Bài Tóm Tắt Thứ Sáu: Mạng Lưới của Những Nhà Thông Thái

Mục đích của chúng tôi không phải là tôn giáo, bởi vì tôn giáo có nhiều bộ mặt trong vũ trụ. Có nhiều tôn giáo mà chúng tôi đã nghe nói đến và một số ít chúng tôi đã gián tiếp tiếp xúc bên ngoài ranh giới của chính chúng tôi. Đó không phải là mục đích của chúng tôi, bạn thấy không, bởi vì chúng tôi được dẫn dắt bởi Những Quyền Lực Cao Cả, mà bạn xem là Hội Đồng Thiên Thần. Bởi vì thế giới của chúng tôi là tương đối tự do trong vũ trụ, các tôn giáo của chúng tôi thể hiện những điều mà chúng tôi học cho lợi ích của chủng loài chúng tôi và cho hạnh phúc của thế giới chúng tôi. Nhưng những gì bản thân chúng tôi học thì thuộc về bản chất lớn hơn. Nó là Sự Phối Hợp của Những Nhà Thông Thái, được kết nối với Những Quyền Lực Cao Cả bên ngoài phạm vi vật chất.

Vì vậy, chúng tôi không đang ở đây để đại diện cho các tôn giáo của thế giới chúng tôi, bởi vì chúng tôi đang vận hành rất độc lập với chúng. Chúng tôi không đang ở đây để đại diện cho các chủng loài của thế giới chúng tôi, như thể chúng tôi là một dạng đại sứ nào đó, bởi vì chúng tôi đang ở đây trong một dạng công việc và sứ mệnh rất khác. Chúng tôi không đang ở đây để thiết lập mối quan hệ chính thức giữa các quốc gia của chúng tôi và quốc gia của bạn bởi vì còn quá sớm để bất cứ điều gì như thế được thiết lập. Và điều đó thật sự không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi đã được dẫn dắt cho một mục đích lớn hơn thế này.

Tôn giáo trong vũ trụ thường là biểu tượng của các quyền lực cai trị, nếu nó có tồn tại. Chúng tôi cảm thấy rằng khá hiếm rằng chân lý thánh linh lớn lao tồn tại trong bất kỳ chủng loài nào. Chúng tôi thấy gần như không thể tưởng tượng được rằng có thể có một chủng loài giác ngộ, bởi vì điều đó là quá mức mong đợi đối với những loài đang sống trong thực tế vật chất.

Mục đích của chúng tôi không phải là tôn giáo, bởi vì tôn giáo có nhiều bộ mặt trong vũ trụ. Có nhiều tôn giáo mà chúng tôi đã nghe nói đến và một số ít chúng tôi đã gián tiếp tiếp xúc bên ngoài ranh giới của chính chúng tôi.

Nhưng Những Nhà Thông Thái có nhiều cộng sự và một Mạng Lưới lớn lao, hoạt động độc lập với các chính phủ và các tổ chức thương mại lớn và các mạng lưới giao dịch lớn. Những thứ này có thể hữu ích cho chúng tôi, nhưng phần lớn, chúng tôi vận hành bên ngoài chúng. Bạn sẽ tìm thấy Những Nhà Thông Thái ở nhiều nơi, nhưng thường là ẩn mình, vận hành trong sự bí mật vô cùng. Bởi vì việc có được quyền lực lớn lao như vậy trong vũ trụ sẽ, trong hầu hết các trường hợp, có vẻ đầy đe dọa đối với các quyền lực thống trị của bất kỳ thế giới nào, trừ khi họ rất tự do theo những cách mà chúng tôi nói ở đây ngày hôm nay.

Việc được điều hành bởi Những Quyền Lực Cao Cả từ xa để phục vụ cho Thần Thánh chỉ có thể là sự quang phòng cho những cá nhân rất được chọn lọc, những cá nhân không chỉ được lựa chọn bởi vì họ có tầm vóc vĩ đại trong thế giới của họ. Không, nó có bản chất khác với điều này.

