Първи Документ: Реалност на Контакта

Приемете нашите далечни поздрави. В първите ни два комплекта комуникации до вас, ние се намирахме на скрито място във вашата слънчева система, в близост до вашия свят. След това обаче бяхме принудени да бягаме, тъй като разкритията ни станаха публични. Силите на Интервенцията, която се случва във вашият свят от тези извънземни раси, които биха искали да се възползват от слабото и разделено човечество, са ни търсили, за да ни открият и унищожат, за да не можем да докладваме за техните дейности на света и да разкрием тайните им планове и мотиви. Хората от вашия свят трябва да знаят, че сега се появявате във Великата Общност на интелигентния живот, Велика Общност, за която не знаете нищо и за която все още не сте адаптирани. Това е Огромна Общност от напреднали светове, тъй като вие живеете в развита и населена част от вселената, в която големите нации са установили сложни и дългогодишни търговски споразумения и контакти помежду си, където има правила за ангажиране и правила на поведение, които всички търгуващи нации в този регион трябва да спазват. Вие не знаете нищо за тези неща, разбира се, защото сте все още изолирани във вашия свят. И все пак вашият свят е посещаван от малки групи — малки невоенни групи или търговски сили, може да се каже — които търсят предимства и ресурси. Те разбират, че човечеството в този момент е слаба и разделена раса, която е суеверна и необразована по отношение на делата на Великата Общност, в която винаги сте живели.

Интервенцията, която се случва във вашия свят от извънземните раси, които се стремят да се възползват от слабото и разделено човечество, ни търсиха, за да ни открият и унищожат.

Бяхме изпратени като наблюдатели от няколко различни свободни нации в този регион на космоса, за да наблюдаваме извънземната Намеса, която се случва в света днес, да докладваме за нейните дейности и да разкриваме нейните скрити мотиви и дневен ред, така че човешкото семейство да се осъзнае и да се подготви за реалността на Контакта. Именно тази реалност на Контакта е от съществено значение за вашето разбиране.

Вашият свят е награда. Той се оценява много високо от другите. Вие не подозирате и вероятно бихте предположили, че технологично напредналите раси са напреднали и духовно. Но уви, това не е така. Пътят на технологичното развитие по-често води встрани от истинската свобода и от истинската същност на духовността, каквато съществува във всеки интелигентен живот.

Това е само един от важните уроци, които човешкото семейство сега трябва да научи, ако иска да разглежда присъствието на чужди посетители с яснота, мъдрост и проницателност, и ако иска да признае голямата необходимост на човечеството да установи свои собствени правила за ангажиране по отношение на всички настоящи и бъдещи посещения във вашия свят. Такива правила не са установени. Човечеството стои голо във вселената, уязвимо за намеса и убеждаване от малки, хитри групи от изследователи на ресурси и икономически колективи – тези, които пътуват в рамките на локалната вселена, търсейки предимства и възможности за себе си и за своите клиенти.

Разбира се, вие няма как да разберете това, тъй като никога не сте отивали достатъчно далеч в космоса, за да бъдете свидетели на подобни дейности и да научите за естеството на взаимодействията и търговията в тази част на Вселената. Така че вие не знаете какво да очаквате и при липса на мъдрост, яснота и информирано съзнание, много хора, които са наясно с Интервенцията разбират погрешно нейното присъствие и я тълкуват неправилно, вярвайки, че е тук в полза на човечеството.

Именно, защото човечеството не е реагирало с мъдрост на тази Интервенция, ние, като представители на свободните нации в близост до вас, сме изпратени тук, за да наблюдаваме тази Намеса, да научим за нейните дейности във вашия свят и да ви разкрием естеството на тези дейности, тяхната цел и същността й, тъй като подобни Интервенции се случват много често навсякъде във Великата Общност.

Вие се появявате в конкурентна среда в космоса, сложна среда, среда, в която са установени дългогодишни правила за поддържане на стабилност сред нациите и световете, чиито институции са много по-стари от всичко, което е установено на Земята.

В това отношение вие сте само една млада и безразсъдна раса — млада раса, която започва да усеща ползите и отговорностите на технологичната мощ; млада раса, която опустошава красива планета, планета, която е ценена от другите; млада раса без мъдрост и далновидност, която ерозира своята самодостатъчност – самодостатъчност, която е необходима на всяка нововъзникваща нация, за да опази своята свобода и самоопределение във Вселената.

Човечеството има още много какво да учи и да прави. Трябва да се предприемат важни действия, но те трябва да бъдат информирани от ясно разбиране за вселената, в която се появявате – как нациите търгуват и функционират, какво ги ограничава, какво ги насърчава, свободата, която имат да се намесват в свят като вашия и ограниченията, които им пречат да предприемат определени дейности.

