Sprawozdanie Czwarte: Manipulacja Tradycjami i Wierzeniami Religijnymi

W celu zrozumienia działalności przybyszów w dzisiejszym świecie musimy przedstawić więcej informacji w odniesieniu do ich wpływu na światowe instytucje religijne i wartości religijne oraz na podstawowe duchowe impulsy, które są bliskie waszej naturze i które w wielu przypadkach są wspólne dla inteligentnego życia w wielu rejonach Większej Społeczności. Powinniśmy zacząć od poinformowania, że działania, które przybysze prowadzą na świecie w obecnym czasie były przeprowadzane wcześniej wiele razy w wielu różnych miejscach w wielu różnych kulturach w Większej Społeczności. Wasi przybysze nie są pomysłodawcami tych działań, używają ich jedynie według własnego uznania i stosowali je wcześniej wiele razy.

Należy zrozumieć, iż umiejętności w wywieraniu wpływu i manipulacji były rozwijane do bardzo wysokiego stopnia funkcjonalności w Większej Społeczności. W miarę jak rasy stają się bardziej biegłe i bardziej uzdolnione technologicznie, rozwijają bardziej wyrafinowane i bardziej przenikliwe rodzaje oddziaływań na siebie nawzajem. Istoty ludzkie wyewoluowały jak dotąd jedynie do konkurowania pomiędzy sobą, a więc nie macie jeszcze tej adaptacyjnej przewagi. To samo w sobie jest jednym z powodów, dla którego prezentujemy wam ten materiał. Wkraczacie w całkiem nowy zestaw okoliczności, który wymaga rozwijania waszych wrodzonych możliwości, jak również uczenia się nowych umiejętności.

Chociaż ludzkość znajduje się w wyjątkowej sytuacji, wyłonienie się do Większej Społeczności miało miejsce wcześniej niezliczoną ilość razy u innych ras. Dlatego też to, co jest dokonywane na was, było przeprowadzane wcześniej. Zostało to wysoce rozwinięte i jest teraz dostosowywane do waszego życia i do waszej sytuacji, którą uważamy za stosunkowo łatwą.

Program Pacyfikacyjny, który jest wprowadzany przez przybyszów, czyni to po części możliwym. Naturalna skłonność do pokojowych relacji oraz pragnienie unikania wojen i konfliktów są godne podziwu, ale mogą być używane i w rzeczy samej są używane przeciwko wam. Nawet wasze najszlachetniejsze impulsy mogą być użyte do innych celów. Widzieliście to w waszej własnej historii, w waszej własnej naturze i w waszych własnych społeczeństwach. Pokój może być ustanowiony tylko na mocnym fundamencie mądrości, współpracy i prawdziwych umiejętności.

Dlatego też nie przybyliśmy, aby krytykować wasze instytucje religijne lub wasze najbardziej podstawowe impulsy i wartości, lecz zilustrować, w jaki sposób są one używane przeciwko wam przez te obce rasy, które interweniują w waszym świecie.

Ludzkość w naturalny sposób była zainteresowana osiąganiem pokojowych relacji pomiędzy swoimi własnymi plemionami i narodami. Teraz jednak boryka się z większą gamą problemów i wyzwań. Postrzegamy je jako szanse dla waszego rozwoju, ponieważ jedynie wyzwanie związane z wyłonieniem się do Większej Społeczności zjednoczy świat i da wam podstawę, aby ta jedność była prawdziwa, silna i skuteczna.

Dlatego też nie przybyliśmy, aby krytykować wasze instytucje religijne lub wasze najbardziej podstawowe impulsy i wartości, lecz zilustrować, w jaki sposób są one używane przeciwko wam przez te obce rasy, które interweniują w waszym świecie. A jeśli jest to w naszej mocy, chcielibyśmy wspierać prawidłowe wykorzystanie waszych darów i waszych dokonań dla zachowania waszego świata, waszej wolności i waszej integralności jako rasy w kontekście Większej Społeczności.

