Bài Tóm Tắt Thứ Tư: Quyền Lực Tiềm Ẩn

Nhân loại có một sức mạnh mà nó vẫn chưa nhận ra, một sức mạnh có thể chống lại Sự Can Thiệp, một sức mạnh mà sẽ trao cho nhân loại một lời hứa lớn lao và một quyền lực lớn lao trong vũ trụ. Đây là một sức mạnh không thể thấy được. Đó là một sức mạnh mà một khi được trải nghiệm sẽ trở thành một thế lực thiết yếu trong việc định hướng cuộc sống của một người và trong việc cung cấp quyền lực và sự an toàn thật sự của người đó. Quyền lực này được gọi là Tri Thức trong vũ trụ. Đó là quyền lực để nhìn, để biết và để hành động với sự rõ ràng và chắc chắn. Đó là một quyền lực vượt qua khỏi bất kỳ sự thuyết phục và thao túng nào từ bất kỳ nguồn bên ngoài nào hoặc từ bất kỳ nguồn nào khác. Đó là một quyền lực được ban tặng như một tiềm năng cho mỗi cá nhân trong gia đình nhân loại và hơn thế nữa.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, tôn giáo cuối cùng trở thành việc học và áp dụng của Con Đường của Tri Thức, bởi vì đây là điều dễ truyền đạt nhất trong tôn giáo. Các phong tục địa phương, giáo viên địa phương, lịch sử địa phương thì không truyền tải từ thế giới này sang thế giới khác. Chỉ có điều thiết yếu trong việc học và thực hành về nhận thức của Đấng Tạo Hóa và món quà vĩ đại của Tri Thức của Đấng Tạo Hóa cho cá nhân là truyền tải được.

Sự phản kháng sẽ thể hiện rằng nhân loại là một chủng loài tự quyết và không muốn bị can thiệp và kiểm soát bởi các thế lực ngoại bang.

Chỉ trong những thế giới nơi mà tự do cá nhân được xem trọng và ủng hộ mà Tri Thức mới là trọng tâm thật sự và mục tiêu thật sự, không chỉ cho cá nhân mà cho cả quốc gia nói chung. Đó là lý do tại sao Tri Thức bị sợ và tránh né trong những quốc gia nơi mà không có tự do cá nhân bởi vì quyền lực của Tri Thức có thể kích thích sự sáng tạo cá nhân, sự bất đồng quan điểm cá nhân và sự khác biệt cá nhân so với ý muốn và định hướng của nhóm. Chính sự tự do và sáng tạo này mà trao cho cuộc sống của bạn những phẩm chất năng động của nó, quyền lực của nó và hiệu lực của nó. Điều này giúp cho cá nhân hoàn thành định mệnh của họ trong thế giới.

Việc trau dồi Tri Thức thì hiếm trong vũ trụ bởi vì tự do thì hiếm trong vũ trụ. Con Đường của Tri Thức được bí mật học trong nhiều thế giới và quốc gia nơi mà tự do không được khuyến khích hoặc không được cho phép. Nó được thể hiện hiệu lực nhất trong các quốc gia tự do, nơi mà nó không chỉ được xem là con đường đến sự thoả mãn và đóng góp cá nhân, mà cũng như một nguồn quyền lực trong môi trường tinh thần – một quyền lực có thể được sử dụng để bảo vệ một chủng loài tự do khỏi sự xâm nhập và can thiệp bởi bên ngoài.

Nhân loại vẫn chưa nhận ra mình thật sự có nhiều sức mạnh thế nào và những lợi thế mà bạn có bởi vì các tôn giáo của bạn vẫn được duy trì và không bị thay thế bởi niềm tin vào công nghệ. Chúng đã không hoàn toàn bị khuất phục trước các mục tiêu chính trị của các quốc gia cầm quyền. Mặc dù đã có nhiều suy đồi, chúng tôi hiểu, quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức trong nhân loại vẫn mạnh mẽ, và tiềm năng của nó cho tương lai là vô cùng đầy khích lệ.

Nếu Tri Thức này không hiện diện và không thể tiếp cận được cho con người, thì thông điệp cảnh báo, khuyến khích và hy vọng của chúng tôi sẽ không có mục đích gì. Chúng tôi đang nói với Tri Thức này bên trong bạn và bên trong tất cả trái tim con người. Đó không phải là những ý tưởng mà chúng tôi đang trình bày, mà là nhận biết về thực tế và sự chuẩn bị mà nhân loại phải tiến hành để chuẩn bị cho tương lai của nó trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bởi vì định mệnh của bạn là ở đó, thành công của bạn và thất bại của bạn sẽ xảy ra bên trong bối cảnh của Cộng Đồng Vĩ Đại.

