Eerste Briefing: Die Buiteaardse Teenwoordigheid in die Wêreld Vandag

Dit is ‘n groot eer vir ons om in staat te wees om hierdie inligting aan te bied vir almal van julle wat gelukkig genoeg is om hierdie boodskap te hoor. Ons is die Bondgenote van die Mensdom. Hierdie versending word moontlik gemaak deur die teenwoordigheid van die Onsigbares, die geestelike raadgewers wat na die ontwikkeling van intelligente lewe omsien, beide in julle wêreld en dwarsdeur die Groter Gemeenskap van wêrelde. Ons kommunikeer nie deur enige meganiese toestel nie, maar deur ‘n geestelike kanaal wat vry van inmenging is. Hoewel ons in die fisieke leef, net soos julle, word ons die voorreg gegee om op hierdie manier te kommunikeer ten einde om die inligting af te lewer wat ons met julle moet deel. Ons is deel van ‘n klein groepie verteenwoordigers wat die gebeure in julle wêreld waarneem. Ons kom vanuit die Groter Gemeenskap. Ons meng nie in die mensdom se sake nie. Ons het geen vestiging hier nie. Ons is hiernatoe gestuur met ‘n spesifieke doel – om te getuig van die gebeure in julle wêreld en, as ons die geleentheid het om dit te doen, met julle te kommunikeer oor wat ons sien en wat ons weet. Want julle woon op die oppervlak van julle wêreld en kan nie die gebeure wat dit omring sien nie. Ewemin kan julle nie duidelik die besoeke sien wat op hierdie tyd in julle wêreld gebeur nie, of wat dit vir julle toekoms voorspel nie. Ons wil getuienis hiervan lewer. Ons doen dit op versoek van die Onsigbares, wat ons vir hierdie doel gestuur het. Die inligting wat ons aan julle gaan oordra mag lyk of dit baie uitdagend en baie skrikwekkend is. Dalk is dit onverwags vir baie wat hierdie boodskap sal hoor. Ons verstaan hierdie probleem, want ons het dit in ons eie kulture ondervind.

Wanneer julle die inligting hoor, kan dit aanvanklik moeilik wees om te aanvaar, maar dit is noodsaaklik vir almal wat ‘n bydrae in die wêreld wil lewer.

Vir baie jare het ons die gebeure in julle wêreld waargeneem. Ons soek geen betrekkinge met die mensdom nie. Ons is nie hier op ‘n diplomatiese sending nie. Ons is deur die Onsigbares gestuur om in die nabyheid van julle wêreld te leef ten einde die gebeure waar te neem wat ons gaan beskryf.

Ons name is nie belangrik nie. Dit sou betekenisloos vir julle wees. En vir ons eie veiligheid sal ons dit nie bekend maak nie, want ons moet verborg bly ten einde dat ons mag dien.

Om te begin, dit is noodsaaklik vir mense orals om te verstaan dat die mensdom opkomende is in ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe. Julle wêreld word “besoek” deur verskeie uitheemse rasse en deur verskeie verskillende organisasies van rasse. Dit is al geruime tyd aktief aan die gang. Daar was dwarsdeur die mensegeskiedenis besoeke, maar niks van hierdie omvang nie. Die aankoms van kernwapens en die vernietiging van julle natuurlike wêreld het hierdie kragte na julle oewers gebring.

Daar is baie mense in die wêreld vandag, verstaan ons, wat begin besef dat hierdie besig is om te gebeur. En ons verstaan ook dat daar baie vertolkings van hierdie besoeke is – wat dit kan beteken en wat dit kan aanbied. En baie van die mense wat bewus is hiervan, is baie hoopvol en verwag ‘n groot voordeel vir die mensdom. Ons verstaan. Dit is natuurlik om hierdie te verwag. Dit is natuurlik om hoopvol te wees.

Die besoeking wat nou in julle wêreld gebeur is baie uitgebreid, soveel so dat mense in alle dele van die wêreld daarvan getuig en die effekte daarvan direk ervaar. Wat hierdie “besoekers” vanuit die Groter Gemeenskap hier gebring het, hierdie verskillende organisasies van wesens, is nie die bevordering van die mensdom of om die geestelike onderwys van die mensdom te bevorder nie. Wat hierdie kragte in sulke getalle met sulke vasberadenheid na julle oewers gebring het is die hulpbronne van julle wêreld.