Mạng Lưới của Những Nhà Thông Thái được lựa chọn từ một lịch sử lớn hơn của các cá nhân, một định mệnh lớn hơn mà họ có. Đó là một điều khó khăn bởi vì việc có một định mệnh lớn lao như vậy, đặc biệt là trong một thế giới không tự do, thể hiện một nhiệm vụ rất gian khổ, một nhiệm vụ rất nguy hiểm, một nhiệm vụ đòi hỏi sự kiềm chế và thận trọng và sáng suốt khổng lồ.

Đừng nghĩ đây là một hành trình vui vẻ nào đó mà bạn hy vọng được chọn để thực hiện, bởi vì trong vũ trụ nói chung, đó là một nhiệm vụ khó khăn và là một trách nhiệm lớn lao. Và ngay cả khi bạn đáp ứng các yêu cầu theo thời gian và được chọn cho loại vai trò này, bạn sẽ phải được kết nối với những cá nhân khác mà bạn sẽ không bao giờ gặp, ngay cả trong thế giới của riêng bạn, và cả trong các thế giới khác.

Bạn sẽ phải chờ họ trong một thời gian dài để các tình huống nhất định trỗi lên và để trở nên hiệu quả và phù hợp cho công việc của bạn. Vì vậy điều này cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn khổng lồ. Đó là lý do tại sao chúng tôi có thể kiên nhẫn với gia đình loài người như vậy, bởi vì chúng tôi đã phải phát triển sự kiên nhẫn lớn lao này, ngay cả với nhau trong Sự Phối Hợp Vĩ Đại.

Đó là sự khôn ngoan của Mạng Lưới những Những Nhà Thông Thái, những người chia sẻ sự thông thái của họ với nhau thông qua Những Quyền Lực Cao Cả. Bằng cách này, Thiên Đàng có các tác nhân của nó trên mặt đất — ở đây, ở đó, ở khắp mọi nơi...

Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Khi nó hoàn thành, chúng tôi sẽ quay trở về các thế giới của mình, nếu chúng tôi có thể sống sót qua quá trình này. Khi nào điều này có thể xảy ra, chúng tôi không thể biết, nhưng chúng tôi đang được giữ như một nguồn lực thiết yếu cho gia đình loài người — để được gọi đến khi cần thiết, để làm chứng cho sự sống trong vũ trụ như chúng tôi biết và đã trải nghiệm nó, và những chân lý lớn lao mà chúng tôi đã phải học và những chủng loài của chúng tôi đã phải học — những điều mà gia đình loài người không thể nhìn thấy hoặc biết được nếu không có lời chứng này.

Khôn ngoan nhất cho bạn bây giờ để đơn giản có một tâm trí cởi mở và đặt sang bên những kiểu niềm tin văn hóa có thể có về sự sống bên ngoài thế giới của bạn, để không bị ảnh hưởng bởi ý kiến ​​của người khác, hoặc việc làm của chính phủ bạn, hoặc những ảo tưởng và suy đoán tồn tại xung quanh vấn đề lớn lao và quan trọng này.

Đừng nghĩ rằng những người danh tiếng trong thế giới của bạn là một phần của Mạng Lưới vĩ đại này. Họ không tự do. Họ không thể vận hành ở mức độ này.

Gia đình loài người, mà không hề hay biết, là một phần của Sự Phối Hợp Vĩ Đại. Đó là điều mà chỉ có Những Nhà Thông Thái mới có thể hiểu một cách trọn vẹn. Và ngay cả ở đây sự hiểu biết của họ về Mạng Lưới vĩ đại này phải luôn không trọn vẹn. Bởi vì cá nhân nào có thể biết về một Mạng Lưới quá rộng lớn, quá phức tạp và được phối hợp từ các Quyền Lực Cao Hơn và Lớn Hơn, bị ảnh hưởng bởi quá nhiều hoàn cảnh và điều kiện thay đổi đến mức nó vượt quá khả năng của bất kỳ cá nhân nào, hoặc thậm chí nhóm nào, để nhận thức một cách trọn vẹn? Nhưng việc biết được bạn là một phần của Sự Phối Hợp này, việc thực hiện nhiệm vụ của mình như một phần của Sự Phối Hợp này, đó là ngọn núi bạn phải leo để học về những điều này một cách đầy đủ.

