Bài Tóm Tắt Thứ Năm: Nhiều Tiếng Nói trong Vũ Trụ

Có nhiều tiếng nói vào lúc này mà sẽ nói với nhân loại, những tiếng nói từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Những thông điệp của chúng sẽ được truyền tải đến các cá nhân để được trao cho thế giới. Nhiều thông điệp trong số này sẽ là cùng một thứ hoặc rất giống nhau — khuyến khích Sự Tiếp Xúc, khuyến khích việc tin tưởng, khuyến khích việc tuân thủ và không khuyến khích việc phản kháng, không khuyến khích việc nghi ngờ, không khuyến khích việc tìm hiểu thêm và không khuyến khích việc đặt câu hỏi. Nhân loại chỉ có một tập hợp các đồng minh thật sự trong khu vực không gian này mà thế giới của bạn tồn tại trong. Chúng tôi đã được cử để đại diện cho họ. Có những nhà cố vấn khác ở xa hơn mà sẽ gửi thông điệp đến cho nhân loại khuyến khích tự do của con người, sự thống nhất của con người và chủ quyền của con người. Nhưng trong số những loài sống trong vùng lân cận của bạn, chúng tôi đại diện cho những quốc gia tự do gần nhất với nhân loại và có nhiều nhất để mong chờ và để sợ, tùy thuộc vào những quyết định mà nhân loại sẽ đưa ra cho bản thân nó.

Hậu quả sẽ là rất lớn đối với chúng tôi. Bởi vì các quốc gia tự do thì hiếm và họ đã phải giành được tự do của mình. Họ đã phải trưởng thành và trở nên mạnh mẽ và thống nhất để đẩy lùi nhiều ảnh hưởng mà Cộng Đồng Vĩ Đại chắc chắn sẽ mang đến cho họ.

Có nhiều tiếng nói trong vũ trụ. Có nhiều thông điệp từ không gian đang được gửi đến Trái Đất. Bạn phải đánh giá chúng dựa trên nội dung của chúng.

Bạn vẫn chưa biết rằng đây thật là một yêu cầu vĩ đại ra sao. Có lẽ bạn vẫn chưa tự tin rằng nhân loại có thể đạt được một mục tiêu quan trọng như vậy — một mục tiêu vượt xa bất cứ điều gì mà nhân loại đã thiết lập cho bản thân cho đến nay.

Sự Can Thiệp đang làm xói mòn sự tự tin của con người, khuyến khích sự phụ thuộc của nhân loại vào các thế lực bên ngoài cho công nghệ của nó, cho sự dẫn dắt của nó và cho sự quản trị của nó, trong khi các đồng minh thật sự của bạn sẽ chỉ cung cấp sự khôn ngoan và chỉ phương hướng đến Tri Thức.

Có nhiều tiếng nói. Nếu cuộc sống của bạn chỉ được dựa trên suy nghĩ hão huyền và hy vọng, thì bạn sẽ chọn những tiếng nói mà nói với bạn những gì bạn muốn nghe và khuếch đại và biện minh cho hy vọng của bạn. Nếu cách tiếp cận của bạn với cuộc sống được dựa trên sự sợ hãi, thì bạn sẽ lắng nghe những tiếng nói mà nói cho bạn rằng bạn không có quyền lực trong vũ trụ và rằng vô ích để kháng cự.

Đây là hai hình thức thuyết phục dẫn đến cùng kết cục. Nhưng con đường tự do cho nhân loại phải đặt ra một mục tiêu cao hơn và khó đạt được hơn. Bởi vì việc quy phục thì dễ dàng. Việc quy phục có vẻ dễ dàng. Việc nhận những món quà, và sự quản trị đi cùng với chúng, thì có vẻ dễ dàng. Nhiều người muốn những gì dễ dàng, ngay cả khi nó không phải là điều đúng đắn.

