Шести Документ: Реалности във Великата Общност

Сега е необходимо да коригираме определени предположения за живота във Вселената, които са били изградени във вашия свят. Тези предположения ви дават фалшиво впечатление за това какво наистина се случва в близките до вас светове, как се осъществява взаимодействието между расите, какво е свободата и липсата на свобода, които съществуват в тази силно населена част от Вселената. Това са ограниченията на живота в рамките на Великата Общност, ограничения, които имат своите предимства и недостатъци. Ползата за вас е относителният мир, който съществува в тази част на галактиката, в която нациите не се опитват да се завладеят една друга чрез използване на сила, в която откритото насилие е изключително рядко и не е нужно да се занимавате с нахлуващи армии и армади от кораби, приближаващи вашия свят. Вие живеете в много цивилизован и ограничен регион на космическото пространство.

Нациите се държат прилично, защото са зависими една от друга. След като се сблъскат с изчерпването на своите ресурси, те, чрез убеждаване и необходимост, са станали зависими една от друга и следователно разчитат на стабилни отношения помежду си. И все пак, изследователите на ресурси и икономическите Колективи все още изобилстват, занимавайки се с легална и нелегална търговия и предприемайки дейности, в които повечето светове не биха участвали пряко.

Човечеството е изградило тонове от очаквания, фантазия и вярвания, които не ви дават възможност да съзерцавате реалността на живота извън вашите предели.

Вие няма да можете да пътувате свободно в този регион, ако напуснете границите на вашата слънчева система. Създадени са и се поддържат търговски пътища за расите, които ги използват. Някои пътища са изключително индивидуални и ограничени. Други са много големи и се ангажират със системи далеч извън този регион. Тук не можете да отидете, където искате, а пътуването е сравнително бавно.

Пътуването между измеренията се оказа изключително опасно. Опитът, поне в тази част на вселената, е, че онези, които дръзват да го направят, никога не се завръщат обратно, защото порталите се движат постоянно и не могат да бъдат картографирани или навигирани надеждно. Тези, които преминават през тях в друго измерение, се оказват или в чужда територия, или в реалност, в която не могат да оцелеят. Има причина за съществуването на граници между тези измерения.

Не можете да отидете от единия до другия край на галактиката. Ние знаем, че никой никога не е преминавал по цялата й дължина. Да напуснеш своя регион означава, да напуснеш безопасността и сигурността на собствената си сфера на влияние. Пътуването извън тази силно населена част на космоса означава да навлезете в опасни и може би неизследвани територии, където пиратството е често срещано явление и където можете да навлезете в чужда територия несъзнателно, като по този начин се изложите на изключително голям риск.

Нациите, които живеят извън добре установените региони като този, поддържат много строга сигурност, тъй като са изложени на несигурността и опасностите, които изобилстват във Великата Общност. Свободните раси взаимодействат помежду си, но рядко пътуват в по-големи региони на космоса. Без да участват в обширни търговски мрежи, те се стремят да останат скрити и по този начин да бъдат защитени.

Има пътувания и търговия на далечни разстояния, но само по строго определени маршрути, в които е установена сигурност между държавите-членки или членовете на организациите, които управляват и наблюдават тези търговски маршрути. Ако не сте част от такава асоциация, вие няма да имате достъп до тези пътища. Всеки опит да се пътува извън тях е много рискован, тъй като извън търговските пътища има незаконна търговия и съществува огромна опасност за нечия сигурност.

Съществува причина нациите да се обединяват заедно за своята защита – да създават свои собствени търговски мрежи, да си гарантират достъп до жизненоважни ресурси, да поддържат стабилност в своите региони и да противодействат на всеки ход при завладяване или разширяване на някоя империя. Големите империи са рядкост във Вселената, както вече споменахме. По своята същност те са нестабилни и трудни за поддържане.

Повечето нации представляват една раса, с вариации на тази раса, отглеждани за определени цели, ако колективното размножаване се осъществява в този свят изобщо. Колективното отглеждане се оказва трудно и с непредвидими последици. Колективите го използват, но само за много специфични задачи.

Екологичните бариери са значителни в космоса и към тях се подхожда с изключително внимание и загриженост. Расите в различните светове рядко се посещават свободно. Тези визити се осъществяват малко по-небрежно само между свободните нации, които са имали дългогодишен контакт помежду си и познават добре природната среда на своите планети.