Hierdie verstaan ons mag in die begin moeilik wees om te aanvaar omdat julle nog nie kan waardeer hoe pragtig julle wêreld is nie, hoeveel dit besit en wat ‘n ongewone juweel dit in ‘n Groter Gemeenskap van onvrugbare wêrelde en leë ruimte is nie. Wêrelde soos julle s’n is inderdaad ongewoon. Meeste plekke in die Groter Gemeenskap wat nou bewoon word is gekoloniseer, en tegnologie het dit moontlik gemaak. Maar wêrelde soos julle s’n waar lewe natuurlik ontwikkel het, sonder die hulp van tegnologie, is ver meer ongewoon as wat julle mag besef. Andere neem groot aandag hiervan, natuurlik, want die biologiese hulpbronne van julle wêreld word al vir duisende jare deur etlike rasse gebruik. Dit word vir sommige as ‘n opberg plek beskou. En tog het die ontwikkeling van mensekultuur en gevaarlike wapens en die agteruitgang van hierdie hulpbronne die buiteaardse Ingryping veroorsaak.

Julle wêreld word “besoek” deur verskeie uitheemse rasse en deur verskeie verskillende organisasies van rasse. Dit is al geruime tyd aktief aan die gang.

Miskien wonder julle waarom diplomatieke pogings nie aangewend word om die leiers van die mensdom te kontak nie. Hierdie is redelik om te vra, maar die moeilikheid hier is dat daar niemand is om die mensdom te verteenwoordig nie, want die mensdom is verdeeld, en julle nasies staan mekaar teë. Dit word ook aangeneem deur hierdie besoekers waarvan ons praat dat julle oorlogsugtig en aggressief is, en dat julle skade en vyandelikheid aan die heelal om julle sal bring ten spyte van julle goeie eienskappe.

Daarom, in ons diskoers wil ons vir julle ‘n idee gee van wat gebeur, wat dit vir die mensdom sal beteken en hoe dit verband hou met julle geestelike ontwikkeling, julle sosiale ontwikkeling en julle toekoms in die wêreld en in die Groter Gemeenskap van Wêrelde.

Mense is onbewus van die teenwoordigheid van buitenaardse kragte, onbewus van die teenwoordigheid van hulpbron ondersoekers, van diegene wat ‘n bondgenootskap met die mensdom vir hul eie voordeel sou soek. Dalk behoort ons hier te begin deur julle ‘n idee te gee van hoe die lewe lyk buite julle kuste, want julle het nog nie ver gereis nie en kan hierdie dinge nie vir julle self uitwerk nie.

Julle leef in ‘n deel van die sterrestelsel wat baie bewoon is. Nie alle dele van die sterrestelsel is so bewoon nie. Daar is groot onverkende streke. Daar is baie verborge rasse. Koophandel tussen wêrelde word net in sekere gebiede uitvoer. Die omgewing waarin julle sal verskyn is ‘n baie mededingende een. Die behoefte vir hulpbronne word orals deurgeleef, en baie tegnologiese samelewings het hulle wêreld se natuurlike hulpbronne opgebruik en moet handel, ruil en reis om wat hulle nodig het te kry. Dit is ‘n baie ingewikkelde toestand. Baie bondgenootskappe word gevorm en konflik gebeur.

Dalk op hierdie punt is dit noodsaaklik om te besef dat die Groter Gemeenskap waarin julle verskyn ‘n baie moeilike omgewing en ‘n baie uitdagende een is, en tog bring dit groot geleentheid en groot moontlikhede vir die mensdom. Maar om hierdie moontlikhede en hierdie voordele werklik te maak, moet die mensdom voorberei en leer hoe lewe in die heelal is. En dit moet leer en verstaan wat geestelikheid beteken in ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe.

Ons verstaan van ons eie geskiedenis dat hierdie die grootste draaipunt is wat enige wêreld ooit onder die wêreldsal sien. Tog is dit nie iets wat julle vir julle self kan beplan nie. Dit is nie iets wat julle vir julle eie toekoms kan uitwerk nie. Want dieselfde kragte wat die Groter Gemeenskap werklikheid hier sal bring bestaan alreeds in julle wêreld. Omstandighede het hulle hiernatoe gebring. Hulle is hier.

Dalk gee hierdie vir julle ‘n idee van hoe die lewe is buite julle grense. Ons wil nie ‘n idee skep wat angs bring nie, maar dit is noodsaaklik vir julle eie welstand en vir julle toekoms dat julle ‘n eerlike skatting het en kan kom om hierdie dinge helder te sien.

Die behoefte om voor te berei vir lewe in die Groter Gemeenskap, voel ons, is die grootste behoefte wat vandag in julle wêreld bestaan. En tog, van ons waarneming, is mense met hul eie sake en hul eie probleme in hulle daaglikse lewens voorbeset, onbewus van die groter kragte wat hulle bestemming sal verander en hulle toekoms raak.

