Bài Tóm Tắt Thứ Năm: Họ Muốn Gì

Như chúng tôi đã nói, những loài đang can thiệp trong thế giới của bạn ngày hôm nay muốn giành quyền kiểm soát thế giới này vì những lý do hiển nhiên và vì những lý do không quá hiển nhiên. Họ xem thế giới này như là một giải thưởng lớn, giàu tài nguyên, được điều hành bởi một chủng loài mà họ tin rằng thật bất kham và không xứng đáng để trở thành người quản lý của một nơi kỳ diệu như vậy. Họ cũng đánh giá cao thế giới của bạn, như chúng tôi đã nói, vì tầm quan trọng chiến lược của nó và vì những kho lưu trữ tiềm ẩn tồn tại trong nhiều nơi của thế giới. Nhưng điều này không trả lời đầy đủ cho câu hỏi về việc những vị khách thật sự muốn gì. Ở đây chúng ta phải mở cánh cửa khác vào trong mặt tối của Sự Can Thiệp và, khi làm như vậy, tiết lộ nhiều hơn cho bạn về bản chất của thương mại như nó tồn tại trong phần này của Thiên Hà. Như chúng tôi đã nói, Sự Can Thiệp chủ yếu là một loạt các lực lượng thương mại, không phải các lực lượng quân sự. Họ xem thế giới của bạn cho triển vọng của nó, cho tài nguyên của nó, cho tầm quan trọng chiến lược của nó và cho những kho tàng ẩn giấu của nó. Nhưng điều bạn phải hiểu tại thời điểm này là rằng họ cũng xem trọng bạn.

Người ngoài hành tinh xem con người là một nguồn tài nguyên sinh học, một phần của mạng lưới tài nguyên sinh học tồn tại trong thế giới này.

Như chúng tôi đã nhấn mạnh xuyên suốt những bài tóm tắt của chúng tôi, họ cần sự trợ giúp của con người để thiết lập bản thân trong thế giới của bạn. Họ cần cơ sở hạ tầng của con người. Họ cần chính phủ và tôn giáo của con người. Họ cần sự trợ giúp của bạn để thiết lập hoạt động của họ ở đây một cách đầy đủ và vững chắc. Và họ sẽ cung cấp cho bạn với khả năng tốt nhất của họ điều có vẻ giống như cuộc sống trước đây của bạn để duy trì trật tự và lòng trung thành của con người. Tuy nhiên, để đạt được và duy trì điều này, họ sẽ phải thiết lập một mạng lưới lừa dối rất sâu mà chúng tôi đã mô tả trước giờ.

Ở đây bạn phải hiểu rằng họ cũng coi bạn như một nguồn tài nguyên. Họ không coi bạn là bình đẳng với họ. Họ không xem trọng tôn giáo của bạn, nền văn hóa của bạn hay phong tục của bạn. Họ chủ yếu xem bạn như một trong những tài nguyên của thế giới. Như vậy, họ tìm cách lợi dụng bạn bằng mọi cách có thể mà họ cho là sinh lợi và có giá trị cho lợi ích của họ.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, các nguồn tài nguyên sinh học như máu, huyết tương, ADN, tủy xương, da và các bộ phận cơ thể có thể được sử dụng cho các chất hóa học của chúng. Từ những thứ này, thuốc được tạo ra.

Đối với họ, bạn là một tài sản tiềm năng. Như một tài sản, bạn chỉ được xem trọng trong những gì bạn có giá trị đối với họ, cách bạn có thể hỗ trợ họ và những gì bản thân bạn có thể có giá trị như một thực thể và như một tài nguyên. Bạn phải ngừng để xem xét điều này thật sự có nghĩa gì. Nó có nghĩa là họ xem bạn như một tài nguyên sinh học, một phần của mạng lưới các tài nguyên tồn tại bên trong thế giới này. Trong điều này, họ xem bạn giống như cách bạn xem gia súc mà bạn sử dụng như tài nguyên. Bạn sử dụng những động vật này cho nhiều lý do, chúng tôi hiểu. Và điều này là phổ biến trong Cộng Đồng Vĩ Đại trong những thế giới nơi những động vật như vậy có thể được sử dụng như nguồn thực phẩm. Chúng tôi hiểu rằng bạn sử dụng động vật của mình theo nhiều cách khác nhau, để cung cấp nhiều loại lợi ích và chất khác nhau và vân vân. Đây là cách bạn có vẻ đối với những loài đang viếng thăm thế giới của bạn, đối với sự Can Thiệp. Họ không xem bạn là bình đẳng với họ. Họ xem bạn là tài nguyên của họ.