Przybysze są zasadniczo praktyczni w swoim podejściu. Jest to zarówno siła, jak i słabość. Jak zaobserwowaliśmy tu i gdzie indziej, widzieliśmy, że bardzo trudno jest im odbiegać od swoich planów. Nie są ani dobrze przystosowani do zmian ani nie potrafią bardzo skutecznie uporać się ze złożonością. Dlatego też przeprowadzają swój plan w niemal niedbały sposób, ponieważ uważają, że mają rację i że mają przewagę. Oni nie wierzą, że ludzkość stawi im opór – przynajmniej nie opór, który mocno na nich wpłynie. I uważają, że ich tajemnice oraz ich ukryty cel są dobrze chronione i są poza ludzkim pojmowaniem.

W tym świetle nasza aktywność w przedstawianiu wam tego materiału czyni nas ich wrogami, z pewnością w ich oczach. Natomiast z naszej perspektywy staramy się jedynie przeciwdziałać ich wpływom i dać wam zrozumienie, którego potrzebujecie oraz perspektywę, na której musicie polegać, aby chronić swą wolność jako rasa i poradzić sobie z realiami Większej Społeczności.

W kontekście tej religii identyfikacja z Jezusem Chrystusem będzie mocno wykorzystywana. Nadzieja i obietnica jego powrotu na świat oferuje waszym przybyszom doskonałą okazję.

Ze względu na praktyczną naturę swojego podejścia pragną zrealizować swoje cele z największą możliwą efektywnością. Chcą oni zjednoczyć ludzkość, ale tylko przy ich współudziale i zgodnie z ich własnymi działaniami na świecie. Dla nich ludzka jedność stanowi praktyczną kwestię. Oni nie cenią sobie różnorodności w kulturach; z pewnością nie cenią jej w ramach swoich własnych kultur. Dlatego też będą usiłowali wyplenić lub zminimalizować ją, jeśli to możliwe, wszędzie tam, gdzie wywierają swoje wpływy.

Powtórne Przyjście jest zatem przygotowywane przez waszych gości. Rozumiemy, że dowody tego są już na świecie.

W naszej poprzedniej rozprawie mówiliśmy o wpływie przybyszów na nowe formy duchowości – na nowe idee i nowe przejawy ludzkiej boskości oraz ludzkiej natury, które występują w waszym świecie w tym czasie. W naszej obecnej dyskusji chcielibyśmy się teraz skupić na tradycyjnych wartościach i instytucjach, na które wasi przybysze chcą wpłynąć i na które wpływają obecnie.

Usiłując promować ujednolicenie oraz konformizm przybysze będą polegać na tych instytucjach i tych wartościach, które uważają za najbardziej stabilne i praktyczne dla ich użytku. Oni nie są zainteresowani waszymi ideami i nie są zainteresowani waszymi wartościami, chyba że te rzeczy mogą służyć ich planom. Nie łudźcie się myśląc, że przyciągnęła ich tu wasza duchowość, ponieważ sami nie posiadają tych rzeczy. Byłby to niemądry i być może śmiertelny błąd. Nie myślcie, że są oni oczarowani waszym życiem i tymi rzeczami, które uważacie za intrygujące. Jedynie bowiem w rzadkich przypadkach będziecie w stanie wpływać na nich w ten sposób. Cała naturalna ciekawość została u nich wyeliminowana i bardzo niewiele zostało. W rzeczywistości jest tam bardzo mało tego, co nazwalibyście „Duchem”, lub co my nazwalibyśmy „Varne” albo „Ścieżką Wnikliwości”. Oni są kontrolowali i kontrolują oraz podążają za wzorcami myślenia i zachowaniami, które są silnie ugruntowane i ściśle wzmacniane. Może się wydawać, że podzielają wasze idee, ale tylko w celu zyskania waszego posłuszeństwa.

W tradycyjnych instytucjach religijnych w waszym świecie będą starali się wykorzystać te wartości i te podstawowe wierzenia, które mogą posłużyć im w przyszłości, aby przekonać was do posłuszeństwa. Pozwólcie, że podamy kilka przykładów zrodzonych zarówno z naszych własnych obserwacji, jak i wglądu, który Niewidoczni udzielili nam z biegiem czasu.

