Harmadik Jelentés: A Beavatkozás Eszközei

Beszélnünk kell a világotokban zajló Beavatkozásról a szabadság három követelményének fényében. Először is látnod kell, hogy a Beavatkozás a természet része. Ennek bekövetkezése kötött. Ennek megtörténése sorsszerű. Mindenkinek, akinek hatalma van az univerzumban, szembe kell néznie a beavatkozás, a verseny és a behatolás kockázatával. Bárki, aki bármilyen módon előnyt szerzett—technológiai előnyt vagy ritka és értékes erőforrásokat—szembe kell néznie a beavatkozás és a verseny problémájával az univerzumban. Ez egy univerzális probléma és mégegyszer ez az oka annak, hogy a bölcsek rejtve maradnak. Ez az oka annak, hogy az emberiségnek meg kell tanulnia rendkívül diszkrétnek lenni. Hatalmas természeti sokszínűség és biológiai erőforrások világában élsz. Azokat, akik ma beavatkoznak a világotokba, nem érdeklik azok az erőforrások, amelyeket a legkedvesebbnek tartotok. Érdeklik a biológiai erőforrások, különösen azok az erőforrások—amelyek az élet építőköveit képviselik—genetikai ágensek, klorofill, vér és plazma. Ezek azok a dolgok, amelyek értékesek és nagy szükség van rájuk egy kopár világokkal teli univerzumban. Ennek egy része illegális kereskedelmet jelent, olyan kereskedelmet, amely etikai okokból nem megengedett, de ennek ellenére létezik. Ritka fémeket is keresnek itt—olyan fémeket, amelyekkel tisztában vagy és olyan fémeket, amelyekről nem tudsz. Ezeket a dolgokat emberi segítséggel kell kibányászni. Bármi, amit egy idegen faj meg akar tenni ebben a világban, jelentős emberi segítséget igényel. Ez annak a biológiai akadálynak köszönhető, amelyet ez a világ jelent az univerzumnak és azoknak a fajoknak, akik steril környezetben fejlődtek ki, akik nem alkalmazkodtak ahhoz, hogy olyan biológiai, földi környezetben legyenek, mint ez. Mivel az ilyen világok nagyon ritkák, nagyon kevés faj van az univerzumban, akik ezt az alkalmazkodást alkalmazzák. Ezért kell az őshonos fajokat művelni és genetikailag összehangolni a beavatkozó fajokkal. Ez egy időigényes folyamat, de úgy gondolják, akik ilyen tevékenységeket folytatnak, hogy az eredmények megérik ezt.

A Beavatkozás kétféle. Vannak erőforrás-felfedezők, amelyek szinte mindig egy fajt képviselnek, nagy szabadsággal és büntetlenül működnek és amelyek nagyobb hatalmak ügyfelei. Néha az illegális kereskedelemmel foglalkozó független kereskedelmi hálózatok ügyfelei. Azok az erőforrás-felfedezők, akik a világotokban voltak és akik ma a világotokban vannak, ennek a csoportnak a tagjait képviselik.

Aztán ott vannak a Kollektívák, akik többnemzetiségűek, hierarchikusak és nagyon jól szervezettek. A munkásosztályukat speciális célokra tenyésztik és részt vesznek a kollektív tenyésztésben, ami egy olyan gyakorlat, amelyben nem minden fejlett faj vesz részt. A kollektívák állandó lakóhelyet keresnek ebben a világban. Olyan világként keresik, amelyet akár ők, akár ügyfeleik birtokolhatnak és irányíthatnak távolról, emberi segítséggel. Ezért fordítottak olyan nagy gondot az emberi pszichológia, az emberi fiziológia és a szaporodási folyamat tanulmányozására, valamint a Földön létező biológiai veszélyekre. Ez az egyik oka annak, hogy növényi mintákat vettek és a világot ilyen hosszú ideig megfigyelték.

