assistance. Også for menneskeligt lederskab. Kollektiverne har ikke så mange individer, med deres gang i denne verden, så de har brug for et menneskeligt autoritetshierarki til at tjene sig. De har brug for den infrastruktur, I allerede har opbygget. Igen, dette er grunden til, at de ikke har besøgt jer tidligere. Det er grunden til at Interventionen blev udsat, til denne æra i menneskelig udvikling. Interventionen har brug for regeringer; den har brug for religioner; den har brug for hele denne fungerende struktur, hvorigennem dens organisationer kan flyde.

Derfor må de fra udgangspunktet få alliancer. De må få tilhængere. De må have assistance fra enkeltpersoner, især fra mennesker, de anser for at sidde i magt- og autoritetsstillinger. Dette har vi allerede talt om i vores første række af briefinger. Og dog må det gentages, for I må forstå, at disse ting finder sted og allerede har fundet sted.

Der er disse enkeltpersoner i magtpositioner i kommers og regering, der allerede er i kontakt med Interventionen. Deres antal vil vokse, og deres styrke og indflydelse vil vokse, hvis Interventionen ikke standses og hvis offentlig uddannelse ikke med succes kan genereres.

Den næste målgruppe af enkeltpersoner vil være jeres religiøse organisationers ledere. Blandt dem vil de, der anses for at være modtagelige og samarbejdsvillige, være målet, og idéer og information vil strømme ind i deres sind, indtil det tidspunkt, hvor et direkte møde kan arrangeres. Det, der vil blive dem tilbudt hver især er, at deres specifikke religiøse organisation og lære vil blive altdominerende i en ny verdensorden. Og selv derudover, vil de hver især blive lovet, at deres religiøse lære, som er bedre end andres, vil kunne nå hinsides verden og få indflydelse i selve det Større Fællesskab. Hvilken gudfrygtig religiøs leder vil kunne modstå denne fristelse, at få vedkommendes tradition til at vokse og endda strække sig udover denne verdens grænser? Ikke alle ledere vil blive kontaktet. Kun de mennesker, der anses for at være modtagelige og samarbejdsvillige og som kunne være imødekommende overfor og fungere indenfor selve Interventionen.

Mennesker i stillinger med stor økonomisk magt og rigdom, der anses for at være samarbejdsvillige og modtagelige, vil ligeledes blive nået. Og igen, hvem iblandt dem kan modstå sådan en fristelse, sådan et løfte om rigdom, magt og kontrol? Og dog er disse lokkemidler kun et bedrag.

Interventioner er del af jeres egen menneskelige historie. Vi forstår, at den slags har fundet sted utallige gange. Idet stærkere nationer forsøger at overtage svagere nationer, forsøger de at forføre disse svagere gruppers og nationers ledere, med løfter om magt og autoritet og teknologiske gaver, ikke andet end nipsgenstande. Hvor effektivt har dette ikke været. Dog er det ikke enestående for jeres verden. Dette finder sted i hele universet.

Jeres religiøse institutioners ledere vil blive givet løftet om forrang i jeres verden. Deres overbevisninger vil endog blive anerkendte, og igen er dette ikke andet end et bedrag. De besøgende er ligeglade med jeres religioner. De er overbeviste om, at de blot er menneskenes dårskab og overtro. Uden selv at have nogen religion, som I på nogen måde kunne anerkende og forstå, vil de forsøge at bruge jeres til at få jeres loyalitet. Kollektiverne mener, at dette helt igennem er etisk, for de tror, at menneskene, uden deres Intervention, vil tilintetgøre verden. Det er selvfølgeligt usandt, men det er deres overbevisning. Og de føler, at der er brug for sådanne metoder, for at sikre det mål, de forsøger at nå. Kollektiverne kan retfærdiggøre denne adfærd, fordi de tror på deres races overlegenhed og deres missions nødvendighed her i verden.

Deres tanke er, ”Hvorfor lade de indfødte ruinere verden, når vi kan styre den for dem, og vi kan lære dem vores kollektive fællesskabs store værdi og fordel?” Af denne grund må I ikke se på Interventionen med overtro. De besøgende er ikke engle, og de er ikke dæmoner. De er drevet af de samme behov, som menneskene, og vil bruge mange af de samme teknikker, som menneskene har forsøgt at bruge for at nå deres mål, skønt i meget mindre skala.

Dernæst vil incitamentet blive fokuseret på to særlige grupper af individer. Faktisk er det ikke grupper, men i virkeligheden en klassifikation af individer. De første er de mennesker, der anses for at være synske og sensitive. Her er tilskyndelsen at validere deres følsomhed og at føre dem ind i selve Interventionens kollektive sind. Her vil disse enkeltpersoner blive opmuntret til at støtte Interventionen, og deres egne overbevisninger om menneskenes svagheder og syndefuldhed vil blive fremmet. Og deres håb om, at en eller anden større magt fra hinsides verden vil komme og redde menneskeheden fra sin egen undergang, vil i høj grad fremmes. Her vil de lære, at de er del af livets større association, som demonstreres af selve Interventionen. Her vil deres religiøse synspunkter og aspirationer bakkes op men dirigeres i Kollektivernes retning.

