Bài Tóm Tắt Thứ Nhất: Thực Tế của Sự Tiếp Xúc

Chúng tôi gửi lời chào từ xa vào lúc này. Trong hai chuỗi truyền tải đầu tiên của chúng tôi cho bạn, chúng tôi đã có thể ở gần thế giới của bạn trong một vị trí ẩn giấu trong hệ mặt trời của bạn. Nhưng bây giờ chúng tôi đã bị buộc phải chạy trốn, kể từ khi những tiết lộ của chúng tôi được công khai. Sự Can Thiệp đang xảy ra trong thế giới của bạn bởi những chủng loài ngoài hành tinh mà sẽ tìm cách lợi dụng một nhân loại yếu ớt và chia rẽ đã tìm kiếm chúng tôi, tìm cách để tìm ra chúng tôi và để tiêu diệt chúng tôi để chúng tôi không thể báo cáo về các hoạt động của họ trong thế giới và vì đó mà tiết lộ những kế hoạch và động cơ ẩn giấu của họ. Người dân của thế giới bạn phải biết rằng bạn hiện đang trỗi vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh, một Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn không biết gì về nó và chưa thích nghi với nó. Đó là một Cộng Đồng Vĩ Đại của các thế giới tiên tiến, bởi vì bạn sống trong một khu vực phát triển và đông dân cư của vũ trụ nơi mà các quốc gia lớn đã thiết lập các thỏa thuận thương mại phức tạp và lâu dài với nhau, nơi có các quy tắc giao kết và quy tắc ứng xử mà mọi quốc gia giao dịch trong khu vực này phải tuân thủ.

Bạn không biết gì về những điều này, tất nhiên rồi, vẫn đang bị cô lập trong thế giới của bạn. Tuy nhiên thế giới của bạn đang bị viếng thăm bởi các nhóm nhỏ — các nhóm nhỏ phi quân sự, các thế lực thương mại, bạn có thể gọi vậy — mà đang ở đây để tìm kiếm lợi thế và tài nguyên. Họ nhận ra rằng nhân loại tại thời điểm này là một chủng loài yếu ớt và chia rẽ và mê tín và không hiểu biết về các vấn đề của Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn đã luôn sống trong.

Sự Can Thiệp đang xảy ra trong thế giới của bạn bởi những chủng loài ngoài hành tinh mà sẽ tìm cách lợi dụng một nhân loại yếu ớt và chia rẽ đã tìm kiếm chúng tôi, tìm cách để tìm ra chúng tôi và để tiêu diệt chúng tôi.

Chúng tôi đã được cử làm quan sát viên từ một số quốc gia tự do khác nhau trong khu vực không gian này, để quan sát Sự Can Thiệp bởi người ngoài hành tinh mà đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay, để báo cáo về các hoạt động của nó và để tiết lộ những động cơ và mục tiêu ẩn giấu của nó để gia đình loài người có thể trở thành nhận thức và chuẩn bị cho thực tế của Sự Tiếp Xúc. Chính thực tế này của Sự Tiếp Xúc mà là thiết yếu cho sự hiểu biết của bạn.

Thế giới của bạn là một phần thưởng. Nó được đánh giá rất cao bởi những loài khác. Bạn không nghi ngờ gì và có lẽ có thể cho rằng các chủng loài công nghệ tiên tiến cũng tiên tiến về mặt tâm linh. Nhưng than ôi, đây không phải là vậy. Con đường của sự phát triển công nghệ, thường hơn không, dẫn xa khỏi sự tự do chân thật và bản chất chân thật của tâm linh như nó tồn tại trong mọi sự sống thông minh hữu hình.

Điều này tượng trưng cho một trong những bài học quan trọng mà gia đình nhân loại bây giờ phải học nếu nó muốn xem xét sự hiện diện của các vị khách bên ngoài với sự sáng tỏ, khôn ngoan và phân biệt và nếu nó muốn nhận ra nhu cầu vĩ đại để nhân loại thiết lập các quy tắc tương tác của riêng mình về mọi sự viếng thăm thế giới của bạn trong hiện tại và tương lai. Các quy tắc như vậy chưa được thiết lập. Nhân loại đứng trần trụi trong vũ trụ, dễ bị can thiệp và thuyết phục bởi các nhóm nhỏ, xảo quyệt gồm các nhà khai phá tài nguyên và các Tập Đoàn kinh tế — những loài du hành trong vũ trụ địa phương để tìm kiếm lợi thế và cơ hội cho bản thân và cho khách hàng của họ.