Wielu w waszym świecie wyznaje wiarę chrześcijańską. Uważamy, że jest to godne podziwu, chociaż z pewnością nie jest to jedyne podejście do podstawowych pytań o duchową tożsamość i cel w życiu. Przybysze będą wykorzystywać podstawową ideę posłuszeństwa wobec jednego przywódcy celem wywołania posłuszeństwa dla ich sprawy. W kontekście tej religii identyfikacja z Jezusem Chrystusem będzie mocno wykorzystywana. Nadzieja i obietnica jego powrotu na świat oferuje waszym przybyszom doskonałą okazję, szczególnie w tym punkcie zwrotnym tysiąclecia.

W naszym rozumieniu prawdziwy Jezus nie powróci do świata, ponieważ pracuje on wspólnie z Niewidocznymi i służy zarówno ludzkości, jak i innym rasom. Ten, który przybędzie używając jego imienia przybędzie z Większej Społeczności. Będzie tym, który jest urodzony i wychowany w tym celu przez kolektywy, które są obecnie na świecie. Będzie się wydawał ludzki i będzie miał znaczące zdolności w porównaniu z tym, co możecie osiągnąć w tym momencie. Będzie się wydawał całkowicie altruistyczny. Będzie w stanie dokonywać czynów, które będą wywoływać zarówno strach, jak i wielki szacunek. Będzie w stanie wyświetlać wizerunki aniołów, demonów lub cokolwiek, na co jego zwierzchnicy będą chcieli was wystawić. Będzie się wydawało, że posiada duchowe moce. Przybędzie on jednak z Większej Społeczności i będzie on częścią kolektywu. I wzbudzi on lojalność, aby za nim podążać. Ostatecznie będzie doradzał wyobcowanie bądź zniszczenie tych, którzy nie będą mogli za nim podążać.

Przybysze nie dbają o to, jak wielu waszych ludzi zostanie zniszczonych tak długo, jak mają podstawowe posłuszeństwo u większości.

Dlatego też przybysze będą się skupiać na tych fundamentalnych ideach, które dadzą im ten autorytet i wpływy.

Powtórne Przyjście jest zatem przygotowywane przez waszych gości. Rozumiemy, że dowody tego są już na świecie. Ludzie nie zdają sobie sprawy z obecności przybyszów lub natury rzeczywistości w Większej Społeczności, tak więc w naturalny sposób zaakceptują swe wcześniejsze wierzenia bez kwestionowania uważając, iż nadszedł czas na wielki powrót ich Zbawiciela i Nauczyciela. Jednakże ten, który przybędzie, nie będzie pochodził z Zastępu Niebieskiego, nie będzie on reprezentował Wiedzy lub Niewidocznych i nie będzie reprezentował Stwórcy lub woli Stwórcy. Widzieliśmy formułowanie się tego planu na świecie. Widzieliśmy również realizowanie podobnych planów w innych światach.

W innych tradycjach religijnych przybysze będą promowali uniformizm – coś, co moglibyście nazwać podstawowym rodzajem religii bazującej na przeszłości, bazującej na posłuszeństwie wobec autorytetu oraz bazującej na zgodności z instytucjami. To służy przybyszom. Oni nie są zainteresowani ideologią ani wartościami waszych tradycji religijnych, jedynie ich użytecznością. Im więcej ludzi może myśleć podobnie, działać podobnie i reagować w przewidywalny sposób, tym bardziej użyteczni są oni dla kolektywów. Ów konformizm jest promowany w wielu różnych tradycjach. Zamiarem tutaj nie jest uczynienie ich wszystkich jednakowymi, lecz sprawienie, aby były proste same w sobie.