Много рядко ще откриете светове, в които съжителстват различни раси и това със сигурност не са търгуващите нации, където опасностите за околната среда или биологичните условия могат да бъдат внесени от отдалечени региони. Тъй като нациите избират да живеят в по-високо технологични среди, те стават все по-малко адаптирани към естествената си среда и следователно биологичният праг става изключително важен и изключително опасен.

Правени са опити за създаване на колонии на Земята, но всички те са се провалили поради биологичната опасност. Местните раси във вашия свят са били твърде примитивни, за да бъдат считани за значими в това отношение — достатъчно важни, за да се установят основни дейности за кръстосване с тях. Правени са опити да се повлияе на по-древните общества във вашия свят, но резултатите са били незадоволителни.

Тези, които се намесват във вашия свят днес, не са част от расите посетили отдавна Земята и следователно не би трябвало да имат права или претенции към тази планета или каквато и да е родова връзка с човешкото семейство. Тези, с които ще се сблъскате, са физически същества, водени от физически нужди. Те не са демони. Те не са ангели. Те ще ви експлоатират, ако могат, тъй като вие не сте утвърдени като обединена и силна раса във Великата Общност и докато не го сторите, другите ще се стремят да се възползват от стойността на този свят и от вашето присъствие в него.

Във Вселената има големи духовни сили, но не ги бъркайте с тези, които се намесват във вашия свят или ще направите критична и може би фатална грешка в преценката си.

Свободата е рядкост във Вселената и ние го осъзнаваме. От това, което сме научили през вековете, от ангажиране с раси отдалеч и от получаване на контакти отдалеч, това, което се случва в тези местни региони на космоса и което ние изпитваме, е много сходно с онова, което се случва и в други области.

Само в неизследваните територии или в региони, които са рядко населени с технологично напреднали раси, обстоятелствата са много по-различни. Тези региони създават уникални опасности. Те са изключително опасни дори за раса, която се стреми да бъде изолирана и уединена.

Вашата свобода, нашата свобода и възможността за свобода някъде другаде, представляват истинското разширяване и еволюция на живота и най-голямото обещание, и постижение за всички, които живеят в тази огромна вселена.

Затова неизследваните територии остават неизследвани, тъй като изследването на космоса е предимно периферно и никога не се отива много далеч. Корабите изискват гориво. Горивото не може постоянно да бъде доставяно от толкова далечни разстояния. Изследователите влизат в региони, където има неизвестни сили. Те се сблъскват с екологични и логистични проблеми. Посещението на земни планети винаги крие биологична опасност, ако в тези планети има голямо биологично разнообразие. Много изследователски групи са се разболели и са загинали в резултат на заразяване на такива планети.

Пътуването във Вселената е много трудна и рискована задача. Разстоянията в нея са невероятно огромни и щом напуснете известна територия, вие сте сами. Ако нямате подходящи диаграми и карти, е много вероятно да се загубите и ще бъде изключително трудно да намерите обратния път.

Нациите използват предаватели за комуникация с далечни пътници, но отвъд определено разстояние е невъзможно да се открие даден кораб. Това са границите на технологиите, граници, които човешкото семейство още не е достигнало. Човешкото семейство мечтае за неограничена сила и способности във Вселената. Хората мислят, че могат да отидат където си поискат, да правят каквото си искат и да се срещат с когото пожелаят. Но, уви, реалността е много по-различна.

Няма раса, която да ръководи и насочва човечеството, сякаш вие сте деца, а те родители. Все пак, вие имате потенциални съюзници, с които може да се ангажирате в бъдеще, ако някога установите и поддържате трите изисквания за свобода, които вече споменахме.

В този момент човечеството не е готово за Контакт и това е една от причините Интервенцията да бъде неподходяща и неетична. Човечеството не е в състояние да се ангажира разумно с Великата Общност. Липсват му зрелостта, единството, силата и проницателността, за да може да направи това ефективно. Да се ангажираш с човечеството при тези обстоятелства означава да се възползваш от неговата слабост и от липсата му на опит и мъдрост. Не можете да помогнете на млада раса, като се намесвате и се опитвате да контролирате съдбата й, и нито една мъдра нация, не би опитала да стори това. Тези, които го правят, са тук със собствени цели и се опитват да ги осъществят.