Die kragte en die groepe wat vandag hier is verteenwoordig etlike verskillende bondgenootskappe. Hierdie verskillende bondgenootskappe is nie met mekaar verenig in hulle inspannings nie. Elke bondgenootskap verteenwoordig etlike verskillende rassegroepe wat meewerk vir die doel om toegang te kry aan julle wêreld se hulpbronne en hierdie toegang te volhou. Hierdie verskillende bondgenootskappe, wesenlik, ding mee met mekaar hoewel hulle nie oorlog voer met mekaar nie. Hulle sien julle wêreld as ‘n groot prys, iets wat hulle vir hulle self wil hê.

Hierdie skep ‘n baie groot uitdaging vir die mensdom, want die kragte wat julle besoek het nie net gevorderde tegnologie nie, maar ook sterk sosiale samehang en is in staat om gedagtes in die Verstandelike Omgewing te beïnvloed. Julle sien, in die Groter Gemeenskap, word tegnologie maklik bekom, en so die groot voordeel tussen mededingende samelewings is die vermoë om gedagte te beïnvloed. Hierdie verteenwoordig ‘n stel vaardighede wat die mensdom slegs begin om te ontdek.

As ‘n gevolg, kom julle besoekers nie gewapen met groot wapens nie, of met krygsmagte of met armadas van skepe nie. Hulle kom in relatief klein groepe, maar hulle besit merkwaardige vaardigheid om mense te beïnvloed. Hierdie verteenwoordig ‘n meer gesofistikeerde en rype gebruik van mag in die Groter Gemeenskap. Dit is hierdie vermoë wat die mensdom in die toekoms sal moet ontwikkel om suksesvol met ander ander rasse mee te ding.

Die besoekers is hier om die mensdom se vertroue te wen. Hulle wil nie menslike stigtings of die menslike teenwoordigheid vernietig nie. In plaas daarvan, wens hulle om hierdie vir hul eie voordeel te gebruik. Hulle voorneme is gebruik, nie vernieling nie. Hulle voel dat hulle in die reg is omdat hulle glo dat hulle die wêreld red. Sommige van hulle glo eens dat hulle die mensdom vanself red. Maar hierdie perspektief dien nie julle groter belange nie, en dit bevorder ook nie wysheid of self-bepaling in die mensefamilie nie.

Tog omdat daar kragte van goed is in die Groter Gemeenskap van Wêrelde, het julle bondgenote. Ons verteenwoordig die stem van julle bondgenote, die Bondgenote van die Mensdom. Ons is nie hier om julle hulpbronne te gebruik of om wat julle besit weg van julle te neem nie. Ons soek nie om die mensdom as ‘n kliëntstaat te stig nie of as ‘n kolonie vir ons eie gebruik nie. Pleks daarvan, ons wens om sterkte en wysheid in die mensdom te verkondig omdat ons ondersteun hierdie dwarsdeur die Groter Gemeenskap.

Ons rol, dan, is baie wesenlik, en ons inligting is baie nodig omdat op hierdie tyd selfs mense wat bewus is van die teenwoordigheid van die besoekers nog nie bewus is van hulle voorneme nie. Mense verstaan nie die besoekers se metodes nie. En hulle begryp nie die besoekers se etiek of sedelikheid nie. Mense dink die besoekers is óf engele of monsters. Maar in die werklikheid, is hulle baie soos julle in hulle behoeftes. As julle die wêreld deur hulle oë kon sien, sou julle hul bewussyn en hul motivering verstaan. Maar om daardie te doen, sou julle buite julle eie s’n moet gaan.

Die besoekers is in vier fondamentele bedrywighede betrokke ten einde om invloed in julle wêreld te kry. Elkeen van hierdie bedrywighede is uniek, maar hulle word almal saam gekoördineer. Hulle word uitgevoer omdat die mensdom al vir geruime tyd bestudeer geword. Menslike gedagtes, menslike gedrag, menslike fisiologie en menslike godsdiens word al vir geruime tyd bestudeer. Hierdie word wel verstaan deur julle besoekers en word vir hul eie doelwitte gebruik.

Die eerste gebied van beywering van die besoekers is om individue in posisies van mag en gesag te beïnvloed. Omdat die besoekers nie enigiets in die wêreld wil vernietig nie of die wêreld se hulpbronne skade doen nie, soek hulle om invloed te bekom oor diegene wat hulle waarneem wat in posisies van mag is, in regerings en godsdiens hoofsaaklik. Hulle soek kontak, maar slegs met sekere individue. Hulle het die mag om hierdie kontak te maak, en hulle het die mag van oorreding. Nie almal van diegene wat hulle kontak sal oorreed word nie, maar baie sal oorreed word. Die beloftes van groter mag, groter tegnologie en wêreld domenasie sal baie individue nuuskierig maak en oorwin. En dit is hierdie individue waarmee die besoekers sal soek om ‘n verbinding te stig.