Talán meglepő rádöbbenni, hogy egy fejlett technológiai fajnak nehézségei lennének a világotokhoz való alkalmazkodással, azt gondolva, hogy tudományuk és orvosi technológiájuk legyőzte volna az itt felmerülő nehézségeket. De sajnos olyan nagyok ezek a nehézségek, hogy nincs olyan faj, aki steril vagy majdnem steril környezetben fejlődött ki, amely könnyen ellenállna az itt létező biológiai ágenseknek. Még az állataitok betegségei is befolyásolhatják őket. Olyan nagy ez a veszély, hogy a közelmúltban kevés faj próbálta meg gyarmatosítani ezt a világot.

De most a Kollektívák előnyt látnak, mert az emberiség olyan hálózatokat épített ki, amelyeket használni tudnak—világméretű kommunikációt, világméretű erőforrás-kitermelést és megfelelő szintű technológiát, amely alapszinten képes kapcsolódni ahhoz, amit használnak és amire támaszkodnak.

Az emberiség a pusztító erő nagyobb forrásait is kifejleszti és ha ezt az erőt teljes mértékben kitudná fejleszteni, akkor az ilyen beavatkozásokat nehezebb lenne megkísérelni.

Végül ott van a természeti környezet romlása, amely sok olyan erőforrást fenyeget, amelyet a Beavatkozás keres. Ez az oka annak, hogy a Beavatkozás az elmúlt fél évszázadban érett szakaszába lépett, egy gyorsított szakaszba, amely négy alapvető tevékenységet foglal magában: a kormányzati, kereskedelmi és vallási hatalmi pozíciókban lévő egyének meggyőzésének kísérlete; fizikai jelenlétük és bizalmasságuk megteremtése a világon belül; a vallási nézetek és tendenciák befolyásolása, amely magában foglalja az emberi konfliktusok előmozdítását is; és a hibridizációs program, hogy alkalmazkodó lényeket hozzanak létre emberi formában, akik hűségesek a Beavatkozáshoz és akik nagyobb irányító hatalmakat vehetnek át itt a világban. Ez a négy egymással összefüggő program képviseli a Kollektívák tevékenységét.

Az erőforrás-felfedezők egyszerűbb módon működnek, azáltal, hogy elveszik a világtól a szükséges dolgokat, mivel képesek megtalálni őket. De a Kollektíváknak összetettebb és hosszú távú tervük van a hatalom és befolyás megteremtésére ezen a világon belül. Felismerik az emberi család erősségeit és gyengeségeit, valamint a konfliktusokra való hajlamotokat. Felismerik, hogy ahhoz, hogy elnyerjék az emberi hűséget, ami a céljuk, úgy kell bemutatniuk magukat, mint akik képesek segíteni, sőt megmenteni az emberiséget a saját problémáitól és a nagy kihívásoktól, amelyekkel most szembesül. A beavatkozás tehát megvilágosodottabb formában jelenik meg—mint spirituális ügynökök, mint azok, akik legyőzték a háborút és a konfliktust, akik békében élnek és akik olyan technológiát értek el, amelyet az emberiség most használhat és valójában, most szüksége van arra, hogy megmentse környezetét és véget vessen a konfliktusnak a világban.

Mindez azonban megtévesztést jelent, mert a Kollektívák valójában arra törekszenek, hogy fokozzák az emberi konfliktusokat, gyengítsék a legerősebb világi hatalmakat és hogy az emberi kudarc révén hűséget szerezzenek—hűséget és jelenlétükre való támaszkodást. Az ő keresztezési programjuk nemcsak arról szól, hogy hatalmi pozíciókba helyezzék az egyéneket, hanem az is, hogy kondicionálják és programozzák azokat, akiket a Beavatkozás képviselőivé és hitvédőivé tesznek—azokat, akik hírdetni fogják a Beavatkozást és a világ népeit, akiknek közvetlen hozzáférésük van ezekhez a beavatkozó hatalmakhoz, megkerülve kormányaikat, megkerülve az emberi tekintély alakjait, hogy közvetlen kapcsolatot létesítsenek azokkal az erőkkel, akik kondicionálják az embereket, hogy azt higgyék, hogy a Beavatkozás az ő érdekükben van itt.