Bây giờ chúng tôi nói về những điều phục vụ cho Khải Huyền đang được ban cho thế giới, và giáo huấn của nó về sự sống trong vũ trụ nói riêng. Bởi vì bạn phải có lời minh chứng từ chính vũ trụ, không phải từ một chủng loài hay cá nhân riêng lẻ, mà từ một Mạng Lưới vĩ đại đại diện cho vô số chủng loài vận hành ngoài tầm với của các chính phủ và thương mại; ngoài tầm với của các cá nhân và nhóm và quốc gia đầy tham vọng; ngoài mọi sự tham nhũng và thao túng tồn tại trong khu vực không gian này, mà vốn là đáng kể và phức tạp và nguy hiểm.

Bất kỳ nhóm cá nhân nào trong Mạng Lưới sẽ chỉ có hiểu biết một phần để ngay cả khi họ thất bại hoặc bị áp đảo bởi các thế lực khác, họ cũng không thể phản bội toàn bộ Mạng Lưới.

Chúng tôi mang đến cho bạn thực tế của cuộc sống trong vũ trụ như chúng tôi thấy và đã biết về nó. Tuy nhiên, đó không chỉ đơn giản là hiểu biết của chúng tôi mà chúng tôi trình bày cho bạn ở đây. Đó là sự khôn ngoan của Mạng Lưới những Những Nhà Thông Thái, những người chia sẻ sự thông thái của họ với nhau thông qua Những Quyền Lực Cao Cả. Bằng cách này, Thiên Đàng có các tác nhân của nó trên mặt đất — ở đây, ở đó, ở khắp mọi nơi, ẩn giấu, các nhóm nhỏ và đôi khi là các cá nhân cô lập, nhưng được kết nối rất tốt để sự thông thái mà chúng tôi cung cấp không chỉ đại diện cho kinh nghiệm hoặc hiểu biết cá nhân chúng tôi, mà còn là sự thông thái của Những Nhà Thông Thái khắp cả phần này của vũ trụ.

Không có chủng loài nào có thể hiểu đầy đủ ý nghĩa của sự sống trong vũ trụ này, hoặc hiểu đầy đủ rằng tất cả chúng sinh đang sống trong thực tại vật chất đều đang sống trong trạng thái của Sự Tách Biệt khỏi Thần Thánh.

Khải Huyền cho thế giới của bạn vào lúc này, và Sứ Giả được gửi cho mục đích này, có thể giải thích những điều này cho bạn, bởi vì bạn cần một đại diện con người để làm điều này cho bạn. Ông ấy cũng là một phần của Sự Phối Hợp Vĩ Đại, cũng như gia đình của ông ấy. Họ đã được gửi đến đây như những hạt giống của Sự Phối Hợp Vĩ Đại trên thế giới, không chỉ để đáp lại thách thức vĩ đại của Sự Can Thiệp và những thách thức vĩ đại mà nhân loại đang đối mặt, mà còn để đồng hành với sự trỗi lên của nhân loại vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại và để xây dựng sự kết nối thiêng liêng này ở đây.

Có một mức độ quản trị và ảnh hưởng lớn hơn mà nói với phần sâu thẳm nhất của bạn, mà chúng tôi gọi là Tri Thức, hay là Septa Varne.