W jednej części świata jedna konkretna ideologia religijna będzie przeważać; w innej części świata inna ideologia religijna będzie przeważać. Jest to całkowicie użyteczne dla przybyszy, ponieważ nie dbają oni o to, czy istnieje więcej niż jedna religia pod warunkiem, że istnieje porządek, konformizm i posłuszeństwo. Nie posiadając swojej własnej religii, za którą być może moglibyście podążać lub z którą moglibyście się identyfikować, będą używać waszej do tworzenia ich własnych wartości. Oni cenią bowiem tylko całkowite posłuszeństwo dla ich sprawy i dla kolektywów oraz pragną waszego całkowitego posłuszeństwa, aby partycypować z nimi w sposób, w jaki oni określą. Będą was zapewniać, że to stworzy pokój i odkupienie na świecie, a także powrót jakiegokolwiek religijnego wizerunku lub postaci, która jest tutaj najbardziej ceniona.

Nie znaczy to, iż podstawowa religia jest zarządzana przez obce siły, gdyż rozumiemy, że podstawowa religia dobrze się ugruntowała w waszym świecie. Mówimy tutaj, że jej impulsy i jej mechanizmy będą wspierane przez gości i używane dla ich własnych celów. Dlatego też ci wszyscy, którzy są szczerymi wyznawcami swych tradycji muszą zachować szczególną ostrożność, aby odróżnić te wpływy i przeciwdziałać im, jeśli to możliwe. Tutaj goście nie dążą do przekonania przeciętnej osoby; chodzi im o przywódców.

Przybysze głęboko wierzą, że jeśli nie zainterweniują we właściwym czasie ludzkość zniszczy samą siebie oraz świat. Nie jest to oparte na prawdzie, jest to tylko przypuszczenie. Chociaż ludzkości grozi ryzyko samounicestwienia, nie jest to koniecznie wasze przeznaczenie. Kolektywy wierzą jednak, że tak właśnie jest i dlatego muszą działać w pośpiechu i nadają swoim programom perswazji ogromne znaczenie. Ci, którzy mogą zostać przekonani będą cenieni za użyteczność; ci, których nie da się przekonać będą odrzuceni i wyobcowani. Jeśli przybysze staliby się na tyle silni, aby osiągnąć całkowitą kontrolę nad światem, ci, którzy nie będą umieli się dostosować zostaną po prostu wyeliminowani. Przybysze nie dokonają jednak zniszczenia. Będzie to przeprowadzone przez te same jednostki na świecie, które całkowicie uległy ich perswazji.

Rozumiemy, iż jest to okropny scenariusz, ale nie może być wątpliwości, jeśli macie zrozumieć i przyjąć to, co przedstawiamy wam w naszych przekazach. Przybysze nie zabiegają o unicestwienie ludzkości, lecz o jej scalenie. Oni skrzyżują się z wami w tym celu. Oni będą starali się przekierować wasze impulsy religijne oraz instytucje w tym celu. Osiedlą się w potajemny sposób na świecie w tym celu. Będą wpływać na rządy i rządowych przywódców w tym celu. Będą wpływać na siły wojskowe na świecie w tym celu. Przybysze są przeświadczeni, że mogą osiągnąć sukces, gdyż jak dotąd widzą, że ludzkość nie stawiła wystarczającego oporu, aby przeciwdziałać ich działaniom lub zniwelować ich plany.

Aby temu przeciwdziałać, musicie uczyć się Drogi Wiedzy Większej Społeczności. Każda wolna rasa we wszechświecie musi nauczyć się Drogi Wiedzy, jakkolwiek byłaby określana w ich własnych kulturach. To jest źródło osobistej wolności. To jest to, co umożliwia jednostkom i społecznościom posiadanie prawdziwej nienaruszalności i posiadanie mądrości niezbędnej, aby poradzić sobie z wpływami, które przeciwdziałają Wiedzy, zarówno w ich własnych światach, jak i w Większej Społeczności. Uczenie się nowych ścieżek jest zatem niezbędne, ponieważ wkraczacie w nową sytuację z nowymi siłami i nowymi wpływami. W rzeczy samej to nie jest jakaś przyszła perspektywa, lecz pilne wyzwanie. Życie we wszechświecie nie czeka na waszą gotowość. Wydarzenia będą miały miejsce niezależnie od tego, czy jesteście przygotowani, czy też nie. Odwiedziny występowały bez waszej akceptacji i bez waszego pozwolenia. A wasze podstawowe prawa są naruszane w o wiele większym stopniu, niż jesteście tego świadomi.

