תדריך רביעי: כוחות עליונים

בקרוב

התערבות השכינה נעשית באמצעות הכוחות העליונים, דרך רשתות החכמים ודרך אומות שהצליחו לשמור על מודעות יחידים והידיעה הפרטית בחיים ...

עליכם להבין שעבודת השכינה בעולמכם קשורה לעבודת השכינה בכל העולמות.