Tri Thức tượng trưng cho một tiếng nói sâu thẳm. Đó là cách Đấng Tạo Hóa sẽ nói với bạn — để dẫn dắt bạn, để bảo vệ bạn và để chuẩn bị bạn. Nó hoàn toàn tự do khỏi sự can thiệp, thuyết phục và thao túng. Nó tượng trưng cho cốt lõi của sức mạnh của bạn và tài sản quyền lực nhất của bạn. Bất kỳ hành động nào bạn có thể thực hiện để bảo tồn tự do của nhân loại cuối cùng sẽ không thành công nếu Tri Thức không đồng hành với nó.

Đây một lần nữa là một trong những lý do tại sao những nhà thông thái vẫn ẩn mình, bởi vì họ có quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức. Sự Can Thiệp không biết về Tri Thức này và không sử dụng nó, và do đó nó tượng trưng cho sức mạnh lớn nhất của bạn. Nhưng nhận thức về Tri Thức phải được trau dồi. Nhu cầu cho Tri Thức phải được nhận ra, bởi vì trí tuệ cá nhân bạn không thể cạnh tranh với quyền lực của tâm trí nhóm mà tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Tuy nhiên Tri Thức bên trong bạn thì miễn nhiễm khỏi ảnh hưởng của nó và có thể nhìn thấu qua những lừa dối của nó.

Sức mạnh của ý tưởng và niềm tin của bạn thì yếu ớt so với những ý tưởng và niềm tin được giữ chặt bởi nhiều tâm trí trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhưng quyền lực của Tri Thức thì mạnh hơn. Nó không thể bị chuyển đổi. Nó không thể bị phản bội. Nó không thể bị thay đổi bởi bất kỳ quyền lực nào trong vũ trụ. Chỉ có Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống mới có thể nói với nó, và chỉ với điều này nó mới lắng nghe.

Tri Thức bên trong bạn được thống nhất với Tri Thức bên trong những người khác. Vì vậy khi Tri Thức trở nên mạnh mẽ hơn trong gia đình con người, chiến tranh và xung đột sẽ mất đi sự hấp dẫn và thu hút của chúng. Khi Tri Thức trở nên mạnh mẽ hơn trong gia đình loài người, các lời mời chào về công nghệ ngoại bang và quản trị ngoại bang sẽ mất đi sức hấp dẫn của chúng. Đối với Tri Thức, chúng sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả những thứ ảnh hưởng lên con người để làm hại bản thân họ, hoặc để tham gia vào các hoạt động không có lợi cho họ, sẽ mất đi sức hấp dẫn của chúng khi đối mặt với Tri Thức, quyền lực sâu thẳm này.

Con người phải từ chối tin vào các thế lực ngoại bang mà đang ở đây không với sự cho phép của con người, hành động chống lại ý muốn và nhận thức của con người.

Không phải tất cả mọi người đều cần phải tìm thấy quyền lực này, nhưng nhiều người cần làm điều đó. Nếu không, Sự Can Thiệp sẽ tiếp tục không bị cản trở. Các chính phủ sẽ che giấu những gì họ biết, vật lộn bên trong họ về cách để đối phó với sự hiện diện này và ý định của nó, và người dân của thế giới sẽ vẫn quá bận tâm với bản thân và thiếu hiểu biết, không nhận thức về mối đe dọa lớn lao đối với tương lai của họ và tự do của họ.

Nếu đủ người có thể trở nên mạnh mẽ với Tri Thức và học về Cộng Đồng Vĩ Đại, thì nhân loại sẽ không quy phục. Nó sẽ chống lại Sự Can Thiệp. Và sự phản kháng của nó sẽ thể hiện cho các thống đốc của giao dịch và thương mại rằng nhân loại là một chủng loài tự quyết và không muốn bị can thiệp và kiểm soát bởi các thế lực ngoại bang. Điều này sẽ trao cho bạn sức mạnh và sự tôn trọng, mà vào thời điểm này bạn không có.