Disse mennesker vil blive bedt om at stole på den extraterrestriale tilstedeværelse, der er i verden, at den er her for at opløfte menneskene, omforme menneskene og redde menneskene fra deres egne fejl. De vil blive opfordret til at være repræsentanter, være dens fortalere, inspirere andre til at begynde at overlade deres tro og deres tillid til den udenjordiske tilstedeværelse i verden i dag og blive del af den store bevidsthedsbevægelse, den store revolutionære forandring, der finder sted i deres midte. Men disse enkeltpersoner vil, uden at kende Interventionens virkelige væsen eller deres værters virkelige hensigter, uforvarende blive Interventionens fortalere og repræsentanter. Da de er blevet del af Pacificeringsprogrammet, vil de nu pacificere andre og bringe dem til Interventionen.

Så, mens de besøgende søger kontakt med enkeltpersoner i magtstillinger indenfor regering og religion, søger de også at etablere udsendinge blandt hele den menneskelige befolkning. De færdigheder og evner hos følsomme personer, der ikke kan blive modtagelige og samarbejdsvillige overfor Interventionen, vil blive forhindret og neutraliseret. Hvis disse enkeltpersoner begynder at få en reel indsigt i Interventionens sande væsen, kan de være målet for virkelig mental forstyrrelse. Der vil tilmed blive ledt efter de enkeltpersoner, de få individer blandt de følsomme og synske som lever i verden i dag, der har en medfødt og intuitiv forståelse af depoterne. Eftersøgningen af dem er sat ind.

De besøgende forstår, at nøglen til menneskelig troskab er jagten på magt, rigdom og åndelig opfyldelse. Her vil folk arbejde imod deres eget bedste, hvis de føler, at deres aktiviteter er indstiftet og bakket op af en højere magt. Vi har allerede talt om dette i vores første række af diskurser. Men igen, vi må uddybe dette punkt. Måske vil du se dem, der hævder at være psykiske og følsomme, støtte og opmuntre folk til at stole på og tro på de besøgendes tilstedeværelse, idet de tror, at de besøgende repræsenterer en åndelig bevidsthed, en åndelig kraft, ja endda evolutionen selv. De besøgende vil fortælle dem, ”Se, vi har ingen krig. Vi lever i fred og samarbejde. Disse ting har I ikke opnået. Derfor, hav tillid til, at vi er i stand til at give jer disse ting og lære jer samarbejdets vej og lære jer, hvordan I lever i fred, harmoni og sindsro.”

Efter at have mistet troen på den menneskelige ånd, hvem blandt de idealistiske kan modstå en sådan fristelse? Da de til en vis grad nægter at vedkende sig menneskelige institutioner, ser de nu mod himlen efter hjælp, efter inspiration og efter selve frelsen. Og når de bliver kidnappet af de besøgende eller kontaktes af de besøgende, sætter sådanne prædispositioner dem i den perfekte stilling til at være modtagelige for Interventionen og blive udsendinge for Interventionen.

De mennesker, der ikke vil samarbejde, vil blive givet forvirrende information. De kan endda blive pint mentalt, medmindre de påkalder sig De Usetes, det Englelige Nærværs magt til at hjælpe sig. Og de må nå en stærk modstandsposition mod Interventionen, med en reel forståelse af dens motiver. Vores ord vil give dem styrke og opmuntring. Dette er delvist grunden til, at vores budskab er så presserende nødvendigt i verden i dag.

Den næste gruppe, der vil blive kontaktet, er de mennesker, der nidkært repræsenterer deres egne religiøse traditioner. Deres fundamentalisme ligger i mange henseender meget tæt på Kollektivernes filosofi og mentalitet. Kollektiverne støtter kun ét syn på virkeligheden og kun ét syn på fællesskabet, og de holder dette ærbødigt, næsten så vidt, at det har et religiøst tilsnit. Nidkære mennesker, især dem, der er fyldt med vrede og ærgrelse mod verden og mod dem, som de ser gå imod sig, vil være hovedkandidater til at gå ind for et samarbejde med Kollektiverne og tilintetgørelsen af dem, der modsætter sig Kollektiverne.

Det er en meget vanskelig og farlig situation, for de besøgende vil bruge menneskelig loyalitet og deres menneskelige udsendinge til at udføre deres destruktive handlinger i verden. Det vil ikke være de besøgende, der tilintetgør mennesker, der ikke vil og ikke kan samarbejde. Det vil være de besøgendes menneskelige modparter, deres menneskelige repræsentanter, der vil foretage denne eliminering. På denne måde forbliver Interventionens sande væsen skjult, og sådanne voldshandlinger vil simpelthen blive tilskrevet menneskelige fejl og menneskelig vold og demonstrere behovet for Interventionen. For, igen, de besøgende vil sige, ”Se på disse forfærdelige voldshandlinger! Vi er ikke voldelige. Vi kommer ikke med krigsvåben. Vi tilintetgør jer ikke. Disse ting er resultatet af menneskelig ignorance og moralske fordærv. Vi vil lære jer, hvordan I vokser ud over alle disse ting.” Så, selv den vold, der begås af Interventionen, vil af de besøgende blive brugt til at underbygge deres overlegenhed samt bidrage til illusionen om, at de ikke selv bedrager, manipulerer eller bruger magt til at opnå deres fordele.

