Bài Tóm Tắt Thứ Nhất: Vũ Trụ mà Bạn đang Trỗi Vào

Chúng tôi gửi lời chào. Chúng tôi rất vui khi có cơ hội này để nói chuyện với bạn một lần nữa và để cung cấp thông tin mà chúng tôi sắp truyền đạt. Chúng tôi hiểu rằng loạt bài bình luận đầu tiên của chúng tôi đã tạo ra nhiều quan tâm, nhiều câu hỏi và có lẽ cả một số sự bối rối. Do đó, chúng tôi hy vọng trong tập thứ hai này để cung cấp thêm thông tin chi tiết cho bạn, để giải thích một số câu hỏi trong số những câu hỏi này, nếu chúng có thể được trả lời, và để cung cấp cho bạn một cửa sổ nhìn ra vũ trụ lớn lao mà bạn đang sống để bạn có thể nhìn qua khỏi những giới hạn của thế giới của riêng bạn vào trong thực tế của sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là một phần cần thiết trong sự giáo dục của bạn ngay lúc này, bởi vì thế giới của bạn đang trỗi vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh, một Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn đã luôn sống.

Chúng tôi đã được gửi đến để cung cấp một loạt các bài tóm tắt để giúp chuẩn bị nhân loại cho ngưỡng cửa vĩ đại này. Được bao gồm trong đây là những quan sát của chúng tôi về Sự Can Thiệp bởi người ngoài hành tinh mà đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay, lý do sự Can Thiệp này đang xảy ra, cách nó được thực hiện và cách nó có thể được ngăn chặn và ngăn ngừa cho phúc lợi của chính bạn. Điều này đòi hỏi rằng bạn học về sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại để bạn có thể có định hướng đúng đắn đối với thực tế mới và vĩ đại hơn này mà bạn đang trỗi vào trong.

Khả năng của bạn để nhận ra sự thật về những gì chúng tôi sắp truyền đạt là hoàn toàn thiết yếu cho sự sống còn của bạn, cho sự tiến triển của bạn, và thật vậy, cho sự bảo tồn các quyền tự do mà bạn yêu quý nhất. Bởi vì Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn đang trỗi vào có lẽ khác xa so với những gì bạn có thể đã nghĩ trước đây.

Chúng tôi đã được cử để đại diện cho Đồng Minh của Nhân Loại. Chúng tôi là những người đại diện của họ. Chúng tôi không ở trong thế giới của bạn, nhưng đã quan sát thế giới của bạn từ một vị trí ẩn gần đó. Chúng tôi không đến để thiết lập bản thân ở đây, để xây dựng quan hệ với gia đình nhân loại hoặc để thiết lập mối liên hệ kinh tế hoặc chính trị với các chính phủ của bạn. Thay vào đó chúng tôi đã đến với một nhiệm vụ rất đơn giản. Nhiệm vụ của chúng tôi là để quan sát Sự Can Thiệp bởi người ngoài hành tinh mà đang xảy ra trong thế giới của bạn ngày hôm nay và, có cơ hội để làm điều đó, cung cấp bình luận mà bạn sẽ cần để hiểu và để ngăn chặn Sự Can Thiệp này và để chuẩn bị cho những thực tế của sự sống trong vũ trụ.

Chuỗi những bài tóm tắt đầu tiên của chúng tôi đã cung cấp một cái nhìn chung về Sự Can Thiệp, cách nó được thực hiện và những gì con người phải hiểu để có thể tránh được ảnh hưởng của nó và sự thuyết phục của nó và để nhận ra thực tế của nó. Nhưng còn nhiều điều mà bạn phải học về vấn đề này để có thể đạt được đôi mắt để nhìn và hiểu được những điều này cho bản thân. Mặc dù điều này có vẻ xa lạ và mới mẻ đối với bạn, nó chỉ là một biểu hiện khác về tự nhiên, tự nhiên mà bạn hiểu và nhận biết trong phạm vi của riêng mình.