Món quà lớn nhất mà bất kỳ chủng loài nào khác có thể trao cho bạn đó là sự khôn ngoan của họ về cuộc sống trong vũ trụ và nhận thức của họ về quyền lực của Tri Thức. Chính quyền lực phi công nghệ này sẽ tạo ra mọi khác biệt trong con đường bạn đi — liệu bạn sẽ chọn xung đột và chiến tranh trong thế giới của mình hay sự hợp tác và thống nhất, liệu bạn sẽ chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại bằng cách nhận ra sự hiện diện của Sự Can Thiệp và mối đe dọa của nó hoặc liệu bạn phớt lờ chúng để tập trung vào những thứ khác mà bạn nghĩ là quan trọng. Và chính nhận thức của con người về quyền lực nội tâm này mà sẽ quyết định con đường mà nhân loại sẽ đi trong việc thiết lập sự thống nhất của con người — liệu đó là con đường của sự áp bức và khuất phục hay con đường của sự đồng thuận và nhận thức. Nó sẽ quyết định những gì mọi người thấy, những gì họ biết và những gì họ làm.

Đây là cách Tri Thức trọng tâm ra sao đối với trải nghiệm của bạn, và đây là lý do tại sao nó tượng trưng cho quyền lực vĩ đại nhất trong vũ trụ. Những người mạnh mẽ với Tri Thức có quyền lực trong môi trường tinh thần. Họ không thể bị quyến rũ, và họ không thể bị dụ dỗ bởi bất kỳ thế lực nào. Họ sẽ xem trọng tự do, họ sẽ xem trọng sức mạnh, họ sẽ xem trọng sự thống nhất và họ sẽ xem trọng mục đích. Nhân loại xem trọng những điều này, nhưng không đủ liên quan đến sự trỗi lên của bạn vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại và không đủ liên quan đến tình trạng đang suy giảm của thế giới của bạn.

Chúng tôi biết điều này bởi vì sự can thiệp đã xảy ra ở nhiều nơi, ngay cả trong thế giới của chính chúng tôi, khi chúng tôi đã phải chiến đấu và đấu tranh để giành lại tự do của mình và để đuổi những thế lực đã cố gắng dẫn dắt chúng tôi và kiểm soát chúng tôi. Lịch sử của chúng tôi thì khó khăn và không phải là không có hối tiếc. Nhiều người chúng tôi đã hi sinh trong cuộc đấu tranh giành tự do bởi vì chúng tôi đã không chú ý kịp thời đến lời cảnh báo và sau đó đã phải đối mặt với nhiệm vụ rất khó khăn của việc lật đổ những kẻ đã thiết lập bản thân như các quyền lực trong các thế giới của riêng chúng tôi.

Đó là lý do tại sao Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống đã gửi chúng tôi đến để nói thay mặt cho các đồng minh của nhân loại — để khuyên nhân loại, để cảnh báo nhân loại và để khuyến khích nhân loại nhận ra những cơ hội vĩ đại và những nguy cơ vĩ đại của nó đang nằm phía trước, để chuẩn bị một cách phù hợp và để tìm kiếm quyền lực sâu thẳm của Tri Thức, mà sẽ trao cho bạn nguồn cảm hứng, lòng can đảm và ý chí để thực hiện sự thay đổi khó khăn mà phải được thiết lập trong thế giới.

Các chủng loài đang trỗi lên chẳng hạn như chủng loài của bạn, không thể thiết lập tự do của họ hoặc đã mất khả năng tự cung tự cấp của họ, thấy mình rơi vào sự thuyết phục của các thế lực bên ngoài — thường bị chiếm đoạt mà không với bất kỳ hành động bạo lực công khai nào.

Nhân loại không biết về sức mạnh của nó, và Sự Can Thiệp đang dắt nó để chỉ tin vào điểm yếu của nó. Sự Can Thiệp muốn nhân loại cảm thấy yếu đuối và bất lực, chán nản và tuyệt vọng. Đây là môi trường hoàn hảo mà Sự Can Thiệp có thể thiết lập bản thân — thiết lập quyền lực của nó, xây dựng sự ủng hộ của nó và giành được lợi thế của nó trong một thế giới xa lạ.

Đây là lý do tại sao bạn phải xem xét những điều chúng tôi nói trước khi bạn đi đến bất kỳ kết luận nào về tiềm năng của nhân loại trong thế giới của chính nó và bên ngoài thế giới của nó. Sự thận trọng và kỹ năng lớn lao phải được mang đến trong các cuộc gặp gỡ của bạn với sự sống thông minh từ bên ngoài thế giới. Nhu cầu cho sự minh bạch và trách nhiệm về bất kỳ việc viếng thăm nào là rất lớn. Ở đây bạn phải có sự chắc chắn và không chỉ có hy vọng.