Der er tydeligvis mennesker i jeres verden, der nidkært repræsenterer deres religiøse overbevisninger og aspirationer. De Usete har fortalt os meget om dette, og vi har naturligvis selv set dette i mange andre verdener. Det gælder ikke kun for mennesker. Dog er det en form for blind lidenskab, og blind lidenskab næret af vrede og fjendskab, bliver en altfortærende kraft for den enkelte, en kraft, der i høj grad kan manipuleres med og som er sårbar overfor selve Interventionens uretmæssige overtagelse eller tilegnelse.

Sådanne nidkære mennesker vil samle en bevægelse af streng overholdelse og vil trække de mennesker frem, der modsætter sig en sådan streng overholdelse. Vold vil blive udøvet imod de utroende, og de vil blive kastet til side. På denne måde, i Interventionens øjne, vil de, der går imod Interventionen, og de, der ikke villigt støtter den, blive identificerede og fundet, blandt de mange mennesker, der bor i jeres verden. Og sorteringen vil foregå på det menneskelige samspils niveau. På denne måde vil de besøgende genkende deres ægte modstandere og deres potentielle modstandere. Og idet de nu har fået et netværk af menneskelige repræsentanter, der nidkært støtter og fremmer deres religiøse sag, vil Interventionen bruge disse enkeltpersoner som et middel gennem hvilket vold vil blive udøvet. Alt imens vil de besøgende forekomme at være over og hinsides en sådan aktivitet og adfærd.

Måske standser du op her, undrer dig og tænker, ”Men, hvordan kan sådan noget finde sted? Det forekommer så ekstremt! Det forekommer så negativt, så forfærdeligt!” Men enhver, der har studeret menneskelig historie, vil se alle disse ting, vi taler om, demonstreret – religiøs manipulation, krydsning, vold udøvet overfor modstandere, især i situationer, hvor iNu er det livsvigtigt for os at tale om den forlokkelses væsen, der lægges over menneskeheden. Da dette er en Intervention og ikke et besøg, og da dens overordnede sigte og mål er dominans over jeres verden samt undertvingelsen af den menneskelige race, vil de metoder, der anvendes, blive brugt til at opmuntre, lokke og forføre menneskeheden ind i en samarbejdsvillig og underdanig rolle i forhold til jeres besøgende. Da det ikke er tilladt for jeres besøgende ligeud at invadere denne verden, må de benytte sig af disse metoder. Idet der er mere end ét Kollektiv, der fungerer i verden og søger at nå dette mål, vil de alle bruge disse metoder. I dette opererer Kollektiver meget ens.

Da de ikke vover sig ind på ukortlagte eller afsidesliggende territorier, må Kollektiverne bevare deres fokus dér, hvor de har en koncentration af magt og hvor deres organisationer kan fungere effektivt. I dette er de blevet meget dygtige, med hensyn til at bruge overtalelseskunsten. Udover deres normale handels- og kommersveje, er deres primære fokus at få adgang til opdukkende verdener, som jeres, og til nye mineraler og biologiske opdagelser, i de områder, hvor de dominerer. I de fleste regioner forhindres de i at have en militær tilstedeværelse, udover deres egne sikkerhedsstyrker. Som resultat bliver de nødt til at engagere sig i mere subtile og mere tidskrævende aktiviteter. Og dog ses dette af dem for at være passende her, fordi de ønsker menneskenes samarbejde. De kan ikke fungere i verden uden jeres hjælp. De kan ikke trække vejret i jeres atmosfære. De kan ikke få adgang til jeres ressourcer. De kan ikke leve effektivt på jeres verdens overflade, og derfor, for at få den fulde fordel af jeres verdens ressourcer og af jeres verdens strategiske beliggenhed, må de have menneskelig assistance.

Der er disse enkeltpersoner i magtpositioner i kommers og regering, der allerede er i kontakt med Interventionen.

Derudover vil disse Kollektiver, der fungerer i verden i dag, gerne føje en menneskelig komponent til deres kollektive fællesskab og mentalitet. Ikke blot vil de have jer til at være en arbejdskraft for dem; de vil have jer til at være en del af dem selv. Det gør deres kollektive styrke større og vil minimere enhver modstand, som menneskene i fremtiden kunne opbyde for sin egen skyld. Det er af denne grund, at der investeres så megen tid og energi i at få menneskelig loyalitet, i at binde sig til menneskeheden gennem krydsning, og ved at etablere en dyb og gennemgribende forbindelse til den menneskelige familie.

Denne verden er så meget værd, at Interventionen ikke vil risikere en menneskelig revolution i fremtiden. Sådanne revolutioner har før fundet sted. Det kan vi bevidne gennem vores egne erfaringer. Vi er selv produktet af sådanne revolutioner i vores egne verdener. Selvom vores oplevelser er meget forskellige fra jeres, var Interventionens væsen og de metoder, der anvendes, meget ens. Derfor kan vi tale om dette emne med autoritet.

De tilskyndelser, der vil blive benyttet, vil variere, afhængigt af, hvem der nås og med hvilket formål. Tilskyndelsen vil være løftet om større magt og teknologi, for de enkeltpersoner i regeringshallerne, der anses for at være modtagelige og samarbejdsvillige. I denne henseende befinder menneskeheden sig i en meget sårbar position, fordi dens tro på teknologi, dens håb om, at teknologi vil løse alle dens problemer, er meget, meget stærk. Naturligvis bakkes dette op af Interventionen, idet denne måde er en af de primære, hvormed menneskeheden vil blive afhængig af selve Interventionen.