Vấn đề này về niềm tin và quyết tâm là cực kỳ quan trọng đối với nhân loại, vì các đồng minh của bạn sẽ không đến và giải cứu bạn bằng vũ lực. Chúng tôi đã dành một thời gian rất dài để đảm bảo vị trí của mình trong Cộng Đồng Vĩ Đại, xây dựng sự cách ly của chúng tôi và sự ẩn danh của chúng tôi, duy trì sự kết nối của chúng tôi với nhau, xây dựng sức mạnh của chúng tôi và sự sáng suốt của chúng tôi, sự thống nhất của chúng tôi và khả năng tự cung tự cấp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không đe dọa tất cả những điều này để giải cứu một chủng loài yếu ớt và chia rẽ, bất kể tài năng và tiềm năng lớn lao của nó.

Chính nhân loại phải đạt được sức mạnh này, niềm tin này và quyết tâm này. Nếu nó không làm điều này bây giờ, nó sẽ không làm điều này trong tương lai. Quyền lực của Tri Thức bên trong bạn sẽ hướng dẫn bạn và dẫn dắt bạn làm điều này như một cá nhân và như một phần của nỗ lực lớn hơn.

Việc đảm bảo sự ổn định và tự do trong thế giới của bạn đại diện cho hai hoạt động vĩ đại cho gia đình nhân loại vào lúc này. Điều này có nghĩa là tạo ra sự ổn định khi đối mặt với sự thay đổi vĩ đại đang xảy ra trong môi trường của bạn và thiết lập sự thống nhất dựa trên đồng thuận và nhận thức thay vì sự quy phục cưỡng ép. Bạn phải hướng tới điều này và không thỏa hiệp với bất kỳ thế lực ngoại bang nào.

Một trong những lý do tại sao các quốc gia tự do là hiếm là vì mục tiêu này đòi hỏi sức mạnh, niềm tin và quyết tâm vĩ đại. Dễ dàng để liên kết bản thân với các quyền lực khác. Dễ dàng để nhận những lời chào mời của họ. Dễ dàng để giao uy quyền cho loài khác, hy vọng và tin rằng họ là người có ý định tốt lành.

Nhiều loài chọn con đường này. Nhiều loài đã bị dụ để chọn con đường này. Một số bị dụ dễ dàng. Với những loài khác thì khó hơn. Nhưng nhân loại sẽ phải độc lập quyết liệt nếu nó muốn duy trì tự do trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh, nơi mà các biểu hiện của quyền lực và ảnh hưởng là rất mạnh mẽ và rất thường xuyên. Đó là sức mạnh của một người mạnh mẽ trong nền văn hóa của họ, khi đối mặt với rất nhiều ảnh hưởng mà có thể thao túng người đó. Chúng tôi có thể thảo luận về điều này, vì nó là một vấn đề phổ biến.

Một quốc gia tự do sẽ muốn những cá nhân mạnh mẽ. Một quốc gia không tự do sẽ muốn những cá nhân tuân thủ.

Một quốc gia tự do sẽ hỗ trợ sự sáng tạo và đóng góp của cá nhân. Một quốc gia không tự do sẽ chỉ đạo từng người dựa theo thiết kế đã được giao cho họ.

Một quốc gia tự do sẽ hỗ trợ việc khám phá và trải nghiệm về Tri Thức. Một quốc gia không tự do sẽ không bao giờ đề cập đến nó, nếu quốc gia đó có nhận thức nào về nó.

Một quốc gia tự do sẽ tìm cách duy trì sự cô lập trong vũ trụ và hỗ trợ khả năng tự cung tự cấp của mình. Một quốc gia không tự do sẽ tìm kiếm bất cứ của cải và quyền lực nào mà nó có thể giành được từ những loài khác và do đó trở nên bị đan kết với những ý định và thỏa hiệp được mài giũa với các quốc gia khác.

Một quốc gia tự do sẽ không cố gắng tiếp cận các thế giới khác để khai thác tài nguyên của chúng và giành quyền kiểm soát cư dân của chúng. Một quốc gia không tự do sẽ làm điều này trong giới hạn của những gì được cho phép trong khu vực không gian của họ.

