Шести Документ: Мрежата на Мъдрите

Нашата цел не е религията, защото религията има много лица във вселената. В нея съществуват много религии, за които сме чували, а някои дори сме срещнали отвъд границите на нашите светове. Разберете, че не това е нашата цел, защото ние се ръководим от Висшите Сили, които вие бихте определили като Ангелска Асамблея. Тъй като световете ни са относително свободни във вселената, нашите религии отразяват това, което изучаваме в полза на нашите раси и за благополучието на нашите светове. Но това, което ние самите изучаваме, е от по-висше естество. Става въпрос за Координацията на Мъдрите, свързана с Висшите Сили отвъд физическата реалност.

Следователно, ние не сме тук, за да представляваме религиите на нашите светове, тъй като функционираме независимо от тях. Ние не сме тук, за да представляваме расите в нашите светове, сякаш сме някакви посланици, защото имаме много по-различна цел и мисия. Ние не сме тук, за да установяваме официални отношения между нашите нации и вашата нация, защото е твърде рано за подобно нещо. И това наистина не е крайната ни цел, защото бяхме насочени към по-висша цел от тази.

Религията във вселената много често е емблема на управляващите сили, ако изобщо съществува някаква религия. Смятаме, че по-голяма духовна истина съществува много рядко в която и да е раса и намираме за почти невероятно съществуването на просветлени раси, тъй като това е твърде нереално очакване от тези, които живеят във физическата реалност.

Нашата цел не е религия, защото религията има много лица във Вселената. Има много религии, за които сме чували и някои, с които сме срещнали косвено отвъд нашите светове.

Но Мъдрите имат много сътрудници и Голяма Мрежа, действаща независимо от правителствата, от големите търговски институции и от огромните търговски мрежи. Тези неща може и да са полезни за нас, но в по-голямата си част ние функционираме извън тях. Ще откриете Мъдреци на много места, но те обикновено са скрити и функционират в дълбока тайна. Защото наличието на такава по-голяма сила във вселената, в повечето случаи би изглеждало заплашително за управляващите сили във всеки свят, освен ако тези светове не са свободни по начините, за които говорим тук днес.

Да бъдат управлявани от Висшите Сили отдалеч в служба на Божественото, може да е съдба само на стриктно подбрани индивиди, които са избрани не само заради репутацията, която имат в своите светове. Не, това е нещо много по-различно.

Мрежите на Мъдрите включват индивиди с по-голяма и по-висша съдба. Това е трудна задача, защото подобна велика съдба, особено в един несвободен свят, представлява много трудна и опасна задача, задача, която изисква огромна сдържаност, дискретност и проницателност.

Не мислете за това като за радостно пътешествие, в което се надявате да бъдете включени, тъй като във Вселената като цяло, това е трудна задача и огромна отговорност. И дори ако с течение на времето отговаряте на изискванията и бъдете избрани за тази роля, вие ще трябва да се свържете с други индивиди, които може никога да не срещнете, както в рамките на вашия свят, така и в други светове.

Ще трябва да чакате дълго, за да възникнат определени ситуации, които да бъдат ползотворни и подходящи за вашата дейност. Така че това ще изисква и огромно търпение. Затова трябваше да бъдем толкова търпеливи с човешкото семейство и да развиваме това голямо търпение, дори един към друг във Великата Координация.

Това е мъдростта на Мрежите на Мъдрите, които споделят своята мъдрост един с друг чрез Висшите Сили. По този начин Небето има своите агенти на земята - тук, там и навсякъде...

Нашата мисия все още не е завършена. Когато я осъществим и ако оцелеем, ние ще се завърнем в нашите светове. Не можем да кажем кога ще се случи това, но ние сме жизненоважен ресурс за човешкото семейство – да бъдем призовавани, когато е необходимо, да свидетелстваме за живота във Вселената, какъвто го познаваме и какъвто сме го изпитали, и да свидетелстваме за по-великите истини, които ние и нашите раси трябваше да учим – неща, които човешкото семейство не може да види и да знае без това доказателство.

Сега е най-разумно за вас просто да имате отворено съзнание и да оставите настрана културните вярвания, които могат да съществуват по отношение на живота отвъд вашия свят, за да не се влияете от мненията на другите, от работата на вашите правителства или от фантазиите и спекулациите, които съществуват около тази голяма и важна тема.