Tất nhiên bạn không có cách nào để hiểu được điều này, khi chưa bao giờ du hành đủ xa vào không gian để chứng kiến ​​những hoạt động này và để tìm hiểu về bản chất của sự tương tác và thương mại trong phần này của vũ trụ. Vì vậy bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, và khi thiếu sự khôn ngoan, sáng suốt và nhận thức với đầy đủ thông tin, nhiều người biết về Sự Can Thiệp đang hiểu lầm về sự hiện diện của nó và hiểu nó không chính xác, họ tin rằng nó đang ở đây cho lợi ích của nhân loại.

Chính vì nhân loại chưa đáp lại với sự khôn ngoan một cách thích đáng với Sự Can Thiệp này mà chúng tôi, như những người đại diện của các quốc gia tự do trong vùng lân cận của bạn, đã được cử đến đây để quan sát Sự Can Thiệp này, để tìm hiểu về các hoạt động của nó trong thế giới của bạn và để tiết lộ cho bạn về bản chất của các hoạt động này, mục đích của chúng và bản chất thật của các Sự Can Thiệp như vậy vì chúng rất thường xuyên xảy ra khắp nơi trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Bạn đang trỗi vào trong một môi trường cạnh tranh trong không gian, một môi trường phức tạp, một môi trường nơi các quy tắc lâu đời đã được thiết lập để duy trì sự ổn định giữa các quốc gia và các thế giới mà đã được thiết lập lâu đời hơn bất cứ thứ gì từng được thiết lập trên Trái Đất.

Về mặt này, bạn chỉ là một chủng loài trẻ, trẻ và liều lĩnh— một chủng loài trẻ đang bắt đầu trải nghiệm những lợi ích và trách nhiệm của sức mạnh công nghệ; một chủng loài trẻ đang hủy hoại một hành tinh xinh đẹp, một hành tinh được xem trọng bởi những loài khác; một chủng loài trẻ không có sự khôn ngoan và tầm nhìn xa và đang làm xói mòn khả năng tự cung tự cấp của nó – sự tự cung tự cấp mà luôn được yêu cầu đối với bất kỳ quốc gia mới nổi nào để duy trì quyền tự do và quyền tự quyết của mình trong vũ trụ.

Hiện tại có rất nhiều thứ để nhân loại học và làm. Những hành động lớn lao phải được thực hiện, nhưng chúng phải được cung cấp thông tin bởi một hiểu biết rõ ràng về vũ trụ mà bạn đang trỗi vào trong — cách các quốc gia giao dịch và vận hành, những gì kìm hãm họ, những gì khuyến khích họ, quyền tự do mà họ có để can thiệp vào một thế giới như của bạn và những hạn chế ngăn cản họ thực hiện những hoạt động nào đó.

Ngay cả bây giờ, mặc dù chúng tôi ở xa thế giới của bạn, chúng tôi có thể báo cáo về những điều này và trao cho bạn một hiểu biết rõ hơn về bản chất của sự tương tác, giao dịch và thương mại trong phần thiên hà của bạn, trong khu vực đông dân cư này của vũ trụ. Với điều này, chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể truyền tải sự động viên lớn lao cho gia đình nhân loại để sử dụng sự khôn ngoan bản địa của nó, để xây dựng dựa trên sức mạnh lớn lao của nó và không trở thành con mồi cho sự thuyết phục hoặc việc lừa dối bản thân mà luôn là nguy cơ lớn lao ở những ngưỡng cửa như thế này.

Việc trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại là ngưỡng lớn nhất mà bất kỳ chủng loài nào có thể đối mặt. Nhiều chủng loài thất bại ở ngưỡng cửa này, rơi vào sự thuyết phục và thống trị bởi các thế lực bên ngoài. Nhiều quốc gia thất bại bởi vì họ đã phá hủy các tài nguyên tự duy trì của họ và trở nên bất lực và phụ thuộc vào những loài khác mà, thông qua đòn bẩy và thông qua sự thao túng thương mại, đã có thể đạt được quyền kiểm soát với các chủng loài trẻ, đang trỗi lên này.

