Всички Документи от Съюзниците на Човечеството са безплатни и в наличност онлайн. Започнете пътешествието си с Четвъртата Книга от Съюзниците.

Съюзниците на Човечеството са група индивиди от няколко различни свята, които са дошли в близост до Земята, за да наблюдават извънземната Интервенция случваща се в нашия свят и да докладват на човешката раса за действията на тази Интервенция и нейните последици.///Чрез своите Документи, Съюзниците разкриват реалността на Контакта, осъществяващ се в света днес – кои са гостите, защо са тук и големите им планове отвъд техните дейстия. По този начин брифингите запълват много от критичните пропуски в разбирането ни за реалността на извънземното посещение и явлението НЛО, които са в центъра на изследванията и проучванията в продължение на повече от седем десетилетия.///Тези Документи са част от голямата комуникация от тези раси в околната вселена, които подкрепят човешката свобода и независимост при присъединяването ни към „Великата Общност“ на живота. Това е автентично съобщение от извънземен източник, което ни предупреждава за опасностите от Интервенцията и ни зове да се готвим за предизвикателствата на живота във вселената.

Click here to discuss the Briefings in our Community Site.

Започнете да Четете Документите Онлайн сега!

Съдържание:

Първи Документ: Кои Сме Ние и Какво Представляваме

Общността на Новото Съобщение осигурява всички четири издания на Съюзниците на Човечеството безплатно онлайн. Ние правим това, за да може това съобщение да докосне колкото се може повече хора както на полето, така и на позиции в политическата, икономическата и религиозната власт.