Първи Документ: Вселената, към Която се Присъединяваме

Ние ви поздравяваме. Много се радваме, че имаме възможност да поговорим още веднъж с вас и да ви предадем следната информация. Ние разбираме, че първия набор от документи са предизвикали голям интерес, много въпроси и вероятно объркване до известна степен. Надяваме се, че втората книга ще осигури повече информация; ще отговори на вашите въпроси, ако те могат да получат отговори и ще ви осигури прозорец към по-голямата вселена, в която живеете, за да виждате отвъд границите на вашия свят в реалността на живота на Великата Общност. Това е необходима част от вашата подготовка, защото вашия свят се присъединява към интелигентния живот на Великата Общност, в която винаги сте живели. Пратени сме да ви предадем набор от документи, които да подготвят човечеството за този голям праг. Тези документи включват нашите наблюдения на извънземната Интервенция, която се осъществява във вашия свят днес, защо се осъществява тя, как се осъществява и как може да бъде отблъсната за ваше добро. Затова трябва да учите за живота във Великата Общност и да сте правилно ориентирани относно тази нова и далеч по-голяма среда, към която се присъединявате.

Способността ви да познаете истината в това, което ще ви представим, е изключително важна за вашето оцеляване, за вашия напредък и разбира се за опазване на скъпоценната ви свобода. Великата Общност, към която се присъединявате, вероятно е много по-различна от това, което сте си мислили преди.

Ние сме представители на съюзниците на човечеството. Ние сме пратени да бъдем такива. Ние не присъстваме във вашия свят, а го наблюдаваме от тайно място. Ние не сме дошли, за да се установим в него, да изграждаме връзки с хората или да основаваме икономически или политически съюзи с вашите правителства. Нашата мисия е далеч по-обикновена. Нашата мисия е да наблюдаваме извънземната Интервенция осъществяваща се във вашия свят днес и когато имаме възможност, да ви осигурим перспектива, от която ще се нуждаете, за да разберете и отблъснете Интервенцията и да се подготвите за живота във вселената.

Почти всичко, което сме на път да ви предадем, и това, което вечи сме ви придали, може да бъде разбрано от вашия опит в природата. Затова извънземна намеса не е мистерия. Това е демонстрация на природата.

Първият набор от документи осигурява обща информация за Интервенцията, как се осъществява тя и какво хората трябва да разберат, за да отклонят нейното влияние, нейните манипулации и нейната същност. Има обаче и други неща, които трябва да учите, за да можете да виждате ясно и да разбирате по-добре. Въпреки че вероятно е нова и непозната материя за вас, това е само още една демонстрация на природата, природа, която вие разбирате във вашата действителност.

Почти всичко от това, което ще ви представим и от онова, което сме ви представили вече, може да бъде разбрано от вашия опит с природата. Затова извънземната Интервенция не е мистерия. Тя е демонстрация на природата. Трудното в случая обаче е, че тя ви поставя в по-различна роля от тази, която сте свикнали да изпълнявате. Вие сте свикнали да бъдете доминиращи във вашия свят. Вие сте свикнали да мислите, че притежавате голяма еволюционна преднина във вашата среда. Във Великата Общност обаче, вие нямате тази доминация и тази преднина. Затова трябва да придобиете по-високи умения и по-голямо сътрудничество помежду си.

Това не е мистерия. Това е само презентация на живота ви във Великата Общност. Това е реалността на природата, която вие самите можете да разберете.

Това е доста трудно начинание, но то представлява и голяма възможност за вашата раса, защото това вероятно е само засенчване от Великата Общност и трудностите, които ще срещнете, ще помогнат на човечеството да се обедини и да си стъпи здраво на краката. Дали това ще се случи, предстои да разберем. Предизвикателството за вас е налице и това придизвикателство се сблъсква с живота и бъдещето на всяка личност, която живее на света днес.

В определен момент това може да изглежда странно и неразбираемо, но в следващия миг може да разберете, че това е природата, която се осъществява. Вие притежавате ресурси и природни богатства, които са оценени от други, които искат да ги използват и да ги имат за себе си. Те искат вашата природа и се нуждаят от вашата помощ. Те не желаят да ви унищожат, а да им служите като ви направят част от Колективите.

Това трябва да се повтаря многократно по различни начини, за да добиете ясна представа за него. Както вече казахме, това не е мистерия. Това е разкриване на вашия живот във Великата Общност. Това е естеството на прородата, която можете да разберете. Сега сте в различно положение и се изисква сила, прозорливост и човешка взаимопомощ, както и известна доза трезвост по отношение на живота във вселената.

Желанието и намерението ни е да ви помогнем в тази подготовка, като ви дадем перспектива и ориентация към реалността, с която се сблъсквате сега и с която ще се изправяте непрекъснато от този момент нататък.