Đó là một ngưỡng cửa với những rủi ro vĩ đại nhưng là một ngưỡng cửa với những cơ hội khổng lồ. Đối mặt với Cộng Đồng Vĩ Đại, các chủng loài trẻ phải thống nhất, họ phải sửa chữa hành vi phá hoại của mình, và họ phải tập trung vào việc thiết lập an ninh cho thế giới của họ và ranh giới của nó với không gian.

Chúng tôi đã được cử làm quan sát viên từ một số quốc gia tự do khác nhau trong khu vực không gian này, để quan sát Sự Can Thiệp bởi người ngoài hành tinh mà đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay, để báo cáo về các hoạt động của nó và để tiết lộ những động cơ và mục tiêu ẩn giấu của nó để gia đình loài người có thể trở thành nhận thức và chuẩn bị cho thực tế của Sự Tiếp Xúc.

Chúng tôi tin vào loạt các Bài Tóm Tắt thứ ba này rằng chúng tôi có thể làm rõ tầm quan trọng của điều này và trao cho sự khuyến khích của chúng tôi và niềm tin của chúng tôi rằng nhân loại vẫn còn sức mạnh và vẫn còn sự chính trực để huy động nỗ lực vĩ đại cho bản thân nó và để đặt nền tảng cho việc trở thành một chủng loài tự do và tự quyết trong vũ trụ.

Bởi vì bạn phải biết rằng tự do là rất hiếm trong Cộng Đồng Vĩ Đại và một khi nó đã được thiết lập, nó phải được bảo vệ và giám sát một cách cẩn thận. Các quốc gia lớn mà không tự do, mà không cung cấp tự do cho công dân của họ, luôn nhìn sự hiện diện của các thế giới và quốc gia tự do với sự sợ hãi và nghi ngờ lớn lao. Đó là lý do tại sao các quốc gia tự do, với rất ít trường hợp ngoại lệ, duy trì quyền tự chủ của mình và cố gắng không bị kéo vào bản chất phức tạp và đầy thỏa hiệp của giao dịch và thương mại trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Có lẽ bạn có thể hiểu được điều này từ kinh nghiệm của chính bạn về việc ở trong thế giới, một thế giới mà thương mại đã làm tổn hại đến sự chính trực và quyền tự quyết của các quốc gia yếu hơn. Chúng tôi đã thấy bằng chứng về điều này trong các truyền tin của bạn, mà đang bị gửi ra ngoài không gian một cách ngu ngốc cho tất cả mọi người xem.

Chúng tôi đưa ra ví dụ này để bạn có thể dựa vào kinh nghiệm và quan sát của chính bạn về thế giới bởi vì các sự kiện trong Cộng Đồng Vĩ Đại và thực tế của chính Cộng Đồng Vĩ Đại đại diện cho cùng một dạng thế lực, thỏa hiệp và khó khăn, nhưng ở quy mô lớn hơn rất nhiều với nhiều người tham gia hơn.

Ở đây, bạn không thể giống như những đứa trẻ, liều lĩnh, lãng phí tài nguyên của mình, chống đối lẫn nhau, không chú ý đến ranh giới của bạn với không gian, không nhận thức được ai đang can thiệp trong thế giới của bạn ngày hôm nay và ngu ngốc mong đợi ân sủng và sự cứu rỗi từ những loài có thể đến thăm bạn. Đây là những hành động không cho lợi ích tốt nhất của bạn, những hành động bị điều khiển bởi suy nghĩ mơ mộng và bởi những kỳ vọng ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Cách tiếp cận như vậy với cuộc sống trong vũ trụ sẽ khiến bạn dễ bị lừa dối và thao túng vượt ngoài những gì bạn đã quen và những gì bạn chưa phát triển đủ các biện pháp đối phó.

Cuộc sống trong vũ trụ là khó khăn bởi vì tất cả các quốc gia tiên tiến đã vượt xa khả năng của thế giới họ để duy trì họ, do đó buộc họ phải tham gia vào thương mại và ở một mức độ lớn trở nên bị kiểm soát bởi các quốc gia khác theo các thỏa thuận thương mại mà giờ đây họ buộc phải tuân theo.

Cuộc sống trong vũ trụ là nguy hiểm cho những loài không thận trọng. Tuy nhiên Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn đang trỗi vào thì rộng lớn và tuyệt vời, chứa đựng những cơ hội khổng lồ cho việc học và giáo dục và những cơ hội khổng lồ cho việc khám phá bản thân và cho việc thành lập một thế giới nơi mà sự thống nhất lớn hơn phải được thiết lập và có thể được thiết lập một cách hiệu quả.

