För att assistera er i att dela med er av De Allierades Budskap och Rapporter med andra, inkluderar vi denna 12-punkts sammanfattning av de fyra uppsättningarna av Rapporter. Denna sammanfattning representerar endast en allmän översikt och innehåller inte många av de viktiga detaljer som gör det möjligt att förstå de Allierades Rapporter fullständigt.

 1. Mänsklighetens öde är att växa fram i och engagera sig i en Större Gemensamhet av intelligent liv i universum.
 2. Kontakt med andra former av intelligent liv utgör den största tröskel som mänskligheten någonsin har stått inför. Resultaten av denna kontakt kommer att avgöra mänsklighetens framtid för kommande generationer. Denna kontakt äger rum nu.
 3. Mänskligheten är inte förberedd för kontakt. Forskare kan fortfarande inte se tydligt vilka som besöker vår värld och varför. Regeringar avslöjar inte vad de vet och de flesta människor förnekar fortfarande att detta fenomen ens förekommer.
 4. På grund av denna brist på förberedelser sände mänsklighetens sanna Allierade representanter till en plats nära jorden för att observera den utomjordiska närvaron och aktiviteterna i vår värld. Mänsklighetens Bundsförvanters rapporter representerar deras rapport.
 5. Rapporterna avslöjar att vår värld genomgår ett utomjordiskt ingripande av makter som, av deras handlingar framgår, är här för att undergräva mänsklig auktoritet och för att integrera sig i mänskliga samhällen till sin egen fördel. Dessa krafter representerar icke-militära organisationer som är här för att söka mänskliga och biologiska resurser. De Allierade hänvisar till dessa krafter som ”kollektiv”. De kollektiva styrkorna värderar inte mänsklig frihet.
 6. Eftersom Interventionen genomförs av små grupper av ingripande styrkor måste den i första hand förlita sig på att vilseledning och att övertalning för att uppnå sina mål. De Allierades Rapporter beskriver i detalj hur detta genomförs och vad vi måste göra för att stoppa detta.
 7. Denna utomjordiska Intervention är fokuserad på fyra olika områden:
  • Den påverkar vissa individer i maktpositioner och auktoriteter inom regering, handel och religion att samarbeta med Interventionen genom löften om mer rikedom, makt och teknologi.
  • Den skapar dolda etableringar i världen från vilken interventionen kan utöva sitt inflytande i den mentala miljön och försöker göra människor överallt öppna och fogliga till dess vilja genom ett ”Pacificerings Program”.
  • Den manipulerar våra religiösa värderingar och andliga impulser i syfte att vinna mänskliga allianser för sin egen sak.
  • Den tar människor mot deras vilja, och ofta utan att de är medvetna om det, för att understödja ett avelsprogram utformat för att skapa en hybridras och ett nytt ledarskap som skulle vara bundna till ”besökarna”.
 8. De utomjordiska besökare som har varit potentiellt gynnsamma för mänskligheten har alla dragit sig undan ifrån världen i samband med Interventionen. De som nu återstår är utomjordiska raser som inte är här för vår skull. Detta lämnar oss i en otvetydig situation när det gäller den utomjordiska närvaroens avsikter och aktiviteter. Det gör det möjligt för oss att tydligt se vad vi har att göra med. Annars skulle det vara omöjligt för oss att skilja vän från fiende.
 9. Mänsklighetens Bundsförvanters Rapporter betonar den allvarliga faran med att vi accepterar och blir beroende av ET teknologi som erbjuds av Interventionen. Detta kommer bara att leda till att vi blir beroende av ”besökarna”, vilket i sint tur leder till att vi förlorar vår frihet och självförsörjning. Ingen allierad, i sann bemärkelse, till mänskligheten skulle erbjuda oss detta. De Allierade betonar att vi har jord-baserade lösningar på alla problem som vi står inför. Vad vi saknar som ras är enighet, vilja och samarbete.
 10. Trots den stora utmaning vi nu står inför har mänskligheten fortfarande en stor fördel om vi kan agera i tid. De Allierades Rapporter avslöjar både interventionens styrkor och svagheter. En av interventionens brister enligt den Större Gemensamhetens förhållningsregler i den rymd region där vår värld existerar är att ingripande inte tillåts om det inte kan visas att det inhemska folket välkomnar och godkänner det. Här kan våra röster ha makt i den Större Gemensamheten. För närvarande har Interventionen få kritiker. Men om tillräckligt många människor kan bli medvetna om den och stå upp mot den kommer interventionen att motarbetas och måste dra sig tillbaka. Detta är det första steget i mänsklighetens förberedelser för att hantera verkligheten i livet i universum. Detta steg och alla de steg som följer ger mänskligheten dess enda stora chans att övervinna sina långvariga konflikter och att enas i sitt eget försvar för att bevara världen. De Allierade betonar att vi som människor har den andliga och kollektiva kraften att göra detta, och att vi måste göra det om vi vill överleva och avancera som en fri och oberoende ras i universum.
 11. Förberedelserna inför vår kontakt med den Större Gemensamheten börjar med medvetenhet, utbildning och Kunskap-vårt andliga Sinne.
 12. När mänskligheten möter den Större Gemensamheten måste den bygga upp enighet, självförsörjning och diskretion. Detta är de tre krav som alla fria nationer måste upprätta för att vara fria i universum.

___________________________

”Om mänskligheten var väl insatta i Större Gemensamhetens angelägenheter skulle ni motsätta er varje besök i er värld om inte en ömsesidig överenskommelse hade upprättats tidigare. Ni skulle veta tillräckligt mycket för att inte låta er värld vara så sårbar.”

Mänsklightens Allierade, Bok 1: Den Tredje Rapporten

www.AlliesofHumanity.org/sv