Viimeiset 35 vuotta olen ollut uskonnollisen kokemuksen ympäröimä. Tämä on johtanut siihen, että olen ottanut vastaan suuren kokoelman kirjoituksia ihmisen hengellisestä luonnosta ja ihmiskunnan kohtalosta universumin laajemmassa älyllisen elämän panoraamassa.

Nämä kirjoitukset, jotka sisältyvät Uuden Sanoman opetuksiin, sisältävät teologisen viitekehyksen, joka huomioi elämän ja Jumalan läsnäolon Suuryhteisössä, siinä valtavan laajassa avaruudessa ja ajassa, jonka tiedämme olevan universumimme.

Se kosmologia, jota olen vastaanottanut, sisältää monta sanomaa, joista yksi on se, että ihmiskunta on astumassa älyllisen elämän Suuryhteisöön ja tähän meidän on valmistauduttava. Luontaista tälle sanomalle on se ymmärrys, että ihmiskunta ei ole yksin maailmankaikkeudessa eikä edes yksin meidän omassa maailmassamme. Ja se, että tässä Suuryhteisössä ihmiskunnalla on ystäviä, kilpailijoita ja vastustajia.

Tämä suuremman todellisuuden vahvisti dramaattisesti yhtäkkinen ja odottamaton Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonantojen ensimmäisen kokoelman lähetys vuonna 1997. Kolme vuotta aiemmin vuonna 1994 olin vastaanottanut teologisen viitekehyksen Liittolaisten Tiedonantojen sisäistämiseen, joka on kirjassani Greater Community Spirituality—A New Revelation.

Silloin henkisen työn ja kirjoituksien tuloksena tulin tietoiseksi siitä, että ihmiskunnalla on liittolaisia Universumissa, jotka ovat huolissaan rotumme hyvinvoinnista ja vapaudesta tulevaisuudessa. Siihen kosmologiseen tietoon, joka minulle paljastettiin, sisältyy ymmärrys, että maailmankaikkeuden älyllisen elämän historiassa eettisesti edistyneillä roduilla on velvollisuus antaa viisautensa perintönä sellaisille nuorille orastaville roduille kuin ihmiskunta, ja että tämän perinnön antamisen pitää tapahtua ilman suoraa sekaantumista kyseisen nuoren rodun asioihin. Aikomuksena tässä on antaa tietoa, ei sekaantuminen.

Tämä “viisauden välittäminen” edustaa pitkään olemassa ollutta eettistä kehystä koskien ulkopuolisten Kontaktia orastaviin rotuihin ja kuinka se pitää toteuttaa. Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot ovat malliesimerkki väliintulosta pidättäytymisestä ja eettisestä Kontaktista. Tämän mallin pitäisi olla meitä opastava valo ja standardi, jota meidän pitäisi edellyttää muilta roduilta, jotka yrittävät ottaa meihin yhteyttä tai vierailla maailmassamme. Ja kuitenkin tämä esimerkki eettisestä kontaktista näyttäytyy selkeänä vastakohtana Interventiolle, joka tapahtuu maailmassamme tänään.

Marshall Vian Summers

Olemme menossa kohti äärimmäisen haavoittuvaa asemaa. Tulevaisuudessa häämöttävä luonnonvarojen hupeneminen, ympäristön pilaantuminen sekä ihmiskunnan lisääntyvän jakautumisen riski tekee meidät kypsiksi interventiolle. Elämme näennäisessä eristyneisyydessä rikkaassa ja arvokkaassa maailmassa, jota muut planeettamme rajojen ulkopuolella olevat havittelevat. Olemme omissa ajatuksissamme ja jakautuneita, emmekä huomaa intervention suurta vaaraa rajoillamme. Tätä ilmiötä historia on toistanut yhä uudelleen niiden eristyneiden alkuperäisasukkaiden kohtalossa, jotka kohtasivat ensimmäistä kertaa ulkopuolisen kulttuurin väliintulon. Olemme epärealistisia oletuksissamme universumin älyllisen elämän voimista ja hyväntahtoisuudesta. Ja olemme vasta alkaneet kantaa vastuuta niistä olosuhteista, jotka olemme itse omaan maailmaamme luoneet.

Epäsuosittu totuus on, että ihmissuku ei ole valmis suoraan Kontaktikokemukseen, eikä se todellakaan ole valmis Interventioon. Meidän on ensin laitettava oma kotimme kuntoon. Meidän lajimme ei ole vielä riittävän kypsä kohtaamaan toisia rotuja Suuryhteisöstä yhtenäisenä, vahvana ja arviointikykyisesti. Ja ennen kuin voimme saavuttaa sellaisen aseman, jos koskaan kykenemme, ei mikään rotu saisi sekaantua asioihimme maailmassamme. Liittolaiset tarjoavat meille hyvin tarpeellista viisautta ja näkökulmaa puuttumatta kuitenkaan meidän asioihimme. He kertovat meille, että kohtalomme on, ja tulisi olla, omissa käsissämme. Tämä on vapauden taakka universumissa.

Riippumatta puuttuvasta valmiudestamme, on Interventio kuitenkin tapahtumassa. Ihmiskunnan täytyy nyt valmistautua tähän: kaikkein merkittävimpään kynnykseen ihmiskunnan historiassa. Sen sijaan, että olisimme vain tämän tapahtuman satunnaisia todistajia, olemme sen ytimessä. Se on tapahtumassa, olimmepa siitä tietoisia tai ei. Sillä on voima muuttaa ihmiskunnan tulevaisuus. Ja se liittyy kaikin tavoin siihen, keitä me olemme ja miksi me olemme maailmassa tähän aikaan.

Uusi Sanoma  on annettu tarjoamaan sekä se opetus että valmistautuminen, joita nyt tarvitsemme kohdataksemme tämän suuren kynnyksen, ihmissuvun sisäisen voiman uudistamiseksi ja ihmissuvun uuden suunnan asettamiseksi. Se puhuu ihmiskunnan yhtenäisyyden ja yhteistyön kiireellisestä tarpeesta; Tietouden, meidän henkisen älymme ensisijaisuudesta; sekä niistä suuremmista vastuista, jotka meidän on nyt kannettava astuessamme avaruuden kynnykselle. Se edustaa a Uutta Sanomaa kaiken elämän Luojalta.

Olemme menossa kohti äärimmäisen haavoittuvaa asemaa. Tulevaisuudessa häämöttävä luonnonvarojen hupeneminen, ympäristön pilaantuminen sekä ihmiskunnan lisääntyvän jakautumisen riski tekee meidät kypsiksi interventiolle.

Missioni on tuoda tämä laajempi kosmologia ja siihen valmistautuminen maailmaan ja sen myötä uusi toivo sekä mahdollisuus kamppailevalle ihmiskunnalle. Pitkäaikainen valmistautumiseni ja suunnattoman laajat opetukset Uudesta Sanomasta  ovat täällä sitä varten. Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot ovat vain pieni osa tätä suurempaa sanomaa. Nyt on aika lopettaa päättymättömät konfliktimme ja valmistautua elämään Suuryhteisössä. Voidaksemme tehdä tämän tarvitsemme uuden ymmärryksen meistä yhtenä ihmissukuna, tämän maailman alkuperäisasukkaina, yhdestä hengellisyydestä syntyneinä, sekä haavoittuvasta asemastamme nuorena ja orastavana rotuna universumissa. Tämä on minun viestini ihmiskunnalle ja siksi olen tähän maailmaan tullut.

 

Marshall Vian Summers

marshallsummers.com