Затова във втория набор от документи, ние искаме да осигурим по-голямо разбиране и по-широка визия за живота във вселената около вас. Това не е само перспектива. Ние притежаваме голям опит в тези неща. Ние притежаваме уникални перспективи, но има и определени реалности, които са очевидни за нас, защото сме в състояние да ги видим и разпознаeм. Ние живеем чрез възможностите и трудностите на тези реалности. Ние сме преживели тези възможности и трудности – всичко, което сега вие трябва да изпитате.  Желанието на вашите съюзници е да ви спестят големите рискове, срещу които се изправяте, рисковете на присъединяването ви към Великата Общност. Те искат да ви покажат необходимостта от опазване на вашата свобода и цялостност като раса през този труден и продължителен период.

Това е най-голямото предзвикателство, пред което всяка раса във вселената някога се изправя и последиците от това предизвикателство ще продължат за вас далеч напред във времето. Във вселената обаче, сьществуват и добри сили, които се трудят за доброто на личната свобода и сътрудничеството на целия живот, сили, които искат да подхранват и опазят по-голямото духовно Знание, което се намира във всяко разумно същество. Вашите съюзници представляват малка част от тази голяма сила. Защото, където съществува живот, там е налице и моралната безкомпромисност на това духовно Знание. Това не е само информация; това е живо “Присъствие“. Ние искаме да покажем действителността и значението на това Знание и защо то е толкова важно за вашия успех в излекуване на раните на вашия свят и в посрещане на едно голямо предизвикателство, което може да обедини и изправи човечеството.

Вселената е изпълнена с живот. Тя обаче е огромна и интелигентния живот във физическото проявление е разпилян в тази огромна и безкрайна арена. Той е концентриран на дадени места, а на други не е. По някакъв начин това напомня картите на вашите страни, на които има райони с концентрирано население и места с минимално население или с липсващо такова. В местата с концентрирано население във вселената, същестуват търговски пътища, огромни пътища с голямо движение. В слабо населените райони има много малко пътища, като някои от тях изобщо не се използват.

Ние ви даваме тази аналогия за разпръснатия интелигентен живот в тази галактика. Ние никога не сме напускали нашата галактика и не можем да говорим за други възможности. В тази галактика обаче, съществуващото разнообразие на живота е такова. Ние самите сме видели само много, много малка част от него, поради размерите на нашата галактика.

Вашият свят се намира в силно населена област, област, в която има много обитаеми светове. Вие не виждате това във вашата Слънчева Система, но отвъд нея, това със сигурност е вярно. Вие не живеете в рядко населена част от вселената. Вие не сте в непознат и неизследван от другите район. Това ви дава някои недостатъци, защото вашия свят е внимателно изследван от много мощни сили. Те се намесват сега, защото човечеството е достигнало точка в своето развитие, в която е изградило инфраструктура, която другите сили вярват, че могат да използват за себе си. Затова Интервенцията не се е случила в миналото. Първо, човечеството е трябвало да открие ресурси и да изгради инфраструктура. С други думи, вие сте свършили работата на тези, които вярват, че ще им служите занапред.

Вие не живеете в далечен и откъснат регион на галактиката. Трябва да разберете това. Придвижването в космоса се извършва по определени пътища или магистрали, точно както и във вашия свят. Някои пътища са много натоварени; други са почти неизползваеми. Вашият свят се намира в област на осезаемо движение, което значи, че много раси използват тези пътища за търговия и обмен. В този регион съществуват няколко присъединяващи се раси, както вашата, които са внимателно наблюдавани от другите.

Както беше упоменато в предишните доклади, Великата Общност, към която се присъединявате, е съревнователна среда, мащабите на която трудно бихте могли да си представите. Търговията и съревнованието за ресурси, за съюзи и за светове, които имат стратегическо приеимущество, са значителни. Въпреки това, ситуацията е много по-сложна, отколкото изглежда на пръв поглед. Завладяването на чужди територии не се толерира в силнонаселените райони. В тях са установени определени ограничения поради съревнователната среда. Има отдавна установени правила, които определят как да бъде извършвана търговията и какви правила и отношеия ще бъдат следвани. Нарушаването на тези правила носи възмездие от противниците и конкурентите на нарушителите и това е вид система от проверки и баланси. Тази система обикновено се спазва, но както често се случва, изключенията се осъществяват по много различни начини. Важно е да знаете, че във вашия регион не се разрешава завладяване на светове чрез използване на военна сила. Силите, които се намесват във вашия свят, не са военни сили. Те са големи и мощни търговски сили. Ние ги наричаме “Колективи“. В този втори набор от документи, вие ще имате възможността да научите повече за тяхното естество и структура.

За да могат различните икономически сили да спечелят контрол във вашия свят, те трябва да използват потайни методи – методи на убеждение и съблазняване. Те искат да покажат, че вие желаете тяхното присъствие, че ги каните, че искате това, което те предлагат, че желаете тяхната помощ и техните предложения. Те искат от вас да повярвате, че се нуждаете от тях и че без тяхна помощ, вие няма да успеете. По този начин те могат да установят контрол върху вашия свят, в съгласие с установените правила.

Убеждението и съблазняването, които ще се използват във вашия свят са много мощни и завладяващи. Поради своите влечения и слабости в живота, много хора ще бъдат силно привлечени към това убеждаване. Но това също е заблуда. Това е съблазняване. След това, привидно с общото одобрение на човечеството, Интервенцията може да започне и да бъде осъществена, без да се нарушават никакви ограничения предотвратяващи инвазията, завоюването и т.н.

