Slutord

Menneskeheden står ved en ny begyndelse. Den ser en meget alvorlig situation i øjnene. Behovet for en ny uddannelse og forståelse er altafgørende. Vi er her for at tjene dette behov efter anmodning fra De Usete. De sætter deres lid til, at vi deler vores visdom, for vi lever i det fysiske univers, som I gør. Vi er ikke englelige væsener. Vi er ikke perfekte. Vi har ikke opnået mægtige højder af åndelig bevidsthed og præstation. Og derfor har vi tiltro til, at vores budskab til jer om det Større Fællesskab vil være mere relevant og lettere blive modtaget. De Usete ved langt mere end vi gør om livet i universet og mere om de fremskridts- og præstationsniveauer, der er tilgængelige og praktiseres mange steder. Og dog har de bedt os om at tale om det fysiske livs virkelighed, fordi vi er fuldstændigt engagerede der. Og gennem vores egne prøvelser og fejltagelser har vi lært vigtigheden og betydningen af det, vi deler med jer.

Således kommer vi som Menneskehedens Allierede, for det er det, vi er. Vær taknemmelige over, at I har allierede, der kan hjælpe jer og kan uddanne jer og kan støtte jer i jeres styrke, jeres frihed og jeres præstationer. For uden denne assistance, ville udsigten til, at I overlevede den form for fremmed infiltration, som I aktuelt oplever, være meget indskrænket. Jo, der ville være nogle få enkeltpersoner, der ville komme til at erkende situationen, som den faktisk foreligger, men deres antal ville ikke være stort nok og deres stemmer ville forblive uhørte.

I dette kan vi kun bede om jeres tillid. Vi håber, gennem vores ords visdom og gennem de muligheder, I får, for at lære deres betydning og relevans, at vi med tiden kan opnå denne tillid. For I har allierede i det Større Fællesskab. I har fremragende venner hinsides denne verden, der har lidt gennem de udfordringer, som I står overfor nu, og som har haft succes. Da vi selv blev assisterede, må vi således nu assistere andre. Det er vores hellige pagt. Det er til denne pagt, vi er solidt forpligtede.