Не мислете, че забележителните хора във вашия свят са част от тази по-голяма Мрежа. Те не са свободни. Те не могат да функционират на това ниво.

Човешкото семейство, без дори да знае, е част от една Голяма Координация. Това е нещо, което само Мъдрите биха могли да разберат напълно. Но дори тяхното разбиране за тази голяма Мрежа трябва да остане незавършено. Защото кой индивид може да разбере толкова обширна, сложна и координирана от Висшите Сили мрежа, която е подчинена на много обстоятелства и на толкова променящи се условия, че е извън способността на всеки индивид или дори на група да я осъзнае напълно? За да знаете, че сте част от тази Координация и да изпълнявате задълженията си като част от нея, вие трябва да изкачите планината, за да научите достатъчно за тези неща.

Ние говорим за неща, които сега служат на Откровението, което е дадено на света и в частност на неговото учение за живота във вселената. Защото трябва да имате доказателство от самата вселена, а не само от една раса или един индивид. Трябва да имате доказателство от голямата Мрежа, представляваща безброй раси, функциониращи извън обсега на правителствата и търговията; извън обсега на амбициозни личности, групи и нации; отвъд цялата корупция и манипулации, които съществуват в този значителен, сложен и опасен регион на космоса.

Всяка отделна група в Мрежата ще има само частично разбиране, така че дори да се провалят или да бъдат превзети от други сили, те не биха могли да предадат цялата Мрежа.

Ние ви представяме реалността на живота във Вселената, каквато я виждаме и познаваме. Това, което ви представяме тук, не е просто наше разбиране. Това е мъдростта на Мрежите на Мъдрите, които споделят своята мъдрост един на друг чрез Висшите Сили. По този начин Небето има свои агенти на земята – тук, там и навсякъде, скрити, малки групи, а понякога и изолирани, но много добре свързани помежду си индивиди, така че мъдростта, която предоставяме, може не само да представя нашия индивидуален опит или разбиране, но и мъдростта на Мъдрите в тази част на вселената.

Няма раса, която би могла да разбере напълно смисъла на живота във вселената или да проумее изцяло, че всички същества, живеещи във физическата реалност, съществуват в състояние на Разделение от Божественото.

Откровението за вашия свят и Месията, който е пратен с тази цел, могат да ви обяснят тези неща, защото се нуждаете от човешки представител, който да стори това за вас. Той, както и неговото семейство, също са част от тази Голяма Координация. Те са изпратени тук като семена на Голямата Координация на света, не само, за да посрещнат голямото предизвикателство на Намесата и предизвикателствата, пред които е изправено човечеството, но и за да придружат появата на човечеството във Великата Общност и да изградят тази свещена връзка тук.

Има по-високо ниво на управление и влияние, което говори на най-дълбоката част от вас, която ние наричаме Знание или Септа Варне.

Защото, ако искате някога да постигнете истинска свобода във вселената, да бъдете в състояние да поддържате тази свобода и да постигнете стабилност с околната среда в този свят, ще ви е необходима тази Голяма Координация. Чрез нея ще поддържате по-високо ниво на Знание и ако е възможно, дори ще съветвате бъдещите си лидери. Защото кой лидер на една свободна нация не би искал да има достъп до такава голяма мъдрост, без да е част от самата Мрежа? Тези в политическата власт рядко участват в големите Мрежи, защото са твърде силно контролирани и повлияни от своите правителства.

Затова не мислете, че забележителните хора във вашия свят са част от тази Голяма Мрежа. Те не са свободни. Те не могат да функционират на това ниво. Но личностите, които са част от тези мрежи, могат да ги съветват за бъдещето. Подобни съвети в една свободна нация биха били изключително важни, защото сега вие получавате достъп до мъдростта на цялата вселена, а не само до мъдростта на местните региони, на индивидуалните възприятия, на собствената ви история и на ограниченото съзнание на вашата нация.

Ние ви казваме тези неща, за да разберете по-ясно кои сме, защо сме тук и на какво служим. Надяваме се това да разсее всяка възможна мисъл, че сме тук, за да представляваме политически, икономически или каквито и да е сили, свързани с Интервенцията. Ние не сме тук, за да представляваме други правителства или други светове.

Именно Мрежата на Мъдрите е вашият най-голям съюзник и актив, и тези, които могат да представят това в реалността, ще бъдат свободни от покварата на всеки свят.