Tri Thức cung cấp sự chắc chắn. Khi không có Tri Thức, bạn có thể có hy vọng, nhưng khi không có sự chắc chắn, hy vọng là yếu ớt và có thể dễ bị làm nản lòng. Sự chắc chắn sẽ cho bạn biết bạn phải làm gì. Nó sẽ báo cho bạn về những gì được yêu cầu từ bạn như một cá nhân và những gì được yêu cầu từ các quốc gia của bạn. Chúng tôi đã đưa ra ba yêu cầu để xây dựng và thiết lập tự do trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Chúng có thể hoạt động như những bối cảnh cho sự phát triển quan trọng của con người. Nhưng những phát triển này phải được truyền cảm hứng bởi Tri Thức. Nếu không, mong muốn cho sự thống nhất có thể dẫn đến sự đàn áp. Mong muốn cho sự nhận biết sáng suốt có thể dẫn đến bí mật, nếu không được dẫn dắt bởi Tri Thức.

Sự Can Thiệp phải được chống lại. Sự hiện diện của nó phải được tố cáo. Các hoạt động của nó phải được vạch trần. Con người phải từ chối tin vào các thế lực ngoại bang mà đang ở đây không với sự cho phép của con người, hành động chống lại ý muốn và nhận thức của con người. Việc tiết lộ cho người dân bởi chính phủ của họ thì quan trọng, nhưng mọi người cũng phải tiết lộ những gì họ nhìn thấy và những gì bản thân họ đã trải nghiệm về sự hiện diện của Sự Can Thiệp.

Nhân loại phải xây dựng ranh giới của mình với không gian. Nó phải hướng mắt và sự chú ý của nó vào không gian. Bạn không thể quay lưng lại với vũ trụ nếu bạn muốn thấy được những gì đang đến và thấy được những gì đang ở đây rồi.

Việc bắt người trái với ý muốn của họ phải được vạch trần và tố cáo. Nó là cho một mục đích quỷ quyệt. Nó chỉ có thể làm suy yếu và chia rẽ gia đình nhân loại hơn nữa. Bạn phải nhận ra rằng sự cạnh tranh hiện đang tồn tại — sự cạnh tranh từ bên ngoài thế giới. Sự cạnh tranh này phải được công nhận và phải được vạch trần. Những người tin rằng sự hiện diện này đang ở đây cho lợi ích của nhân loại phải thấy rằng không phải vậy, rằng họ đã bị lừa dối và những người đã bị bắt trái với ý muốn của họ sẽ tin vào những điều mà họ được khuyến khích tin.

Bạn là những dân tộc bản địa của thế giới này. Bạn đang trải qua sự can thiệp. Lịch sử của thế giới bạn dạy cho bạn biết sự can thiệp là ra sao, và rằng nó luôn được thực hiện cho lợi ích của những người đang can thiệp. Do đó đừng để bản thân bạn rơi vào sự thuyết phục và can thiệp ngoại bang. Hãy hiểu rằng những người bạn bè và đồng minh thật sự của bạn sẽ không bao giờ can thiệp vào thế giới theo cách này hoặc thực hiện các hoạt động như vậy, điều này chỉ đe dọa đến phúc lợi của con người và làm suy yếu sự thống nhất, tự cung tự cấp và kín đáo của nhân loại.

Để có thể phân biệt bạn bè với kẻ thù trong vũ trụ, bạn phải biết được sự khác biệt giữa điểm mạnh của bạn và điểm yếu của bạn, bởi vì kẻ thù của bạn sẽ nói với điểm yếu của bạn, và bạn bè của bạn sẽ nói với sức mạnh của bạn. Tất cả mọi thứ mà nhân loại xem trọng giờ đây đều bị rủi ro – tất cả những gì bạn đã tạo ra, tất cả những tiến bộ của bạn, tất cả những gì bạn đã đạt được mà là quan trọng. Bạn không nhận thấy những món quà đã được trao tặng ở đây và chúng quan trọng như thế nào.

Bạn sẽ chạm trán các chủng loài trong vũ trụ mà lòng nhân từ trong quần thể không được thể hiện đối với nhau. Người dân của chúng đã trở nên giống như những cỗ máy — được điều hành, kiểm soát và chỉ đạo, với rất ít suy nghĩ hoặc cảm giác cho bản thân hoặc cho nhau. Điều này là phổ biến. Đây là một trong những hướng đi mà một chủng loài có thể đi để thiết lập sự ổn định và an ninh. Đó không phải là hướng đi mà các đồng minh của bạn đã đi. Họ đã vạch ra một lộ trình rất khác cho các dân tộc của họ và cho tương lai của họ.