Nếu một quốc gia không tự do sống trong một lãnh thổ chưa được khai phá hoặc ở phần dân cư thưa thớt của thiên hà, thì họ có thể sử dụng vũ lực để áp đảo quốc gia khác, vì trong hoàn cảnh đó, không có gì để chống lại họ trừ khi họ có đối thủ trực tiếp.

Các quốc gia tự do sẽ muốn duy trì sự kết nối với nhau cho sự hỗ trợ và cho việc chia sẻ sự khôn ngoan. Các quốc gia không tự do sẽ trở nên ràng buộc với nhau cho của cải và sở hữu và để hỗ trợ nhau trong việc duy trì dân số tuân thủ của họ.

Các quốc gia tự do sẽ tìm cách giao tiếp một cách sâu sắc và cởi mở với các quốc gia tự do khác. Các quốc gia không tự do sẽ tìm cách kiểm soát và thao túng nhận thức và phản ứng của những quốc gia khác.

Các quốc gia tự do sẽ chia sẻ sự khôn ngoan của họ với các chủng loài đang trỗi lên như bạn. Các quốc gia không tự do sẽ tìm cách tận dụng các chủng loài đang trỗi lên này. Nếu những chủng loài đang trỗi lên này sở hữu của cải hoặc một thế giới có tầm quan trọng chiến lược, thì họ sẽ tìm kiếm sự thống trị và kiểm soát ở đó.

Những người rất khôn ngoan trong vũ trụ, những người mà chúng ta đã học từ họ trong quá trình phát triển của chúng tôi theo thời gian, đã bảo chúng tôi rằng không nên tìm kiếm công nghệ vượt quá những gì cần thiết và được yêu cầu cho sự thống nhất, tự cung tự cấp và kín đáo. Bởi vì nếu ai đó tìm kiếm thêm quyền lực và lợi thế thông qua công nghệ, họ sẽ trở nên bị phơi bày đối với các quốc gia khác. Họ sẽ cạnh tranh với các quốc gia khác. Họ sẽ trở nên đan kết với các quốc gia khác.

Có nhiều tiếng nói trong vũ trụ. Có nhiều thông điệp đang được gửi đến Trái Đất. Bạn phải đánh giá chúng dựa trên nội dung của chúng và dựa trên sự kết nối của bạn với Tri Thức. Bạn phải muốn sự thật vượt trên bất kỳ lợi thế nào khác, nếu không mong muốn của bạn sẽ khiến bạn mù quáng và niềm tin của bạn sẽ dẫn bạn lạc lối.

Đó là một thử thách khó khăn để là chủng loài bị khám phá. Nó mang theo nó một trách nhiệm vĩ đại và một nguy hiểm vĩ đại. Nhân loại vẫn chưa có sự phòng thủ nào chống lại những cuộc xâm nhập như vậy và nó cũng không nhận ra mối nguy hiểm tồn tại ở biên giới của mình. Bạn đang sống và suy nghĩ như thể bạn sống trong sự cô lập, mà không nhận ra rằng sự cô lập của bạn đã kết thúc và bạn sẽ không bao giờ có nó nữa. Bạn đã đạt đến điểm trong quá trình phát triển của mình nơi mà các chủng loài khác sẽ liên tục cố gắng thuyết phục bạn và ảnh hưởng lên bạn.

Bạn sở hữu của cải, tuy nhiên, lợi thế của bạn là rằng Tri Thức vẫn chưa bị tước đoạt khỏi bạn. Bạn đã duy trì truyền thống tôn giáo của mình. Bạn đã duy trì nhận thức rằng bạn có sự kết nối với Nguồn Thần Thánh bên ngoài bất kỳ quyền lực thế gian nào. Bạn vẫn coi trọng lương tâm của mình. Tri Thức đã được giữ tồn tại trên thế giới cho lợi ích của bạn. Bây giờ bạn cần nó hơn bao giờ hết.

