E.T. Interventionen | Ett kall att tjäna världen | Marshall Vian Summers

I den här offentliggörande intervjun talar Marshall Vian Summers om vad Mänsklighetens Allierades rapporter avslöjar angående mänsklighetens stora utmaningar och möjligheter till att tjäna och bidra.