Sprawozdanie Drugie: Wyzwanie dla Ludzkiej Wolności

Ludzkość zbliża się do bardzo niebezpiecznego i bardzo istotnego momentu w swoim zbiorowym rozwoju. Znajdujecie się na skraju wyłonienia się do Większej Społeczności inteligentnego życia. Będziecie napotykać rasy innych istot, które przybywają do waszego świata, by chronić własne interesy i zorientować się, jakie możliwości mogą się pojawić. Nie są oni aniołami czy anielskimi bytami. Nie są oni istotami duchowymi. Oni są istotami, które przybywają do waszego świata w poszukiwaniu surowców, sojuszy i zyskania przewagi w wyłaniającym się świecie. Nie są oni źli. Nie są oni święci. Pod tym względem są również bardzo podobni do was. Kierują nimi po prostu ich potrzeby, ich powiązania, ich wierzenia i ich zbiorowe cele.

Jest to wspaniały czas dla ludzkości, ale ludzkość nie jest przygotowana. Z naszego punktu widzenia możemy to zobaczyć na większą skalę. Nie angażujemy się w codzienne życie obywateli na świecie. Nie staramy się przekonywać rządów czy zastrzegać sobie prawa do pewnych części świata lub do pewnych surowców, które tu istnieją. Jesteśmy raczej obserwatorami i chcemy was powiadomić o tym, co widzimy, bo to jest naszą misją tutaj.

Niewidoczni powiedzieli nam, że wielu ludzi dzisiaj czuje się nieswojo, że mają oni trudne do sprecyzowania naglące poczucie, że coś się wydarzy i że coś należy zrobić. Może w ich codziennym życiu nie istnieje nic, co mogłoby uzasadnić te głębokie przeczucia, co potwierdzałoby wagę tych uczuć, lub co nadaje treść ich wyrażeniu. Możemy to zrozumieć, bo sami w naszej historii przechodziliśmy przez podobne doświadczenia. Reprezentujemy kilka ras połączonych w niewielkim sojuszu, aby podtrzymywać wyłanianie się Wiedzy i Mądrości we wszechświecie, szczególnie u ras, które znajdują się na progu wyłonienia się do Większej Społeczności. Te wyłaniające się rasy są szczególnie podatne na obce wpływy i manipulacje. Są one szczególnie narażone na błędne zrozumienie własnej sytuacji i jest to zrozumiałe, bo jakżeż mogłyby pojąć sens i złożoność życia w ramach Większej Społeczności? Dlatego też chcielibyśmy odegrać naszą niewielką rolę w przygotowaniu i edukacji ludzkości.

W naszym pierwszym sprawozdaniu podaliśmy ogólny opis zaangażowania przybyszy w czterech dziedzinach. Pierwszą jest wywieranie wpływu na ważnych ludzi na stanowiskach władzy w rządach oraz stojących na czele instytucji religijnych. Druga dziedzina wywierania wpływu obejmuje ludzi, którzy mają inklinacje duchowe i którzy pragnęliby otworzyć się na wyższe siły istniejące we wszechświecie. Trzecią dziedziną zaangażowania gości jest budowa baz w strategicznych miejscach na świecie w pobliżu skupisk ludności, gdzie może być wywierany ich wpływ na środowisko mentalne. I wreszcie, powiedzieliśmy o ich programie skrzyżowania z gatunkiem ludzkim, programie, który istnieje już od dosyć dawna.

Rozumiemy, jak niepokojące mogą być to wiadomości i jak rozczarowujące może to być dla wielu ludzi, którzy pokładali ogromne nadzieje i mieli wielkie oczekiwania, że przybysze spoza świata przynieśliby ludzkości błogosławieństwo i wielką korzyść. Być może zakładanie tego i oczekiwanie tych rzeczy jest naturalne, ale trzeba wiedzieć, że Większa Społeczność, do której ludzkość się wyłania, jest trudnym i opartym na rywalizacji środowiskiem, szczególnie w tych obszarach wszechświata, gdzie wiele ras konkuruje ze sobą i angażuje się w wymiany handlowe. Wasz świat znajduje się w takim właśnie regionie. Może wam się to wydawać nieprawdopodobne, ponieważ zawsze wam się wydawało, że żyliście w izolacji, samotni w ramach bezmiaru pustki przestrzeni kosmicznej. W rzeczywistości jednak żyjecie w zamieszkałej części wszechświata, gdzie została ustanowiona wymiana handlowa i gdzie obyczaje, kontakty i powiązania są długotrwałe. A na waszą korzyść działa to, że żyjecie w pięknym świecie ─ świecie o ogromnej różnorodności biologicznej, wspaniałym miejscu, jeżeli porównać go z surowością tak wielu innych światów.