Daar is baie weinige mense in die regerings van die wêreld wat so geraak word, maar hulle nommers groei. Die besoekers verstaan die hierargie van mag omdat hulle hulle self volgens dit leef, volgens hulle eie reeks van beheersing, mag julle sê. Hulle is baie georganiseer en baie gefokus in hulle bedrywighede, en die idee om kulture vol vry-denkende individue te hê is grotendeels vreemd vir hulle. Hulle begryp nie of verstaan nie individuele vryheid nie. Hulle is soos baie tegnologies gevorderde samelewings in die Groter Gemeenskap wat beide in hul betreklike wêrelde en in hulle stigtings oor uitgestrekte reikte van die ruimte funksioneer, benuttend ‘n baie wel-gestigte en rigiede vorm van regering en organisering. Hulle glo dat die mensdom chaoties en onordelik is, en hulle voel dat hulle orde bring na ‘n toestand wat hulle nie hulleself kan begryp nie. Individuele vryheid is onbekend vir hulle, en hulle sien nie die waarde nie. As ‘n gevolg, wat hulle soek om in die wêreld te stig sal nie hierdie vryheid eer nie.

Daarom is hulle eerste gebied van beywering om ‘n verbinding te stig met individue in posisies van mag en invloed ten einde om hulle getrouheid te wen en hulle te oorreed met die voordelige aspekte van verhouding en gedeelde bedoeling.

Die tweede deel van aktiwiteite, wat dalk die moeilikste is om te verstaan vanuit julle eie perspektief, is die manipulering van godsdientige waardes en impulse. Die besoekers verstaan dat die mensdom se grootste vermoëns verteenwoordig ook sy grootste kwesbaarheid. Mense se verlange na individuele verlossing verteenwoordig een van die grootste voordele wat die mensefamilie het om aan te bied, selfs aan die Groter Gemeenskap. Maar dit is ook julle swakheid. En dit is hierdie aandrang en hierdie waardes wat gebruik sal word.

Sekere groepe van die besoekers wens om hulleself as geestelike agente te stig omdat hulle weet hoe om te praat in die Verstandelike Omgewing. Hulle kan met mense direk kommunikeer, en ongelukkig, omdat daar baie weinige mense in die wêreld is wat die verskil tussen ‘n geestelike stem en die besoekers se stem kan onderskei, word die toestand baie moeilik.

Daarom is die tweede gebied van bedrywighede om mense se getrouheid te kry deur hul godsdienstige en geestelike motiverings. Eintlik, kan hierdie baie maklik gedoen word omdat die mensdom nog nie sterk of ontwikkeld in die Verstandelike Omgewing is nie. Dit is moeilik vir mense om te onderskei waarvandaan hierdie impulse kom. Baie mense wil hulleself gee aan enigiets wat hulle dink ‘n groter stem en ‘n groter mag het. Julle besoekers kan beelde projekteer – beelde van julle gesaligdes, van julle leeraars, van engele – beelde wat bemind en geheilig in julle wêreld gehou word. Hulle het hierdie vermoë ontwikkel deur baie, baie eeue aan te hou om mekaar te probeer beïnvloed en deur die verskillende maniere van oorreding te leer wat in baie plekke in die Groter Gemeenskap beoefen word. Hulle beskou julle as primitief, en so hulle voel dat hulle hierdie invloed op julle kan uitoefen en hierdie metodes op julle kan gebruik.​

Hier is daar dan ‘n poging om daardie individue te kontak wat as sensitief, ontvanklik en natuurlik geneig om koöperatief te wees kan beskou word. Baie mense sal geselekteer word, maar ‘n weinig sal uitverkore word gebaseer op hierdie presiese eienskappe. Julle besoekers sal soek om getrouheid met hierdie individue te kry, om hulle vertroue te wen en hulle toewyding te kry, vertellende die ontvangers dat die besoekers hier is om die mensdom geestelik op te lig, om die mensdom nuwe hoop, nuwe seëninge en nuwe mag te gee – inderdaad die dinge te belowe wat mense so innig wil hê maar nog nie hulleself gevind het nie. Dalk mag jy wonder, “Hoe kan so ‘n ding gebeur?” Maar ons kan jou verseker dat dit nie moeilik is nie as jy eers hierdie vaardighede en vermoëns geleer het nie.