Дори свободните нации не могат да се намесват във вашия свят и не биха го сторили, защото това би било в противоречие с техните споразумения за ненамеса във вселената, които повечето свободни нации трябва да установят, за да имат автономия в тази по-голяма арена на живота.

Важно е да знаете за големите Мрежи, тъй като вие сте нововъзникваща раса. Въпреки че Интервенцията може да чуе  информацията, която предаваме, те не могат да получат достъп до тези Мрежи. Само големите Мрежи, които са свободни от машинациите на физическия живот и управление, биха могли да имат такава свобода във Вселената.

Затова, всяка отделна група в Мрежата има само частично разбиране, така че ако се провали или бъде превзета от други сили, участниците в нея няма да предадат цялата Мрежа.

Ето защо, може би вие, които чувате и получавате това послание, трябва да разберете, че целта не е все по-голяма мъдрост и все по-голямо осъзнаване. Отвъд функционалността на вашата истинска роля и цел, Небето няма да ви ги даде, защото това би поставило другите в твърде уязвима позиция от вашите грешки. Тук се обръща голямо внимание на развитието на индивидите и на разпределението на ролите.

Докато наблюдавахме вашия свят, бидейки в близост до него, други бдяха над нас, за да се уверят, че няма да сгрешим. Защото всички същества във Вселената са несъвършени и склонни към грешки. Такова е условието да живеете в Разделение във физическа форма. Ние също сме във физическа форма. Ние сме съзнателни същества от няколко свята. Следователно, Висшите Сили наблюдават много по-внимателно нас, отколкото останалите индивиди.

Ние можем да сгрешим. Можем да бъдем завладени от други сили, които се стремят да получат достъп до нас или ни приемат като заплаха и желаят да ни унищожат. Ето защо, ние не сме във вашия свят крачейки по земята, нали разбирате, защото във вашия свят има сили, които биха ни възприели като заплаха, най-вече – застрашаващи политическата им сила или религиозната им позиция, тъй като ние представляваме Висшата Власт в живота.

Ние не сме просто слуги. Ние сме емисари на тази Висша Власт. Нашата мисия тук е много конкретна, както заявихме в нашите Брифинги. Ние разбираме границите на тези отговорности, които сами по себе си са достатъчно големи, за да ни предизвикват непрекъснато.

Ето защо е важно да разберете, че има две нива на управление във Вселената. Има управление на политически, религиозни и икономически сили, които изглежда преобладават навсякъде и са силни дори в свободните светове. Това е образът на вселената, който вашите сетива отчитат.

Но има и по-високо ниво на управление и влияние, което говори на най-дълбоката част от вас, която ние наричаме Знание или Септа Варне. Това по-голямо влияние и сила говорят на Знанието във вас и призовават определени хора към по-високи нива на служба в техните светове. И тези, които успеят в тази дълга подготовка, ще се свържат с Голямата Координация на Божественото, чиято воля и цел е да установи свободата, мъдростта и силата на Знанието навсякъде, тъй като неговият потенциал съществува във всички съзнателни същества във всички светове на вселената.

Въпреки че изпълняваме специфична функция да предупредим и помогнем в подготовката на човечеството за появата му във Великата Общност на живота, ние също така представляваме тази по-висша Власт и влияние, и говорим, ако можем, за появата на знанието в индивида, както направихме в подкрепа на великото Откровение, което Божественото е изпратило на света – рядко и забележително събитие в тази част на вселената. Защото много малко раси в този регион на космоса биха могли да получат публично Ново Откровение от Бога. Нямате представа колко сте щастливи да бъдете в тази позиция и колко рядко се случва това във вселена на потиснати нации и строги правителства.

Вие, които изглеждате очаровани и влюбени в технологията, все още не осъзнавате големите опасности и риска, който крие тя за вашата индивидуална свобода и за свободата на целия свят. Затова в Брифингите, ние съветваме да не получавате технологии от други раси, тъй като това посажда семето на техния контрол във вашия свят – така те ще контролират този свят повече от вас и вие ще станете зависими от тяхната технология.

Не мислете, че напредналата технология във Вселената представлява духовна сила по някакъв начин. Това е напълно погрешно схващане. Не мислете, че това представлява истинска духовна сила във вашия собствен свят по същите причини, за които говорим. Трябва да повторим тази Мъдрост, за която сме сигурни, че е част от великото Откровение, което се дава на света.

