Utószó

Az emberiség egy új kezdet elött áll. Egy súlyos helyzettel áll szemben. Egy új oktatásnak és megértésnek a szüksége mindenekfelett való. Azért vagyunk itt a Láthatatlanok kérésére, hogy ezt az igényt szolgáljuk. Ránk támaszkodnak, hogy a bölcsességünket megosszuk, mivel mi a fizikális világegyetemben élünk, akárcsak ti. Mi nem angyali lények vagyunk. Nem vagyunk tökéletesek. A sprituális tudatosságban és teljesítményben nem értünk el magas szinteket. És ezért bízunk benne, hogy a Nagyobb Közösségről szóló üzenetünkkel könnyebb lesz számodra vonatkoztatási alapot találni és könnyebben átvehető. A Láthatatlanok sokkal többet tudnak nálunk a világegyetemben lévő életről és a fejlődés és a teljesítmény elérhető szintjeiről, melyet sok helyen gyakorolnak. Mégis arra kértek minket, hogy a fizikai élet valóságával kapcsolatba beszéljünk, mert mi ezzel teljes egészében kapcsolatban állunk. És mi a saját hibáinkon és megpróbáltatásainkon keresztűl tanultuk meg az itt veled megosztottak jelentését és értelmét.

Így, mi az Emberiség Szövetségeseiként jöttünk, mert mi azok vagyunk. Légy hálás, hogy vannak szövetségeseid, akik tudnak segíteni és akik tudnak tanítani és akik támogatni tudják az erősségedet, a szabadságodat és a teljesítményeidet. Mert e nélkül a segítségnyújtás nélkül, a kilátás az ilyen fajta alien beszivárgás túlélésére, amit most tapasztalsz, nagyon korlátozott lenne. Igen, lenne egy pár egyén, akik rájönnének a helyzetre, úgy ahogy az valójában létezik, de a számuk nem lenne elég nagy, és hangjuk elveszne.

Ezen a területen csak a bizalmadat tudjuk kérni. Reméljük, hogy a szavaink bölcsességén keresztűl és a lehetőségeken keresztűl, mely által meg kell tanulnod a jelentésüket és jelentőségüket, idővel meg tudjuk szerezni ezt a bizalmat, mert a Nagyobb Közösségben vannak szövetségeseid. Ezen a világon túl vannak jó barátaid, akik megszenvedték azokat a kihívásokat, amelyekkel most te nézel szemben és sikerrel jártak. Mivel minket is segítettek, most nekünk kell másokat segíteni. Ez a mi szent szövetségünk. Ez az, ami mellett szilárdan el vagyunk kötelezve.