For de mennesker i jeres regeringers magtkorridorer, for de enkeltpersoner, der anses for at være modtagelige og samarbejdsvillige, vil løftet om højere teknologi og endda verdensdominans blive præsenteret. Præsentationen kan ske, enten gennem det Mentale Miljø, som idéer, der sendes ind i disse enkeltpersoners sind, eller, som det allerede er sket, gennem et møde, ansigt-til-ansigt med de besøgende selv.

Og hvad vil de tilbyde menneskene? De vil tilbyde menneskene noget af deres basale teknologi, bestemt ikke noget, som de selv anser for at være avanceret, enestående, hemmelig eller hellig – basal fremdrift i rummet, basal brug af elektronisk energi, produktionsmetoder. De vil ikke lære jer noget om magt i det Mentale Miljø, for de ønsker ikke, at menneskene har denne magt, medmindre den er fuldstændig kontrolleret og dirigeret af de besøgende selv.

Og hvem i jeres magtkorridorer vil kunne modstå sådan en fristelse? Mange vil falde for den. I disse tilbud vil de se rigdom, magt, kontrol, dominans og enorme fordele over deres medmennesker og over andre nationer, med hvem de konkurrerer direkte. Kun de enkeltpersoner, hvis Kundskab er stærk, vil kunne se bedraget og modstå den fristelse, der præsenteres i disse lokkemidler.

Mennesker i stillinger med stor økonomisk magt og rigdom, der anses for at være samarbejdsvillige og modtagelige, vil ligeledes blive nået. Og igen, hvem iblandt dem kan modstå sådan en fristelse, sådan et løfte om rigdom, magt og kontrol? Og dog er disse lokkemidler kun et bedrag, en måde at engagere andre i Kollektivernes aktiviteter, en måde at etablere en stærk kontakt. De mennesker, der kontaktes, de enkeltpersoner, der falder for dette bedrag, vil ikke kende den virkelige mening bag det. Og den styrke og magt, der end bliver dem givet, vil kun være en midlertidig tildeling.

Som vi har sagt, har de besøgende brug for menneskelig assistance. Også for menneskeligt lederskab. Kollektiverne har ikke så mange individer, med deres gang i denne verden, så de har brug for et menneskeligt autoritetshierarki til at tjene sig. De har brug for den infrastruktur, I allerede har opbygget. Igen, dette er grunden til, at de ikke har besøgt jer tidligere. Det er grunden til at Interventionen blev udsat, til denne æra i menneskelig udvikling. Interventionen har brug for regeringer; den har brug for religioner; den har brug for hele denne fungerende struktur, hvorigennem dens organisationer kan flyde.

Derfor må de fra udgangspunktet få alliancer. De må få tilhængere. De må have assistance fra enkeltpersoner, især fra mennesker, de anser for at sidde i magt- og autoritetsstillinger. Dette har vi allerede talt om i vores første række af briefinger. Og dog må det gentages, for I må forstå, at disse ting sker og allerede er sket.

Der er disse enkeltpersoner i magtpositioner i kommers og regering, der allerede er i kontakt med Interventionen. Deres antal vil vokse, og deres styrke og indflydelse vil vokse, hvis Interventionen ikke standses og hvis ikke offentlig uddannelse kan genereres med succes.

Den næste målgruppe af enkeltpersoner vil være jeres religiøse organisationers ledere. Blandt dem vil de, der anses for at være modtagelige og samarbejdsvillige, være målet, og idéer og information vil strømme ind i deres sind, indtil det tidspunkt, hvor et direkte møde kan arrangeres. Det, der vil blive dem tilbudt hver især er, at deres specifikke religiøse organisation og lære vil blive altdominerende i en ny verdensorden. Og selv derudover, vil de hver især blive lovet, at deres religiøse lære, som er bedre end andres, vil kunne nå hinsides verden og få indflydelse i selve det Større Fællesskab. Hvilken gudfrygtig religiøs leder vil kunne modstå denne fristelse, at få vedkommendes tradition til at vokse og endda strække sig udover denne verdens grænser? Ikke alle ledere vil blive kontaktet. Kun de mennesker, der anses for at være modtagelige og samarbejdsvillige og som kunne være imødekommende overfor og fungere indenfor selve Interventionen.

Interventioner er del af jeres egen menneskelige historie. Vi forstår, at den slags har fundet sted utallige gange. Idet stærkere nationer forsøger at overtage svagere nationer, forsøger de at forføre disse svagere gruppers og nationers ledere, med løfter om magt og autoritet og teknologiske gaver, blot nipsgenstande. Hvor effektivt har dette ikke været. Dog er det ikke enestående for jeres verden. Dette finder sted i hele universet.

Jeres religiøse institutioners ledere vil blive givet løftet om forrang i jeres verden. Deres overbevisninger vil endog blive anerkendte, og igen er dette ikke andet end et bedrag. De besøgende er ligeglade med jeres religioner. De er overbeviste om, at de blot er menneskenes dårskab og overtro. Uden selv at have nogen religion, som I på nogen måde kunne anerkende og forstå, vil de forsøge at bruge jeres til at få jeres loyalitet. Kollektiverne mener, at dette helt igennem er etisk, for de tror, at menneskene, uden deres Intervention, vil tilintetgøre verden. Det er selvfølgeligt usandt, men det er deres overbevisning. Og de føler, at der er brug for sådanne metoder, for at sikre det mål, de forsøger at nå. Kollektiverne kan retfærdiggøre denne adfærd, fordi de tror på deres races overlegenhed og deres missions nødvendighed her i verden.