Tri Thức đã bảo chúng tôi chuẩn bị những Bài Tóm Tắt này cho lợi ích của nhân loại. Tri Thức đã hướng dẫn chúng tôi chấp nhận những rủi ro lớn đối với bản thân để đến gần thế giới của bạn để quan sát gần Sự Can Thiệp đang xảy ra ở đây. Bởi vì bây giờ các Bài Tóm Tắt của chúng tôi đã được công khai, Sự Can Thiệp đã nhận thức được sự hiện diện của chúng tôi và đã cố gắng tìm chúng tôi. Để tránh bị bắt, chúng tôi đã rời khỏi khu vực của bạn và đang ở một vị trí an toàn xa bên ngoài hệ mặt trời của bạn.

Suy nghĩ của chúng tôi thì riêng tư. Tri Thức đã dạy chúng tôi cách giữ kín những suy nghĩ của mình. Và Sự Hiện Diện Vĩ Đại – những người chúng tôi gọi là Các Giáo Viên, những người mà bạn có thể xem như Sự Hiện Diện của Thiên Thần – đã cho phép những liên lạc này với Trái Đất diễn ra, không bị bất kỳ sự can thiệp hoặc ngăn chặn nào của công nghệ.

Chúng tôi có sự trợ giúp vĩ đại trong vấn đề này. Và nhân loại cũng có sự trợ giúp vĩ đại. Nhưng ngay cả sự trợ giúp vĩ đại nhất cũng không thể có hiệu quả nếu nhân loại không tự khẳng định sức mạnh của mình và thực hiện các bổn phận và trách nhiệm của chính mình như các dân tộc bản địa của thế giới này. Sự trợ giúp vĩ đại không thể khắc phục sự mâu thuẫn. Nó không thể khắc phục tất cả những thỏa hiệp mà bạn đã thực hiện trong tương tác của bạn với nhau và trong việc bạn sử dụng thế giới của bạn.

Chúng tôi biết cảm giác bị khám phá là như thế nào, và chúng tôi là rất thích hợp để cung cấp sự khôn ngoan này cho bạn, bởi vì chúng tôi đã trải qua sự can thiệp, mỗi người chúng tôi trong các thế giới của riêng mình. Trong một vài thế giới của chúng tôi, Sự Can Thiệp đã nắm quyền kiểm soát và đã phải được lật đổ một cách bạo lực, với cái giá rất đắt. Những người khác trong số chúng tôi đã có thể ngăn chặn việc chiếm đoạt các quốc gia của chúng tôi và tài sản của chúng tôi.

Chúng tôi đã học được, thông qua sai lầm và thông qua thử nghiệm, sự khôn ngoan mà chúng tôi đang trình bày cho bạn bây giờ. Chúng tôi cũng đã tin rằng chúng tôi là trung tâm của sự sống trong vũ trụ và rằng bất kỳ ai đến thăm chúng tôi cũng sẽ quan tâm rất nhiều đến chúng tôi. Bởi vì chúng tôi đã tự cho mình là trung tâm, chúng tôi đã tin tưởng và mong đợi rằng việc viếng thăm sẽ tập trung vào chúng tôi. Nhưng, than ôi, sự hiện diện của họ là để tiếp cận các nguồn tài nguyên, để đạt được lòng trung thành, để thiết lập sự phụ thuộc của chúng tôi vào công nghệ của họ và để đan kết chúng tôi trong mạng lưới giao dịch và thương mại của họ, dụ chúng tôi với những lời hứa về của cải và quyền lực.