Có những chủng loài trong vũ trụ mà rất tiên tiến về mặt này, vượt xa bất kỳ điều gì mà nhân loại đã thiết lập ở đây trên Trái Đất. Nhưng họ không tham gia vào việc khám phá không gian. Họ không tham gia vào việc giành lấy tài nguyên hoặc cố gắng thuyết phục hoặc thao túng các chủng loài trẻ và không có ý thức như gia đình loài người, bởi vì điều đó là không đạo đức và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Những nhà thông thái đã học được nhiều điều trong thời gian dài trong vũ trụ, nhiều điều mà nhân loại vẫn chưa khám phá ra hoặc chỉ mới bắt đầu học. Những nhà thông thái đã học được rằng tất cả các quốc gia đều cần tài nguyên và phải xây dựng khả năng tự cung tự cấp của riêng họ và giao dịch với các đối tác rất đáng tin cậy hoặc chấp nhận rủi ro lớn lao và đáng tiếc khi tham gia vào các mạng lưới lớn của giao dịch và tìm kiếm tài nguyên— các mạng lưới lớn mà sẽ luôn làm tổn hại sự chính trực và tự quyết của họ. Bởi vì nếu bạn phụ thuộc vào người khác cho những thứ bạn cần, thì họ, thay vì bạn, sẽ quyết định bản chất của sự tương tác và các điều khoản mà sự tương tác đó phải được đáp ứng.

Trong thế giới của riêng bạn, bạn đã thấy các quốc gia nhỏ hơn rơi dưới sự thuyết phục bao phủ của các quốc gia khác — sự thuyết phục mà đã được tạo ra không bằng vũ lực, sự thuyết phục mà đã rình trên sự yếu kém và chia rẽ trong các quốc gia yếu này, khiến họ giờ đây phải phụ thuộc vào các quốc gia lớn ngoài tầm kiểm soát của họ mà họ bị buộc phải phục tùng.

Có rất nhiều điều để bạn học về vấn đề này, và bạn có nhiều câu hỏi, dĩ nhiên rồi. Trong những Bài Tóm Tắt này, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời một số câu hỏi của bạn nếu chúng có thể được trả lời. Tuy nhiên một số câu hỏi phải được trả lời bởi một Quyền Lực Vĩ Đại, Quyền Lực Vĩ Đại của Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống, người đã đặt Tri Thức như một tiềm năng bên trong mỗi người và bên trong sự sống thông minh khắp cả vũ trụ. Nhưng tiềm năng đó vẫn chưa được khám phá bởi gia đình loài người ở bất kỳ mức độ lớn nào, và như bạn sẽ khám phá, nó vẫn nằm ngoài tầm với và nhận thức của nhiều loài trong Cộng Đồng Vĩ Đại, đặc biệt là những loài nắm giữ sức mạnh công nghệ to lớn, mà đã từ bỏ những truyền thống tôn giáo trước đây của họ để phục vụ tôn giáo của quyền lực, thương mại và công nghệ.

Đúng là trong vũ trụ những nhà thông thái phải ẩn giấu để duy trì sự thông thái, và tự do đó được xây dựng trên ba thực tế cơ bản: một, các dân tộc của thế giới phải được thống nhất đủ để đối mặt với vũ trụ như một dân tộc; hai, những người đó phải duy trì và bảo vệ khả năng tự cung tự cấp của họ để không bị ràng buộc và phụ thuộc vào các thế lực bên ngoài mà không chia sẻ các giá trị của họ hoặc trọng tâm của họ về tự do; và ba, những người đó phải trở nên cực kỳ kín đáo về các hoạt động và hành vi của họ, mà sẽ luôn bị giám sát bởi những loài muốn lợi dụng những người này hoặc những loài sợ hãi sự tự do mà những người đó có thể sở hữu.

Đừng nhầm lẫn Quê Hương Cổ Đại của Chúa với Cộng Đồng Vĩ Đại. Bởi vì Cộng Đồng Vĩ Đại là một thực tế vật chất, và mỗi người trong đó phải đấu tranh để tồn tại và phải đối mặt với thực tế của sự cạnh tranh và tất cả các hiểm hoạ của nó. Tuy nhiên mỗi chủng loài đều có triển vọng để tiến hoá và để trở nên tự do và để trở nên khôn ngoan. Cơ hội này vẫn còn đó khắp mọi nơi, trong tất cả chúng sinh và tất cả các quốc gia trong vũ trụ.

