Huom! Tätä kirjaa ei ole vielä suomennettu. Englanninkieliset linkit vievät tämän sivuston englanninkieliseen versioon.

Kaikki Liittolaisten Tiedonannot ovat saatavilla ilmaiseksi netistä (englanniksi) Aloita matka Ihmiskunnan Liittolaiset 3. Kirjasta.

First Briefing: The Reality of Contact

Second Briefing: The Requirements for Freedom in the Universe

Third Briefing: The Tools of the Intervention

Fourth Briefing: Hidden Powers

Fifth Briefing: Many Voices in the Universe

Sixth Briefing: Greater Community Realities

Seventh Briefing: Questions & Answers

Ihmiskunnan Liittolaiset: 3. kirja tuo kolmannen kokoelman Tiedonantoja mystisestä planeetan ulkopuolisesta lähteestä, jonka sanoo tarkoituksensa olevan ohjata ihmissukua kohtaamaan elämän realiteetit lähiuniversumissamme sekä varoittaa vaarallisesta Interventiosta, joka Maapallolla parhaillaan on tapahtumassa.

Ihmiskunnan Liittolaisten tiedonannot ovat aitoa kommunikaatiota ryhmältä, joka sanoo edustavansa lähiavaruuden ”vapaita rotuja”. Liittolaiset eroavat niistä roduista, jotka sekaantuvat maailman asioihin tällä hetkellä. He varoittavat meitä tämän Intervention läsnäolosta, painottaen että mikään ulkopuolinen rotu ei saisi vierailla maailmassamme, ei nyt eikä tulevaisuudessa, ennen kuin ihmiskunta on kerännyt riittävästi tarpeellista voimaa, yhtenäisyyttä ja kypsyyttä, jotta se voi toimia menestyksellisesti universumin älyllisen elämän Suuryhteisössä.

On epävarmaa pystyykö ihmiskunta saavuttamaan tämän, mutta Liittolaiset kertovat, että interventio on jo alkanut ei-sotilaallisten rotujen taholta. He pyrkivät vakiinnuttamaan vaikutuksensa ja vaikutusvaltansa maailmassamme kieroilla ja manipuloivilla tavoilla.

Tiedonannot paljastavat, että olemme siinä epäedullisessa asemassa, että olemme rotu, joka on löydetty. Historia on osoittanut mitkä vaarat ja tragediat odottavat alkuperäiskansoja, kun ne ensi kertaa kohtaavat ulkopuolisia voimia. Nyt me olemme kaikki uuden maailman alkuasukkaita, ja Intervention uhka on yllämme. Tästä johtuen Liittolaiset kutsuvat meitä kehittämään riittävästi ihmiskunnan yhtenäisyyttä Maapallon heimojen, kansakuntien ja uskontojen välille, jotta voimme suojata vapauttamme ei-humaanissa universumissa.

Marshall Vian Summers otti vastaan tämän ainutlaatuisen Ihmiskunnan Liittolaisten kommunikaation ilmestyksen tilassa alkaen marraskuussa 1997. Sitä seuranneina vuosina Ihmiskunnan Liittolaiset ovat lähettäneet kolme sarjaa Tiedonantoja. Ihmiskunnan Liittolaisten kolmas kirja edustaa heidän uudempaa kommunikaatiotaan Maapallolle.

Saamme Liittolaisten Tiedonantojen myötä ensimmäistä kertaa ikkunan todellisuuteen maailmamme ulkopuolella, näkymän jota muutoin emme koskaan saisi. Tämä antaa laajemman kontekstin sille, miksi Interventio on tapahtumassa, ketkä sitä generoivat, ja mitä ihmiskunnan tulee tietää säilyttääkseen ja rakentaakseen ihmisten vapautta ja itsemääräämisoikeutta, jotta voisimme toteuttaa kohtalomme vapaana rotuna universumissa.

E-kirja saatavilla Amazon, iTunes sekä New Knowledge Library.

The Society for The New Message jakaa nyt Ihmiskunnan Liittolaiset netissä maksutta. Teemme näin, jotta tämä viesti voi saavuttaa mahdollisimman paljon ihmisiä, niin ruohonjuuritasolla kuin poliittisen, taloudellisen ja uskonnollisen vallan piireissä.