Mỗi quốc gia của chúng tôi đã khuất phục ở mức độ nhất định đối với sự thuyết phục này, bởi vì chúng tôi đã đối mặt với thử thách của chính mình về sự cạn kiệt tài nguyên ở các giai đoạn khác nhau. Trong số bảy quốc gia của chúng tôi, bốn quốc gia đã bị chiếm đoạt. Ba quốc gia còn lại đã chống cự lại điều này đủ để xây dựng sức mạnh để chống lại sự can thiệp. Chúng tôi không muốn thấy nhân loại rơi vào sự thuyết phục của các thế lực ngoại bang, bởi vì hầu hết các chủng loài làm điều đó sẽ không bao giờ giành lại được tự do hoặc chủ quyền của họ.

Đây là thời điểm quyết định quan trọng về cách bạn sẽ sống, cách bạn sẽ sử dụng và bảo tồn thế giới của mình và cách bạn sẽ tương tác và nhận biết Cộng Đồng Vĩ Đại. Sự khôn ngoan mà chúng tôi cung cấp ở đây có thể là rất hữu ích cho bạn để hiểu những gì bạn đang phải đối mặt bên ngoài biên giới của thế giới của bạn. Nhưng chúng tôi phải kêu gọi sức mạnh của bạn. Chúng tôi phải khuyến khích bạn xây dựng nỗ lực này cho chính mình, giáo dục các dân tộc của bạn và thực hiện giáo dục về Cộng Đồng Vĩ Đại. Các dân tộc của bạn đang phải đối mặt với sự thuyết phục, xúi giục và bình định từ việc tiếp xúc của họ với những loài đang ở trong thế giới của bạn ngày hôm nay. Sự Can Thiệp không quan tâm gì đến các nền văn hóa của bạn, và họ không biết về tự do. Họ chỉ xem đó là điểm yếu của nhân loại, bởi họ tin vào sức mạnh của nỗ lực đoàn kết của họ.

Bạn sẽ không gặp các nhà lãnh đạo của họ, bởi vì họ ẩn mình. Bạn sẽ chỉ chạm trán những người hầu của họ và những đại diện loài người của họ. Họ đã tạo ra những con lai mà đang là những nhà cố vấn trong các hành lang quyền lực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Họ đang gieo mầm cho một nỗ lực lâu dài, và nhân loại đang hỗ trợ họ trong nhiều cách hơn so với những gì nó biết bằng cách tham gia vào xung đột giữa các quốc gia và bộ tộc của bạn, cạnh tranh và tranh chấp giữa các tổ chức tôn giáo của bạn và khai thác quá mức và sử dụng quá mức các nguồn lực của thế giới của bạn và không phân phối chúng một cách công bằng, như bất kỳ quốc gia tiên tiến nào phải làm.

Bạn đang hỗ trợ Sự Can Thiệp trong vô số cách. Họ chỉ cần gieo hạt giống của họ, thực hiện mục tiêu của mình và để thời gian đưa nhân loại vào tầm tay của họ. Đó là một kế hoạch được hình thành tốt, nhưng sẽ không thể đạt được nếu nhân loại thông thạo về các vấn đề của Cộng Đồng Vĩ Đại, nhận ra mối nguy hiểm đang xảy ra giữa nó và quyết tâm sửa chữa các hoạt động và hành vi của mình trên thế giới.

Đây là lý do tại sao các Bài Tóm Tắt từ Đồng Minh của bạn đã được gửi đến và đã được gửi đến một lần nữa. Chúng tôi phải lặp lại thông điệp của mình liên tục để nó được hiểu rõ ràng, bởi vì chúng tôi đang cạnh tranh với các thông điệp khác đang được gửi đến thế giới, thông điệp từ Sự Can Thiệp và thông điệp từ các quốc gia ủng hộ Sự Can Thiệp. Chúng tôi đang truyền đạt những thông điệp rất khác nhau, từ những nguồn rất khác nhau, với một thông điệp rất khác nhau, dẫn đến kết quả rất khác nhau.