To jednak nadaje waszej sytuacji ogromną pilność i stwarza realne zagrożenie, ponieważ posiadacie coś, co wielu innych chciałoby zagrabić dla siebie. Nie chcą oni was zniszczyć, lecz pozyskać wasze posłuszeństwo i zawiązać z wami sojusz, ażeby wasze istnienie na tym świecie oraz wasze działania tutaj mogły im służyć. Wyłaniacie się do dojrzałego i skomplikowanego zestawu okoliczności. Nie możecie tutaj być jak małe dzieci i wierzyć oraz mieć nadzieję otrzymania błogosławieństwa od każdego, kogo spotkacie. Musicie stać się mądrzy i roztropni, tak jak i my w ciągu naszej trudnej historii musieliśmy stać się mądrzy i roztropni. Teraz ludzkość będzie musiała dowiedzieć się o aspektach Większej Społeczności, o zawiłościach interakcji pomiędzy rasami, o złożonościach handlu oraz o subtelnych manipulacjach powiązań i przymierzy zawartych pomiędzy światami. Jest to trudny, ale bardzo ważny czas dla ludzkości, czas wielkiej obietnicy, jeżeli zostaną podjęte odpowiednie przygotowania.

W tym naszym drugim sprawozdaniu chcielibyśmy pomówić bardziej szczegółowo na temat interwencji w sprawy ludzkości dokonywanych przez różne grup przybyszy, co to może dla was oznaczać i czego będzie to wymagało. Przybywamy nie po to, aby wywołać w was strach, lecz aby wzbudzić poczucie odpowiedzialności, aby zrodzić większą świadomość oraz zachęcić do przygotowania się do życia, w które teraz wkraczacie, donioślejszego życia, lecz również życia z większymi problemami i wyzwaniami.

Zostaliśmy tutaj przysłani za pośrednictwem duchowej mocy i obecności Niewidocznych. Być może pomyślicie o nich w przyjazny sposób jako o aniołach, ale w ramach Większej Społeczności ich rola jest większa, a ich zaangażowanie i przymierza są głębokie i przenikliwe. Ich duchowa moc błogosławi czujące istoty we wszystkich światach i we wszystkich miejscach oraz promuje rozwój głębszej Wiedzy i Mądrości, które uczynią możliwym pokojowe wyłanianie się relacji zarówno pomiędzy światami, jak i wewnątrz nich. Jesteśmy tutaj w ich imieniu. Poprosili nas o przybycie tutaj. I przekazali nam wiele informacji, które posiadamy, informacje, których nie moglibyśmy zebrać sami. Od nich dowiedzieliśmy się całkiem sporo o waszej naturze. Dowiedzieliśmy się o waszych umiejętnościach, waszych zaletach, waszych wadach oraz o waszej wielkiej podatności. Jesteśmy w stanie zrozumieć te rzeczy, bo światy, z których przybyliśmy również przeszły przez ten ważny etap wyłonienia się do Większej Społeczności. Nauczyliśmy się bardzo dużo i wiele wycierpieliśmy z powodu własnych błędów, błędów, których mamy nadzieję, ludzkość uniknie.

Przybywamy więc nie tylko z naszym własnym doświadczeniem, ale i z głębszą świadomością oraz głębszym poczuciem celowości, jakie było nam przekazane przez Niewidocznych. Obserwujemy wasz świat z pobliskiego miejsca i monitorujemy komunikację tych, którzy was odwiedzają. Wiemy, kim oni są. Wiemy, skąd przybywają i dlaczego tutaj są. Nie rywalizujemy z nimi, bo naszym zamiarem nie jest wykorzystanie świata. Uważamy siebie za Sprzymierzeńców Ludzkości i mamy nadzieję, że z czasem też tak będziecie o nas myśleli, bo jesteśmy nimi naprawdę. I chociaż nie możemy tego udowodnić, mamy nadzieję zademonstrować to poprzez nasze słowa i poprzez mądrość naszej rady. Mamy nadzieję przygotować was na to, co was czeka. Przybywamy z naszą misją w poczuciu pilnej potrzeby, gdyż ludzkość jest daleko w tyle w swoim przygotowaniu na Większą Społeczność. Wiele poprzednich prób skontaktowania się z ludźmi i przygotowania ich na ich przyszłość nie odniosło sukcesu. Udało się dosięgnąć niewielką liczbę ludzi, a jak nam powiedziano, wiele z tych kontaktów zostało zniekształconych i wykorzystanych przez innych do różnych celów.