Ако вашия свят се намираше в отдалечен район на космоса, в непозна част от него, в която такива правила, условия и ограничения не съществуваха, тогава щеше да се извърши военно завоевание, защото нищо не би могло да му се противопостави. Но тези, които се опитват да извлекат полза от вашия свят, не се включват във военни конфликти. Те не трябва да ги осъществяват. Това не е тяхната цел. Те не са организирани за това.

Те разчитат на вашите слабости, а вие трябва да се учите да разчитате на вашите силни страни. Те разчитат на липсата ви на самочувствие и на вяра в човешкия дух, а вие трябва да разчитате на духа във вас. Тяхното присъствие тук крие както големи опасности за човечеството, така и големи възможности, ако човечеството може да откликне отговорно и мъдро.

Така че нашето желание и намериение, е да ви помогнем в тази подготовка като ви осигурим перспектива и ориентация за реалността, срещу която сте изправени сега и срещу която ще бъдете изправени отсега нататък. Защото няма да се завърнете обратно към предишното си изолирано състояние. Сега трябва да цените и отстоявате вашата свобода, да укрепвате свободата си и да я изграждате в среда, в която тази свобода ще бъде под постоянно предизвикателство. Само силен, обединен и мъдър свят във взаимоотношенията си с Великата Общност, може да поддържа своята автономност и да остане свободен във вселената. Това е истина за всеки свят, за всеки свободен свят, независимо дали се намира в населени или в отдалечени и рядко посещавани райони.

Такава е същността на природата. Това, че други светове са създали по-висши нива на технология, не променя реалността на живота. Това само прави взаимоотношенията между световете по-сложни и често по-трудни за разгадаване. По-лесно е да разпознаете военна конфронтация, отколкото скритите намерения на онези, които идват, сякаш носят подаръци, отговори и технологични чудеса.

Човечеството е неграмотно по отношение на Великата Общност. Затова сте толкова уязвими. Човечеството е разделено между своите народи и култури. Затова сте толкова уязвими. Вашите настроения и религиозни вярвания не могат да ви подготвят адекватно за това, което ви предстои сега.

Във Великата Общност има много раси, които са постигнали високи нива на зрялост в своето духовно разбиране, както и свобода, до която човечеството дори не се е доближило. За разлика от тези, които ви посещават, тези общества рядко се включват в междупланетната търговия, ако изобщо се включат. Те не участват в изследване на нови светове. Те не са търсачи на ресурси. Те не изграждат съюзи за политически и икономически изгоди, с изключение на определени ситуации за собствената им защита. Те не изследват чужди светове. Те не искат да съблазняват млади раси, които се присъединяват към Великата Общност. Те не се включват във войни. Те не са част от Колективите.

Вашите съюзници, които ние представляваме, показват такава зрялост, зрялостта на свободните раси. Свободата е трудно установима и трудно отстоявана във вселената. За да функционирате успешно във Великата Общност, вие трябва да бъдете самодостатъчни и самоосигуряващи се. Трябва да бъдете обединени и много дискретни. Виждате ли тези качества в човешкото семейство в този момент? Демонстрирате ли ги във вашите взаимоотношения? Ние ви разкриваме голяма Мъдрост, Мъдрост, която сме постигнали много трудно и на много висока цена. Възможността ни да бъдем тук и да помагаме на хората, е показателна за това постижение. Защото за разлика от тези, които се намесват в света днес, ние само наблюдаваме и съветваме. Веднага щом приключим с нашите предавания, ние ще трябва да се оттеглим заради собствената си сигурност. Ние сме тук без официално разрешение от търговските управления, от наблюдаващите организации или от други подобни. Ако тези, които се намесват във вашия свят ни открият, ние със сигурност ще бъдем унищожени.

С представянето на първия набор от документи, нашата собствена сигурност беше застрашена. Намесващите се раси във вашия свят са започнали претърсване на Слънчевата Система, за да ни открият. Затова ние трябва да предадем тази информация и да се оттеглим далеч от пределите на вашия свят, откъдето няма да можем да наблюдаваме Инервенцията отблизо. Затова трябва да ви предадем тази информация сега. Затова вие трябва да я изучавате и да я използвате колкото се може повече. Защото, когато се оттеглим, ние няма да можем да ви асистираме директно.

Затова отдаваме на тези документи толкова голямо значение. Затова вие трябва да ги получите и да осъзнаете тяхното значение. Ние ще ви кажем всичко, което трябва да знаете за естеството на Колективите, как функционират те, защо са тук и какво вършат на света. Ние ще ви дадем обобщение за реалността на интелигентния живот във вселената и как се осъществяват взаимоотношенията в нея. Ние би трябвало да ви осигурим перспектива за стратегическото значение на вашия свят и къде се намира той по отношение на останалите населени светове в близост до вас. Ние също така ще говорим за великите Духовни Сили, които съществуват във вселената и в човешкото семейство.

Вашата изолация е приключила. Вие никога повече няма да я имате обратно по начина, по който сте я имали преди. Затова слушайте внимателно всички неща, които ще ви представим.