Loppusanat

Ihmiskunnalla on edessään uusi alku. Sillä on edessään vakava tilanne. Uuden koulutuksen ja ymmärryksen tarve on kaikkein tärkeintä. Olemme täällä palvelemassa sitä tarvetta Näkymättömien pyynnöstä. He luottavat siihen, että jaamme viisaudestamme, sillä elämme fyysisessä universumissa kuten tekin. Emme ole enkelimäisiä olentoja. Emme ole täydellisiä. Emme ole päässeet henkisen tietoisuuden ja saavutuksen korkeille tasoille. Siksi luotamme siihen, että viestimme Suuryhteisöstä on teille merkityksellisempi ja helpompi ottaa vastaan. Näkymättömät tietävät meitä paljon enemmän elämästä maailmankaikkeudessa sekä tarjolla olevista edistyksen ja saavutuksen tasoista, joita monin paikoin harjoitetaan. Silti he ovat pyytäneet meitä puhumaan fyysisen elämän todellisuudesta, koska olemme täysin sidoksissa siinä. Ja olemme oppineet omien yritystemme ja erehdystemme kautta sen tärkeyden ja merkityksen, mitä olemme jakamassa teille.

Näin ollen tulemme Ihmiskunnan Liittolaisina, sillä sellaisia olemme. Olkaa kiitollisia, että teillä on liittolaisia, jotka voivat auttaa teitä, ja jotka voivat kouluttaa teitä ja tukea vahvuuksianne, vapauttanne ja saavutuksianne. Sillä ilman tätä apua, tulevaisuudennäkymät sille, että selviytyisitte kokemastanne nykyisenkaltaisesta avaruuden muukalaisten soluttautumisesta, olisivat hyvin rajalliset. Muutamia yksilöitä kyllä tulisi olemaan, jotka oivaltaisivat tilanteen sellaisena kuin se todellisuudessa on, mutta heidän lukumääränsä ei olisi riittävän suuri, ja heidän äänensä jäisi kuulumattomiin.

Tässä voimme vain pyytää teidän luottamustanne. Toivomme, että sanojemme viisauden kautta ja niiden tilaisuuksien kautta, joita teillä on niiden merkityksen ja oleellisuuden oppimiseen, voimme saavuttaa tämän luottamuksen ajan myötä, sillä teillä on liittolaisia Suuryhteisössä. Teillä on todellisia ystäviä tämän maailman ulkopuolella, jotka ovat kärsineet niistä haasteista, joita nyt kohtaatte, ja jotka ovat saavuttaneet onnistumisen. Koska meitä autettiin, meidän täytyy nyt auttaa toisia. Tämä on meidän pyhä liittomme. Tähän me olemme lujasti sitoutuneet.