Deres tanke er, ”Hvorfor lade de indfødte ruinere verden, når vi kan styre den for dem, og vi kan lære dem vores kollektive fællesskabs store værdi og fordel?” Af denne grund må I ikke se på Interventionen med overtro. De besøgende er ikke engle, og de er ikke dæmoner. De er drevet af de samme behov, som menneskene, og vil bruge mange af de samme teknikker, som menneskene, for at nå deres mål, har forsøgt at bruge, skønt i meget mindre skala.

Dernæst vil incitamentet blive fokuseret på to særlige grupper af individer. Faktisk er det ikke grupper, men i virkeligheden en klassifikation af individer. De første er de mennesker, der anses for at være synske og sensitive. Her er tilskyndelsen at validere deres følsomhed og at føre dem ind i selve Interventionens kollektive sind. Her vil disse enkeltpersoner blive opmuntret til at støtte Interventionen, og deres egne overbevisninger om menneskenes svagheder og syndefuldhed vil blive fremmet. Og deres håb om, at en eller anden større magt fra hinsides verden vil komme og redde menneskeheden fra sin egen undergang, vil i høj grad fremmes. Her vil de lære, at de er del af livets større association, som demonstreres af selve Interventionen. Her vil deres religiøse synspunkter og aspirationer bakkes op men dirigeres i Kollektivernes retning.

Disse mennesker vil blive bedt om at stole på den extraterrestriale tilstedeværelse, der er i verden, at den er her for at opløfte menneskene, omforme menneskene og redde menneskene fra deres egne fejl. De vil blive opfordret til at være repræsentanter, være dens fortalere, inspirere andre til at begynde at overlade deres tro og deres tillid til den extraterrestriale tilstedeværelse i verden i dag og blive del af den store bevidsthedsbevægelse, den store revolutionære forandring, der sker i deres midte. Men disse enkeltpersoner vil, uden at kende Interventionens virkelige væsen eller deres værters virkelige hensigter, uforvarende blive Interventionens fortalere og repræsentanter. Da de er blevet del af Pacificerings Programmet, vil de nu pacificere andre og bringe dem til Interventionen.

Så, mens de besøgende søger kontakt med enkeltpersoner i magtstillinger indenfor regering og religion, søger de også at etablere udsendinge blandt hele den menneskelige befolkning. De færdigheder og evner hos følsomme personer, der ikke kan blive modtagelige og samarbejdsvillige overfor Interventionen, vil blive forhindret og neutraliseret. Hvis disse enkeltpersoner begynder at få en reel indsigt i Interventionens sande væsen, kan de være målet for virkelig mental forstyrrelse. Der vil tilmed blive ledt efter de enkeltpersoner, de få individer blandt de følsomme og synske som lever i verden i dag, der har en medfødt og intuitiv forståelse af depoterne. Eftersøgningen af dem er sat ind.

De besøgende forstår, at nøglen til menneskelig troskab er jagten på magt, rigdom og åndelig opfyldelse. Her vil folk arbejde imod deres eget bedste, hvis de mener, at deres aktiviteter er indstiftet og bakket op af en højere magt. Vi har allerede talt om dette i vores første række af diskurser. Men igen, vi må uddybe dette punkt. Måske vil du se dem, der hævder at være psykiske og følsomme, støtte og opmuntre folk til at stole på og tro på de besøgendes tilstedeværelse, idet de tror, at de besøgende repræsenterer en åndelig bevidsthed, en åndelig kraft, ja endda selve evolutionen. De besøgende vil fortælle dem, ”Se, vi har ingen krig. Vi lever i fred og samarbejde. Disse ting har I ikke opnået. Derfor, stol på, at vi er i stand til at give jer disse ting og lære jer samarbejdets vej og lære jer, hvordan I lever i fred, harmoni og sindsro.”

Efter at have mistet troen på den menneskelige ånd, hvem blandt de idealistiske kan modstå en sådan fristelse? Da de til en vis grad nægter at vedkende sig menneskelige institutioner, ser de nu mod himlen efter hjælp, efter inspiration og efter selve frelsen. Og når de bliver kidnappet af de besøgende eller kontaktes af de besøgende, sætter sådanne prædispositioner dem i den perfekte stilling til at være modtagelige for Interventionen og blive udsendinge for Interventionen.

De mennesker, der ikke vil samarbejde, vil blive givet forvirrende information. De kan endda blive pint mentalt, medmindre de påkalder sig De Usetes, det Englelige Nærværs, magt til at hjælpe sig. Og de må nå en stærk modstandsposition mod Interventionen, med en reel forståelse af dens motiver. Vores ord vil give dem styrke og opmuntring. Dette er delvist grunden til, at vort budskab er så presserende nødvendigt i verden i dag.

Den næste gruppe, der vil blive kontaktet, er de mennesker, der nidkært repræsenterer deres egne religiøse traditioner. Deres fundamentalisme ligger i mange henseender meget tæt på Kollektivernes filosofi og mentalitet. Kollektiverne støtter kun ét syn på virkeligheden og kun ét syn på fællesskabet, og de holder dette ærbødigt, næsten så vidt, at det har et religiøst tilsnit. Nidkære mennesker, især dem, der er fyldt med vrede og ærgrelse mod verden og mod dem, som de ser gå imod sig, vil være hovedkandidater til at gå ind for et samarbejde med Kollektiverne og tilintetgørelsen af dem, der modsætter sig Kollektiverne.