Ez egy okos megközelítés és jól megtervezett és eddig nagyon kevés emberi ellenállással halad előre. Még a világ kormányait is sokféle módon elcsábították. Szerződést kötöttek a Beavatkozással, amelyet a beavatkozás megsértett és most a világ kormányain belül vannak olyanok, akik tisztában vannak a Beavatkozással és támogatják azt és vannak olyanok, akik tisztában vannak vele és akik ellenzik. Tehát a konfliktusok és az ellenzék magvait még a hatalom folyosóin is elvetették nemzeteitek kormányain belül, sokan közülük.

A Beavatkozást fizikai lények hajtják végre, akiket ugyanazok a szükségletek vezérelnek, amelyek az emberiséget vezérlik—az erőforrások, a hatalom, a gazdagság és a stratégiai előnyök iránti igény. Éppen ezek a dolgok vezetik az univerzum minden nemzetét. Nem szabad ezeket a lényeket gonosznak, démoninak vagy angyali lényeknek tekintenetek. Olyan lények, akiket ugyanazok az igények vezérelnek, amelyek az emberiséget vezérlik.

Fontos most, hogy foglalkozzunk azzal a kérdéssel, hogy a Beavatkozás hogyan működik a három elsődleges követelmény összefüggésében, amelyeknek az emberiségnek meg kell felelnie és fel kell használnia annak érdekében, hogy szabad fajjá váljon az univerzumban. A Beavatkozás nem értékeli a szabadságot. A tagjai között ez ismeretlen. Ezért arra törekszik, hogy szembeszálljon vagy aláásson minden olyan haladást, amelyet az emberiség megpróbál elérni e három alapvető követelmény tekintetében.

Az emberi egységet ellenezni fogják, mert az egyesült emberi családot nagyon nehéz lesz befolyásolni. Az emberi konfliktus olyan könnyen antagonizálható, fokozható és irányítható. A Beavatkozás nem akarja látni, hogy az emberiség egyesül a Nagyobb Közösséggel szemben. Ezért az emberi konfliktusokat ösztönözni fogják, különösen azok a hibridalizált egyének, akik az emberi vezetők tanácsadásában vállaltak pozíciókat. Itt a tanácsadói szerepük van a legnagyobb befolyással. Ezek nem egyének, akiket látni fogtok, mert nem nyilvánosak. El vannak rejtve és jól vannak elhelyezve.

Vannak azonban ellenfeleik a kormányokon belül. Mert harc folyik a kormány titkos folyosóin belül és ez az oka annak, hogy a Beavatkozás még a kormánytisztviselőknél is jobban igyekezett befolyásolni a kereskedelmi hatalmakat. A kereskedelmi hatalmakat a kapzsiság irányítja. Gazdagságra, hatalomra, túlsúlyra és előnyre törekszenek riválisaikkal szemben. Nincs nyilvános ellenőrzésük és nem tartoznak felelősséggel az emberek felé és így sokkal valószínűbb jelöltek a Beavatkozás tervére, hogy emberi képviselőket és emberi kapcsolatokat szerezzenek.

Az emberi egységet ellenezni fogja a Beavatkozás, mert az egyesült emberiség ellenezni fogja a Beavatkozást. Egyre ellenállóbbá válik minden olyan idegen hatalom kísérletével szemben, amely itt hozzáférést vagy előnyt szerez. Ezért a beavatkozás hangsúlya az emberi válságok, emberi konfliktusok, emberi nézeteltérések felerősítése, a fegyverek elterjedésének ösztönzése, hogy az emberiséget tovább vezesse saját maga által meghatározott pusztulási útján.

