Femte Briefing: Den Større Koordinering

Vi er klar over, at en stor Åbenbaring bliver sendt til verden. Selvom vi ikke selv har fået denne Åbenbaring, er vi forbundet med den. Det er fordi Gud har bedt os om at gøre dette, gennem de Vises Netværk, at tage os af denne, jeres lovende verden, og give den visdom, opmuntring, styrke og formål, som den må have nu, så den kan overvinde sine tendenser og forberede sig på sin udfordrende fremtid. Ligesom vi blev hjulpet til at få vores frihed i vore egne verdener, på forskellige tidspunkter og i forskellige situationer, påhviler det os at hjælpe jer på lignende måde, for det er en af måderne, hvorpå visdom og styrke deles i universet. Den har en lang herkomst. Vi kender ikke dens ældgamle historie, og dog er vi en del af dens udtryk. Det, at vi kommer til jer med disse Briefinger, er forbundet med denne Åbenbaring for verden. Så heldige I er at have en Åbenbaring for verden fra Gud. Der er så få verdener i universet, hvor dette overhovedet kunne finde sted på nogen offentlig måde. I en fri nation er det muligt og forekommer, og er dog alligevel meget sjælden. Vi ved ikke alt det, denne Åbenbaring vil tale om, men vi ved, at den er en del af jeres forberedelse på de ting, vi taler om. Vi ved, at den er en styrkens og bemyndigelsens gave til menneskeheden.

Alligevel er vi kaldet til at bevidne livets realiteter i universet og meningen med de ting, som vi taler om her, ting af allerstørste vigtighed for jer og for jeres fremtid. Det er alt sammen en del af en Større Koordinering, at bringe menneskeheden dette store løfte og denne store assistance.

Nu er vi langt fra jeres verden, så vi kan ikke bevidne, hvad der foregår. Dog er vi stadig en del af denne Større Koordinering. Det er det, vi i vores lille gruppe har forpligtet os til, de af os, der endnu er tilbage.

Vi forstår, at der er en Budbringer af denne store Åbenbaring, og det er denne Budbringer, vi blev henvist til at sende Briefingerne fra Menneskehedens Allierede. Vores kontakt med ham blev gjort mulig af de Højere Magter, kontakt skabt på en sådan måde, at den ikke kunne forstyrres eller spores med nogen teknologi.

Det er del af den måde, hvorpå det Guddommelige arbejder i universet, for at fremme visdom, frihed og Kundskab, hvor end det er muligt og i den grad det end er muligt. Vi kan kun bede, på den måde som vi beder, for, at denne store Åbenbaring må møde og nå tilstrækkeligt mange mennesker i jeres verden, så I kan få dens fulde gavn og virkning.

Dette fuldbyrder vor opgave, som er at tale om de ting, vi taler om, og at bringe jer Visdom og Kundskab fra universet, som vi har måttet lære, gennem store prøvelser og stor nødvendighed.

Vi forstår, at dette vil være meget forvirrende for mange mennesker, alle disse her ting, vi nu taler om. Og vi talte ikke før om Åbenbaringen fra Gud, fordi vi følte, at det ville være for meget for folk at forsøge at forstå, sammen med alt det, vi er pålagt at udtrykke, den visdom, vi er pålagt at give jer.

Men nu hvor vi er langt borte, kan vi tale om andre ting. Det er nødvendigt, at vi er bevidner dette, denne Åbenbaring fra det Guddommelige, som I er så heldige at have i jeres midte. Hvis blot I kunne se, hvor heldige I var, givet den frihed I har i dag, som i sig selv er et produkt af så megen menneskelig given og afkald. Hvis I kunne forstå, hvor sjælden en begivenhed dette er, ville jeres taknemmelighed flyde over, og I ville forstå dens store betydning.

Vi må igen tale om realiteten af frihed, fra hvor vi står og fra hvad vi ved, for vi bliver bedt om at bevidne disse ting udfra vores erfaring, ikke blot udfra vores ideologi eller den måde, hvorpå vi tænker på disse ting. Vi ved, at frihed ikke er en rettighed i universet. Den er noget sjældent og dyrebart. Den må etableres og sikres med største beslutsomhed.