Det er en meget vanskelig og farlig situation, for de besøgende vil bruge menneskelig loyalitet og deres menneskelige udsendinge til at udføre deres destruktive handlinger i verden. Det vil ikke være de besøgende, der tilintetgør mennesker, der ikke vil og ikke kan samarbejde. Det vil være de besøgendes menneskelige modparter, deres menneskelige repræsentanter, der vil foretage denne tilintetgørelse. På denne måde forbliver Interventionens sande væsen skjult, og sådanne voldshandlinger vil simpelthen blive tilskrevet menneskelige fejl og menneskelig vold og demonstrere behovet for Interventionen. For, igen, vil de besøgende sige, ”Se på disse forfærdelige voldshandlinger! Vi er ikke voldelige. Vi kommer ikke med krigsvåben. Vi tilintetgør jer ikke. Disse ting er resultatet af menneskelig ignorance og moralske fordærv. Vi vil lære jer, hvordan I vokser ud over alle disse ting.” Så, selv den vold, der begås af Interventionen, vil af de besøgende blive brugt til at underbygge deres overlegenhed samt bidrage til illusionen om, at de ikke selv bedrager, manipulerer eller bruger magt til at opnå deres fordele.

Der er tydeligvis mennesker i jeres verden, der nidkært repræsenterer deres religiøse overbevisninger og aspirationer. De Usete har fortalt os meget om dette, og vi har naturligvis selv set dette i mange andre verdener. Det gælder ikke kun for mennesker. Dog er det en form for blind lidenskab, og blind lidenskab næret af vrede og fjendskab, bliver en altfortærende kraft for den enkelte, en kraft, der i høj grad kan manipuleres med og som er sårbar overfor selve Interventionens uretmæssige overtagelse eller tilegnelse.

Sådanne nidkære mennesker vil samle en bevægelse af streng overholdelse og vil trække de mennesker frem, der modsætter sig en sådan streng overholdelse. Vold vil blive udøvet imod de utroende, og de vil blive kastet til side. På denne måde, i Interventionens øjne, vil de, der går imod Interventionen, og de, der ikke villigt støtter den, blive identificeret og fundet, blandt de mange mennesker, der bor i jeres verden. Og sorteringen vil foregå på det menneskelige samspils niveau. På denne måde vil de besøgende genkende deres ægte modstandere og deres potentielle modstandere. Og idet de nu har fået et netværk af menneskelige repræsentanter, der nidkært støtter og fremmer deres religiøse sag, vil Interventionen bruge disse enkeltpersoner som et middel gennem hvilket vold vil blive udøvet. Alt imens vil de besøgende forekomme at være over og hinsides en sådan aktivitet og adfærd.

Måske standser du op her, undrer dig og tænker, ”Men, hvordan kan sådan noget finde sted? Det forekommer så ekstremt! Det forekommer så negativt, så forfærdeligt!” Men enhver, der har studeret menneskelig historie, vil se alle disse ting, vi taler om, demonstreret – religiøs manipulation, krydsning, vold udøvet overfor modstandere, især i situationer, hvor indfødte folk bliver opmuntrede til at acceptere og tage imod deres nye besøgende. Det er så meget lettere at styre en, der tror på ens sag og er samarbejdsvillig, end det er at styre en, der blot er blevet undertvunget. Menneskeheden har stor styrke til at smide undertvingelsens lænker. Og således vil Interventionen forsøge at bruge disse lokkemidler til at få så meget samarbejde og så megen tro på deres tilstedeværelse og deres sag som muligt. De vil benytte sig af enkeltpersoner i magtstillinger og af de mennesker, der har store sensitiviteter og synske evner, og af de mennesker, der nidkært repræsenterer deres religiøse traditioner, til at nære og skabe et sådant samarbejde.

For langt de fleste mennesker i jeres verden vil Interventionen være ukendt og helt skjult. Men for de mennesker, der bliver opmærksomme på den, enten fordi de er blevet kidnappede, eller fordi de har været vidne til og har set beviser på Interventionen i jeres verden, disse enkeltpersoner vil enten blive opmuntrede til at tro på og støtte Interventionen, eller blive kastet til side og pint af den. Der er allerede enkeltpersoner i jeres verden, forstår vi, der er blevet kastet til side og pint, der har set og mærket og genkendt ting, som de ikke kan inkorporere i deres forståelse. Da de ikke finder nogen medfølelse blandt deres menneskelige fæller, nedbrydes de i depression og selv-disassociation.

Her forsøger de besøgende, enten at binde dig til sig eller afbryde dig. Kun en, der er stærk med Kundskab, vil kunne modstå tilskyndelsen og finde isolation og frihed fra pine. Af denne grund må der opmuntres til at lære Kundskabens Vej.