Điều mà bạn có thể không hiểu đó là mỗi năm có hàng nghìn người bị bắt và không được trả lại vào thế giới. Những người này không chỉ đơn giản bị uốn nắn. Họ bị giam giữ. Một số trong số họ chết trong giam cầm. Một số trong số họ không sống sót quá trình bắt giữ của họ. Một số bị ốm và chết. Những người không thể sống sót và vẫn được coi là hữu ích cho Sự Can Thiệp được sử dụng như nguồn tài nguyên sinh học. Điều đó có nghĩa là máu của họ, các bộ phận cơ thể của họ, mọi thứ được sử dụng dựa theo giá trị của nó trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, các nguồn tài nguyên sinh học như máu, huyết tương, ADN, tủy xương, da và các bộ phận cơ thể có thể được sử dụng cho các chất hóa học của chúng. Từ những thứ này, thuốc được tạo ra. Từ những thứ này, các hình thức sự sống mới được tạo ra. Những chất này là hàng hóa có giá trị trong những phần nào đó của Cộng Đồng Vĩ Đại.

Nếu những người bị bắt và không được trả lại sống sót, họ sẽ bị sử dụng cho những mục đích khác. Nếu Sự Can Thiệp giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thế giới của bạn, nhiều người bị coi là không ưa thích, hoặc những người không hợp với mô hình xã hội được thiết lập thông qua Sự Can Thiệp, sẽ bị sử dụng như tài nguyên sinh học theo cách này.

Có lẽ điều này gây sốc, nhưng bạn có thể hiểu được điều này, bởi vì đây là cách bạn đối xử với động vật của mình như tài nguyên sinh học — được sử dụng làm thực phẩm, làm quần áo, làm thuốc men, làm nhiên liệu. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, tài nguyên sinh học rất có giá trị vì chúng có thể được sử dụng và thay đổi cho nhiều mục đích khác nhau như chúng tôi đã đề cập – cho mục đích y học, cho mục đích hỗ trợ sự sống và cho việc nhân giống và tạo ra các loài mới.

Có lẽ điều này gây sốc, nhưng bạn có thể hiểu được điều này, bởi vì đây là cách bạn đối xử với động vật của mình như tài nguyên sinh học — được sử dụng làm thực phẩm, làm quần áo, làm thuốc men, làm nhiên liệu.

Đây là lý do tại sao nhiều động vật của bạn bị lấy đi. Chúng không chỉ bị lấy để cung cấp các sản phẩm máu cho chương trình lai giống. Chúng bị lấy vì bản thân các sản phẩm máu này có giá trị cao và có thể được mua bán rất thành công.

Trong các xã hội công nghệ như Các Tập Đoàn, tài nguyên sinh học là cực kỳ có giá trị và khó tìm thấy trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, thế giới của bạn được xem như một kho sinh học. Vì vậy trong khi các vị khách muốn tài nguyên khoáng sản của thế giới của bạn, họ cũng muốn những thứ cơ bản hơn cho nhu cầu của sự sống. Họ cần nước. Họ cần oxy. Họ cần máu. Họ cần các yếu tố đề kháng trong máu. Họ cần huyết tương. Họ cần các yếu tố sinh học mà cấu thành sự sống và cơ bản cho sự sống khắp mọi nơi.

Điều này có nghĩa là họ cần bạn như một nguồn tài nguyên sinh học. Đó là một vấn đề để cân nhắc rằng thế giới của bạn sẽ bị sử dụng để phục vụ các thế lực khác. Nhưng ý tưởng rằng bạn sẽ bị sử dụng để phục vụ các thế lực khác là một vấn đề hoàn toàn khác và thể hiện sự vi phạm hơn các quyền cơ bản của bạn.

Tất nhiên, điều này hoàn toàn bị che giấu khỏi mục tiêu công khai của họ. Những người mà họ thuyết phục để trở thành tín đồ của họ và người đại diện của họ sẽ không bao giờ được nói cho biết những điều này. Một phần của Chương Trình Bình Định của họ là để đảm bảo với bạn rằng họ đang ở đây cho lợi ích của bạn và cho sự cứu rỗi của bạn và cho sự bảo tồn thế giới. Nhưng như chúng ta đã luôn nói, đó là việc bảo tồn thế giới cho nhu cầu của họ. Bản chất các thực vật, động vật, bầu không khí hít thở được và nước đều là các tài nguyên để được sử dụng và có giá trị, cũng như sự giàu có về khoáng sản tồn tại trong thế giới này. Nhưng phần còn thiếu trong tất cả những điều này chính là vai trò của bạn như một nguồn tài nguyên sinh học. Đây là cách mà Sự Can Thiệp xem bạn – như một nguồn tài nguyên. Tất nhiên, điều này sẽ không bao giờ được tiết lộ cho những người đang được bình định hoặc cho những người thậm chí ngày hôm nay có thể đứng với tư cách là người đại diện và người biện hộ cho Sự Can Thiệp. Nhưng điều này là rất đúng.