Z tego powodu zostaliśmy wysłani nie tylko aby przekazać naszą perspektywę i nasze wsparcie, ale również aby ostrzegać i podnieść alarm, aby wzbudzić świadomość i zaangażowanie. Powiedzieliśmy wcześniej, że nie możemy ochronić waszej rasy przed militarną interwencją. To nie jest nasza rola. A nawet gdybyśmy próbowali to zrobić i zgromadzili siłę, aby zrealizować takie przedsięwzięcie, wasz świat zostałby zniszczony. Możemy jedynie doradzać.

W przyszłości zobaczycie okrucieństwo religijnych wierzeń wyrażane w gwałtowny sposób, przeprowadzane przeciwko ludziom, którzy mają inne zdanie, przeciwko narodom o mniejszej sile oraz używane jako broń służąca do napaści i zniszczenia. Przybysze nie chcieliby niczego bardziej aniżeli tego, aby wasze instytucje religijne zarządzały narodami. Musicie się temu przeciwstawić. Przybysze nie chcieliby niczego bardziej aniżeli tego, aby religijne wartości były wyznawane przez wszystkich, bo to powiększa ich siłę roboczą i czyni ich zadanie łatwiejszym. We wszelkich swoich przejawach tego typu wpływy sprowadzają się do uległości i podporządkowania – podporządkowania woli, podporządkowania celu, podporządkowania czyjegoś życia i zdolności. Będzie to jednak ogłaszane jako wielkie osiągnięcie ludzkości, wielki postęp w społeczeństwie, nowe zjednoczenie dla ludzkiej rasy, nowa nadzieja na pokój i sprawiedliwość, triumf ludzkiego ducha nad ludzkimi instynktami.

Przybywamy zatem z naszą poradą i zachęcamy was, abyście wystrzegali się przed podejmowaniem niemądrych decyzji; przed oddawaniem waszego życia sprawom, których nie rozumiecie i przed oddawaniem waszego rozeznania oraz waszej swobody decyzji ze względu na obiecaną nagrodę. I musimy was przekonać, abyście nie zdradzili Wiedzy w was samych, duchowej inteligencji, z którą się urodziliście i która teraz zawiera waszą jedyną i największą obietnicę.

Być może słuchając tego będziecie postrzegać wszechświat jako miejsce pozbawione Łaski. Być może staniecie się cyniczni i przestraszeni myśląc, że chciwość jest powszechna. Tak jednak nie jest. To, co jest wam teraz potrzebne, to abyście stali się silni, silniejsi niż jesteście, silniejsi niż byliście. Nie przyjmujcie komunikatów od tych, którzy interweniują w waszym świecie dopóki nie będziecie mieli tej siły. Nie otwierajcie swoich umysłów i serc przed przybyszami spoza Ziemi, ponieważ przybyli oni tutaj dla swoich własnych celów. Nie myślcie, że oni wypełnią wasze religijne proroctwa lub największe ideały, bo jest to złudzenie.

Istnieją wielkie duchowe siły w Większej Społeczności – jednostki, a nawet narody, które osiągnęły bardzo wysokie poziomy osiągnięć dalece wykraczając poza to, co ludzkość prezentuje obecnie. Ale oni nie przybywają i nie przejmują kontroli nad innymi światami. Oni nie stanowią politycznych i gospodarczych sił we wszechświecie. Oni nie angażują się w handel poza zaspokajaniem własnych podstawowych potrzeb. Rzadko podróżują, z wyjątkiem sytuacji kryzysowych.

Emisariusze są wysyłani na pomoc tym, którzy wyłaniają się do Większej Społeczności, emisariusze tacy jak my sami. Istnieją również duchowi emisariusze – potęga Niewidocznych, którzy mogą przemawiać do tych, którzy są gotowi, aby przyjąć oraz którzy okazują dobre serce i są obiecujący. Właśnie w taki sposób Bóg działa we wszechświecie.