Zostaliśmy zatem przysłani w miejsce tych, którzy byli tutaj przed nami, aby zaofiarować pomoc ludzkości. Pracujemy razem w naszej wspólnej sprawie. Nie stanowimy wielkiej siły militarnej, lecz bardziej tajne i święte przymierze. Nie chcemy, aby w waszym świecie dokonywano tego typu interesów, jakie spotyka się w Większej Społeczności. Nie chcemy, żeby ludzkość stała się państwem uzależnionym od większej sieci układu sił. Nie chcemy widzieć, jak ludzkość traci swą wolność i swoje samostanowienie. Są to realne zagrożenia. Z tego powodu zachęcamy was do głębokiego rozważenia naszych słów, bez strachu, jeśli to możliwe i z taką pewnością i determinacją, która wiemy, że zamieszkuje we wszystkich ludzkich sercach.

Dziś i jutro i w dniu następnym ma miejsce i będzie miało miejsce ogromne przedsięwzięcie zorganizowania sieci wpływów nad ludzką rasą przez tych, którzy odwiedzają ten świat dla własnych celów. Czują, że przybywają tutaj, aby uchronić świat przed ludzkością. Niektórzy nawet wierzą, że są tutaj, aby uratować ludzkość przed nią samą. Mają poczucie, iż racja jest po ich stronie i nie uważają swoich poczynań za nieodpowiednie czy nieetyczne. Zgodnie z ich etyką robią to, co uważa się za rozsądne i ważne. Jednakże dla wszystkich istot kochających wolność takie podejście nie może być uzasadnione.

Obserwujemy działania przybyszy, które się rozrastają. Co roku ich liczba tutaj również się powiększa. Przybywają z daleka. Przywożą swoje zapasy. Pogłębiają swoje zaangażowanie i uczestnictwo. Zakładają stacje komunikacyjne w wielu miejscach w waszym systemie słonecznym. Obserwują wszystkie wasze wstępne wyprawy w przestrzeń kosmiczną i powstrzymają lub zniszczą wszystko, co uznają za zagrażające ich działaniom. Ich celem jest nie tylko kontrola nad waszym światem, ale również nad całą przestrzenią wokół niego. Jest tak dlatego, że są tutaj rywalizujące ze sobą siły. Każda stanowi przymierze kilku ras.

Teraz zaadresujmy ostatnią z czterech dziedzin, o których mówiliśmy w naszym pierwszym sprawozdaniu. Dotyczy ona krzyżowania przybyszów z gatunkiem ludzkim. Pozwólcie, że wpierw przytoczymy wam trochę historii. Wiele tysięcy lat temu w waszych jednostkach czasu kilka ras przybyło, aby poprzez skrzyżowanie swojego gatunku z ludzkim dać ludzkości większą inteligencję i zdolność przystosowania się. To doprowadziło do raczej szybkiego pojawienia się tego, co jak rozumiemy, jest nazywane „Człowiekiem Współczesnym”. Dało to wam dominację i władzę w waszym świecie. Wydarzyło się to dawno temu.

Nie chcemy widzieć, jak ludzkość traci swą wolność i swoje samostanowienie. Są to realne zagrożenia.

Program krzyżowania gatunków, z jakim mamy do czynienia dziś nie jest w ogóle podobny. Jest on przeprowadzany przez inne grupy istot i przez odmienne sojusze. Poprzez skrzyżowanie gatunków zamierzają stworzyć człowieka, który będzie częścią ich grupy, a jednocześnie będzie mógł przetrwać w waszym świecie i posiadać naturalną z nim więź. Wizytujące was istoty nie mogą żyć na powierzchni waszego świata. Muszą albo szukać schronienia pod powierzchnią ziemi, co praktykują, albo żyć na pokładzie własnego statku, który często ukrywają w wielkich zbiornikach wodnych. Chcą skrzyżować swój gatunek z ludzkim, żeby chronić tutaj swoje interesy, którymi są głównie zasoby waszego świata. Chcą zapewnić sobie ludzkie posłuszeństwo, dlatego od kilku generacji pracują nad programem połączenia gatunków, który w ostatnich dwudziestu latach stał się bardzo ekstensywny.