Her må du lære at modarbejde dine egne tendenser til at ville se et godt udfald og indtage en håbefuld stilling, som vil gøre dig sårbar for overtalelse og manipulation. Du må se med klare øjne, nøgterne øjne, uden håb og uden frygt, men med Kundskabens klarhed i dig. Hvis du kan få denne bevidsthed, vil alt det, vi fortæller dig og minder dig om, være så indlysende for dig. Du behøver ikke at leve i rummet for at se disse ting. Du behøver ikke at have rejst rundt i Det Større Fællesskab for at forstå, hvad der foregår i din verden. Men du har brug for assistance. Du har brug for et større perspektiv. Du har brug for en større forståelse. Og du har brug for opfordringen til at se klart og ikke overgive din forstand, dit hjerte eller jeres verden til nogen styrke, der lover jer fred, magt, frihed eller sindsro. For disse ting må komme fra din egen natur og egne handlinger. De kan ikke påtvinges dig, ej heller gives dig. Du må selv nå dem og selv bygge dem op.

På dette tidspunkt må du fra begyndelsen være informeret. Og du må blive nøgtern og vis. Du kan betvivle vore ord, men du vil ikke finde denne form for forsikring nogen andre steder, for vi er jeres allieredes eneste repræsentanter. De andre extraterrestriale kræfter, der aktuelt er involveret i jeres verden, skønt de kan prøve at præsentere sig som menneskehedens allierede og frelsere, er her kun for at få jeres loyalitet og tage kontrol over jeres verden. I har ingen venner blandt dem. Situationen er meget klar men meget vanskelig, meget udfordrende. Den er ikke tvetydig. Skønt du har mange spørgsmål om livet i det Større Fællesskab og om selve Interventionens realitet, mange spørgsmål som selv vi ikke med succes kan besvare, kan I stadigt klart se, hvad der foregår og opbyde den nødvendige modstand til at stå imod den. I har den individuelle og den kollektive magt til at gøre det.

Selvom de besøgende har overlegen teknologi, afhænger hele deres missions succes af deres evne til at overtale og tilskynde til menneskelig troskab. Du har magten til at modstå dette. Du har magten til at gennemskue bedraget. Det er ikke teknologi, I nu har brug for, men bevidsthed, skarpsindighed og indre overbevisning. Situationen er meget tydelig, hvis man kan se den, og når man én gang ser den, vil man ingen tvivl have om, hvad der foregår, og man vil se sig omkring og man vil med stor bekymring se, hvordan andre tankeløst følger med, eller endda opmuntrer til selve det, der vil fratage menneskene deres egen frihed og selv-bestemmelse.

Som vi har sagt, er hele dette fænomen ikke en eller anden mystisk eller kompleks situation, der går ud over menneskelig forståelse. Det er naturen, der diskret folder sig ud, med stor dygtighed. Det er en stærkere magt, der prøver at drage fordel af en svagere en. Den slags aktivitet vil enten lykkes eller mislykkes, afhængigt af den svagere magts styrke og beslutsomhed. Kollektiverne forhindres i uden videre at overtage jeres verden. Deres konkurrenter vil ikke lade dem gøre det, og de regerende organisationer, der styrer kommers og handel i den region, hvori jeres verden ligger, vil ikke tillade det. Et Kollektiv vil fungere i overensstemmelse med reglerne, men derudover vil de bruge ethvert middel, de kan, for at sikre deres mål og opfylde deres mission.

Stor forlokkelse er over verden. Den har mange udtryk og eftertryk. Men det hele er rettet mod ét mål – at flytte menneskeheden til en position af tillid, loyalitet og underdanighed overfor selve Interventionen. Dette skjuler fuldstændigt den okkupation, der forsøges gjort i jeres verden. Denne okkupation vil let blive genkendt, når én gang den er helt etableret i jeres verden, men på det tidspunkt vil det være for sent for jer at neutralisere dens indflydelse, uden stor kamp og store ofre.

Derfor tilskynder vi jer indtrængende og opfordrer jer på det kraftigste til, at I placerer dette fænomen forrest i jeres bevidsthed og opmærksomhed. I har tid til at standse Interventionen. Den kan standses. I har magten og den kollektive styrke til at gøre det. Det er ikke teknologi, der sætter jer i en ugunstig situation. Det er manglende kyndighed. Det er grådighed. Det er fjendtlighed. Det er naivitet. Det er disse ting, der vil underminere menneskenes styrke. Det er disse ting, der vil kunne forårsage overtagelse af verden, uden krig og vold forøvet i stor skala. Men det er Kundskabens magt i jer, der vil gøre hele forskellen, når I én gang får øjnene at se med og kan forstå situationen klart.

ndfødte folk bliver opmuntret til at acceptere og tage imod deres nye besøgende. Det er så meget lettere at styre en, der tror på ens sag og er samarbejdsvillig, end det er at styre en, der blot er blevet undertvunget.

Menneskeheden har stor styrke til at kaste undertvingelsens lænker af sig. Og således vil Interventionen forsøge at bruge disse lokkemidler til at få så meget samarbejde og så megen tro på deres tilstedeværelse og deres sag som muligt. De vil benytte sig af enkeltpersoner i magtstillinger og af de mennesker, der har store sensitiviteter og synske evner, og dem, der nidkært repræsenterer deres religiøse traditioner, til at nære og skabe et sådant samarbejde.