Wkraczacie w nowe, trudne środowisko. Wasz świat jest bardzo cenny dla innych. Będziecie musieli go chronić. Będziecie musieli zachować wasze zasoby, abyście nie potrzebowali lub nie byli zależni od handlu z innymi nacjami dla zaspokojenia podstawowych potrzeb waszego życia. Jeżeli nie zachowacie waszych zasobów, będziecie musieli wyrzec się sporej części waszej wolności i samowystarczalności.

Wasza duchowość musi być głęboka. Musi być oparta na prawdziwych doświadczeniach, albowiem wartości i wierzenia, rytuały i tradycje mogą być wykorzystane i są wykorzystywane przez waszych przybyszów do ich własnych celów.

Tutaj możecie zacząć dostrzegać, że wasi przybysze są bardzo podatni w pewnych obszarach. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Indywidualnie, posiadają bardzo słabą wolę i mają trudności z radzeniem sobie ze złożonościami. Oni nie rozumieją waszej duchowej natury. I oczywiście nie rozumieją impulsów Wiedzy. Im silniejsi jesteście w Wiedzy, tym bardziej niezrozumiali się stajecie, tym trudniej was kontrolować i tym mniej stajecie się dla nich użyteczni i dla ich programu integracji. Indywidualnie, im silniejsi jesteście w Wiedzy, tym większym jesteście dla nich wyzwaniem. Im więcej jednostek staje się silnych w Wiedzy, tym trudniej przybyszom jest ich izolować.

Przybysze nie mają fizycznej siły. Ich siła tkwi w środowisku mentalnym i w posługiwaniu się swoją technologią. Ich liczba jest mała w porównaniu do was. Są całkowicie zależni od waszego przyzwolenia i są zbyt pewni siebie, że mogą odnieść sukces. Bazując na ich dotychczasowym doświadczeniu ludzkość nie stawiła znaczącego oporu. Jednakże im silniejsi jesteście w Wiedzy, tym bardziej stajecie się siłą, która stawia opór interwencji oraz manipulacji i tym bardziej stajecie się siłą sprzyjającą wolności i nienaruszalności waszej rasy.

Chociaż być może niewielu będzie w stanie usłyszeć nasz przekaz, to wasza reakcja jest ważna. Być może łatwo jest nie wierzyć w naszą obecność i w naszą rzeczywistość oraz być przeciwnym naszemu przekazowi, jednakowoż przemawiamy w zgodzie z Wiedzą. Dlatego też to, co mówimy może być wam znane, o ile jesteście otwarci, aby to wiedzieć.

Rozumiemy, że podważamy wiele wierzeń i norm społecznych w naszej prezentacji. Nawet nasza obecność tutaj będzie się wydawać niewytłumaczalna i zostanie odrzucona przez wielu. Jednakże nasze słowa i nasz przekaz mogą rezonować z wami, ponieważ przemawiamy z Wiedzą. Siła prawdy stanowi najpotężniejszą siłę we wszechświecie. Ma moc wyzwolenia. Ma moc oświecenia. I ma moc dawania siły i pewności siebie tym, którzy jej potrzebują.

Powiedziano nam, że ludzkie sumienie jest wysoce cenione, chociaż może nie zawsze przestrzegane. To o tym właśnie mówimy, kiedy wspominamy o Drodze Wiedzy. Jest to podstawa wszystkich waszych prawdziwych duchowych impulsów. To już jest zawarte w waszych religiach. To nie jest dla was nowość. Ale musi to być cenione, inaczej nasze starania oraz starania Niewidocznych zmierzające do przygotowania ludzkości na Większą Społeczność się nie powiodą. Zbyt niewielu odpowie. A prawda stanie się dla nich ciężarem, ponieważ nie będą w stanie dzielić się nią skutecznie.

Przybywamy zatem nie po to, aby krytykować wasze instytucje lub zwyczaje religijne, lecz aby zilustrować, w jaki sposób mogą zostać użyte przeciwko wam. Nie jesteśmy tutaj po to, aby je zastąpić lub je odrzucić, lecz po to, aby ukazać jak prawdziwa uczciwość musi przenikać te instytucje i zwyczaje, aby służyły wam w realny sposób.