Nếu bạn tin hoặc cầu nguyện rằng một quốc gia khác sẽ đến cứu bạn, thì bạn sẽ được cứu bởi quốc gia mà đã giúp đưa bạn vào tình trạng suy sụp hiện tại và trong tương lai. Bạn sẽ vô tình hỗ trợ các kế hoạch đã được gieo và đặt ra cho bạn. Liệu có quốc gia nào sẽ đến để bảo vệ thế giới của bạn và hướng dẫn các nhà lãnh đạo của bạn nếu họ không có ý định thiết lập bản thân ở đó? Không quốc gia nào, không quốc gia tự do nào, sẽ mạo hiểm tính ẩn danh của mình để làm điều này hoặc đặt mình vào thế đối đầu trực tiếp với các quốc gia không tự do, mạo hiểm chiến tranh và phá hủy tất cả những gì họ đã thiết lập để xây dựng sự miễn nhiễm của họ, sự kín đáo của họ và quyền tự do của họ từ Cộng Đồng Vĩ Đại nói chung.

Đó là cái bẫy của kẻ ngốc. Bạn chưa thấy rằng những loài sẽ đến để cứu bạn chính là đối thủ cạnh tranh của những loài dường như đe dọa bạn hoặc thậm chí, trong một số trường hợp, đang hợp tác với họ. Một chủng loài sẽ làm bạn yếu đi. Chủng loài kia có vẻ như sẽ giải cứu bạn. Và tất cả các hành vi này sẽ được thực hiện khi tuân thủ những gì được phép miễn là loài người không thể hiện sự phản kháng đáng kể đối với sự hiện diện của các chủng loài ngoại bang. Giống như nhiều quy tắc chung, có nhiều cách để luồn lách nó, nhiều cách để sử dụng nó và nhiều cách để khai thác nó.

Các thế lực địa phương nắm giữ sự ảnh hưởng như vậy trong khu vực không gian này thì đơn thuần không muốn chiến tranh hoặc xung đột công khai. Họ không muốn mạng lưới giao dịch của họ bị xáo trộn. Một số ít sẽ quan tâm đến những khả năng cho thế giới của bạn, nhưng hầu hết chỉ đơn giản muốn duy trì những mạng lưới to lớn mà họ đã thiết lập và hiện họ đang phụ thuộc vào.

Những người bạn thật sự của bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ không cố gắng chiếm lấy thế giới của bạn. Bất kỳ ai bước vào thế giới của bạn và can thiệp vào vấn đề của loài người đều phải cố gắng kiểm soát nhận thức, nhận biết và hành vi của con người cho nhu cầu bản thân họ. Ngay cả khi họ tin rằng họ đang làm điều này cho lợi ích của bạn, họ vẫn phải giành quyền kiểm soát và phủ ảnh hưởng của mình theo những cách mà sẽ phá hoại tương lai và tự do của bạn.

Những người khôn ngoan trong vũ trụ biết những điều này. Người không khôn ngoan thì hoặc không biết hoặc chọn việc không nghe. Số phận của nhân loại sẽ được quyết định trong vài thập kỷ tới bởi cách nhân loại đối mặt với cuộc khủng hoảng môi trường của chính nó và cách nhân loại chọn để đối phó và ứng phó với Sự Can Thiệp đang ở trong thế giới ngày hôm nay. Đó là thời điểm của sự lựa chọn vĩ đại, thời điểm của rủi ro vĩ đại.

Chúng tôi biết điều này. Chúng tôi đã chọn sai và sau đó chọn đúng về sự chạm trán của chúng tôi với sự sống trong vũ trụ. Nhưng chúng tôi đã có những người khác như chúng tôi để cố vấn chúng tôi, bởi vì chúng tôi không chỉ có đồng minh trong vũ trụ, chúng tôi còn có những người bạn vĩ đại bên ngoài phạm vi nhìn thấy. Các nhóm như chúng tôi đã được gửi đến mỗi thế giới của chúng tôi để tư vấn cho chúng tôi và giúp chúng tôi chuẩn bị thông qua Tri Thức và minh triết. Họ đã không tham gia tích cực vào cuộc giải phóng của chúng tôi. Họ đã chỉ cố vấn cho chúng tôi hướng đến tự do của chúng tôi và giáo dục chúng tôi về những gì tự do sẽ đòi hỏi và làm thế nào nó có thể đạt được.