A meggyengült emberiség kiszolgáltatott lesz a meggyőzésnek és a meggyengült emberiség nagyobb valószínűséggel fog reagálni a technológia ajánlataira, a kormányzáshoz nyújtott segítségre és a világegyetemben már létező kereskedelmi hálózatokhoz való kapcsolódásra. Ha az emberiség elhanyatlott, akkor nehéz lesz akár a vezetőiteknek, akár a népeiteknek visszautasítani a technológia és az erőforrások felajánlásait, amelyeket nektek biztosítanak—olyan ajánlatokat, amelyek biztosan aláássák önrendelkezéseteket és függővé tesznek benneteket a kereskedelmi hálózatoktól, a kereskedelemtől és a hatalomtól, amelyek felett nem lesz befolyásotok vagy ellenőrzésetek.

Ezek a tevékenységek nem gonoszak abban az értelemben, hogy gondolnád. A versenyt képviselik, a verseny pedig a természet része. Ha erős akarsz lenni, mások versenyezni fognak veled. Ha vagyonod van, mások versenyezni fognak veled ezért a gazdagságért. Ha visszaélsz a világgal, mások megpróbálják kihasználni ezt maguknak. És ha megosztottak maradtok, mások megpróbálják ezt a saját előnyükre használni.

Ami az erőforrások kimerülését illeti, a Beavatkozás támogatni fogja azoknak az erőforrásoknak a túlzott felhasználását, amelyekre támaszkodtok az alapvető energiaigényetek szempontjából, mivel nekik nincs szükségük ezekre az erőforrásokra. Ezeknek az erőforrásoknak a kimerülése tovább gyorsítja az emberiség konfliktusait és hanyatlását. Ezért ösztönözni fogják az ilyen erőforrások túlzott felhasználását és az emberek azon vágyát, hogy fenntartsák jelenlegi viselkedésüket.

Egy idegen ügynöknek itt csak arra kellene bátorítania, hogy tegyed azt, amit mindvégig tettél—gyakorlati okokból, hogy fenntartsad a gazdagságot és a hatalmat, hogy fenntartsad nemzeted stabilitását és fenntartsad dominanciádat más nemzetekkel szemben. Ezek az ügynökök ezt a tanácsot fogják adni vezetőiteknek, különösen a kereskedelem vezetőinek, akik mindig profitra és előnyre törekszenek.

Mivel a Beavatkozás kereskedelmi erőket képvisel, különösen arra összpontosítanak, hogy összehangolják magukat az emberi kereskedelmi erőkkel a világodban. Itt közös céljuk és sok közös módszerük van és olyan egyénekhez fordulhatnak, akiknek ez a fókuszuk és ez a szándékuk. Ki az a kereskedelemben és a csere-kereskedelemben az elít és hathatós közül ezen a világon, aki meg tudná tagadni a fejlett technológia felajánlását és meg tudná tagadni a tulajdonjogok felajánlását valami olyanért, amit egyik riválisuk sem birtokol? Ki utasítaná

 vissza a lehetőséget, hogy kereskedelmet folytasson a világon kívüli hatalmas erőkkel?

A kereskedelmi vezetők nem elszámoltathatók a nyilvánosság, a világ népei előtt. Nem ellenőrzik őket. A pozícióik biztosítva vannak. Nincs szükségük, hogy megnyerje magának a nyilvánosságot annak érdekében, hogy folytassa a hatalom keresését. Ki fogja közülük elutasítani a fejlett technológia és a más nemzetekkel folytatott kereskedelem kínálatát, valamint azt a gazdagságot, hatalmat és előnyt, amelyet az ilyen megbízások ígérhetnek?

Még a vallási vezetőiteket is arra fogják ösztönözni, hogy igazodjanak a Beavatkozáshoz. Bátorítani fogják őket, hogy higgyenek abban, hogy a Beavatkozás fejlett életformákat képvisel, erkölcsileg és etikailag fejletteket, túl azon, amit az emberiség létrehozott és hogy az emberiségnek most hozzájuk kell fordulnia inspirációért és útmutatásért. Ezeket a vallási vezetőkkel el fogják hitetni, hogy a Beavatkozás itt a gondviselés, Isten cselekedete, hogy megvédje az emberiséget és biztosítsa jövőjét. A hitüket és a hangsúlyukat fogják itt kihasználni, mert nem képesek tisztán látni és felismerni a Nagyobb Közösség jelentését és valóságát.

