Profetiet om Det Større Fællesskab

At indtræde i Det Større Fællesskab – Marshall Vian Summers’ åbenbaring i Det Nye Budskab fra Gud.