Tất cả các Bài Tóm Tắt của Đồng Minh của Nhân Loại đều miễn phí trực tuyến. Hãy bắt đầu hành trình với Tập Ba của Đồng Minh.

Đồng Minh của Nhân Loại Tập Ba giới thiệu bộ thứ ba của “Những Bài Tóm Tắt” từ một nguồn bí ẩn ngoài hành tinh với mục đích đã nêu để định hướng gia đình loài người đến với những thực tế của sự sống trong vũ trụ địa phương của chúng ta và để cảnh báo chúng ta về Sự Can Thiệp nguy hiểm bây giờ đang xảy ra ở đây trong Trái đất. Những Bài Tóm Tắt của Đồng Minh Nhân Loại là sự truyền tải chân thật từ một nhóm khẳng định là đại diện cho “các chủng loài tự do” trong khu vực vũ trụ địa phương của chúng ta. Các Đồng Minh phân biệt mình với những chủng loài đang can thiệp vào thế giới ngày hôm nay. Họ cảnh báo chúng ta chống lại sự hiện diện của Sự Can Thiệp này, nhấn mạnh rằng không có chủng loài bên ngoài nào được ghé thăm thế giới của chúng ta, dù vào lúc này hoặc trong tương lai, cho đến khi nhân loại đã đạt được sức mạnh, sự thống nhất và sự trưởng thành cần thiết để tham gia thành công với Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ. Liệu nhân loại có đạt được điều này hay không là không chắc chắn, nhưng các Đồng Minh cho chúng ta biết rằng sự can thiệp trong thế giới của chúng ta đã bắt đầu rồi bởi một số chủng loài phi quân sự đang tìm cách thiết lập ảnh hưởng và sự thống trị của họ trong thế giới của chúng ta thông qua những cách thức lừa đảo và đầy thuyết phục. Các Bản Tóm Tắt tiết lộ rằng chúng ta đang ở trong vị trí không may mắn của một chủng loài đang bị phát hiện. Lịch sử đã dạy cho chúng ta về sự nguy hiểm và thảm kịch mà người dân bản địa đã phải đối mặt khi họ lần đầu tiên chạm trán các thế lực bên ngoài. Giờ đây tất cả chúng ta đều là những người bản địa của một thế giới mới, và mối đe dọa của sự Can Thiệp đang ở trên chúng ta. Kết quả là, các Đồng Minh đang kêu gọi chúng ta xây dựng đủ sự thống nhất của con người giữa các bộ lạc, các quốc gia và các tôn giáo của Trái Đất để chúng ta có thể bảo vệ tự do của chúng ta trong một vũ trụ không phải con người. Marshall Vian Summers đã nhận được truyền tải độc nhất này từ Đồng Minh của Nhân Loại trong trạng thái mặc khải bắt đầu từ tháng 11 năm 1997. Trong những năm kể từ đó, Đồng Minh của Nhân Loại đã gửi ba bộ các Bài Tóm Tắt. Với Các Bài Tóm Tắt của Đồng Minh, lần đầu tiên, chúng ta được trao cho cánh cửa vào trong thực tế của sự sống bên ngoài thế giới của chúng ta, một cách nhìn mà nếu không chúng ta sẽ không bao giờ có được. Điều này tạo ra bối cảnh lớn hơn để hiểu được lý do tại sao Sự Can Thiệp đang xảy ra, ai đang tạo ra nó và những gì nhân loại sẽ cần biết để bảo tồn và xây dựng tự do và chủ quyền loài người để chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh của mình như một chủng loài tự do trong vũ trụ. Sách điện tử (ebook) hiện có tại Amazon, iTunes và Thư viện Tri Thức Mới (New Knowledge Library).

Hãy Đọc Những Bài Tóm Tắt Trực Tuyến

Mục Lục:

Bài Tóm Tắt Thứ Ba: Thực Tế của Sự Tiếp Xúc

Bài Tóm Tắt Thứ Hai: Những Yêu Cầu cho Tự Do trong Vũ Trụ

Tóm Tắt Thứ 3: Các Công Cụ của Sự Can Thiệp

Bài Tóm Tắt Thứ Tư: Quyền Lực Tiềm Ẩn

Bài Tóm Tắt Thứ Năm: Nhiều Tiếng Nói trong Vũ Trụ

Tóm tắt thứ sáu: Thực tế cộng đồng lớn hơn

Tóm tắt thứ bảy: Câu hỏi và câu trả lời

Hội của Thông Điệp Mới (The Society for The New Message) bây giờ đang cung cấp toàn thể bốn tập của Đồng Minh của Nhân Loại miễn phí trực tuyến. Chúng tôi làm điều này để thông điệp này có thể đến được với nhiều người nhất có thể, cả trong cá nhân và trong các vị trí quyền lực về chính trị, kinh tế và tôn giáo.