Дори сега, въпреки че сме далеч от вашия свят, ние можем да докладваме за тези неща и да ви дадем по-ясно разбиране за естеството на взаимодействието, търговията и обмена във вашата част от галактиката, в тази гъсто населена област на Вселената. С това се надяваме, че можем да насърчим човешкото семейство да използва своята вродена мъдрост, да надгражда големите си сили и да не пада жертва на убеждаване или самоизмама, които винаги са голям риск при преминаване на важни и големи прагове като този.

Появяването във Великата Общност е най-големият праг, пред който може да се изправи една раса. Много раси се провалят на този праг, попадайки под убеждението и господството на чужди сили. Много нации се провалят, защото са унищожили своите самоподдържащи се ресурси и са станали безпомощни и зависими от други, които чрез лостове и търговска манипулация успяват да получат контрол над млади и нововъзникващи раси.

Това е праг с големи рискове, но и с огромни възможности. Пред лицето на Великата Общност, младите раси трябва да се обединят, те трябва да коригират своето разрушително поведение и да се съсредоточат върху установяването на сигурност на своя свят и на неговите граници в космоса.

Бяхме изпратени като наблюдатели от няколко различни свободни нации в този регион на космоса, за да наблюдаваме извънземната Намеса, която се случва в света днес, да докладваме за нейните дейности и да разкриваме нейните скрити мотиви и дневен ред, така че човешкото семейство да стане осъзнато и подготвено за реалността на Контакта.

Ние вярваме, че посредством този трети набор от Брифинги, ще успеем да илюстрираме важността на това и да предадем нашето насърчение и вяра, че човечеството все още има сила и почтеност да положи усилия и да налее основите на превръщането си в свободна и самоопределяща се раса във Вселената.

Трябва да знаете, че свободата е рядкост във Великата Общност и след като е установена, тя трябва да бъде внимателно защитавана и наблюдавана. Големите и несвободни нации, които не осигуряват свобода на своите граждани, винаги гледат на присъствието на свободни светове и нации с голям страх и подозрение. Ето защо свободните нации, с много малки изключения, запазват своята автономия и се опитват да стоят настрана от сложната и компромисна природа на търговията и обмена във Великата Общност.

Вероятно можете да разберете това от опита си във вашия свят, свят, в който търговията е компрометирала целостта и самоопределението на по-слабите нации. Видяхме доказателства за това във вашите предавания, които глупаво и безразсъдно се изпращат в космоса и могат да бъдат видени и следени от всички.

Даваме ви този пример, за да се позовете на собствения си опит и наблюдения на света, защото събитията във Великата Общност и реалността на самата Велика Общност представляват същите сили, компромиси и трудности, но в много по-голям мащаб и с много повече участници.

Тук не можете да бъдете като деца, да сте безразсъдни, да губите ресурсите си, да се противопоставяте един на друг, да сте невнимателни към границите си в космоса, да не знаете кой се намесва във вашия свят днес и глупаво да очаквате благодат и спасение от онези, които биха могли да ви посетят. Това са действия, които не са във ваш интерес, действия, които се ръководят от пожелателно мислене и от глупави и неинформирани очаквания. Подобен подход към живота във Вселената, ще ви направи отворени за измама и манипулация извън това, с което сте свикнали и за които все още не сте разработили достатъчен набор от мерки за противодействие.

Животът във Вселената е труден, защото всички напреднали нации са изпреварили способностите на своите светове да ги поддържат, което ги принуждава да се занимават с търговия и до голяма степен да бъдат контролирани от други нации, на чиито търговски споразумения сега са принудени да се подчиняват.

Животът във Вселената е опасен за непредпазливите. И все пак, Великата Общност, в която се появявате, е огромна и великолепна среда, с големи възможности за учене и образование, и с огромни възможности за себеоткриване и основаване на свят, в който ефективно може и трябва да се установи по-голямо единство.

Има раси във Вселената, които са много напреднали в това отношение, далеч отвъд всичко, което човечеството е установило тук на Земята. Но тези раси не се занимават с изследване на космоса. Те не се занимават с придобиване на ресурси и не се  опитват да убедят или манипулират млади и неосведомени раси като човешкото семейство, тъй като това не е етично и води до неприятни последици.

Мъдрите са научили много неща през еоните на времето във Вселената, много неща, които човечеството все още не е открило или тепърва започва да открива. Мъдрите са научили, че всички нации се нуждаят от ресурси и трябва или да изградят своя собствена самодостатъчност и търговия с доверени партньори, или да поемат големия риск да се включат в по-големи мрежи за търговия и придобиване на ресурси – по-големи мрежи, които винаги ще компрометират тяхната почтеност и тяхното самоопределение. Защото, ако зависите от други за нещата, от които се нуждаете, тогава те, дори повече от вас, ще определят ангажимента и условията, при които такъв ангажимент трябва да бъде изпълнен.