Die inspanning hier is om mense te kalmeer en te heronderwys deur geestelike oorreding. Hierdie “Pasifikasie Program” word verskillend gebruik met verskillende godsdienstige groepe afhanklik op hulle ideale en hulle gemoedsgesteldheid. Dit word altyd na ontvanklike individue gerig. Hier word dit gehoop dat mense hulle sin van onderskeiding sal verloor en heeltemal getrou raak aan die groter mag wat hulle voel word vir hulle deur die besoekers gegee word. Wanneer hierdie getrouheid gestig is, word dit meer en meer moeilik vir mense om te onderskei wat hulle binne in hulleself weet van wat vir hulle vertel word. Dit is ‘n baie subtiele maar baie deurdringende vorm van oorreding en manipulasie. Ons sal meer praat hieroor as ons voortgaan.

Laat ons nou die derde gebied van bedrywigheid noem, wat is om die besoekers se teenwoordigheid in die wêreld te stig en mense gewoond aan hierdie teenwoordigheid te maak. Hulle wil dat die mensdom aangepas sal word aan hierdie baie groot verandering wat te midde van julle gebeur – dat julle gewoond sal raak aan die besoekers se fisieke teenwoordigheid en aan hulle uitwerking op julle eie Geestelike Omgewing. Om hierdie doel te dien, sal hulle stigtings hier skep, hoewel nie sigbaar nie. Hierdie stigtings sal verborg wees, maar hulle sal baie magtig wees om ‘n invloed uit te oefen op mensebevolkings wat in die nabyheid is. Die besoekers sal groot sorg en tyd neem om seker te maak dat hierdie stigtings doeltreffend is en dat genoeg mense getrou aan hulle is. Dit is hierdie mense wat sal waghou oor die besoekers se teenwoordigheid en dit bewaar.

Hierdie is presies wat op hierdie tyd in julle wêreld gebeur. Dit verteenwoordig ‘n groot uitdaging en ongelukkig ‘n groot risiko. Dieselfde ding wat ons beskryf het so baie keer in so baie plekke in die Groter Gemeenskap gebeur. En opkomende rasse soos julle eie s’n is altyd die kwesbaarste. Sommige opkomende rasse is in staat om hul eie bewustheid, vermoë en samewerking te stig tot so ‘n mate dat hulle buiteaardse invloede soos hierdie kan teenwerk en ‘n teenwoordigheid en posisie in die Groter Gemeenskap stig. Tog val baie rasse onder die beheersing en invloed van vreemde magte, voordat hulle eens hierdie vryheid kan bereik.

Ons verstaan dat hierdie inligting aanmerklike vrees en dalk ontkenning of deurmekaarheid mag oproer. Maar soos ons gebeure waarneem, besef ons dat daar baie weinige mense is wat bewus is van die toestand soos dit eintlik bestaan. Selfs daardie mense wat bewus word van die teenwoordigheid van buitenaardse kragte is nie in ‘n posisie en het nie die uitsigpunt waarvandaan hulle die toestand helder kan sien nie. En omdat hulle altyd hoopvol en optimisties is, soek hulle om hierdie groot verskynsel soveel positiewe betekenis te gee as hulle kan.

Maar die Groter Gemeenskap is ‘n mededingende omgewing, ‘n moeilike omgewing. Diegene wat in ruimtereis betrokke is verteenwoordig nie die geestelik gevorderdes nie, want diegene wat geestelik gevorderd is soek afsondering van die Groter Gemeenskap. Hulle soek nie koophandel nie. Hulle soek nie om ander rasse te beïnvloed nie of betrokke te raak in die baie ingewikkelde reeks verhoudings wat vir onderling koophandel en voordeel gestig word nie. Pleks daarvan, soek die geestelik gevorderdes om verborg te bly. Dalk is hierdie is ‘n baie verskillende begrip, maar dit is ‘n noodsaaklike een vir julle om die groot penarie wat vir die mensdom voorlê te kan begryp. Tog hou hierdie penarie groot moontlikhede. Ons sal nou daaroor praat.

In weervil van die gewigtigheid van die toestand wat ons beskryf, voel ons nie dat hierdie omstandighede ‘n tragedie vir die mensdom is nie. Inderdaad, as hierdie omstandighede erken en verstaan kan word, en as die voorbereiding vir die Groter Gemeenskap, wat nou in die wêreld bestaan, benut, bestudeer en toegepas kan word, dan sal mense van goeie gewete orals die vermoë hê om Groter Gemeenskap Kennis en Wysheid te bekom. Dus sal mense orals in staat wees om die basis vir samewerking te vind sodat die mensefamilie oplaas ‘n eenheid kan stig wat nooit tevore hier gestig was nie. Want dit sal die oorskadu van die Groter Gemeenskap neem om die mensdom te verenig. En hierdie oorskadu gebeur nou.