Mỗi cá nhân thông minh trong vũ trụ đều có Tri Thức bên trong họ. Nhưng trong một môi trường bị kiểm soát cao, khả năng để Tri Thức này được kích thích và trỗi lên thì trở nên rất, rất nhỏ. Chúng tôi coi cuộc sống ở những quốc gia này là không thể chịu đựng được và vô cùng tàn nhẫn. Ở đó, bạn chỉ đơn giản được sử dụng như một nguồn lực để phục vụ cho sự tồn tại và sinh tồn của nhóm của bạn và những thế lực dẫn dắt bạn. Thậm chí có những quốc gia trong thế giới của bạn ngày hôm nay đang nghiêng về hướng này. Chúng tôi đã thấy điều này và biết về điều này qua thông tin liên lạc của bạn, qua việc phát thanh khờ khạo của bạn.

Nếu bạn đánh mất tài nguyên của mình, bạn sẽ đánh mất tự do. Ngay cả khi không có Sự Can Thiệp, nó sẽ là như vậy. Để giữ cho nền văn minh không bị sụp đổ, trật tự nghiêm ngặt sẽ được áp đặt và không cho phép sự bất đồng quan điểm hoặc bất đồng nào. Đây là lý do tại sao việc phá hủy khả năng tự cung tự cấp của bạn đã kêu gọi cả đồng minh của bạn và đối thủ của bạn đến với thế giới của bạn. Đối thủ của bạn nhìn thấy một lợi thế to lớn. Các đồng minh của bạn nhìn thấy một nhu cầu to lớn.

Chúng tôi không cần những gì thế giới của bạn có, nhưng chúng tôi có nhu cầu để có một quốc gia tự do khác giữa chúng tôi — một quốc gia không bị quản lý từ xa, một quốc gia đã thiết lập sự ổn định và an ninh cho người dân của mình, một quốc gia đã phát triển về sự trưởng thành và phạm vi và đã trở nên đáng tin cậy và thống nhất.

Chúng tôi ủng hộ điều này khắp cả vũ trụ, và chúng tôi vô cùng ủng hộ nó trong khu vực của riêng chúng tôi. Đó là lý do tại sao Tri Thức đã đưa chúng tôi đến phục vụ nhân loại. Trong truyền thống vĩ đại của sự sống trong vũ trụ, những chủng loài đã đạt được tự do và nhận thức chung về Tri Thức có trách nhiệm cung cấp Tri Thức và minh triết cho các chủng loài yếu hơn và cho các chủng loài đang trỗi lên như bạn. Tuy nhiên điều khoản này phải được thực hiện không với sự can thiệp. Đó là một trong những quy định bắt buộc cần có. Chúng tôi có thể cố vấn, nhưng chúng tôi không thể can thiệp nếu chúng tôi muốn truyền minh triết này cho các dân tộc của Trái Đất, và nếu chúng tôi muốn trao quyền lực cho các dân tộc của Trái Đất để trở thành một chủng loài mạnh mẽ và thống nhất.

Di sản vĩ đại này trong việc truyền minh triết đã được tiến hành từ trước ký ức hoặc nhận thức của bất kỳ ai. Nó là một phần của Kế Hoạch của Đấng Tạo Hoá để chia sẻ thành tựu của một chủng loài với những loài khác. Chúng tôi cho rằng điều này đang xảy ra ở khắp nơi trong vũ trụ, mặc dù chúng tôi không thể nói chắc chắn.

Chúng tôi đã được hỗ trợ trong việc thiết lập lại tự do và độc lập của chúng tôi, và bây giờ chúng tôi đang ở đây để cố vấn cho gia đình loài người về những gì nó phải thấy, biết và làm để đảm bảo quyền tự do và độc lập của mình. Do đó, truyền thống được duy trì, và nó tiếp tục.