Bởi vì nếu nhân loại muốn đạt được tự do thật sự trong vũ trụ, hoặc muốn có thể duy trì tự do này và đạt được sự ổn định trong thế giới này với môi trường của bạn, bạn sẽ cần Sự Phối Hợp Vĩ Đại này ở đây để duy trì một mức độ Tri Thức cao hơn và, nếu có thể, thậm chí để cố vấn cho các nhà lãnh đạo tương lai của bạn. Bởi vì trong một quốc gia tự do, nhà lãnh đạo nào lại không muốn tiếp cận với sự thông thái vĩ đại như vậy mà không là một phần của chính Mạng Lưới? Bởi vì những người nắm quyền chính trị hiếm khi tham gia vào các Mạng Lưới vĩ đại bởi vì họ quá bị kiểm soát và ảnh hưởng bởi các chính phủ của họ.

Do đó, đừng nghĩ rằng những người danh tiếng trong thế giới của bạn là một phần của Mạng Lưới vĩ đại này. Họ không tự do. Họ không thể vận hành ở mức độ này. Nhưng những người là một phần của Những Mạng Lưới này có thể tư vấn cho họ về tương lai. Và những lời tư vấn như thế ở một quốc gia tự do sẽ là cực kỳ quan trọng bởi vì giờ đây bạn có thể tiếp cận với sự thông thái từ toàn vũ trụ, không chỉ từ các khu vực địa phương, không chỉ từ nhận thức cá nhân, không chỉ từ lịch sử và nhận thức hạn chế của một quốc gia.

Chúng tôi nói những điều này với bạn để bạn có thể hiểu trọn vẹn hơn về việc chúng tôi là ai và tại sao chúng tôi ở đây và chúng tôi phục vụ điều gì. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ xóa tan bất kỳ quan niệm nào rằng chúng tôi đang ở đây đại diện cho các quyền lực chính trị hoặc quyền lực kinh tế hoặc bất kỳ quyền lực nào liên quan đến Sự Can Thiệp. Chúng tôi không ở đây để đại diện cho các chính phủ khác, các thế giới khác.

Chính Mạng Lưới của Những Nhà Thông Thái mà là đồng minh và tài sản lớn nhất của bạn, và những người có thể đại diện cho điều này trong thực tế, bởi vì họ sẽ không có sự tham nhũng của bất kỳ thế giới nào.

Ngay cả các quốc gia tự do cũng không thể can thiệp vào thế giới của bạn, và sẽ không, bởi vì điều này sẽ trái với các thỏa thuận không can thiệp của họ trong vũ trụ, mà hầu hết các quốc gia tự do phải thiết lập để có quyền tự chủ trong phạm vi lớn hơn này của sự sống.

Đó là quan trọng, bởi vì bạn là một chủng loài đang trỗi lên, rằng bạn có thể biết về các Mạng Lưới vĩ đại. Mặc dù Sự Can Thiệp có thể nghe thấy thông tin này, nhưng họ không thể truy cập vào các Mạng Lưới vĩ đại này. Chỉ những Mạng Lưới vĩ đại không có sự mưu đồ của cuộc sống vật chất và quản trị mới có thể có tự do như vậy trong vũ trụ.

Đó là lý do tại sao bất kỳ nhóm cá nhân nào trong Mạng Lưới sẽ chỉ có hiểu biết một phần để ngay cả khi họ thất bại hoặc bị áp đảo bởi các thế lực khác, họ cũng không thể phản bội toàn bộ Mạng Lưới.

Đó là lý do mà có lẽ bạn, người đang nghe điều này và nhận lãnh thông điệp này, phải hiểu rằng sự thông thái ngày càng lớn hơn, nhận thức ngày càng lớn hơn, không phải là mục tiêu. Ngoài chức năng của vai trò và mục đích thật sự của bạn, Thiên Đàng sẽ không trao cho bạn điều này bởi vì nó sẽ khiến người khác quá dễ bị tác động bởi sai lầm của bạn. Sự thận trọng lớn lao được đem đến ở đây trong sự phát triển của cá nhân và việc phân công vai trò.