Azok között, akik lázadóak és akik a forradalmat akarják előmozdítani, a Beavatkozás inspirációt fog adni nekik. Suttoghat az elméjükben, képeket mutathat előttük—szentjeik képeit, isteneik képeit, ügyük igazságosságának képeit. Azok az egyének, akik nem tudják megkülönböztetni a Nagyobb Közösségi jelenlétet a spirituális megnyilvánulástól, nem lesznek képesek ellenállni. Most azt fogják érezni, hogy isteni akaratuk és támogatásuk van politikai céljaikhoz. Most indokoltnak fogják érezni magukat, hogy bármilyen cselekedetet megtegyenek, függetlenül attól, hogy mennyire rombolóak, annak érdekében, hogy beteljesítsék hitüket és igazságérzetüket.

Ezen inspirációk egyike sem származik isteni forrásból, mert az univerzum Teremtője soha nem támogatná az emberi konfliktusokat. De a mások által értékelt gyönyörű világban élő lények ellentmondásos faja számára ez a konfliktus kritikus előnyt jelent a beavatkozó erő számára. Itt egy sokkal kisebb erő legyőzhet egy sokkal nagyobb erőt.

A Kollektívák nagyon kis számban vannak jelen a világban és mégis nagy előnyük lehet itt, arra ösztönözve a kormányokat, hogy olyan intézkedéseket tegyenek, amelyek nem a legjobb érdekeiket szolgálják és olyan konfliktusokat ösztönöznek, amelyek mindkét oldalt csak nagyobb hanyatláshoz és elszegényedéshez vezetik. Előmozdíthatják a világ erőforrásainak felhasználását oly módon, hogy az csak az emberiség hanyatlásához és a társadalmak, sőt maga a civilizáció összeomlásához vezetne.

A Beavatkozás kihasználja a gyengeségedet, ezért kell ápolnod az erődet. Látnotok kell, hogy a konfliktusokra és a megosztottságra való hajlamaitok eredendően önpusztítóak és gyengévé és sebezhetővé teszi pozíciótokat a Nagyobb Közösséggel szemben. Az emberi egység és együttműködés alapvető fontosságú lesz az emberiség jövője szempontjából, ha mint népek szabad fajaként akarsz megmaradni és növekedni az univerzumban. A Beavatkozás ellenezni fogja ezt, mert ez ellentétes lesz a céljaival, sőt még a jelenlétével is ebben a világban.

Ami a diszkréció kérdését illeti, a Beavatkozás mindent tudni akar rólad—hogyan irányíthatja nézeteidet, hogyan motiválhatja érzéseidet, hogyan ösztönözheti érzelmeidet, hogyan viselkedhetsz úgy, ahogyan azt akarja, hogy viselkedjél. Mert az emberi elme és az észlelés ellenőrzése elengedhetetlen a világ kormányzásának végső céljaihoz.

Az emberi diszkréció tehát ellentétes a Beavatkozás céljaival és nem lesz ösztönözve. Csak a Beavatkozás titkainak megőrzésében lesz támogatva az emberiség diszkréciója—csak a napirend elrejtésével és elfelejtetve azt, amit az egyéneknek mondtak és a gyakran brutális kísérleteket, amelyeknek alávetették őket, amikor akaratuk ellenére elvitték őket otthonaikból és családjuktól. Itt ösztönözni fogják a feledékenységet, még erőszakos fenyegetésekkel is.

A Beavatkozás nem akarja, hogy az emberi lakosság megismerje valódi tevékenységét és valódi szándékát. Nem akarja látni, hogy az emberiség erősebbé válik. Nem akarja látni, hogy az emberiség elszigetelődik a Nagyobb Közösségtől. A Beavatkozás célja a függőség és az együttműködés megteremtése. Ez az ő útjuk a sikerhez, egy olyan út, amelynek nincs kellő ellenállása a saját világotokban.