For langt de fleste mennesker i jeres verden vil Interventionen være ukendt og helt skjult. Men for de mennesker, der bliver opmærksomme på den, enten fordi de er blevet kidnappede, eller fordi de har været vidne til og har set beviser på Interventionen i jeres verden, disse enkeltpersoner vil enten blive opmuntrede til at tro på og støtte Interventionen, eller blive kastet til side og pint af den. Der er allerede enkeltpersoner i jeres verden, forstår vi, der er blevet kastet til side og pint, der har set og mærket og genkendt ting, som de ikke kan inkorporere i deres forståelse. Da de ikke finder nogen medfølelse blandt deres menneskelige fæller, nedbrydes de i depression og selv-disassociation.

Her forsøger de besøgende, enten at binde dig til sig eller afbryde dig. Kun en, der er stærk med Kundskab, vil kunne modstå tilskyndelsen og finde isolation og frihed fra pine. Af denne grund må der opmuntres til at lære Kundskabens Vej.

Her må du lære at modarbejde dine egne tendenser til at ville se et godt udfald og indtage en håbefuld stilling, som vil gøre dig sårbar for overtalelse og manipulation. Du må se med klare øjne, nøgterne øjne, uden håb og uden frygt, men med Kundskabens klarhed i dig. Hvis du kan få denne bevidsthed, vil alt det, vi fortæller dig og minder dig om, være så indlysende for dig. Du behøver ikke at leve i rummet for at se disse ting. Du behøver ikke at have rejst rundt i Det Større Fællesskab for at forstå, hvad der foregår i din verden. Men du har brug for assistance. Du har brug for et større perspektiv. Du har brug for en større forståelse. Og du har brug for opfordringen til at se klart og ikke overgive din forstand, dit hjerte eller jeres verden til nogen styrke, der lover jer fred, magt, frihed eller sindsro. For disse ting må komme fra din egen natur og egne handlinger. De kan ikke påtvinges dig, ej heller gives dig. Du må selv nå dem og selv bygge dem op.

På dette tidspunkt må du fra begyndelsen være informeret. Og du må blive nøgtern og vis. Du kan betvivle vores ord, men du vil ikke finde denne form for forsikring nogen andre steder, for vi er jeres allieredes eneste repræsentanter. De andre udenjordiske kræfter, der aktuelt er involveret i jeres verden, skønt de kan prøve at præsentere sig som menneskehedens allierede og frelsere, er her kun for at få jeres loyalitet og tage kontrol over jeres verden. I har ingen venner blandt dem.

Situationen er meget klar men meget vanskelig, meget udfordrende. Den er ikke tvetydig. Skønt du har mange spørgsmål om livet i det Større Fællesskab og om selve Interventionens realitet, mange spørgsmål som selv vi ikke med succes kan besvare, kan I stadigt klart se, hvad der foregår og opbyde den nødvendige modstand til at modstå det. I har den individuelle og den kollektive magt til at gøre det.

Selvom de besøgende har overlegen teknologi, afhænger hele deres missions succes af deres evne til at overtale og tilskynde til menneskelig troskab. Du har magten til at modstå dette. Du har magten til at gennemskue bedraget. Det er ikke teknologi, I nu har brug for, men bevidsthed, skarpsindighed og indre overbevisning. Situationen er meget tydelig, hvis man kan se den, og når man én gang ser den, vil man ingen tvivl have om, hvad der foregår, og man vil se sig omkring og man vil med stor bekymring se, hvordan andre tankeløst følger med, eller endda opmuntrer til selve det, der vil fratage menneskene deres egen frihed og selv-bestemmelse.

Som vi har sagt, er hele dette fænomen ikke en eller anden mystisk eller kompleks situation, der er over menneskelig forståelse. Det er naturen, der diskret folder sig ud, med stor dygtighed. Det er en stærkere magt, der prøver at drage fordel af en svagere magt. Den slags aktivitet vil enten lykkes eller mislykkes, afhængigt af den svagere magts styrke og beslutsomhed. Kollektiverne forhindres i uden videre at overtage jeres verden. Deres konkurrenter vil ikke lade dem gøre det, og de regerende organisationer, der styrer kommers og handel i den region, hvori jeres verden ligger, vil ikke tillade det. Et Kollektiv vil fungere i overensstemmelse med reglerne, men derudover vil de bruge ethvert middel, de kan, for at sikre deres mål og opfylde deres mission.

Stor forlokkelse er over verden. Den har mange udtryk og eftertryk. Men det hele er rettet mod ét mål – at flytte menneskeheden til en position af tillid, loyalitet og underdanighed overfor selve Interventionen. Dette skjuler fuldstændigt den okkupation, der forsøges gjort i jeres verden. Denne okkupation vil let blive genkendt, når én gang den er helt etableret i jeres verden, men på det tidspunkt vil det være for sent for jer at neutralisere dens indflydelse, uden stor kamp og store ofre.

Derfor tilskynder vi jer indtrængende og opfordrer jer på det kraftigste til, at I placerer dette fænomen forrest i jeres bevidsthed og opmærksomhed. I har tid til at standse Interventionen. Den kan standses. I har magten og den kollektive styrke til at gøre det. Det er ikke teknologi, der sætter jer i en ugunstig situation. Det er manglende kyndighed. Det er grådighed. Det er fjendtlighed. Det er naivitet. Det er disse ting, der vil underminere menneskenes styrke. Det er disse ting, der vil kunne forårsage overtagelse af verden, uden krig og vold forøvet i stor skala. Men det er Kundskabens magt i jer, der vil gøre hele forskellen, når I én gang får øjnene at se med og kan forstå situationen klart.