Ở đây bạn phải đến không với kỳ vọng hay với sự kinh sợ hay sự sợ hãi, mà là với một tâm trí tỉnh táo và sáng suốt hơn. Đừng tiếp cận Cộng Đồng Vĩ Đại và mong muốn những thứ nào đó cho bản thân, hy vọng và tin rằng những loài bạn sẽ chạm trán sẽ cung cấp những thứ này cho bạn. Bởi vì điều này là không khôn ngoan và sẽ cướp đi từ bạn sự nhận biết mà bạn phải có để thấy một cách rõ ràng và để có thể phân biệt những cơ hội có lợi khỏi những cơ hội chỉ có vẻ có lợi. Đây là sự khôn ngoan mà ai đó phải sử dụng trong thế giới của chính mình, bởi vì đây là một chân lý phổ quát.

Nhiệm vụ của chúng tôi là để tiết lộ bản chất thật sự của Sự Can Thiệp đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay, để cảnh báo bạn và để chuẩn bị bạn cho những thực tế của cuộc sống trong vũ trụ, để trao cho bạn động lực lớn hơn cho sự thống nhất và hợp tác của con người và để chỉ cho bạn thấy nhu cầu lớn lao cho việc chấm dứt xung đột trong thế giới của bạn. Chúng tôi làm điều này bởi vì chúng tôi xem trọng nhân loại như một chủng loài. Nhưng chúng tôi cũng làm điều này cho việc bảo tồn bản thân của chính chúng tôi, bởi vì việc có một quốc gia tự do khác trong khu vực không gian này là điều chúng tôi rất quan tâm. Chúng tôi ủng hộ việc đó như một lý tưởng cho tất cả các chủng loài. Tuy nhiên trong khu vực không gian địa phương của chúng tôi, nó sẽ giúp bảo tồn sự chính trực của chúng tôi, và nó sẽ giúp bảo tồn quyền tự chủ của chúng tôi nếu một chủng loài như bạn có thể tiến hoá vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà không bị ngoại bang thống trị và được giáo dục về thực tế của cuộc sống bên ngoài biên giới của bạn.

Chúng tôi sẽ nói trong các Bài Tóm Tắt này về phạm vi lớn hơn này của cuộc sống. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin cần thiết ngay cả khi nó không đáp ứng mong muốn của bạn về tên gọi, ngày tháng và địa điểm cụ thể, mà sẽ là vô nghĩa đối với bạn và sẽ không phục vụ mục đích hữu ích, bởi vì bạn không thể xác minh những điều này cho bản thân.

Những gì bạn cần là một góc nhìn lớn hơn và một tầm nhìn lớn hơn. Những gì chúng tôi sẽ truyền đạt sẽ không kỳ lạ và xa lạ với bạn. Theo nhiều cách, nó sẽ giống như những gì bản thân bạn đã thấy trong thế giới của mình và những gì bạn có thể nhận ra thông qua nhận thức của bạn về tự nhiên và lịch sử.

Sự sống trong vũ trụ đã khoác lên nhiều hình dạng khác nhau. Mặc dù nhiều chủng loài sử dụng những công nghệ vượt khỏi khả năng hiện tại của bạn, tất cả vẫn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống. Tất cả vẫn phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa tự do và sự phục tùng. Và tất cả vẫn phải đối phó với nhu cầu về tài nguồn và sự ổn định. Đó là một chân lý mà tất cả đều phải đối mặt. Không ai thông qua công nghệ đã được miễn trừ khỏi những yêu cầu lớn lao của cuộc sống.

Bạn người mới bắt đầu hành trình của mình vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại bây giờ phải trải qua sự giáo dục lớn lao. Sự giáo dục lớn lao này sẽ kêu gọi sức mạnh của bạn, nhận thức của bạn và bất kỳ sự khôn ngoan nào có thể nằm trong trái tim bạn và trong trái tim của tất cả những ai sống trong thế giới của bạn. Bởi vì đó là sự khôn ngoan này mà bạn cần bây giờ hơn bao giờ hết.