Gần như mọi thứ chúng tôi sắp truyền đạt cho bạn và những gì chúng tôi đã truyền đạt đều có thể hiểu được từ trải nghiệm của bạn về tự nhiên. Đó là lý do tại sao Sự Can Thiệp của người ngoài hành tinh không phải là một bí ẩn. Đó là một biểu hiện của tự nhiên. Tuy nhiên, khó khăn của nó là rằng nó đưa bạn vào một vai trò khác với những gì bạn đã quen. Bởi vì bạn đã quen với việc ưu việt trong thế giới của riêng mình. Bạn đã quen với việc cảm thấy rằng bạn có lợi thế tiến hóa vĩ đại trong lĩnh vực của chính mình. Nhưng trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn không có sự ưu việt này hoặc lợi thế này. Và vì vậy bạn phải đạt được kỹ năng lớn hơn và sự hợp tác lớn hơn giữa các bạn.

Đây vừa là khó khăn lớn lao vừa là cơ hội lớn lao cho chủng loài của bạn, bởi vì có lẽ chỉ có sự che phủ của Cộng Đồng Vĩ Đại và những khó khăn mà nó sẽ khiến bạn đối đầu mới giúp nhân loại thống nhất và tìm thấy điểm chung của mình. Liệu điều này có thể được thực hiện hay không vẫn còn phải xem. Nhưng thách thức đang ở trên bạn và thách thức đó đối đầu với cuộc sống và tương lai của mỗi người đang sống trong thế giới ngày hôm nay.

Tại một thời điểm, điều này có vẻ kỳ lạ và khó hiểu; nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, bạn có thể hiểu rằng đây là tự nhiên đang được thực hiện. Bạn sở hữu các tài nguyên và một môi trường được xem trọng bởi những người khác những người tìm cách sử dụng và có những thứ này cho riêng họ. Đó là môi trường của bạn mà họ muốn. Đó là sự giúp đỡ của bạn mà họ cần. Họ không tìm cách tiêu diệt bạn nhưng để bạn trở thành một phần của Tập Đoàn của họ trong việc phục vụ họ.

Gần như tất cả những gì chúng tôi sắp truyền đạt cho bạn và những gì chúng tôi đã truyền đạt đều có thể được hiểu từ kinh nghiệm của bạn về tự nhiên. Đó là lý do tại sao Sự Can Thiệp của người ngoài hành tinh không phải là một bí ẩn. Nó là một biểu hiện của tự nhiên.

Điều này phải được nói nhiều lần theo nhiều cách khác nhau để bạn có thể hiểu rất rõ ràng. Như chúng tôi đã nói, đây không phải là một bí ẩn. Nó chỉ là một biểu hiện của cuộc sống của bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đó là thực tế của tự nhiên, mà bản thân bạn có thể hiểu được. Tuy nhiên bây giờ bạn đang ở một vị trí khác, và điều này đòi hỏi sức mạnh, khả năng phân biệt rõ và sự hợp tác và một hình thức tỉnh táo nhất định về hiểu biết của bạn về bản chất của sự sống trong vũ trụ.

Trong đây, loạt những bài tóm tắt thứ hai của chúng tôi, chúng tôi mong muốn trao cho bạn sự hiểu biết lớn hơn và tầm nhìn lớn hơn về việc cuộc sống này thật sự ra sao trong vũ trụ xung quanh bạn. Đó không chỉ là về việc quan điểm nào. Phạm vi trải nghiệm của chúng tôi trong những vấn đề này là rất lớn giữa chúng tôi. Chúng tôi có những quan điểm độc đáo của riêng mình, nhưng có một số thực tế nào đó là hiển nhiên đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi đang ở trong vị thế để nhận ra chúng và nhìn thấy chúng. Chúng tôi đã sống qua những cơ hội và khó khăn của những thực tế này — tất cả những điều mà bạn vẫn chưa tự mình trải nghiệm. Tuy nhiên các Đồng Minh của bạn từ ngoài hành tinh mong muốn cứu bạn khỏi những rủi ro vĩ đại mà bạn đang phải đối mặt, rủi ro của việc trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại và nhu cầu để bảo tồn tự do của bạn và sự toàn vẹn của bạn như một chủng loài khi bạn trải qua quá trình chuyển đổi khó khăn và kéo dài này.

