Всички Документи от Съюзниците на Човечеството са безплатни и в наличност онлайн. Започнете пътешествието си с Четвъртата Книга от Съюзниците.

Съюзниците на Човечеството са група от индивиди от няколко различни свята, дошли в близост до Земята, за да наблюдават извънземната Интервенция, случваща се в нашия свят и да докладват за дейностите на тази Интервенция и нейните последици за човешката раса.

Чрез своите Брифинги, Съюзниците разкриват реалността на Контакта, който се случва в света днес – кои са посетителите, защо са тук, както и по-широкия дневен ред зад техните дейности. По този начин Брифингите запълват много от критичните пропуски в нашето разбиране за реалността на извънземните посещения и феномена НЛО, които са в центъра на човешките изследвания и проучвания в продължение на повече от седем десетилетия.

Тези Документи са част от по-голяма комуникация от онези раси в нашата локална вселена, които подкрепят свободата и суверенитета на човечеството, при присъединяването му към “Великата Общност“ на живота. Това е автентично послание от извънземен източник, което ни предупреждава за опасностите от Намесата отвъд и ни призовава да се подготвим за предизвикателствата на живота във Вселената.

Click here to discuss the Briefings in our Community Site.

Започнете да Четете Документите Онлайн сега!

Съдържание:

Съобщение от Маршал Виан Самърс

Първи Документ: Кои Сме Ние и Какво Представляваме

Втори Документ: Значението на Сдържаността

Трети Документ:  Свобода във Вселената

Четвърти Документ: По-висши Сили

Пети Документ:  Голямата Координация

Шести Документ: Мрежата на Мъдрите

12- Точки Обобщение на Документите на Съюзниците

Общността на Новото Съобщение осигурява всички четири издания на Съюзниците на Човечеството безплатно онлайн. Ние правим това, за да може това съобщение да докосне колкото се може повече хора както на полето, така и на позиции в политическата, икономическата и религиозната власт.