Slutord

Mänskligheten är på väg mot något nytt. Den står inför en svår situation. Behovet av en ny utbildning och förståelse är angelägen. Vi är här för att tillfredsställa detta behov på begäran från De Osynliga. De förlitar sig på att vi delar med oss av vår visdom, ty vi lever i det fysiska universum precis som ni. Vi är inte änglalika varelser. Vi är inte perfekta. Vi har inte uppnått höga nivåer av andlig medvetenhet och fullbordande. Och därför tror vi att vårt budskap om det Kosmiska Samfundet kommer att vara mera tillämpbart och lättmottagligt. De Osynliga vet mycket mer än vi om livet i universum och om de självutvecklings- och utbildningsmetoder som finns och praktiseras på många platser. Men de har bett oss att tala om det fysiska livets verklighet eftersom det är där vi är verksamma. Och vi har genom egen erfarenhet lärt oss betydelsen av och meningen med vad vi delar med oss till er.

Sålunda kommer vi till er som Mänsklighetens Bundsförvanter, ty sådana är vi. Var tacksamma för att ni har bundsförvanter som kan hjälpa er och som kan undervisa er och främja er styrka, er frihet och era framsteg. Ty utan denna hjälp skulle möjligheten att överleva den främmande infiltration ni är utsatt för vara högst begränsad. Förvisso skulle det finnas ett fåtal individer som insåg situationens allvar, men deras antal skulle inte vara tillräckligt och deras röster skulle inte höras.

I detta avseende kan vi endast be om er tillit. Vi hoppas att vi, genom visdomen i våra ord och genom de möjligheter ni har att studera deras mening och relevans, med tiden ska vinna er tillit, ty ni har bundsförvanter i det Större Samfundet. Ni har verkliga vänner bortom denna värld, vänner som har uthärdat och övervunnit samma utmaningar som ni står inför nu. Eftersom vi fick hjälp måste vi nu hjälpa andra. Det är vår heliga pakt. Till detta är vi tillgivet förpliktade.