Đây là thách thức vĩ đại nhất mà bất kỳ chủng loài nào trong vũ trụ sẽ phải đối mặt, và hậu quả của nó sẽ là lâu dài và sâu rộng. Tuy nhiên có những thế lực vĩ đại cho điều tốt đẹp trong vũ trụ, những thế lực hoạt động cho tự do cá nhân và sự toàn vẹn của mọi sự sống, những thế lực tìm cách nuôi dưỡng và duy trì sự sống của Tri Thức thánh linh vĩ đại tiềm ẩn bên trong tất cả chúng sinh. Những Đồng Minh của bạn đại diện cho chỉ một biểu hiện nhỏ của thế lực vĩ đại này. Bởi vì bất cứ nơi nào có sự sống, ở đó có sự toàn vẹn của Tri Thức thánh linh này. Nó không chỉ đơn thuần là thông tin; nó là một “Sự Hiện Diện” sống động. Chúng tôi muốn thể hiện thực tế và ý nghĩa của Tri Thức này và tại sao nó là rất thiết yếu cho thành công của bạn trong việc chữa lành vết thương của thế giới của bạn và trong việc đáp ứng thách thức vĩ đại mà có thể thống nhất và nâng cao nhân loại.

Vũ trụ đầy sức sống. Nhưng vũ trụ thì bao la. Và sự sống thông minh đang sống trong sự hiện hình vật chất được phân tán khắp một phạm vi vĩ đại và rộng lớn. Nó được tập trung ở một số nơi nhiều hơn những nơi khác. Về mặt nào đó, nó giống như bản đồ của các quốc gia của bạn, nơi có những khu vực rộng lớn nơi nhiều người tập trung, và có những khu vực rất ít người sinh sống. Giữa những khu vực tập trung đông đúc này, có những con đường, những con đường lớn được đi lại nhiều. Ở những khu vực dân cư thưa thớt, có rất ít đường, trong số đó nhiều con đường hiếm khi được đi lại.

Đây không phải là một bí ẩn. Đó là một biểu hiện về cuộc sống của bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đó là thực tế của tự nhiên, mà bản thân bạn có thể hiểu được.

Chúng tôi muốn trao cho bạn ví dụ tương đồng này về sự phân tán của sự sống thông minh trong Thiên Hà này. Chúng tôi chưa bao giờ mạo hiểm khỏi Thiên Hà, vì vậy chúng tôi không thể nói về các khả năng khác. Tuy nhiên chỉ trong một mình Thiên Hà này, có sự đa dạng lớn lao của sự sống! Bản thân chúng tôi mới chỉ nhìn thấy một phần rất, rất nhỏ của nó, bởi vì Thiên Hà là rất vĩ đại.

Thế giới của bạn tồn tại trong một khu vực tập trung, một khu vực có nhiều thế giới được cư ngụ. Bạn không thấy điều này trong hệ mặt trời của riêng bạn, nhưng bên ngoài hệ mặt trời của bạn, điều này chắc chắn là đúng nhất. Bạn không sống trong một vùng dân cư thưa thớt của vũ trụ. Bạn không sống trong một khu vực chưa được khám phá và không được biết đến bởi những loài khác. Điều này mang lại cho bạn những bất lợi nhất định bởi vì thế giới của bạn đang bị soi mói bởi nhiều thế lực mạnh mẽ. Họ đang tìm kiếm một Sự Can Thiệp ngay lúc này bởi vì nhân loại đã đạt đến điểm trong quá trình phát triển của nó nơi mà nó đã xây dựng cơ sở hạ tầng mà các chủng loài khác tin rằng họ có thể sử dụng cho chính mình. Đây là lý do tại sao Sự Can Thiệp đã không xảy ra vào thời điểm sớm hơn. Nó đã được cho phép để nhân loại xây dựng các nguồn lực và cơ sở hạ tầng trước. Nói cách khác, bạn đã làm việc cho những loài tin rằng bạn sẽ phục vụ họ trong tương lai.

Do đó, bạn không sống ở một vùng xa xôi và hẻo lánh của Thiên Hà. Điều này bạn phải hiểu. Việc du hành trong không gian xảy ra dọc theo các tuyến đường hoặc đại lộ nhất định, giống như trong thế giới của bạn. Một số con đường được đi lại nhiều; những số khác hiếm khi được đi lại. Thế giới của bạn tồn tại trong một khu vực với lưu thông đáng kể, có nghĩa là có nhiều chủng loài đang sử dụng các tuyến đường này cho thương mại và giao dịch. Ở đây có một số chủng loài đang trỗi lên như của bạn, tất cả đang bị cẩn thận theo dõi bởi những chủng loài khác.