Ich cel jest podwójny. Po pierwsze, jak już powiedzieliśmy, przybysze chcą stworzyć istotę podobną do człowieka, która może żyć w waszym świecie, ale która będzie związana z nimi i która będzie posiadała większą gamę wrażliwości i umiejętności. Drugim celem ich programu jest wywieranie wpływu na tych, których znajdą na swej drodze, aby skłonić ich do wspierania ich przedsięwzięcia. Przybysze chcą i potrzebują ludzkiej pomocy. To wzmacnia ich program pod każdym względem. Uważają was za wartościowych. Nie uważają was jednak za sobie równych. Użyteczni, tak właśnie jesteście postrzegani. Tak więc w każdym, kogo spotkają, w każdym, kogo porwą, przybysze będą starali się wszczepić wrażenie swojej wyższości, swojej wartości, jak również ważność i znaczenie swoich działań na świecie. Wszystkim, z którymi się skontaktują przybysze powiedzą, że przybyli tu z dobrymi intencjami, a tym, których porwą zapewnią, iż nie muszą się bać. A z tymi, którzy wydadzą się szczególnie otwarci będą próbowali zawrzeć układy ─ wspólne poczucie celu, nawet wspólne poczucie tożsamości i rodziny, dziedzictwa i przeznaczenia.

W ramach ich programu przybysze studiowali fizjologię i psychologię człowieka bardzo szczegółowo i zrobią oni użytek z ludzkich pragnień, szczególnie tych rzeczy, których ludzie sami nie mogli zdobyć dla siebie, takich jak pokój i porządek, piękno i spokój. Zostanie to zaoferowane i niektórzy ludzie w to uwierzą. Inni zostaną wykorzystani w zależności od potrzeb sytuacji.

Należy tutaj zrozumieć, że przybysze całkowicie wierzą, iż to, co robią jest w pełni właściwe dla ochrony świata. Oni uważają, że wyświadczają ludzkości wielką przysługę, tak więc są gorąco oddani swoim przekonaniom. Niestety, to pokazuje wielką prawdę o Większej Społeczności ─ prawdziwa Mądrość i prawdziwa Wiedza są tak rzadkie we wszechświecie, jak muszą się wydawać w waszym świecie. Jest naturalne, że wierzycie i oczekujecie, iż inne rasy wyrosły z przebiegłości, egoistycznych dążeń, rywalizacji i konfliktu. Ale niestety, tak nie jest. Doskonalsza technologia nie rozwija mentalnej i duchowej siły w osobnikach.

Jest dzisiaj wielu ludzi, którzy są wielokrotnie zabierani wbrew ich woli. Ze względu na to, że ludzkość jest bardzo przesądna i zaprzecza faktom, których nie potrafi zrozumieć, te niefortunne działania są przeprowadzane z dużym sukcesem. Nawet teraz istnieją istoty hybrydowe, częściowo ludzie, a częściowo obcy, które chodzą w waszym świecie. Nie ma ich wiele, ale ich liczebność wzrośnie w przyszłości. Może kiedyś spotkacie kogoś takiego. Będą oni wyglądać tak samo, jak wy, ale będą inni. Będziecie myśleli, że to istoty ludzkie, ale będzie im brakowało czegoś ważnego, czegoś, co jest cenione w waszym świecie. Możliwe jest rozróżnienie i zidentyfikowanie tych osób, lecz aby to zrobić, musielibyście rozwinąć swoje umiejętności w środowisku mentalnym i nauczyć się, co Wiedza i Mądrość oznaczają w Większej Społeczności.

Uważamy, że nauczenie się tego jest sprawą najwyższej wagi, bo widzimy wszystko to co ma miejsce w waszym świecie z naszego punktu widzenia, a Niewidoczni doradzają nam, jeśli chodzi o sprawy, których nie możemy zobaczyć lub do których nie mamy dostępu. Rozumiemy takie wydarzenia, bo miały one miejsce niezliczoną ilość razy w Większej Społeczności, gdy użycie wpływów i perswazji jest stosowane przeciwko rasom, które są zbyt słabe lub zbyt podatne, żeby skutecznie zareagować.