Човечеството е изградило различни нива на очаквания, фантазии и вярвания, които не ви позволяват да съзерцавате реалността на живота извън вашите предели и да видите, че Великата Общност изразява природата в огромен и неразбираем мащаб. Тук природните закони продължават да действат и все още ограничават движенията и поведението на расите. Технологията не може да преодолее това напълно.

Много хора вероятно ще се разочароват от вселената, която представяме, но това е истинската вселена, с която ще трябва да се борите и ако пренебрегнете ценността на този възглед, това ще бъде за ваша сметка. Великата Общност не е човешка вселена. Тя не е управлявана от човешките ценности, от човешките стремежи, от човешките желания или от човешката история. Дори близките до вас раси, условно казано в тази област на космическото пространство, са напълно различни от вас по външен вид, мислене, поведение, структура на техните общества и цивилизации, както и в своя акцент. Те биха били неразбираеми за вас, както вие сте неразбираеми за тях.

Човечеството е оценено от тези няколко раси, които внимателно ви наблюдават, като хаотична, непокорна и потенциално опасна раса. Вие със сигурност не сте високо ценени за начина, по който експлоатирате Земята и ограбвате нейните богатства.

Вие не осъзнавате колко ценно е едно дърво във Великата Общност, колко ценни са семената, колко е голяма нуждата от течности, от растения и животни, както и не разбирате проблема на осигуряването с биологични ресурси и редки метали. Ето защо човечеството се разглежда като безразсъдна и лишена от мъдрост раса.

Въпреки че вашите конкуренти нямат никакво отношение към вас, вашите съюзници признават силата на Знанието, което съществува в човешкото семейство. Те оценяват неговия потенциал, който да ви насочи в правилната посока, да ви предпази от лесно съблазняване или от риска да се поддадете на собствената си слабост, или на убежденията на други раси, които биха се възползвали от вашата ситуация и от обстоятелствата, в които се намирате.

Вашият фокус върху войната е напълно неуместен във Великата Общност, която ще срещнете и в която насилието е изключително рядко и силно ограничавано. Няма да можете да излезете във Вселената, за да експлоатирате онези ресурси, които сте унищожили тук, на Земята, без да се ангажирате постоянно в сложна мрежа за търговия и обмен, над която ще имате много малко или почти никаква власт.

Това са някои от корекциите, които трябва да направите, ако  искате да подходите обективно към Великата Общност, използвайки вашето съзнание за природата, вашето съзнание за собствената ви история, за историята на намесата във вашия свят и какво трябва да направят местните народи, за да установят своя суверенитет и своето самоопределение в присъствието на чужди и непредвидени сили.

Не мислете, че вашата съдба е да се подчините. Не вярвайте, че друга раса ще дойде и ще ви управлява с мъдрост и състрадание. Не си мислете, че придобиването на все по-високи нива на технология ще ви осигури по-голямо предимство във Великата Общност. Отвъд изискванията за установяване на вашето единство, на вашата самодостатъчност и на вашата дискретност, технологията става все по-опасна. Тя започва да работи срещу всичко онова, което сте създали за себе си.

Вашата най-голяма защита срещу експлоататорските сили във Вселената са вашето единство, вашата самодостатъчност и вашата дискретност. Ще трябва да установите определени технологични нива, за да се отговори на нуждите на човечеството в бъдеще и да се разпознава присъствието на чуждестранните посетители. Но тъй като живеете в добре населен регион на космоса, вие имате определени предимства, които възпрепятстват другите да използват сила срещу вас.

Заедно със своето развитие, расите започват да осъзнават, че силата е разрушителна и че убеждаването е много по-полезно, макар и да отнема много по-дълго време. Това представлява тяхната сила и вашата слабост. Но тъй като Знанието е живо във вас, тази слабост може да бъде преодоляна.

Голямата възможност за човечеството е най-накрая да постигне състояние на единство, стабилност и сигурност – сигурност отвътре и сигурност отвън. Без тази сигурност, животът е опасен, проблематичен и несъвместим.