Như chúng tôi đã theo dõi thế giới của bạn khi chúng tôi ở gần nó, có những người khác trông chừng chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi không phạm sai lầm. Bởi vì mọi chúng sinh trong vũ trụ đều dễ sai phạm và dễ mắc sai lầm. Đó là tình trạng của việc sống trong Sự Tách Biệt trong hình hài vật chất. Chúng tôi ở trong hình hài vật chất. Chúng tôi là những chúng sinh từ một vài thế giới. Do đó, các Quyền Lực Vĩ Đại giám sát chúng tôi cẩn thận hơn nhiều so với việc họ giám sát các cá nhân khác.

Nhưng chúng tôi vẫn có thể chùn bước. Chúng tôi vẫn có thể bị áp đảo bởi các quyền lực khác mà đang tìm cách tiếp cận chúng tôi hoặc tiêu diệt chúng tôi hoặc coi chúng tôi là mối đe dọa. Đó là lý do tại sao chúng tôi không ở trong thế giới của bạn, đi trên thế giới của bạn, bạn thấy không, bởi vì có những quyền lực trong thế giới của bạn mà sẽ coi chúng tôi là mối đe dọa, chắc chắn rồi – đe dọa quyền lực chính trị của họ hoặc vị trí tôn giáo của họ, bởi vì chúng tôi đại diện cho một Uy Quyền Vĩ Đại trong cuộc sống.

Chúng tôi không chỉ là những người hầu. Chúng tôi là sứ giả của Uy Quyền Vĩ Đại này. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi ở đây là rất cụ thể, như chúng tôi đã nêu trong Bản Tóm Tắt của chúng tôi. Chúng tôi hiểu được giới hạn của những trách nhiệm này, mà bản thân chúng là đủ lớn để thử thách chúng tôi liên tục.

Vì vậy, quan trọng để bạn hiểu rằng có hai mức độ của sự quản trị trong vũ trụ. Có sự quản trị của các quyền lực chính trị và tôn giáo và quyền lực kinh tế, mà có vẻ như chiếm ưu thế ở mọi nơi và thậm chí phải mạnh trong các thế giới tự do. Đây là hình ảnh của vũ trụ mà các giác quan của bạn báo cáo.

Nhưng có một mức độ quản trị và ảnh hưởng lớn hơn mà nói với phần sâu thẳm nhất của bạn, mà chúng tôi gọi là Tri Thức, hay là Septa Varne. Ảnh hưởng và quyền lực lớn hơn này nói với điều này bên trong bạn và kêu gọi một số cá nhân nào đó vào trong các mức độ phụng vụ cao hơn trong thế giới riêng của họ. Và những người có thể thành công trong quá trình chuẩn bị lâu dài này sẽ trở nên được liên kết với Sự Phối Hợp Vĩ Đại của Thánh Thần, mà có Ý Chí và Mục Đích là để thiết lập tự do và sự khôn ngoan và quyền lực của Tri Thức khắp mọi nơi, bởi vì tiềm năng của nó tồn tại trong tất cả chúng sinh trong tất cả các thế giới khắp cả vũ trụ.

Mặc dù chúng tôi phục vụ một chức năng cụ thể để cảnh báo và giúp chuẩn bị nhân loại cho sự trỗi lên của nó vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại này của sự sống, chúng tôi cũng đại diện cho Uy Quyền Vĩ Đại và ảnh hưởng này, và nói, nếu chúng tôi có thể, về sự trỗi lên của Tri Thức trong cá nhân như chúng tôi đã làm, để hỗ trợ cho Khải Huyền vĩ đại mà Thánh Thần đã gửi đến thế giới — một sự kiện hiếm hoi và tuyệt vời trong phần này của vũ trụ. Bởi vì rất ít chủng loài trong phần này của vũ trụ có thể nhận lãnh một Tân Khải Huyền từ Chúa một cách công khai. Bạn không biết rằng mình may mắn ra sao để ở trong vị trí này, hay điều đó hiếm ra sao trong vũ trụ của các quốc gia bị áp bức và các chính phủ nghiêm khắc.

