İkinci Brifing: Evrende Özgür Olmanın Gereksinimleri

Bütün milletlerin Büyük Camia’da özgürlüklerini ve kendi kaderlerini tayin etmeyi tesis etmek ve sürdürebilmek için yerine getirmeleri gereken üç gereklilik vardır. Bu, hem dünyanızda olduğu gibi, uzayın çok kalabalık bölgelerinde yaşayan milletler için hem de diğer ırklarla temasın çok nadir ve çok tehlikeli olabileceği uzak ve keşfedilmemiş bölgelerde yaşayan milletler için geçerlidir. Dünya, insanlığa doğum ve ikamet yeri olarak ve evrim geçirebileceği, insanlığın medeniyetlerini geliştirip inşa edebileceği, barış ve işbirliği derslerini hem prensip hem de yanlışlarla öğrenebileceği görkemli bir çevre olarak verilmiştir.

Bu dünyanın başka bir kimseye ait olduğunu, evrendeki diğer ırkların bu dünyaya hakları olduğunu veya bu dünyayı ziyaret etmek için herhangi bir özel ayrıcalığa sahip olduğunu veya bu dünyaya ait herhangi bir mülkiyet iddiası veya insan evrimi üzerinde herhangi bir yazarlık iddiasında bulunabileceğini düşünmeyin.

Evrende özgürlüklerini ve kendi kaderlerini tayin etme haklarını tesis etmek ve sürdürmek isteyen tüm ulusların yerine getirmesi gereken üç gereklilik vardır.

Bu sizin menşe gezegeniniz. Size, evrenin Yaratıcısı tarafından burada zenginleşmeniz ve bu dünyayı olduğu gibi değerli bir kaynak olarak sürdürmeniz umuduyla ve arzusuyla verilmiştir. Zorlu gelişim aşamalarınızda sizi geçindirmek için ve böylece sizinki gibi biyolojik çeşitliliğin nadir olan dünyalarla ve akıllı yaşamla dolu olan Büyük Camia’ya ortaya çıkışınızı desteklemek için size verilmiştir.

Bu üç gereksinim birlik ve beraberlik, kendi kendine yetme ve aşırı tedbirli olmadır. Bunların her biri hakkında size daha fazla bilgi vereceğiz, böylece neden bu kadar önemli olduklarını ve gerçekte ne anlama geldiklerini ve neye ihtiyaç duyacaklarını daha iyi anlayabilesiniz.

Dünyanızdaki birlik, herkesin aynı olduğu, aynı şekilde düşündüğü veya aynı şekilde davrandığı anlamına gelmez. Dünyanın sahip olduğu kültür çeşitliliğini barındırabilir. Ancak, dünyanın kaynaklarını korumak için ve uzayda bir sınır inşaa edebilmek ortak amacıyla, yalnızca ulusal güvenliklerine olan ilgileri için değil, aynı zamanda tüm dünyanın güvenliği için tüm ulusların birbirleriyle işbirliği yapması gerekmektedir. Bu, elbette uluslarınız ve hükümetleriniz arasında benzeri görülmemiş bir işbirliğini gerektirecektir. Büyük Camia eğitimi ve farkındalığı ile bu büyük başarının gerçekleşmesi mümkündür.

Gözlerinizi gökyüzüne çevirmelisiniz. Dışarıdan izinsiz giren yaşama karşı hiçbir savunmanız yok. Dost ile düşmanı ayırt etme veya bir rakibi tanıma becerisine sahip değilsiniz. Milletinizin ihtiyaçları ve diğer uluslarla olan zorlukları konusunda saplantılarınız var.

Aynı zamanda dünyanızın azalan kaynaklarını ve bunun insan ailesi için büyük ve tehlikeli sonuçları ile yüzleşmek için de bu birliğe ihtiyacınız olacak. Bu, siklim sistemlerinize, suyunuza ve diğer yaşam veren kaynaklara, uzun ve yavaş evrimi boyunca insanlığı besleyen ve sürdüren kaynaklara veren zararları ve dünyanızda yarattığınız çevresel hasarı içerir.

Şimdi insan birliği ideolojinin bir sonucu doğmayacak, ama gereklilik yüzünden doğacak, çünkü eğer bölünmüşseniz dünyanızdaki büyük değişimle karşı karşıya kaldığınızda başarısız olursunuz, eğer irade ve amaca dayalı birlik beraberlik kuramazsanız Büyük Camia ile karşılaşmanızda başarısız olacaksınız. Evrendeki tüm özgür uluslar, özellikle kendi dünyalarını kullanmaları ve Büyük Camia’ya karşı farkındalıkları ve yaklaşımlarıyla ilgili olarak bu irade ve amaç birliğini sağlamalıdır. Bu nedenle bu ihtiyaç evrenseldir.

Gelişiminiz her zaman daha büyük birlik ve işbirliğine yönelik olmuştu, ancak bunun şimdi daha olgun bir aşamaya girmesi gerekiyor. Zira dünyadaki diğer ülkeler yabancı ikna ve etki altına girerse hiçbir millet gelişemez ve özgür kalamaz – çünkü bu ikna ve etki insanlık içindeki çatışmaları körükleyerek, insanlığın sahip olduğu dünyevi güçleri zayıflatmak, insan ailesinin direncini zayıflatmak, onu kırmak ve daha güçlü iknalara, yabancı manipulasyona ve yabancı teknolojiye olan ihtiyaç için elverişli hale getirmeye yöneliktir.

