Vir die verlede 35 jaar is ek in ‘n religeuse ervaring ingesteek. Hierdie het uiteenloop in my ontvang van ‘n uitgestrekte liggaam van lerings oor die natuur van menslike geestelikheid en die mensdom se bestemming binne ‘n groter panorama van intelligente lewe in die heelal.

Hierdie lerings, omvat in die Lering in Die Nuwe Boodskap, bevat ‘n teologiese fraamwerk wat die lewe en die teenwoordigheid van God verduidelik in die “Groter Gemeenskap”, die groot uitspansel van die ruimte en tyd wat ons as die Heelal ken.

Die kosmologie wat ek ontvang het bevat baie boodskappe, een daarvan dat die Mensdom opkom in ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe en hiervoor moet ons voorberei. Onafskeidelik in hierdie boodskap is die begrip dat die mensdom nie alleen in die Heelal of selfs in ons eie wêreld is nie. En dat binne hierdie Groter Gemeenskap, die mensdom sal vriende, mededingers en vyande hê.

Hierdie groter werklikheid was dramaties bevestig deur die skielike en on onverwagte transmissie van die eerste stel Bondgenote van die Mensdom Briefings in 1997. Drie jaar vroeër in 1994, ek het die teologiese fraamwerk vir die begrip van die Bondgenote van die Mensdom ontvang in my boek Groter Gemeenskap Geestelikheid – ‘n Nuwe Openbaring.

Op daardie punt, as ‘n gevolg van my geestelike werk en skrywings, dit het vir my bekend geword dat die mensdom het bondgenote in die Heelal wat besorg oor die welstand en toekomstige vryheid van ons ras is. Binne die groeiende kosmologie wat vir my geopenbaar word was die begrip dat, in die geskiedenis van intelligente lewe in die Heelal, etiese-bevorderde rasse het ‘n verpligting gehad om hulle wysheid na te laat vir jong opkomende rasse soos ons eie s’n, en dat hierdie nalating moet plek neem sonder direk inmenging of ingryping in die sake van daardie jong ras. Die voorneme hier is om te inlig, nie om in te meng nie.

Hierdie “nalating van wysheid” verteenwoordig ‘n lank-bestaandende etiese fraamwerk betreffend Kontak met opkomende rasse en hoe die bestuur moet word. Die twee stel van Bondgenote van die Mensdom Briefins is ‘n helder toning van hierdie voorbeeld van nie-inmenging en etiese Kontak. Hierdie voorwerp behoort ‘n leidende lig en ‘n standerd te wees waaraan ons behoort te verwag dat ander rasse sal hou, in hulle poging om ons te kontak of ons wêreld te besoek. Tog staan hierdie toning van etiese Kontak in bloot kontras met die Ingryping wat in die wêreld vandag nou gebeur.

Marshall Vian Summers

Ons beweeg na ‘n posisie van uiters kwesbaarheid. Met die spookbeeld van hulpbronsvermindering, ongewings verlaging en die risiko van ‘n verder verdeling van die mensefamilie groeiend elke dag, ons is ryp vir Ingryping. Ons leef in oëskynlik isolasie in ‘n ryk en waardevolle wêreld wat deur andere van buite ons oewers gesoek word. Ons is afgetrok en verdeeld en sien nie die groot gevaar ingrypend by ons grense. Dit is ‘n verskynsel wat die geskiedenis weer en weer herhaal het betreffend die noodlot van geïsoleerdse inheemse volke wat ingryping vir die eerste keer gesien het. Ons is onrealisties in ons aanname oor die krag en goedgunstigheid van intelligente lewe in die Heelal. En ons slegs nou begin om die voorraad te neem van die toestand wat ons in ons eie wêreld vir onsself geskep het.

Die onpopulêre waarheid is dat die mensdom nie gereed vir ‘n direk ervaring van Kontak is en seker nie gereed vir ‘n ingryping is nie. Ons moet eers ons eie koningryk na orde bring. Ons het nog nie rypheid as ‘n spesie om betrokke te raak met ander rasse in die Groter Gemeenskap van posisie van eenheid, sterkte en onderskeiding nie. En totdat ons so ‘n posisie kan bereik, as ons ooit kan, dan behoort geen ras te probeer om direk in ons wêreld in te meng nie. Die Bondgenote voorsien ons grootliks benodige wysheid en perspektief, tog ingryp hulle nie. Hulle sê vir ons dat ons noodlot is en behoort in ons hande te wees. Sulke is die las van vryheid in die Heelal.

Ongeag ons gebrek van gereedheid, hoewel, Ingryping gebeur nou. Die mensdom moet nou voorberei vir hierdie, die mees beslissende draaipunt in die mensegeskiedenis. Eerder as net kasuele getuie van hierdie verskynsel te wees, ons is by die sentrum daarvan. Dit gebeur of ons bewus daarvan is of nie. Dit het die mag om die uitkoms vir die mensdom te verander. En dit het alles om te doen met wie ons is en waarom ons in die wêreld op hierdie tyd is.

Die Nuwe Boodskap word gegee om beide die lering en die voorbereiding te voorsien wat ons nou nodig om hierdie groot draaipunt onder die oë te sien, om die menslike gees te hernuwe en ‘n nuwe koers te stel vir die mensefamilie. Dit spreek aan die dringende behoefte vir menslike eenheid en samewerking, die voorrang van Kennis, ons geestelike intelligensie, en die groter verantwoordelikhede wat ons nou moet aanneem op die drumpel van die ruimte. Dit verteenwoordig ‘n Nuwe Boodskap van die Skepper van alle lewe.

Ons beweeg in 'n posisie van uiters kwesbaarheid. Met die spookbeeld van hulpbronsvermindering, ongewings verlaging en die risiko van 'n verder verdeling van die menslike familie groeiend elke dag, ons is ryp vir Ingryping.

My sending is om hierdie groter kosmologie en voorbereiding na die wêreld te bring en saam daarmee, ‘n nuwe hoop en belofte vir ‘n sukkelende mensdom. My lang voorbereiding en die onmeetlike lering die Nuwe Boodskap is hier vir hierdie doel. Die Bondgenote van die Mensdom Briefings is maar ‘n klein deel van hierdie groter boodskap. Nou is dit tyd om ons onophoudelike konflikte te eindig en voor te berei vir lewe in die Groter Gemeenskap. Om hierdie te doen, nodig ons ‘n nuwe begrip van onsself as een volk, die inheemse volk van hierdie wêreld, van een geestelikheid gebore, en van ons kwesbare posisie as ‘n jong, opkomende ras in die Heelal. Hierdie is my boodskap vir die mensdom en hierdie is waarom ek gekom het.

 

Marshall Vian Summers

marshallsummers.com