Bạn có thể tự hỏi, tất cả những người đã biến mất và không quay trở lại đã đi đâu? Bạn có thể hỏi điều này. Có phải tất cả họ đều đã bỏ đi? Một số thật sự là nạn nhân của bạo lực con người. Một số thật sự đã bỏ đi. Nhưng chúng tôi đang nói về nhiều người trên toàn thế giới mà đã biến mất, không dấu vết, không manh mối. Chúng tôi biết điều này từ việc nghiên cứu sự truyền tin của các chính phủ của bạn. Chúng tôi biết điều này từ những gì Những Người Vô Hình đã nói cho chúng tôi. Và chúng tôi biết điều này bởi vì điều này là rõ ràng trong các cuộc xâm nhập của Các Tập Đoàn trong các thế giới khác. Bằng cách nào đó, một cách bí ẩn, các cá nhân bắt đầu biến mất vào những giai đoạn đầu của những Sự Can Thiệp này. Và những người nhận ra rằng những vụ mất tích này đang xảy ra sẽ nghĩ rằng đó là do những hoàn cảnh bình thường nhưng không may trong nền văn hóa của chính họ. Điều đó sẽ được giải thích theo những cách này.

Ở đây bạn phải nghĩ đến phúc lợi của bạn và phúc lợi của gia đình bạn, con cái bạn, bạn bè của bạn và những người quen của bạn, chắc chắn rồi. Và ngoài ra, bạn phải xem xét về phúc lợi của toàn thế giới của bạn và sự an ninh của sự sống con người. Như là tài nguyên, bạn sẽ bị sử dụng, và khi bạn hết hữu dụng, bạn sẽ bị loại bỏ. Đây là cách mà tài nguyên được sử dụng. Một số được bảo quản. Một số bị sử dụng hết. Chỉ như cách bạn sử dụng tài nguyên trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Trong các xã hội công nghệ như Các Tập Đoàn, tài nguyên sinh học là cực kỳ có giá trị và khó tìm thấy trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Những gì bạn nghĩ như là linh hồn con người, tinh thần của nhân loại, thì không được xem trọng bởi Sự Can Thiệp. Sự vi phạm này là quá trọn vẹn và triệt để, và nó đang xảy ra rồi trong tất cả các biểu hiện của nó. Hãy nghiên cứu vấn đề này và tự suy nghĩ. Và bạn có thể tự nhìn. Chúng tôi đang trao cho bạn cái nhìn từ ngoài vào trong. Điều này trao cho bạn cái nhìn khách quan về hoàn cảnh của thế giới của bạn và các thế lực đang tác động lên nó.

Như chúng tôi đã đề cập trong chuỗi các bài thoản luận đầu tiên của chúng tôi, nếu Sự Can Thiệp thống trị hoàn toàn và sự chiếm đóng được thiết lập ở đây hoàn toàn, thì dân số loài người sẽ bị giảm xuống thành một tầng lớp lao động hiệu quả. Điều này sẽ được thực hiện như thế nào mà không gây ra sự phẫn nộ và cách mạng trong cộng đồng loài người? Nó sẽ được thực hiện thông qua sự biến mất của con người. Nó sẽ được thực hiện bằng cách cô lập những người được coi là bất hợp tác hoặc bất đồng quan điểm. Họ sẽ bị bắt đi, không còn được nhìn thấy nữa. Và trong khi sẽ có vẻ bình thường trong các vấn đề của con người, mọi thứ đằng sau hậu trường sẽ bị thay đổi và sẽ bị quản lý bởi một tập hợp các thế lực khác.

Các Tập Đoàn hy vọng rằng điều này có thể được đạt được càng lâu càng tốt và rằng cuộc cách mạng sẽ không bắt đầu, bởi vì điều đó sẽ rất tốn kém cho những nỗ lực của họ. Và cũng rất tốn kém cho nhân loại. Các vị khách đang ở đây để kinh doanh. Bạn là một phần của việc kinh doanh. Bàn tay của bạn. Con mắt của bạn. Cơ quan sinh sản của bạn. Máu của bạn. Huyết tương của bạn. Hóa sinh của bạn. Đây đều là một phần của công việc kinh doanh của họ. Đối với họ bạn giống như gia súc thông minh — hữu ích, thú vị và quan trọng về mặt thương mại.