Dit is julle euolosie om in ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe te verskyn. Dit sal gebeur of julle bereid is of nie. Dit moet gebeur. Voorbereiding, dan, word die sleutel. Begrip en helderheid – hierdie is die dinge wat op hierdie tyd noodsaaklik in julle wêreld is.

Mense orals het groot geestelike gawes wat hulle in staat kan stel om helder te weet en sien. Nou is hierdie gawes benodig. Hulle moet erken, gebruik en vry gedeel word. Dit is nie net vir ‘n groot leeraar of ‘n groot gesaligde in julle wêreld om hierdie te doen nie. Dit moet nou deur baie meer mense ontwikkel word. Want die toestand bring noodsaaklikheid saam daarmee, en as noodsaaklikheid omhels kan word, bring dit groot geleentheid daarmee saam.

Maar die vereistes om van die Groter Gemeenskap te leer en te begin om Groter Gemeenskap Geestelikheid te aanvaar is baie groot. Nooit tevore moes mense oor sulke dinge in ‘n so ‘n kort tydperk leer nie. Inderdaad, sulke dinge is skaars ooit tevore deur enigiemand in julle wêreld geleer nie. Maar nou het die behoefte verander. Die omstandighede is verskillend. Nou is daar nuwe invloede te midde van julle, invloede wat julle kan voel en waarvan julle weet.

Die besoekers soek om mense onbekwaam te maak om hierdie visie en hierdie Kennis binne hulself te hê, want julle besoekers het dit nie binne hulself nie. Hulle sien nie die waarde nie. Hulle verstaan nie die werklikheid daarvan nie. In hierdie, is die mensdom as ‘n geheel meer gevorderd as hulle. Maar hierdie is net ‘n potensiaal, ‘n potensiaal wat nou ontwikkel moet word.

Die buitenaardse teenwoordigheid in die wêreld groei. Dit groei elke dag, elke jaar. Baie meer mense val onder die oorreding, verloor hulle vermoë om te weet, word deurmekaar en afgelei, glo in dinge wat hulle net kan verswak en hulle magteloos maak in die gesig van diegene wat sou soek om hulle vir hul eie doelwitte te gebruik.

Die mensdom is ‘n opkomende ras. Dit is kwesbaar. Dit sien nou voor ‘n stel omstandighede en invloede wat dit nooit tevore gesien het nie. Julle het slegs ge-evolueer om met mekaar mee te ding. Julle het nooit tevore met ander vorms van intelligente lewe meegeding nie. Tog is dit hierdie mededinging wat julle sal versterk en julle grootste eienskappe voortroep as die toestand helder gesien en verstaan kan word.

Dit is die rol van die Onsigbares om hierdie krag te verkondig. Die Onsigbares, wat julle juis engele noem, spreek nie net aan die menslike hart nie, maar aan harte orals wat in staat is om te luister en wat die vryheid gekry het om te luister.

Ons kom, dan, met ‘n moeilike boodskap, maar ‘n boodskap van belofte en hoop. Dalk is dit nie die boodskap wat mense wil hoor nie. Dit is verseker nie die boodskap wat die besoekers sal verkondig nie. Dit is ‘n boodskap wat van persoon tot persoon gedeel kan word, en dit sal gedeel word omdat dit natuurlik is om so te doen. Tog sal die besoekers en diegene wat onder hulle oorreding geval het so ‘n bewustheid teenstaan. Hulle wil nie ‘n onafhanklike mensdom sien nie. Dit is nie hulle doelwit nie. Hulle glo nie eens dat dit voordelig is nie. Daarom is dit ons ongeveinsde wens dat hierdie idees sonder huiwering beskou word, ernstige denke en ‘n diep besorging is hier regverdig.

Die buitenaardse teenwoordigheid in die wêreld groei. Dit groei elke dag, elke jaar. Baie meer mense val onder die oorreding, verloor hulle vermoë om te weet, word deurmekaar en afgelei, glo in dinge wat hulle net kan verswak en hulle magteloos maak in die gesig van diegene wat sou soek om hulle vir hul eie doelwitte te gebruik.

Daar is baie mense in die wêreld vandag, verstaan ons, wat voel dat ‘n groot verandering vir die mensdom kom. Die Onsigbares het ons daarvan vertel. Baie oorsake word aan hierdie sin van verandering toegeskryf. En baie uitkomste word voorspel. Tog tensy julle kan begin om die werklikheid te begryp dat die mensdom in ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe verskyn nie, het julle nog nie die regte konteks om die bestemming van die mensdom of die groot verandering wat in die wêreld gebeur te verstaan nie.