A Tudás ereje az egyes egyénekben elhelyezett szent intelligencia. A Tudás ereje ismeretlen a Beavatkozás előtt, mert ha ismert lenne, nem lenne beavatkozás és az ilyen etikátlan viselkedést nem kísérelnék meg. Az emberiség nagyobb erői nincsenek felhasználva és az emberiséget arra ösztönzik, hogy olyan módon viselkedjen, ami nem a legjobb érdeke.

Bár igaz, hogy az emberiség minden hibáját egyedül is elkövetheti, a Beavatkozás támogatása csak növeli a veszélyeket. Ez teljesen rejtett módon történik. Míg a Beavatkozás jóindulatú és spirituális erőként jelenik meg híveinek és szószólóinak, a valóságban éppen azokat az erőket fogja támogatni, amelyek aláássák az emberiség integritását, egységét és önbizalmát. A Beavatkozás aláássa az emberek vezetőikbe és intézményeikbe vetett hitét és bizalmát, ezáltal elősegítve a bizalom vákuumát, amely könnyen áthelyezhető egy olyan idegen hatalomba, amely jóindulatú és fejlett fajnak mutatja magát.

Ez a megtévesztés természete, amelyet a gyenge és megosztott emberiségre helyeznek—egy megtévesztés, amelyet a gazdasági Kollektívák több versengő csoportja hoz létre, akik itt előnyt akarnak szerezni. Az ilyen tevékenységeket és megtévesztéseket az emberiség is felhasználta, tehát ezek érthetőek számotokra. A technológia csak segíti a Beavatkozást abban, hogy rejtve maradjon és bizonyos erőket adjon neki az emberek jelenlétükre adott fizikai válasza felett. De ez a meggyőzés ereje a mentális környezetben, az a képesség, hogy az emberek azt gondolják, amit a Beavatkozás akar, hogy gondolkodjanak, hogy azt érezzék, amit a Beavatkozás akar, hogy érezzenek és hogy azt tegyék, amit a Beavatkozás akar, hogy tegyenek, ami a legnagyobb erőt és előnyt képviseli itt.

A Beavatkozás nem alkalmazhat erőszakot és nem katonai jelenlét, tehát nem rendelkezik ezzel a képességgel. A legnagyobb erejét fogja használni, ami a meggyőzés ereje és ezt nagy hatással használja. Még nem nyerte el célját. Még nem érte el céljait. De minden nap a Beavatkozás erősebbé válik. Minden nap befolyása egyre elterjedtebbé válik. Minden nap növekszik az emberi ellenállás csillapítására és az emberi tevékenység irányítására irányuló erőfeszítései. Mert arra törekszik, hogy elcsendesítse azokat, akik ellenállnának és ugyanakkor bátorítsa az emberi konfliktusokat.

A Beavatkozás azért van itt, hogy ösztönözze az emberi vezetésbe és az emberi intézményekbe vetett hit elvesztését. Ez az a pont, hogy megerősítse jelenlétét az emberiség megmentőjeként. Függetlenül attól, hogy a hatalom gyeplőjét nyilvánosan és láthatóan átadják-e neki, vagy a színfalak mögött történik-e, a Beavatkozásnak óriási emberi segítségre és támogatásra van szüksége. Ezt azért kell tennie, hogy kielégítse azokat, akik messziről figyelik jelenlétét itt és ezt azért kell tennie, hogy felemelkedjen a világban anélkül, hogy elpusztítaná a világ erőforrásait, vagy veszélyeztetné végső céljaikat itt.

Megvan a hatalmad, hogy ellenállj ennek. Megvan a hatalmatok, hogy ellenálljatok ennek és sok más behatolási formának, amit a jövőben megkísérelnek. Az emberiség nem ismeri saját erejét, ezért olyan sebezhető. Az emberiség nem ismeri fel annak előnyeit, hogy az űrnek egy sűrűn lakott régiójában él, ahol a katonai hódítás nem megengedett és ahol a háború és az erőszak ritka. Nem veszed észre, hogy ez milyen előnyt jelent neked. Ha felemeled a hangod a Beavatkozás ellen, akkor veszélybe kerül. Ha ellenzed a Beavatkozást, ha elég ember képes erre, akkor a Beavatkozásnak vissza kell vonulnia.