Bạn, người có vẻ say mê và yêu thích công nghệ vẫn chưa nhận thấy những nguy hiểm lớn lao của nó và nguy cơ mà nó đặt lên sự tự do của bạn, cá nhân bạn và cả thế giới. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã nói trong Những Bài Tóm Tắt rằng đừng nhận công nghệ từ các chủng loài khác, bởi vì điều này gieo mầm cho sự kiểm soát của họ trong thế giới của bạn — để họ kiểm soát thế giới của bạn nhiều hơn bạn, và bạn sẽ trở nên phụ thuộc vào công nghệ của họ.

Đừng nghĩ rằng công nghệ lớn lao trong vũ trụ tượng trưng cho quyền lực thánh linh trong bất kỳ cách nào. Điều này là hoàn toàn sai. Đừng nghĩ rằng điều này tượng trưng cho quyền lực thánh linh thật sự trong thế giới của riêng bạn, bởi vì chính những lý do mà chúng tôi nói đến. Chúng tôi phải lặp lại Minh Triết này mà chúng tôi chắc chắn là một phần của Khải Huyền vĩ đại đang được ban cho thế giới.

Phải có sự tỉnh táo lớn lao khi tiến vào vũ trụ này. Đó là ngưỡng cửa lớn nhất mà bất kỳ một thế giới nào có thể trải qua. Nó có những hiểm họa lớn lao và có thể có hứa hẹn lớn lao, tùy thuộc vào những gì được trau dồi trong thế giới đó và mức độ mà Tri Thức sâu thẳm đã được trau dồi và được giữ cho tồn tại ở đó.

Nhân loại được xem là có hứa hẹn lớn lao về mặt này, nhưng có những thế lực to lớn trong thế giới của bạn mà hoạt động chống lại điều này và đã luôn hoạt động chống lại điều này và nhân loại rất dễ bị ảnh hưởng bởi vũ trụ — bởi ảnh hưởng của nó, bởi sự quyến rũ của nó, bởi những lời hứa của nó về hòa bình và quyền lực, bởi những lời chào mời về công nghệ của nó cho một chủng loài thô sơ hơn nhưng có định hướng tâm linh hơn, chẳng hạn như chủng loài của bạn.

Vì vậy, hãy hiểu rằng các Đồng Minh thật sự của Nhân Loại chỉ là một phần đại diện cho các quốc gia tự do. Tuy nhiên, ý nghĩa đầy đủ của nó chỉ ra rằng chính Mạng Lưới của Những Nhà Thông Thái mà là đồng minh và tài sản lớn nhất của bạn, và những người có thể đại diện cho điều này trong thực tế, bởi vì họ sẽ không có sự tham nhũng của bất kỳ thế giới nào. Họ không có quyền lực công nghệ. Họ sử dụng công nghệ để phục vụ mục đích của mình, nhưng đó không phải là thế lực của họ. Đó không phải là sức mạnh của họ. Đó không phải là biểu ngữ của họ. Bởi vì họ không có biểu ngữ, hầu như vô hình đối với mắt bạn.

Do đó, các Đồng Minh thật sự của Nhân Loại là Những Nhà Thông Thái trong tất cả các thế giới và số ít Nhà Thông Thái trong thế giới của bạn mà sẽ nuôi dưỡng quyền lực của Tri Thức. Nhưng đồng minh lớn nhất của bạn là Những Người Vô Hình, Những Quyền Lực Cao Cả, mà bạn sẽ nghĩ là Thiên Thần, mà bây giờ đang mang một Tân Khải Huyền từ Thánh Thần vào trong thế giới để chuẩn bị nhân loại cho Cộng Đồng Vĩ Đại, để cung cấp nền tảng cho sự thống nhất thật sự và tự do hơn trong thế giới của bạn.

