תדריך רביעי: כוחות עליונים

בקרוב

התערבות השכינה נעשית באמצעות הכוחות העליונים, דרך רשתות החכמים ודרך אומות שהצליחו לשמור על מודעות יחידים והידיעה הפרטית בחיים ...