Như chúng tôi đã nói trong các bài thảo luận trước của mình, Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn đang trỗi vào trong là một môi trường cạnh tranh ở quy mô mà bạn khó có thể tưởng tượng được. Thương mại và cạnh tranh cho tài nguyên, cho liên minh và cho các thế giới có giá trị chiến lược, là đáng kể. Tuy nhiên, tình hình phức tạp hơn rất nhiều so với vẻ lúc đầu. Việc chinh phục các vùng đất khác thì không được chấp nhận trong các khu vực cư ngụ đông. Bởi vì môi trường cạnh tranh, có những hạn chế. Các quy tắc đã được thiết lập trong một thời gian dài về cách thức thương mại sẽ được tiến hành và những quy tắc và hướng dẫn nào sẽ được tuân theo. Việc vi phạm các quy tắc này sẽ mang lại sự trừng phạt từ các kẻ địch và đối thủ của loài đó, và do đó, có một hệ thống kiểm tra và cân bằng. Hệ thống này thường được tuân theo, nhưng thường xảy ra, trường hợp ngoại lệ được tìm kiếm theo nhiều cách khác nhau. Quan trọng để bạn biết rằng không được phép để thế giới của bạn bị xâm lược, về mặt quân sự. Các thế lực lượng đang can thiệp vào thế giới của bạn không phải là các lực lượng quân sự mạnh. Chúng là những lực lượng thương mại lớn. Chúng tôi gọi chúng là “Các Tập Đoàn”. Và bạn sẽ có cơ hội trong chuỗi các thảo luận thứ hai này để tìm hiểu thêm về bản chất và cấu trúc của chúng.

Để các thế lực kinh tế có thể tiếp cận thế giới của bạn và giành quyền kiểm soát thế giới của bạn, họ phải sử dụng các cách thức tinh vi hơn — cách thức của sự thuyết phục, cách thức của sự dụ dỗ. Họ phải khiến bạn mong muốn họ ở đây, chào đón họ, muốn những gì họ có để cung cấp, tìm kiếm sự giúp đỡ của họ và những món quà ban đầu của họ. Họ muốn bạn tin rằng bạn cần họ và không có họ, bạn không thể thành công. Bằng cách này, họ thỏa mãn những hạn chế được đặt lên họ. Bằng cách này, họ có thể giành quyền kiểm soát thế giới của bạn theo các quy tắc đã được thiết lập.

Sự thuyết phục và sự xúi giục mà sẽ được đặt trên thế giới của bạn là rất mạnh mẽ và rất hấp dẫn. Nhiều người, bởi khuynh hướng của chính họ và bởi sự yếu kém của vị thế của họ trong cuộc sống, sẽ rất bị thu hút đến sự thuyết phục này. Tuy nhiên, đó chỉ là sự lừa dối. Đó là sự quyến rũ. Sau đó dường như với sự chấp thuận chung của nhân loại, Sự Can Thiệp có thể bắt đầu và có thể được hoàn thành mà không vi phạm bất kỳ hạn chế nào ngăn cản sự xâm lược, chinh phục, và vân vân.

Đó là mong muốn của chúng tôi và ý định của chúng tôi để giúp bạn trong quá trình chuẩn bị này bằng cách trao cho bạn một cách nhìn và một định hướng đến thực tế mà bạn bây giờ đang phải đối mặt và bạn sẽ phải đối mặt liên tục từ thời điểm này trở đi.

Nếu thế giới của bạn tồn tại trong một khu vực rất xa xôi hoặc chưa được khai phá, một khu vực nơi các loại quy tắc thương mại và ứng xử này chưa được thiết lập, thì việc chinh phục quân sự sẽ được thử, bởi vì sẽ không có gì ngăn cản điều đó xảy ra. Nhưng những loài đang tìm cách lợi dụng thế giới này không tham gia vào việc chinh phục quân sự. Họ không cần phải làm điều đó. Đó không phải là trọng tâm của họ. Đó không phải là mục đích của họ. Họ không được tổ chức để làm điều này.