Mamy nadzieję i ufamy, że nikt z was, kto usłyszy tę wiadomość nie będzie traktował takich ingerencji w ludzkie życie za korzystne. Ci, którzy znajdują się pod wpływem przybyszy będą myśleli, że owe kontakty są korzystne zarówno dla nich samych, jak i dla świata. Przybysze odniosą się do duchowych aspiracji ludzi, ich pragnienia pokoju i harmonii, rodziny i akceptacji. Te rzeczy, które stanowią coś tak wyjątkowego w ludzkiej rodzinie bez przygotowania i mądrości są oznaką waszej wielkiej podatności. Tylko te osoby, które są silne w Wiedzy i Mądrości będą w stanie dostrzec podstęp kryjący się za tymi perswazjami. Tylko oni znajdują się w pozycji, aby rozszyfrować kłamstwa, które będą wpajane ludzkiej rodzinie. Tylko oni mogą ochronić swe umysły przed wpływem, jaki jest wywierany w środowisku mentalnym w tak wielu miejscach w dzisiejszym świecie. Tylko oni będą widzieć i wiedzieć.

Nasze słowa nie wystarczą. Mężczyźni i kobiety muszą się nauczyć dostrzegać i rozumieć. My możemy was tylko do tego zachęcić. Nasze przybycie do waszego świata jest zgrane w czasie z prezentacją nauczania Duchowości Większej Społeczności, a ponieważ zawiera ono przygotowanie, my możemy być źródłem zachęty. Gdyby nie było tu przygotowania, wiedzielibyśmy, że nasze napomnienia i zachęty nie byłyby wystarczające i nie odniosłyby sukcesu. Stwórca i Niewidoczni chcą przygotować ludzkość na Większą Społeczność. W gruncie rzeczy jest to najważniejsza potrzeba ludzkości w tej chwili.

Dlatego też zachęcamy, abyście nie dawali wiary temu, że porywanie ludzi oraz ich dzieci i ich rodzin przynosi jakąkolwiek korzyść dla ludzkości. Musimy to podkreślić. Wasza wolność jest cenna. Wasza wolność indywidualna, jak i wolność całej rasy są cenne. Odzyskanie naszej wolności zajęło nam tak dużo czasu. Nie chcemy, żebyście stracili waszą.

Program krzyżowania gatunków mający miejsce na świecie będzie kontynuowany. Jedynym sposobem na zatrzymanie tego programu jest wzrost ludzkiej świadomości oraz poczucia wewnętrznego autorytetu. Tylko to położy kres tym ingerencjom. Tylko to ujawni fałsz kryjący się za nimi. Jest nam trudno sobie wyobrazić, jak okropne musi to być dla waszych ludzi, dla tych mężczyzn i kobiet, dla tych maluchów, którzy są poddawani tym zabiegom, tej reedukacji, tej pacyfikacji. W kontekście naszych wartości to wydaje się odrażające, a jednak wiemy, że takie rzeczy mają miejsce w Większej Społeczności i zdarzały się od niepamiętnych czasów.

Być może to, co mówimy sprawi, że będziecie mieli coraz więcej pytań. Jest to całkiem zdrowe i naturalne, nie jesteśmy jednak w stanie odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Sami musicie znaleźć sposób na uzyskanie odpowiedzi. Nie możecie jednak tego dokonać bez przygotowania i nie możecie tego dokonać bez naprowadzenia. Obecnie ludzkość jako całość nie umie odróżnić manifestacji pochodzących z Większej Społeczności od manifestacji duchowych. Jest to prawdziwie trudna sytuacja, bo przybysze mogą wyświetlać obrazy i mogą przemawiać do ludzi drogą środowiska mentalnego, a ich głosy mogą być otrzymywane i wyrażane poprzez ludzi. Mogą oni wywierać taki rodzaj wpływu, ponieważ ludzkość nie posiada jeszcze tego rodzaju umiejętności ani rozeznania.

Ludzkość nie jest zjednoczona. Jest podzielona. Jest ze sobą w konflikcie. To sprawia, że jesteście niezwykle podatni na ingerencje i na manipulacje pochodzące z zewnątrz. Przybysze rozumieją, że wasze duchowe pragnienia i skłonności czynią was szczególnie podatnymi i szczególnie dobrymi obiektami do ich użytku. Jakże trudno jest osiągnąć prawdziwy obiektywizm w tych kwestiach. Nawet tam skąd pochodzimy stanowiło to wielkie wyzwanie. Jednak dla tych, którzy chcą pozostać wolni i sami o sobie stanowić w Większej Społeczności muszą rozwinąć te umiejętności i muszą zachować swoje własne zasoby, żeby nie zostać zmuszonym do szukania ich u innych. Jeżeli wasz świat straci swą niezależność, straci wiele ze swej wolności. Jeżeli ktoś jest zmuszony szukać surowców poza własnym światem, musi oddać wtedy dużo swej władzy innym. Szybkie wyczerpywanie się zasobów waszego świata budzi głębokie zaniepokojenie tych z nas, którzy obserwujemy z daleka. Stanowi to również zmartwienie waszych gości, ponieważ chcą oni zapobiec zniszczeniu waszego środowiska naturalnego, nie dla was, ale dla samych siebie.