Vanuit ons perspektief, word mense in ‘n tyd gebore om daardie tyd te dien. Hierdie is ‘n lering in Groter Gemeenskap Geestelikheid, ‘n lering waarvan ons ook studente is. Dit verkondig vryheid en die mag van gedeelde bedoeling. Dit skenk gesag aan die individu en aan die individu wat by andere kan aansluit – idees wat ongewoon aanvaar of aangeneem word in die Groter Gemeenskap, want die Groter Gemeenskap is nie die hemelse staat nie. Dit is ‘n fisiese werklikheid met die moeilikheid van oorlewing en alles wat dit meebring. Alle wesens in hierdie werklikheid moet met hierdie behoeftes en probleme worstel. En in hierdie, is julle besoekers meer soos julle as julle besef. Hulle is nie onbegrypbaar nie. Hulle sou soek om onbegrypbaar te wees, maar hulle kan verstaan word. Julle het die mag om dit te doen, maar julle moet met helder oë sien. Julle moet sien met ‘n groter visie en weet met ‘n groter intelligensie, wat julle nou die moontlikheid het om binne julle self te ontwikkel.

Dit is noodsaaklik nou vir ons meer te praat betreffend die tweede gebied van invloed en oorreding omdat hierdie baie belangrik is, en dit is ons ongeveinsde wens dat julle hierdie dinge sal verstaan en hulle vir julleself beskou.

Die godsdienste van die wêreld hou die sleutel aan menslike toewyding en menslike getrouheid, meer as regerings, meer as enige ander instelling. Hierdie plaas die mensdom in goeie lig omdat godsdienste soos hierdie dikwels moeilik is om te vind in die Groter Gemeenskap. Julle wêreld is ryk wat dit betref, maar julle sterkpunt is ook waar julle swak en kwesbaar is. Baie mense wil goddelik gelei en benoem word, die leisels van hul eie lewens oorgee en ‘n groter geestelike mag hê wat hulle rig, hulle aanraai en hulle bewaar. Hierdie is ‘n opregte begeerte, maar in ‘n Groter Gemeenskap konteks, moet groot wysheid ontwikkel word ten einde om hierdie wens te vervul. Dit is baie hartseer vir ons om te sien hoe mense hulle gesag so maklik weg sal gee – iets wat hulle nooit eens volledig gehad het nie, word gewillig weggee aan diegene wat onbekende vir hulle is.

Hierdie boodskap is bestem om mense te bereik wat ‘n groter geestelike affiniteit het. Daarom is dit noodsaaklik dat ons meer oor hierdie onderwerp sê. Ons aanbeveling is ‘n geestelikheid wat in die Groter Gemeenskap geleer is, nie ‘n geestelikheid wat deur nasies, regerings of politieke bondgenootskappe geleer is nie, maar ‘n natuurlike geestelikheid – die vermoë om te weet, te sien en te doen. En tog word hierdie nie deur julle besoekers beklemtoon nie. Hulle soek om mense te laat glo dat die besoekers hulle familie is, dat die besoekers hulle tuiste is, dat die besoekers hulle broers en susters is, hulle moeders en vaders. Baie mense wil glo, en so hulle glo. Mense wil hulle persoonlike gesag oorgee, en so word dit oorgegee. Mense wil vriende en redding in die besoekers sien, en so is hierdie wat vir hulle gewys word.

Dit sal groot nugterheid en objektiwiteit neem ten einde om deur hierdie misleiding en hierdie moeilikhede te sien. Dit sal noodsaaklik wees vir mense om hierdie te doen vir die mensdom om suksesvol in die Groter Gemeenskap te verskyn en sy vryheid en sy self-bepaling volhou in ‘n omgewing van groter invloede en groter kragte. In hierdie, kan julle wêreld oorgeneem sonder om ‘n skoot te vuur, want geweld word as primitief en onbeskof beskou en word ongewoon in sake soos hierdie gebruik.

Dalk mag jy vra, “Beteken hierdie dat daar ‘n indringing van ons wêreld is?” Ons moet sê dat die antwoord vir hierdie is “ja,”, ‘n indringing van die mees subtiele soort. As julle hierdie gedagtes kan vermaak en hulle ernstig beskou, sal julle in staat wees om hierdie dinge vir julleself te sien. Die bewys van hierdie indringing is oral. Julle kan sien hoe menslike vermoë teegewer word deur die wens vir gelukkigheid, vrede en sekuriteit, hoe mense se visie en vermoë om te weet belemmer word deur invloede selfs in hul eie kulture. Hoeveel groter sal hierdie invloede wees in ‘n Groter Gemeenskap omgewing.