Nhiều quốc gia tiến bộ về công nghệ đã vượt xa các nguồn tài nguyên sinh học của chính thế giới họ đến mức họ phải tìm kiếm chúng ở nơi khác

Vào lúc đầu, họ sẽ đối xử với bạn bằng sự tôn trọng, những người trong số bạn mà có thể chạm trán trực tiếp với họ, nhưng họ sẽ không trao cho bạn quyền lực nào. Họ sẽ không cho bạn lựa chọn. Họ sẽ chỉ cố gắng thuyết phục bạn về sự khôn ngoan của cách thức của họ và sự cần thiết của sự hiện diện của họ trong thế giới. Và nếu bạn từ chối hoặc nếu bạn chống cự, họ sẽ khiến cuộc sống khó khăn cho bạn, hoặc họ sẽ loại bỏ bạn để sử dụng sau.

Chúng tôi hiểu rằng một số người mà đã không được trả lại cho thế giới là những người đã đấu tranh chống lại họ và kết quả là đã bị loại. Làm sao chúng tôi biết được những điều này? Chúng tôi biết chúng bởi vì chúng tôi hiểu được các Tập Đoàn. Chúng tôi hiểu về thương mại hợp pháp của họ, và chúng tôi hiểu về thương mại bất hợp pháp của họ. Họ muốn sử dụng mọi phần của thế giới. Và họ muốn sử dụng mọi bộ phận của bạn. Cũng giống như bạn muốn sử dụng mọi bộ phận của con bò hoặc con cừu hoặc bất kỳ gia súc nào khác mà bạn gây giống cho mục đích của riêng bạn.

Làm sao chúng tôi biết rằng họ đang làm những việc này trong thế giới? Chúng tôi biết vì chúng tôi đang theo dõi việc liên lạc của họ. Nếu không, chúng tôi không thể quan sát đầy đủ các hoạt động của họ và hiểu được bản chất của sự tham gia của họ ở đây. Điều này rất giống với việc tham gia của họ trong những thế giới đang trỗi lên khác. Những gì chúng tôi không thể nhìn thấy, Những Người Vô Hình đã tiết lộ cho chúng tôi.

Chúng tôi biết từ sự truyền tin của họ, sự liên lạc của họ với các căn cứ của họ bên trong thế giới và các vệ tinh của họ bên ngoài thế giới, rằng nhiều “mẫu vật” của họ, như họ ám chỉ bạn, hoặc đã chết hoặc đã phải được sử dụng cho những lý do khác. Tuy nhiên, chúng tôi biết từ sự truyền tin của họ trên trái đất rằng nhiều người đang biến mất. Vì vậy không khó để chúng tôi thấy được mối liên hệ.

Trong nỗ lực của họ để gây giống một lãnh đạo mới cho nhân loại, một người lai giống, họ cần tất cả những tài nguyên sinh học mà chúng tôi đang mô tả.

Những gì chúng tôi đang đề cập ở đây là phần ẩn giấu và bí mật nhất trong chương trình làm việc của họ, phần mà họ sẽ không bao giờ sẵn sàng tiết lộ cho bạn, phần mà bạn có thể không bao giờ nhìn thấy nếu không có sự trợ giúp lớn lao. Đây là bí mật nhất của các hoạt động của họ. Họ bán các sản phẩm sinh học ở nơi mà bạn gọi là “chợ đen” trong vũ trụ. Nhưng giá trị của những sản phẩm này và nhu cầu cho chúng là thật sự đáng kể.

Ở hầu hết những nơi mà thương mại đã được thiết lập, chẳng hạn như trong vùng lân cận của bạn, việc giao dịch như vậy là bất hợp pháp, bởi vì nó bị coi là đáng khiển trách về mặt đạo đức và đạo lý. Nhưng với rất nhiều xã hội công nghệ tồn tại trong vũ trụ và các tài nguyên sinh học như đang tồn tại trong thế giới của bạn hiếm như thế, nhu cầu cho những yếu tố cơ bản này là đáng kể.

Nhiều quốc gia tiến bộ về công nghệ đã vượt xa các nguồn tài nguyên sinh học của chính thế giới họ đến mức họ phải tìm kiếm chúng ở nơi khác, và họ phải giao dịch và đổi chác cho chúng như một trong những nỗ lực chính của họ. Đây không chỉ đơn giản là các sản phẩm thực phẩm, khoáng sản và kim loại và các nguyên tố như vậy. Đó cũng là nhu cầu cho các sản phẩm sinh học như chúng tôi đã mô tả, mà có nhiều trong thế giới của bạn và có nhiều trong gia đình loài người.