Wasza wolność jest cenna. Wasza wolność indywidualna, jak i wolność całej rasy są cenne. Odzyskanie naszej wolności zajęło nam tak dużo czasu. Nie chcemy, żebyście stracili waszą.

Program krzyżowania gatunków ma tylko jeden cel, a jest nim umożliwienie przybyszom ugruntowania swojej pozycji i rozwinięcia dominujących wpływów na świecie. Nie myślcie, że gościom czegokolwiek brakuje poza waszymi surowcami. Nie myślcie, że są zainteresowani waszym człowieczeństwem. Potrzebują waszego człowieczeństwa tylko po to, żeby zapewnić sobie odpowiednią pozycję w waszym świecie. Nie dajcie się zwieść. Nie pozwalajcie sobie na takie myśli. Są one nieuzasadnione. Jeżeli nauczycie się jasno postrzegać sytuację taką, jaka jest naprawdę, sami to zobaczycie i sami to zrozumiecie. Zrozumiecie, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego ludzkość potrzebuje sprzymierzeńców w Większej Społeczności inteligentnego życia. Zrozumiecie również, jak ważne jest poznanie głębszej Wiedzy i Mądrości oraz Duchowości Większej Społeczności.

Ze względu na to, że wyłaniacie się do środowiska, gdzie te sprawy stają się niezbędne do sukcesu, do wolności, do szczęścia i do siły, potrzebne wam będą większa Wiedza i Mądrość, ażeby zająć swoje miejsce jako niezależna rasa w Większej Społeczności. Z każdym mijającym dniem tracicie jednak swą niezależność. I może nawet nie dostrzegacie utraty wolności, choć być może odczuwacie to w jakiś sposób. Jak moglibyście to dostrzec? Nie jesteście w stanie wyjść na zewnątrz waszego świata i zaobserwować otaczające go wydarzenia. Nie macie dostępu do informacji na temat politycznego i gospodarczego zaangażowania sił obcych działających w dzisiejszym świecie, aby zrozumieć ich złożoność, ich etykę, lub ich wartości.

Nigdy nie zakładajcie, że jakakolwiek rasa we wszechświecie, która podróżuje w celu wymiany handlowej jest zaawansowana duchowo. Ci, którzy dążą do handlu, szukają korzyści. Ci, którzy podróżują od świata do świata, ci, którzy są poszukiwaczami zasobów, ci, którzy chcą wbić swoje własne flagi nie są tymi, których można by uznać za rozwiniętych duchowo. My nie uważamy ich za rozwiniętych duchowo. Istnieje moc ziemska oraz istnieje moc duchowa. Potraficie zrozumieć różnicę pomiędzy nimi, a teraz musicie dostrzec tę różnicę w ramach większego środowiska.

Przybywamy więc z poczuciem zobowiązania i silną zachętą, abyście utrzymali swoją wolność, abyście stali się silni i wnikliwi oraz nie poddawali się żadnym perswazjom czy obietnicom pokoju, władzy lub integracji od tych, których nie znacie. I nie folgujcie sobie myśląc, że wszystko się dobrze skończy dla ludzkości czy dla was osobiście, bo to nie jest mądrość. Albowiem mędrcy mieszkający w każdym miejscu muszą nauczyć się dostrzegać rzeczywistość otaczającego ich świata i nauczyć się jak radzić sobie w życiu w pożyteczny sposób.

Dlatego też przyjmijcie naszą zachętę. Pomówimy ponownie o tych sprawach i zobrazujemy znaczenie zdobywania rozeznania i dyskrecji. Powiemy również więcej na temat zaangażowania waszych gości na świecie w dziedzinach, których zrozumienie będzie dla was bardzo ważne. Mamy nadzieję, że możecie przyjąć nasze słowa.

Z każdym mijającym dniem tracicie jednak swą niezależność. I może nawet nie dostrzegacie utraty wolności, choć być może odczuwacie to w jakiś sposób.