W Większej Społeczności duchowość jest uosobieniem tego, co nazywamy Wiedzą, Wiedza oznacza inteligencję Ducha oraz przepływ Ducha wewnątrz was. To umożliwia wam wiedzieć, aniżeli tylko wierzyć. To daje wam odporność na perswazję i manipulację, albowiem Wiedzy nie można zmanipulować żadną ziemską mocą lub siłą. To daje witalność waszym religiom i nadzieję na wasze przeznaczenie.

Jesteśmy wierni tym ideom, ponieważ są one fundamentalne. Są one nieobecne w kolektywach, niemniej, jednak gdybyście napotkali kolektywy lub nawet znaleźli się w ich obecności i mieli siłę, aby zachować swój własny umysł, wtedy sami będziecie mogli się o tym przekonać.

Powiedziano nam, że jest wielu ludzi na świecie, którzy chcą się oddać, oddać się większej sile w życiu. Nie jest to wyjątkowe dla świata ludzkości, ale w Większej Społeczności takie podejście prowadzi do zniewolenia. Rozumiemy, że w waszym własnym świecie, zanim przybysze zjawili się tutaj w takiej liczbie, takie podejście często prowadziło do zniewolenia. Ale w Większej Społeczności jesteście bardziej podatni i musicie być mądrzejsi, ostrożniejsi i bardziej samowystarczalni. Tutaj lekkomyślność pociąga za sobą wysoką cenę i wielką tragedię.

Jeśli potraficie zareagować na Wiedzę i uczyć się Drogi Wiedzy Większej Społeczności, będziecie w stanie samodzielnie dostrzec te rzeczy. Wtedy potwierdzicie nasze słowa, a nie tylko w nie uwierzycie lub im zaprzeczycie. Stwórca czyni to możliwym, Stwórca pragnie bowiem, aby ludzkość przygotowała się na własną przyszłość. Właśnie dlatego tu przybyliśmy. Właśnie dlatego obserwujemy i mamy teraz szansę zdawać relację z tego, co widzimy.

Tradycje religijne świata dobrze o was świadczą w swych zasadniczych nauczaniach. Mieliśmy okazje dowiedzieć się o nich od Niewidocznych. Stanowią one jednak również potencjalną słabość. Gdyby ludzkość była bardziej czujna i rozumiała rzeczywistość życia w Większej Społeczności oraz znaczenie przedwczesnych odwiedzin, wasze zagrożenia nie byłyby tak wielkie, jak są obecnie. Istnieje nadzieja i oczekiwanie, że taka wizyta przyniesie wielką nagrodę i będzie dla was wyzwoleniem. Dotychczas nie byliście w stanie dowiedzieć się o rzeczywistości Większej Społeczności albo o potężnych siłach, które komunikują się z waszym światem. Wasz brak zrozumienia i przedwczesne pokładanie zaufania w przybyszy wam nie służy.

To z tego powodu mędrcy w Większej Społeczności pozostają ukryci. Oni nie szukają handlu w Większej Społeczności. Oni nie zamierzają być częścią stowarzyszeń lub spółdzielni handlowych. Oni nie dążą do dyplomacji z wieloma światami. Ich sieć powiązań jest bardziej tajemnicza, bardziej duchowa z natury. Oni rozumieją zagrożenia i trudności bycia narażonym na realia życia w fizycznym wszechświecie. Oni utrzymują swą izolację i pozostają czujni w swych granicach. Oni tylko pragną rozciągnąć swą mądrość sposobami, które są mniej fizyczne z natury.

Być może w waszym własnym świecie możecie dostrzec wyrażenie tego u tych, którzy są najmądrzejsi, najbardziej utalentowani, którzy nie szukają osobistych korzyści drogą handlową i którzy nie są skłonni do podboju i manipulacji. Wasz własny świat mówi wam tak wiele. Wasza własna historia mówi wam tak wiele i ilustruje, chociaż na mniejszą skalę, wszystko to, co prezentujemy wam tutaj.