A jövőben további próbálkozásokra is sor kerül, mert a világ egy díj és az emberiség része a világ értékének azok számára, akik azt maguknak akarják megszerezni. Ez az élet természete az univerzumban. A technológia fejlődésed nem írja felül ezeket a tendenciákat. Nem szünteti meg a korrupciót és a megtévesztést. Ez sürgetőbbé és nehezebbé teszi az erőforrások beszerzését. És olyan világokat hoz létre, mint a tiéd, amelyek olyan gazdag biológiai anyagokat tartalmaznak, elképesztően értékesek más fajok számára, akik ezeket a dolgokat használják és ehhez maguk hozzáférhetnek.

Bizonyára tudnotok és értenetek kell, hogy ha hatalmatok és gazdagságotok van az univerzumban, akkor verseny lesz. Csak ha azt hiszed, hogy valóban egyedül vagy és elszigetelt vagy az űrben, akkor gondolhatnál másképp. De nem vagy egyedül és nem vagy elszigetelve. Most, hogy szert tettetek egy bizonyos fokú technológiai képességre és felépítettetek egy technológiát, amit mások is használhatnak, a beavatkozás motivációja erősebbé válik és az emberi hűség elnyerésére és a hatalom gyeplőjének megszerzésére irányuló kísérlet nagymértékű befektetés lesz.

Mégis, mint mondtuk, az emberiségnek megvan a hatalma, hogy ellensúlyozza a Beavatkozást, hogy határt építsen maga és az univerzum között és hogy létrehozza a saját kötelezettségi szabályait arra vonatkozóan, hogy ki látogathat ide és milyen körülmények között látogatható meg. Nem vettétek magatokra ezt a hatalmat, de ott van számotokra, hogy felvegyétek és ez magatokra kell vállalni. Ez a hangsúly és az emberiség általános sebezhetősége az, ami elegendő motivációt teremthet az emberi egység és együttműködés magasabb szintű kialakításához.

Az emberiségnek létre kell hoznia az egységet, az önellátást és a diszkréciót. Meg kell tanulnia, hogyan kell ezt megtenni az idő múlásával, a rendelkezésére álló erőforrások felhasználásával. Ha az emberi egység szabadságot akar biztosítani a jövőben, akkor annak konszenzuson, tudatosságon és Nagyobb Közösségi megértésen alapuló egységnek kell lennie.

Ezt a tudatosságot és megértést kívánjuk támogatni ezekben a Jelentések sorozatában. Nem azért vagyunk itt, hogy azt nyújtsuk, amit az emberek kíváncsiságból vagy elbűvölésből hallani akarnak, hanem inkább azokat a dolgokat, amelyek elengedhetetlenek a fejlődésetekhez és világotok védelméhez. Mert nem ismeritek a sebezhetőségeteket és nem ismeritek az erőtöket. Ezeket tudnotok kell. Ha nem ismered a sebezhetőséged, akkor nem fogod látni az erőd szükségességét. És ha nem veszed észre az erődet, a sebezhetőséged felülkerekedhet rajtad.

Ez az élet a világotokban és az élet az egész világegyetemben. Ez az, amivel minden fajnak szembe kell néznie, ha erőssé és szabaddá akar válni. Ez az a felelősség, ami a hatalommal és a gazdagsággal jár. Van némi hatalmatok és hatalmas vagyonotok a világ erőforrásaiban. Ezért felelőssé kell válnotok és népeteknek egységesnek kell lenniük ebben az ügyben. Ha tudatlanságban tartják őket a Nagyobb Közösséggel kapcsolatban, akkor nem fogják megérteni az emberiség nagy szükségét. Fókuszuk és tevékenységük nem fogja támogatni az emberi egység, önellátás és diszkréció megteremtését.