Трябва да има голяма трезвост при навлизането в тази вселена. Това е най-големият праг, през който всеки отделен свят може да премине. Този праг крие огромни опасности и голямо обещание, в зависимост от това, което се насърчава в този свят и от степента, до която по-дълбокото Знание е било култивирано и поддържано в него.

Видно е, че човечеството има голямо обещание в това отношение, но във вашият свят действат мощни сили, които работят срещу това и които винаги са работили срещу него. Тук е голямата уязвимост за човечеството от Вселената – от нейните влияния, от нейните съблазни, от нейните обещания за мир и сила, от предлаганите технологии на по-примитивни, но за сметка на това по-духовно ориентирани раси като вашата.

Затова разберете, че истинските Съюзници на Човечеството са само отчасти представители на свободните нации. Пълното значение на това определение разкрива, че именно Мрежата на Мъдрите, както и тези, които представляват тази мъдрост в реалността, са вашият най-голям съюзник и капитал, защото те са свободни от покварата във всеки един свят. Те нямат технологична мощ. Те използват технологиите, за да осъществяват своите цели, но това не е тяхната мощ. Това не е тяхната сила. Това не е тяхното знаме. Те нямат знаме, тъй като до голяма степен са невидими за вашите очи.

Следователно истинските Съюзници на Човечеството са Мъдрите във всички светове и малцината Мъдри във вашия свят, които ще насърчават силата на Знанието. Вашите най-големи съюзници обаче, са Невидимите или Висшите Сили, които вие бихте определили като Ангели и които сега носят Ново Откровение от Божественото на света, за да подготвят човечеството за Великата Общност и да осигурят основата на истинското единство и на по-голямата свобода във вашия свят.

Ние бяхме призовани в служба и координация с представянето на това велико Откровение. Въпреки че то не ни е дадено конкретно, ние знаем за неговата цел и намерение, и несъмнено повтаряме неговата Мъдрост. Но това, което трябва да ви бъде преподавано във вашия свят, трябва да дойде от вашия свят, а това, което трябва да ви се преподава отвъд света, трябва да дойде отвъд света. Всичко това е част от великото Откровение за човечеството.

Затова ви молим да мислите за нас по този по-различен начин, въпреки че може да е трудно да го разберете или да си го представите. Много важно за вас е да отделите и разграничите Божествените Сили, действащи във Вселената, от политическите сили, които се упражняват навсякъде.

Никога не бъркайте тези две неща или ще бъдете уязвими за голямо съблазняване и манипулация. Никога не мислете, че друга нация, която акустира на вашите брегове, е духовно ориентирана или представлява Мрежите на Мъдрите, защото това би било най-силната форма на съблазняване за вашия народ. И въпреки че Интервенцията ще се опита да популяризира тази идея, бидейки наясно с вашите предразположения и слабости, вие не трябва да се поддавате на подобни убеждения.

Никога не мислете, че тези, които изглежда притежават невероятна технология, по някакъв начин ви превъзхождат в своята етика, морал или духовност. Виждали сте истината за това в собствения си свят през миналия век и конкретно, че по-голямата технология не представлява по-голяма истина, по-голям смисъл или по-голяма цел.

Има толкова много неща, които трябва да бъдат разграничени и прозрени тук, за да можете да разберете нашето послание, нашата цел и нашата реалност. Има толкова много идеи и вярвания, които трябва да бъдат изоставени съзнателно, за да можете да видите достатъчно ясно тези неща. Това е предизвикателство както във вашия свят, така и във всички други светове във Великата Общност.

Колко малко във вселената са свободни да виждат ясно без огромното влияние на своите нации, култури и религии, ако изобщо имат религия. Това е рядко и красиво нещо, и потенциал за него съществува във всеки човек по света, защото Знанието е поддържано живо тук чрез големите усилия на много Божии служители действащи на различни нива, чрез големите жертви на личности, чрез голяма смелост и почтеност – неща, които изглеждат редки, но все още съществуват във вашия свят, за да осигурят на вашата раса по-голямо обещание и признание сред Мъдрите.

Нека нашите дарове резонират дълбоко във вас. И дано разпознаете необходимите изисквания и сдържаност, за да видите Голямата Реалност, която живее постоянно във вас и в цялата вселена.