Vì vậy khi ai đó hỏi, “Họ muốn gì?” Câu trả lời thích hợp là, “Họ muốn thế giới của bạn và tài nguyên của nó. Và họ muốn bạn và tài nguyên của bạn.” Như chúng tôi đã nói, đây là điều ẩn nhất trong chương trình làm việc của họ. Nhưng cần thiết để bạn biết bởi vì điều này làm cho sự vi phạm trọn vẹn.

Những vị khách không “ghét” nhân loại. Họ không tàn nhẫn và giết người theo nghĩa mà bạn có thể nghĩ. Họ chỉ xem bạn như tài nguyên như cách bạn xem động vật của mình như tài nguyên. Đối với họ, mặc dù bạn có trí thông minh, họ vẫn coi rằng bạn hỗn loạn và bất kham không thể cứu vãn, và họ không hiểu được những động cơ sâu thẳm của bạn. Họ xem công nghệ của bạn đang trong giai đoạn khá niên thiếu, và họ nhìn vào những hành vi phá hoại của bạn với sự lo lắng, căng thẳng và ghê tởm. Không có Tri Thức, nền tảng thánh linh, họ không thấy rằng những gì họ đang gây ra trên thế giới của bạn là đáng trách về mặt đạo đức hay đạo lý. Đó chỉ là cơ hội để đáp ứng những nhu cầu thực tiễn của họ,

Như chúng tôi đã nói, họ tìm cách đưa nhân loại vào trong Tập Đoàn của họ, nhưng đây chỉ là một phần rất chọn lọc của dân số của bạn. Và ở đây bạn sẽ không ở cấp cao trong hệ thống phân cấp của họ. Đối với tất cả những người khác trong thế giới, điều gì sẽ xảy ra với họ nếu Sự Can Thiệp hoàn thành, nếu sự chiếm đóng có thể được thiết lập hoàn toàn?

Chúng tôi đã miễn cưỡng để nói với bạn những điều nào đó vì chúng tôi không muốn đánh mất sự chú ý của bạn. Chúng tôi không muốn bạn quay lưng từ chối, nghĩ rằng bạn không thể đối mặt với những vấn đề này. Vì vậy chúng tôi đã cố gắng cực kỳ cẩn thận trong cách chúng tôi đã trình bày về tình huống này. Mặc dù vậy, có một số điều bạn phải biết và bạn không thể dễ dàng nhìn thấy từ điểm quan sát của mình. Chúng tôi đã phải tự tìm hiểu về những thực tế này mặc dù chúng tôi đã có sự hỗ trợ như điều chúng tôi đang cung cấp cho bạn. Nhưng bản chất đáng chê trách của các Tập Đoàn và sự thiếu đạo đức và đạo lý của họ là điều mà chúng tôi đã phải đối mặt. Đó là lý do tại sao chúng tôi tránh các Tập Đoàn trong các thế giới của chính mình, nơi mà họ không thể xâm nhập.

Có nhiều quốc gia trong vũ trụ đã thành lập các liên minh để bảo vệ mình khỏi các Tập Đoàn như vậy, đặc biệt trong các khu vực đông dân cư của thiên hà. Đây là lý do tại sao nhiều hoạt động của Tập Đoàn được điều hành bởi các tổ chức công đoàn và các quyền lực và cơ quan quản lý khu vực. Họ được kiểm soát bởi nhiều lực lượng khác mà không muốn rơi vào sự thuyết phục của họ hoặc sự kiểm soát của họ. Ngay cả nhiều đối tác thương mại của họ nhìn họ với sự lo lắng. Và ngay cả khi họ bị buộc phải tham gia thương mại với Các Tập Đoàn, họ cũng phải bảo vệ mình khỏi ảnh hưởng của Các Tập Đoàn.

Tài nguyên là quý giá trong vũ trụ — tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên sinh học, tài nguyên thực phẩm. Các xã hội công nghệ lớn như Các Tập Đoàn có nhu cầu khổng lồ về tài nguyên để duy trì hoạt động của chính họ. Thương mại của họ được dựa trên việc đạt được tất cả những thứ này và trên việc khám phá ra các nguồn mới. Tất nhiên, điều này khiến họ chủ yếu quan tâm đến các thế giới đang trỗi lên, chẳng hạn như thế giới của bạn, mà đang trỗi vào trong các khu vực mà họ có ảnh hưởng và quyền lực.

Hãy cân nhắc lời nói của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ cho bạn biết bạn phải làm gì.