Във вашия свят сте виждали, че по-малките нации попадат под всеобхватното убеждаване на други нации – убеждаване, което се постига без използване на сила, убеждаване, което използва слабостта и разделението на тези по-слаби нации, което ги прави зависими от по-големите нации и на които са принудени да се подчиняват.

Има още много какво да научите по този въпрос и е естествено да имате много въпроси. В тези Брифинги ще се опитаме да отговорим на някои от вашите въпроси, ако може да им се отговори. И все пак на някои въпроси трябва да се отговори от Велика Сила, Великата сила на Създателя на живота, който е поставил Знанието като потенциал във всеки човек и в интелигентния живот на цялата вселена. В голяма степен обаче, този потенциал все още не е открит от човешкото семейство и както ще разберете, той е извън обсега и съзнанието на мнозина във Великата Общност, особено на тези, които притежават голяма технологична мощ, които са изоставили своите традиции в религията, за да служат на религията на властта, на търговията и на технологиите.

Вярно е, че мъдрите във Вселената трябва да останат скрити, за да останат мъдри и че свободата е изградена върху три основни реалности: първата е, че народите на света трябва да бъдат достатъчно обединени, за да се изправят пред Вселената като един народ; втората е, че хората трябва да поддържат и защитават своята самодостатъчност, за да не бъдат обвързани и зависими от чужди сили, които не споделят техните ценности или техния акцент върху свободата; и третата е, че хората трябва да станат изключително дискретни по отношение на своите дейности и поведение, което винаги ще бъде наблюдавано от онези, които искат да се възползват от хората или се страхуват от свободата, която тези хора могат да притежават.

Не бъркайте Древния Дом на Бог с Великата Общност. Великата Общност е физическа реалност и всеки в нея трябва да се бори, за да оцелее и да се изправи пред реалността на конкуренцията с всички нейни опасности. И все пак, всяка раса има обещанието да се развива, да стане свободна и мъдра. Тази възможност все още е навсякъде, във всички същества и всички нации във Вселената.

Тук трябва да дойдете не с обнадеждаващи очаквания, със страх или с ужас, а с по-голяма трезвост и яснота на ума. Не се обръщайте към Великата Общност, за да искате неща за себе си, надявайки се и вярвайки, че тези, които ще срещнете, ще ви ги осигурят. Защото това е неразумно и ще ви лиши от проницателността, която трябва да имате, за да видите ясно и да можете да различавате полезните възможности от тези, които само изглеждат полезни. Това е мъдростта, която човек трябва да използва в собствения си свят, защото това е универсална истина.

Нашата задача е да разкрием истинската същност на Интервенцията, която се случва на света днес, да ви предупредим и да ви подготвим за реалностите на живота във Вселената, да дадем по-голям тласък на човешкото единство и сътрудничество, и да ви покажем голямата нужда от прекратяване на конфликта във вашия свят. Ние правим това, защото ценим човечеството като раса. Но ние също така го правим и за собственото си самосъхранение, за да имаме още една свободна нация в тази част на космоса, което е от голям интерес за нас. Ние подкрепяме свободата като идеал за всички раси. И все пак в нашия местен регион на космоса, ако такава раса като вашата може да се развие във Великата Общност като свободна от чуждо господство и образована за реалностите на живота извън вашите граници, това ще помогне за запазването на нашата цялост и автономия.

В тези Брифинги, ние ще говорим за тази по-голяма арена на живота. Ще ви дадем информацията, която ви е необходима, дори ако тя не отговаря на вашите желания за конкретни имена, дати и места, които биха били безсмислени за вас и които няма да ви  послужат с полезна цел, тъй като не можете сами да проверите тези неща.

Това, от което се нуждаете, е по-голяма перспектива и по-голяма визия. Това, което ще ви предадем, няма да ви е странно и чуждо. В много отношения то ще наподобява това, което вие самите сте виждали във вашия свят и това, което можете да разпознаете чрез вашето съзнание за природата и историята.

Животът във Вселената е приел много различни форми. Въпреки че много раси използват технологии, надхвърлящи настоящите ви възможности, всички те трябва да се сблъскат със суровостта на живота. Всички те трябва да правят трудния избор между свободата и подчинението. И всички те трябва да се справят с нуждата от ресурси и стабилност. Това е истина, срещу която всички трябва да се изправят. Никой не се е освободил от големите изисквания на живота чрез технологията.

Вие, които едва започвате вашето пътуване към Великата Общност, сега трябва да започнете по-голямо образование. Това по-голямо образование ще призове вашите силни страни, вашето съзнание и каквато и мъдрост да живее във вашето сърце и в сърцата на всички, които живеят във вашия свят. Защото това е мъдростта, от която се нуждаете сега повече от всякога.