Vi har gjort os fortjent til denne frihed, at tjene på denne måde, at kunne tjene en anden race på denne måde – på en måde, som folk i jeres verden kan høre, og som gøres tilgængelig som vidnesbyrd. Så sjældent dette virkeligt er.

Vi er blevet hjulpet på samme måde, da vi én gang kunne sikre vores frihed i vore nationer, for de Større Magter har kunnet tjene os direkte. Udviklingen af frihed og stabiliteten af frihed er en vedvarende udfordring, der kræver stor modenhed, visdom og tilbageholdenhed. Selvom vi måske ikke er oplyste samfund, som I tænker på det, er vi tilstrækkeligt frie til at have denne mulighed og blive tjent på denne måde.

Men menneskeheden har endnu ikke denne frihed, ikke på nuværende tidspunkt, for en ny Åbenbaring for jeres verden vil blive kraftigt modstået og anfægtet. Det er som helhed jeres races udvikling, der forårsager dette.

Vi ved, at frihed ikke er en rettighed i universet. Den er noget sjældent og dyrebart. Den må etableres og sikres med største beslutsomhed.

Men idet I står på tærsklen til livet i universet, kunne I ikke have en større fordel eller en større styrke givet jer. For som vi har sagt gentagne gange, vil ingen race komme og etablere frihed for jer. Ingen race vil komme og højne jeres teknologi for jer. Ingen race vil komme og styre jeres verden for jer. Ikke for jer. Det er den sandhed, der må erkendes, ellers vil I ikke forstå, hvad I ser i øjnene.

Det er så sjældent, at en race kan tjene en anden på de måder, som vi gør her, for normalt er måderne at støtte på meget hemmelige, meget subtile, hinsides regeringers overvågning. Det er noget meget værdifuldt, vi taler om.

Med hensyn til frie samfund er der noget andet, vi må fortælle jer. Frie samfund anerkender grænserne for den gavnlige teknologi. Skulle I tage teknologien for langt, hinsides jeres basale behov, hinsides dens grundlæggende fordele for jeres samfund, tiltrækker I andre kræfter. Jeres isolation i universet vil begynde at aftage. Nu står I dér med kræfter, der er meget svære at skjule.

For selvom vore racer er frie på de måder, som vi har talt om, er der alligevel andre øjne, som til enhver tid iagttager os. Skulle vi demonstrere ekstraordinære evner eller ekstraordinær teknologi, indbyder det til større og større granskning og overtalelse. Andre vil søge på enhver måde at få det fra os, bortset fra gennem direkte erobring. Det er grunden til, at de kræfter, vi måtte have, må udtrykkes meget subtilt, endda holdes ude af offentlighedens søgelys, mellem de Vise, der vejleder vore verdener.

Det er sandheden om livet i universet, at større magt, større styrke og demonstrationen af den, må skjules, hvis man søger muligheden for at få frihed og selvbestemmelse.

Der er seere i andre nationer, som forsøger at se ind til vore anliggender, forsøger at skelne, hvad vi foretager os, hvad vi har, vore styrker og vore svagheder. Det kan vi kun til en vis grad modvirke. For når først universets øjne er rettet mod én, vil de fortsætte med at iagttage. Det vil, enten med teknologi, eller på mere subtile måder, være tilfældet.

Så de Vise, der styrer vore verdener, deler ikke alle ting, de ved, med offentligheden, for offentligheden er ikke stærk nok til at holde på dette med diskretion. Det er for meget at forlange af en hel race. I, der tror, at frihed er friheden til at vide alt, har ingen idé om, hvad I tænker på, eller betydningen af dette, i større kræfters nærvær.

Forstå derfor, at ud over at opfylde en races reelle autentiske behov, bør teknologien ikke gå videre. Den giver jer kræfter, I ikke kan bruge og må skjule. Den åbner for skarpsindighed udefra og indbyder til intervention og manipulation og stadig større granskning. Tænk derfor ikke, at uendelig udvikling af teknologi er en værdig og ædel stræben. Den er kun gavnlig på visse måder, til et vist punkt. Herudover skaber den farer og risici.