Naszą intencją jest więc nie tylko ostrzeżenie was o powadze sytuacji, ale i dostarczenie wam, o ile zdołamy, lepszego postrzegania i rozumienia życia, których będziecie potrzebowali. I wierzymy, że będzie dość osób, które mogą usłyszeć te słowa i zareagować na wielkość Wiedzy. Mamy nadzieję, że będą tacy, którzy potrafią rozpoznać, że nasze wiadomości nie są tu po to, aby wywołać strach i panikę, lecz aby wywołać odpowiedzialność i zaangażowanie dla zachowania wolności i dobra w waszym świecie.

Jeśli ludzkość poniesie klęskę w przeciwstawianiu się Interwencji, możemy nakreślić obraz tego, co by to oznaczyło. Widzieliśmy to gdzie indziej, gdyż każdy z nas był bardzo blisko tego w naszych własnych światach. Będąc częścią kolektywu, planeta Ziemia będzie eksploatowana dla jej zasobów, jej ludzie będą zagonieni do pracy, a jej buntownicy i heretycy zostaną albo odosobnieni, albo zlikwidowani. Świat będzie zachowany ze względu na swoje rolnictwo oraz inwestycje wydobywcze. Ludzkie społeczeństwa będą istnieć, ale tylko podporządkowane siłom spoza waszego świata. A jeśli świat wyczerpie swą użyteczność, jeśli jego zasoby zostaną całkowicie wybrane, wtedy zostaniecie porzuceni, osamotnieni. Podtrzymujące życie waszego świata zostanie wam zabrane; same środki do przetrwania zostaną ukradzione. Zdarzało się to wcześniej w wielu innych miejscach.

W przypadku tego świata kolektywy mogą zadecydować o zachowaniu świata dla trwałego wykorzystania jako strategicznego miejsca oraz jako magazyn zasobów biologicznych. Ludzka populacja cierpiałaby jednak okrutnie pod takimi opresyjnymi rządami. Ludzka populacja zostałaby zredukowana. Kierownictwo nad ludzkością zostałoby przekazane tym, którzy są hodowani, aby kierować ludzką rasą w ramach nowego porządku. Ludzka wolność, jaką znacie, nie będzie już dalej istnieć, a wy będziecie cierpieć pod ciężarem obcego panowania, panowania, które byłoby brutalne i rygorystyczne.

Jest wiele kolektywów w Większej Społeczności. Niektóre z nich są ogromne; niektóre z nich są małe. Niektóre z nich są bardziej etyczne w swych działaniach; wiele nie jest. W zakresie, w jakim rywalizują ze sobą o możliwości, jak na przykład rządzenie waszym światem, mogą być przeprowadzane niebezpieczne działania. Musimy wam to zilustrować tak, abyście nie mieli wątpliwości co do tego, o czym mówimy. Wybory przed wami są bardzo ograniczone, ale bardzo istotne.

Zrozumcie zatem, że z perspektywy waszych przybyszów wy wszyscy jesteście plemionami, którymi trzeba zarządzać i które trzeba kontrolować w celu służenia interesom przybyszów. W tym celu wasze religie i w pewnym stopniu wasze społeczne realia zostaną zachowane. Wiele jednak stracicie. I wiele stracicie zanim sobie uświadomicie, co wam zostało zabrane. Dlatego też możemy tylko zalecać czujność, odpowiedzialność i zaangażowanie do nauki – do uczenia się o życiu w Większej Społeczności, do uczenia się, jak zachować waszą własną kulturę i waszą własną rzeczywistość w ramach większego środowiska i do uczenia się, w jaki sposób zorientować się, kto jest tutaj, aby wam służyć i odróżnić ich od tych, którzy nie są. Ta większa zdolność rozróżniania jest tak bardzo potrzebna na świecie nawet do rozwiązania waszych własnych trudności. W odniesieniu jednak do waszego przetrwania i dobrobytu w Większej Społeczności stanowi to absolutną podstawę.

Zachęcamy was zatem, abyście nabrali otuchy. Mamy wam więcej do przekazania.