Chúng tôi đã được kêu gọi để phục vụ và phối hợp với việc trình bày Khải Huyền vĩ đại này. Mặc dù nó không được trao cho chúng tôi cụ thể, chúng tôi biết về mục đích của nó và ý định của nó, và chúng tôi chắc chắn là đang lặp lại Sự Thông Thái của nó. Nhưng những gì phải được dạy cho bạn trong thế giới của bạn phải đến từ trong thế giới của bạn. Và những gì phải được dạy cho bạn từ bên ngoài thế giới phải đến từ bên ngoài thế giới. Tất cả đều là một phần của Mặc Khải vĩ đại này cho nhân loại.

Do đó, chúng tôi mong rằng bạn nghĩ về chúng tôi theo cách lớn hơn này mặc dù nó có thể khó hiểu hoặc khó hình dung. Rất quan trọng cho bạn để tách biệt và phân biệt các Quyền Lực Thánh Thần đang vận hành trong vũ trụ với các quyền lực chính trị tự cường ở khắp mọi nơi.

Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa hai thứ này, nếu không bạn sẽ dễ bị dụ dỗ và lôi kéo. Đừng bao giờ nghĩ rằng một quốc gia khác đến bờ biển của bạn thì có khuynh hướng tâm linh hoặc đại diện cho Mạng Lưới của Những Nhà Thông Thái, bởi vì đó sẽ là hình thức quyến rũ tột đỉnh đối với người dân của bạn. Và mặc dù Sự Can Thiệp sẽ cố gắng thúc đẩy ý tưởng này, vì họ nhận thức được những khuynh hướng của bạn và những điểm yếu của bạn, bạn không được khuất phục trước những lời thuyết phục như vậy.

Đừng bao giờ nghĩ rằng những loài có vẻ như có công nghệ tuyệt vời thì theo bất cứ cách nào là nâng cao hơn bạn về mặt đạo đức hay đạo lý hay tâm linh của họ. Bạn đã nhìn thấy sự thật của điều này trong thế giới của chính bạn trong thế kỷ qua, chắc chắn rồi, rằng công nghệ lớn hơn không đại diện cho sự thật lớn hơn, ý nghĩa lớn hơn hoặc mục đích lớn hơn.

Có quá nhiều thứ phải được phân biệt và nhận biết ở đây để bạn hiểu được thông điệp của chúng tôi, mục đích của chúng tôi và thực tế của chúng tôi. Có quá nhiều ý tưởng và niềm tin phải được gạt sang một bên một cách có ý thức để có thể nhìn thấy những điều này với bất kỳ mức độ rõ ràng nào. Đó là một thách thức trong thế giới của bạn và trong tất cả các thế giới.

Thật ít người trong vũ trụ có tự do để nhìn mà không với ảnh hưởng lớn lao của quốc gia và nền văn hóa và tôn giáo của họ, nếu họ có tôn giáo. Đó là một điều hiếm có và đẹp đẽ, và tiềm năng cho điều này tồn tại trong mỗi người trên thế giới, trong bạn và những người khác bởi vì Tri Thức đã được duy trì ở đây thông qua nỗ lực lớn lao của nhiều người hầu của Thánh Thần, hoạt động ở các mức độ khác nhau, với sự hy sinh lớn lao của các cá nhân, sự dũng cảm lớn lao, sự chính trực lớn lao — những thứ có vẻ như hiếm có, nhưng vẫn hiện diện đủ trong thế giới của bạn để mang lại cho toàn thể chủng loài của bạn một lời hứa và sự công nhận lớn hơn giữa Những Nhà Thông Thái.

Cầu mong rằng những món quà của chúng tôi dành cho bạn sẽ vang vọng một cách sâu sắc. Và cầu mong rằng bạn có thể nhận ra những yêu cầu và sự kiềm chế cần thiết để thấy được Thực Tế Vĩ Đại đang sống ở giữa bạn vào mọi lúc và khắp cả vũ trụ.