Større magt, større styrke og demonstrationen af den, må skjules, hvis man søger muligheden for at få frihed og selvbestemmelse.

Skulle I have indsigtens kraft eller en teknologisk kraft, som andre nationer ikke har, vil de søge den hos jer. Det er derfor, de Vise må forblive skjulte, en stor og varig sandhed i universet.

Med magt følger dette ansvar, denne diskretion, denne skarpsindighed, denne forsigtighed, dette at være meget forsigtig med hensyn til ens sind og handling og tanke, i lyset af disses indflydelse på andre og hvad de måtte indbyde til udefra. Vi var i vores gruppe alle elever af denne fremragende Lære, som I nu har anledningen til at lære, af ren og skær nødvendighed.

Vore frie nationer må være optaget af stabilitet og sikkerhed, for frie nationer sameksisterer ikke godt med store nationer, der ikke er frie, større nationer, der er mere teknologisk og militært magtfulde. Vi må vogte ikke kun vore grænser, men vore tanker. Dette er de Vises byrde alle steder.

Vi forstår, at den Nye Åbenbaring for verden kan lære folk disse ting og give dette til den menneskelige familie. Hvis dette er sandt, så er det et meget godt tegn.

Det er muligt, at der vil være dem imellem jer, der med denne bliver virkeligt vise. Jeres opgave er at sikre jeres folks og jeres verdens frihed, at holde Kundskab i live i jeres verden, at holde visdom i live i jeres verden, hvor den altid vil synes at være truet og angrebet af andre, der gerne vil bruge alting til personlig magt og nytte. Det er en sandhed i jeres verden, såvel som en sandhed i det Større Fællesskab. Alt det, vi fortæller jer her i dag, er en sandhed i jeres verden, for det er en sandhed overalt. Det er en sandhed i Adskillelsens rige.

Med denne store og nøgterne lære, bringer vi opmuntring, for den menneskelige familie har et stort potentiale. Bevidstheden om det Guddommelige og Kundskabens kraft i individet, er ikke blevet udslettet i jeres verden. Den er ikke blevet glemt. Den værdsættes stadig af mange, og i nogle dele af jeres verden, praktiseres den endnu af mange. Dette er et fremragende tegn i universet, hvor meget få fremadskridende racer har dette potentiale.

Vi ved, at Kundskab i jer kan reagere på disse ting og genlyde, fordi den er et større sandhedsdomæne, for det var også meningen, at I i jeres liv skulle være en del af denne Større Koordinering. Selvom det måske virker som en fjern mulighed for jer nu, er den grundlæggende for den, du er, og hvorfor du befinder dig i verden på dette tidspunkt, for den alene rummer styrken og visionen og resonansen, der kan gøre dig i stand til at reagere og opfatte din situation korrekt og gavnligt. Den vil kalde dig ud af et almindeligt og skuffende liv, til et langt større område for tjeneste og mening, ligesom den har gjort for os.

Vi kan ikke vende tilbage til vore hjemmeverdener, før vores mission er fuldført. Det har taget mange år for den at finde sted, endda så vidt. Der har været mange udfordringer og tilbageslag. Vi har mistet medlemmer af vores gruppe. Vi har måttet flygte til fjerne og sikre havne. For den Intervention, der deltager i jeres verden, blev bevidste om os, efter at vores første række Briefinger blev leveret og deres søgen efter os begyndte. Vi tror ikke, at de forventede vor tilstedeværelse og ville helt sikkert blive udfordret og truet af vort budskab.

Jeres opgave er at sikre jeres folks og jeres verdens frihed, at holde Kundskab i live i jeres verden, at holde visdom i live i jeres verden, hvor den altid vil synes at være truet og angrebet af andre, der gerne vil bruge alting til personlig magt og nytte.

Dog er vor mission endnu ikke fuldført, for selvom vi ikke længere befinder os i jeres nærhed, er der Visdom fra universet, vi stadig kan give jer. I har brug for denne visdom nu, og I vil få brug for den i stadigt stigende grad, idet I går fremad.