Đừng nghĩ rằng tương lai của nhân loại là vô vọng bởi vì việc nghĩ như vậy là việc rơi vào sự thuyết phục đã được phủ lên gia đình loài người. Bởi vì Sự Can Thiệp tìm cách hoặc là giành được sự ủng hộ của bạn hoặc là đánh bại sự chống đối của bạn. Nếu họ không thể giành được sự ủng hộ của bạn, họ sẽ tìm cách làm bạn nản lòng và khiến bạn vô vọng và tuyệt vọng.

Niềm tin vào loài người, niềm tin vào sức mạnh của sự lãnh đạo tốt của con người, niềm tin vào sự cần thiết và yêu cầu cho sự thống nhất, tự cung tự cấp và kín đáo của con người — bạn không bao giờ được đánh mất niềm tin này. Mặc cho mọi thứ có vẻ như thế nào, bạn không bao giờ được đầu hàng. Sự Can Thiệp muốn bạn đầu hàng, nhượng bộ và chịu thua. Nhưng bạn không bao giờ được làm những điều này trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bởi vì một khi tự do của bạn bị mất, vô cùng khó khăn để giành lại nó, như bản thân chúng tôi đã trải nghiệm một cách mạnh mẽ.

Sẽ cần lòng dũng cảm khổng lồ để làm những gì phải được làm trong thế giới — sáng kiến của con người, sự cam kết và hợp tác khổng lồ của con người. Nếu bạn không tin rằng điều này là có thể, thì Sự Can Thiệp đã thắng rồi. Rồi thì đó chỉ là vấn đề về thời gian. Bạn đã quy phục mà thậm chí không nhận ra ảnh hưởng đã được phủ lên bạn.

Tự do và thống nhất thì khó đạt được, và chúng phải được thúc đẩy bởi một nhu cầu vĩ đại. Không chỉ tình cờ mà một quốc gia trở nên tự do trong vũ trụ. Đó là bởi sự cần thiết và bởi sự lựa chọn. Nếu bạn không tự do trong vũ trụ, bạn sẽ bị điều khiển bởi những loài khác. Nếu bạn không đạt được và ủng hộ sự tự do của mình, thì bạn sẽ không kiểm soát được số phận của mình. Đây là thực tế của sự sống trong vũ trụ. Đó là một thực tế mà hoặc có thể cứu chuộc bạn hoặc đánh bại bạn, tùy thuộc vào cách bạn đáp lại với nó.

Nhiều loài đã thất bại trong Cộng Đồng Vĩ Đại vì chính những lý do này. Các chủng loài đang trỗi lên chẳng hạn như chủng loài của bạn, không thể thiết lập tự do của họ hoặc đã mất khả năng tự cung tự cấp của họ, thấy mình rơi vào sự thuyết phục của các thế lực bên ngoài — thường bị chiếm đoạt mà không với bất kỳ hành động bạo lực công khai nào, bị chiếm đoạt như là kết quả của xung đột của chính họ, bị chiếm đoạt bởi sự thiếu thốn của chính mình. Tất cả các quốc gia tiến bộ đều phải đối mặt với sự cạn kiệt tài nguyên. Chính những gì họ chọn làm khi đối mặt với điều này mà tạo nên sự khác biệt. Tri Thức bên trong cá nhân sẽ dẫn dắt họ đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng nếu Tri Thức không được biết đến hoặc không được trải nghiệm, thì các quyết định khác sẽ được đưa ra.

Nhân loại có quyền lực vĩ đại, nhưng nó không đang sử dụng quyền lực vĩ đại của mình. Nó có tiềm năng vĩ đại, nhưng nó không đang nhận ra tiềm năng của nó. Các cá nhân và quốc gia vẫn tìm cách thu được nhiều nhất có thể từ môi trường của họ, mà không hề nghĩ đến ngày mai và những gì ngày mai sẽ mang lại. Các quốc gia đang chống đối nhau và các nhóm đang chống đối nhau, mà không có bất kỳ nhận thức nào rằng họ đều phải đối mặt với sự thống trị trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Ở đây, Cộng Đồng Vĩ Đại có thể được coi là một mối đe dọa vĩ đại, một mối đe dọa mà mọi người sẽ phủ nhận hoặc tránh né, hoặc một thách thức vĩ đại mà có thể đoàn kết nhân loại cho lợi ích của chính nó, sử dụng quyền lực và kỹ năng của chính nó. Ở đây nhân loại sẽ đạt được sức mạnh của mình thông qua sự cần thiết — sức mạnh của việc đáp lại một môi trường đang thay đổi và một loạt các hoàn cảnh đang thay đổi.