Hierdie is die moeilike boodskap wat ons moet oordra. Hierdie is die boodskap wat gesê moet word, die waarheid wat gepraat moet word, die waarheid wat lewens belangrik is en nie kan wag nie. Dit is nou so noodsaaklik vir mense om ‘n groter Kennis, ‘n groter Wysheid en ‘n Groter Geestelikheid te leer sodat hulle hul ware vermoëns mag vind en om in staat wees om hulle doeltreffend te gebruik.

Julle vryheid is in die weegskaal. Die toekoms van julle wêreld is in die weegskaal. Dit is as gevolg hiervan dat ons hierheen gestuur is om vir die Bondgenote van die Mensdom te praat. Daar is diegene in die heelal wat Kennis en Wysheid lewend hou en wat ‘n Groter Gemeenskap Geestelikheid beoefen. Hulle reis nie orals rond en projekteer invloed oor verskillende wêrelde nie. Hulle neem nie julle mense teen hulle wil nie. Hulle steel nie julle diere en julle plante nie. Hulle beïnvloed nie julle regerings nie. Hulle soek nie om met die mensdom te teel ten einde om ‘n nuwe leierskap hier te skep nie. Julle bondgenote soek nie om in menslike sake in te meng nie. Hulle soek nie om menslike bestemming te manipuleer nie. Hulle kyk van ver af en hulle stuur afgevaardiges soos onsself, met groot risiko vir ons, om raad en aanmoediging te gee en dinge te verhelder wanneer daardie noodsaaklik word. Ons, daarom, kom in vrede met ‘n lewensbelangrike boodskap.

Nou moet ons praat van die vierde area waarin julle besoekers beywer om hulleself te stig, en hirdie is deur kruisteling. Hulle kan nie in julle omgewing leef nie. Hulle benodig julle fisiese uithouvermoë. Hulle het julle natuurlike affiniteit met die wêreld nodig. Hulle benodig julle reproduktiewe vermoëns. Hulle wil ook met julle genoodskap skep omdat hulle verstaan hierdie getrouheid sal bring. Hierdie, in ‘n manier, stig hulle teenwoordigheid hier omdat die kroos van so ‘n program bloed verwantskappe in die wêreld sal hê, maar tog sal hulle getrouheid aan die besoekers hê. Dalk lyk hierdie ongelooflik, tog is dit so baie werklik.

Die besoekers is nie hier om julle reproduktiewe vermoëns van julle weg te neem nie. Hulle is hier om hulleself te stig. Hulle wil dat die mensdom in hulle sal glo en hulle sal dien. Hulle wil dat die mensdom vir hulle sal werk. Hulle sal enigiets belowe, enigiets aanbied en enigiets doen om hierdie doelwit te bereik. Tog hoewel hulle oorreding groot is, is hulle nommers klein. Maar hulle invloed groei en hulle program van kruisteel, wat vir ‘n weinige generasies aan die gang is, sal uiteindelik doeltreffend wees. Sulke dinge is moontlik en het ontelbare kere in die Groter Gemeenskap gebeur. Julle hoef net na julle eie geskiedenis te kyk om die impak van kulture en rasse op mekaar te sien en hoe oorheersend en invloedryk hierdie interaksies kan wees.

Dus, bring ons met ons belangrike nuus, ernstige nuus. Maar julle moet moed hou, want hierdie is nie ‘n tyd vir twyfelagtigheid nie. Hierdie is nie ‘n tyd om ontsnapping te soek nie. Hierdie is nie ‘n tyd om jouself met jou eie gelukkigheid te besorg nie. Hierdie is ‘n tyd by te dra aan die wêreld, die mensefamilie te versterk en daardie natuurlike vermoëns wat in mense bestaan voort te roep – die vermoë om te sien, te weet en op te tree in ooreenstemming met mekaar. Hierdie vermoëns kan die invloed wat op hierdie tyd op die mensdom gewerp word teenwerk, maar hierdie vermoëns moet groei en gedeel word. Dit is van die grootste belangrikheid.

Hierdie is ons raad. Dit kom met goeie voorneme. Wees bly dat julle bondgenote in die Groter Gemeenskap het, want bondgenote julle sal nodig. Julle is besig om in te gaan by ‘n groter heelal, vol kragte en invloede julle nie geleer het om teë te werk nie. Julle is besig om ‘n groter panarama van die lewe te ervaar. En julle moet vir hierdie voorberei. Ons woorde is maar deel van die voorbereiding. ‘n Voorbereiding word nou in die wêreld gestuur. Dit kom nie van ons af nie. Dit kom van die Skepper van alle lewe. Dit kom net op die regte tyd. Want hierdie is die tyd vir die mensdom om sterk en wys te word. Julle het die vermoë om hierdie te doen. En die gebeure en omstandighede van julle lewe roep hierna.