Сега вашият собствен свят навлиза в период, в който стабилността и вътрешната сигурност ще стават все по-важни и ще изместват вашия акцент върху растежа и разширяването, като изискват различни видове поведение и много по-голяма степен на сътрудничество и взаимопомощ в рамките на човешкото семейство.

Неприятностите са вашият съюзник, ако можете да ги използвате правилно. Това е решение не само на вашите лидери, но и на вашите граждани. Време е човечеството да навлезе в по-зряла фаза от своята дълга история, да се обедини, за да установи постоянно и стабилно пребиваване в този свят и да установи граници и разпознаване по отношение на взаимодействието си с други раси.

Ако вашият акцент върху растежа и разширяването продължи, вие ще се преместите направо във Великата Общност в най-уязвимата позиция, която можете да си представите. Ние ви предупреждаваме за това.

Нашето присъствие тук е напомняне, че във вселената има раси, които са свободни, които са заслужили свободата си и които трябва да предприемат важни и големи действия, за да възстановят свободата си, когато тя бива застрашена. Вселената е опасна среда, но и среда на зрялост. Не можете да бъдете като юноши, работещи в тази сложна среда.

Тези думи представляват част от нашия дар за човечеството, дар на мъдрост – дар даден без намеса, без манипулация, без усилия да контролираме или изпреварваме човешката мисъл и поведение. Това е дар с несравнима стойност, ако можете да го получите и приложите в собствения си свят, във вашите собствени условия. Рисковете са огромни. Изискванията са големи. Нямате много време да се готвите за Великата Общност. Животът се движи бързо. Земята е претоварена. Вие унищожавате вашите животворни ресурси с много бързи темпове.

Следователно нямате много време и ние се молим и вярваме, че нашите напътствия и съвети могат да бъдат получени като дар на уважение от нашите нации към вашите и че нашите намерения към вас са ясни и няма да предизвикат подозрение. Нямаме намерение да се ангажираме с вашия свят, тъй като вие далеч не сте готови за реален контакт, който би бил от полза за нас. Ние не желаем това, което вашия свят притежава, защото сме постигнали самодостатъчност, което е може би най-голямото постижение, което една раса може да установи и поддържа във Вселената.

Може би в бъдеще ще споделим повече за това как сме създали нашите общества, но в момента има по-важни въпроси пред вас. Имате по-големи проблеми, с които да се занимавате. Трябва да насърчавате човешкото единство. Трябва да насърчавате прекратяването на войната поради причините, които сме посочили за сигурността на света и за неговата позиция в рамките на Великата Общност на интелигентния живот.

Човешкото единство, самодостатъчност и дискретност са необходими, за да се освободи човечеството от постоянната намеса от страна на Великата Общност. Тук човечеството трябва да установи свои собствени правила по отношение на всяко посещение в този свят и да установи граница в космоса, която човечеството може да ръководи. Тази слънчева система е дадена като наследство на човечеството и в нея имате право на сфера на влияние, но отвъд нея, вие не можете да се разширявате, нито трябва да го правите, освен ако не сте ръководени от Знание и мъдрост.

Това са препоръки и корекции. Внимавайте много с тях, защото те ще ви служат сега. Не можете да се отдадете на фантазии и желания по отношение на Великата Общност, в която живеете. Трябва да станете силни и решителни, и трябва да получите достъп до по-дълбокото Знание, което е във вас, което не греши и което не може да бъде убедено с нищо извън волята и силата на Създателя на живота. Това е Знанието, което ще резонира с нашите думи и ще ви покаже истинското ни намерение, както и вашето голямо обещание за бъдещето.

Има много гласове сега, които говорят на света. Знанието ще ви каже какво да слушате, но връзката ви със Знанието трябва да е истинска, трябва да е дълбока и силна. Вие сте родени, за да живеете в тези времена, да се изправите срещу тези предизвикателства и затова Създателят на целия живот ви е дарил със Знание, което може да ви накара да вършите това правилно и ефективно, както в настоящето, така и в бъдещето.

Свободата е трудна за постигане и поддържане, но наградата й е неоценима. Никога не забравяйте това. Вашата свобода, нашата свобода и възможността за свобода другаде, представляват истинското разширяване и еволюцията на живота, и е най-голямото обещание и постижение за всички, които живеят в тази огромна вселена.