Birliğiniz, uzaya karşı savunmasız olduğunuz anlayışı ve dünyanızın ve onun sınırlı ancak hayati kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlama konusundaki temel ihtiyacınızın farkındalığına dayanan bir amaç birliği olmalıdır. Büyük Camia’ya çıkıp oradan ne isterseniz alabileceğinizi asla düşünmeyin. Çünkü içinde yaşadığınız ve yüzleşeceğiniz Büyük Camia, sizden çok daha güçlü olan başkalarına aittir. Öyleyse, dışarıdan gelen müdahaleye ve iknalara dayanma iradesini ve gücünü ve bu amaca yönelik birliği kazanacaksanız, savaşçı doğanız ve eğilimleriniz durdurulmalıdır.

Burada insanlığın birliği ancak büyük bir zorluk karşısında oluşturulabilir, çünkü dünyanızda ülkelerin ortak bir zemin oluşturabilmesi için çok fazla amaç ve niyet bölünmüşlüğü vardır. Eğer bunu yapacaksanız, sizi bunu yaratmaya itecek gereklilik olacak. İnsanlığı kendi savunmasında bir araya getirmeye sürükleyecek şey, içten çökmeye karşı savunma ve dış saldırıya karşı savunma gibi saygın ve ısrarcı bir ihtiyaç olacaktır.

Uluslarınız ve kültürleriniz içinde, bu amaç birliği olmalı yoksa insanlığın büyük kaynakları ve yetenekleri, büyük çevresel zorluklarla ve Büyük Camia’da ortaya çıkmanın zorluklarıyla yüzleşmek için biraraya getirilemeyecek.

İnsanlığın evrendeki geleceği büyük ölçüde yalnızca yabancı ikna ya da izinsiz giriş ile değil, aynı zamanda dünyayı sürdürülebilir bir şekilde kullanma yeteneğiniz ile belirlenir. Burada insanlığın gelişiminin daha olgun bir safhasına girmesi gerekecek. Büyüme ve genişlemeye odaklanamazsınız, çünkü kaynaklarınız genişlemenizi kısıtlar, büyümeniz ve evren, bu güneş sisteminin ötesindeki diğer dünyalardan ihtiyacınız olanı elde etmenize ve almanıza izin vermez.

Varlığınızın farkında olan, dünyanıza müdahale etmeyen milletler, yalnızca bu güneş sistemi içinde kurulursa, bulunduğunuz alana saygı gösterecektir. Ancak bunun ötesinde, uzaya veya başkalarının yönettiği veya sahip olduğu bölgelere veya dünyalara yapılan herhangi bir izinsiz girişe yoğun bir şekilde karşı konacaktır.

Artık sınırlarınız ve sınırlamalarınız var ve bunlar sizin için yeni deneyimler, çünkü çok uzun zamandır büyüyüp genişliyorsunuz. Ancak bunun sınırları var. Dünyanız sizi sınırlayacak ve Büyük Camia sizi sınırlayacak. İnsanlıkca bilinmeyen şey, evrendeki büyük imparatorlukların çok uzun süre boyunca kendilerini donatamadıkları ve sürdüremedikleri, nadir ve istikrarsız olmaları gerçeğidir. Ya sınırlarında ya da istikrarsızlıktan dolayı çekirdeklerinde çöküyorlar. Çok sıkı uygulanmış ticaret ve iş kuralları ile karşılıklı refah ve istikrar için daha büyük bir uzlaşma sağlayan daha küçük uluslar ve uluslar ağları uzun süreli istikrar kurmuşlardır.

Bu nedenle, büyüme ve genişleme kavramlarınızın değişmesi gerekecektir. Kendinizi harap olmuş bir duruma, evrendeki başkaları tarafından kolayca ele geçirilebilecek bir duruma getirmeden Dünya’yı yağmalayamazsınız. Uzayın bu bölgesinde dünyanızın doğrudan fethine izin verilmezken, diğer uluslar iki koşulda müdahale etmekte özgürdürler: ilk olarak, dünyanızın yerli halkları müdahaleyi memnuniyetle karşılar ve direnmezlerse; ikincisi, eğer insanlık gerçekten muhtaç ve çökmüş bir duruma düşecek olursa. İkinci şartlar altında, diğer uluslar insanlığı kendi amaçları için bir kaynak olarak kullanarak gelip dünyayı kendileri için almakta özgür olacaklardır.

Uzayın bu bölgesine müdahaleye izin veren bu iki durumdur. Çünkü fethete izin verilmeyen, evrenin oldukça kalabalık bir bölgesinde yaşıyorsunuz. Fetih teşebbüsleri istikrarsızlık ve çatışma yarattığı için, yaratılan istikrarsızlık ve çatışmaya, kendi özgürlüklerinin pahasına bile olsa, her ne pahasına olursa olsun istikrarlarını ve güvenliklerini korumaya çalışan güçlü ulus ağları direnç gösterir. Evrendeki tüm dünyaların gelişmelerinin bir noktasında başarması gereken şey daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir duruma girmektir.

Bu nedenle, evrendeki hayal ettiğiniz gibi savaş çok, çok nadir olmaktadır. Uzayın henüz keşfedilmemiş yerlerinde, muhalif iki ülke, her ikisinin de değer verdiği bir dünya ganimetleri için veya bir dizi kaynak için kavga edebilirler. Ancak, uzayın oldukça gelişmiş bölümlerinde, bu tür çatışmalara izin verilmez. Burada, kaynak arama ve kullanma, bu bölgelerin yerleşik ülkeleri arasında savaş, çatışma veya istikrarsızlık yaratmayan belirli koşullar altında gerçekleşmelidir.

Bu anlamda, Büyük Camia alışık olduğunuzdan farklı bir ortamdır. En azından karşılaşacağınız uluslarla ilgili olarak bölgenizde sürdürülebilir bir durum elde edildi. Keşfedilmemiş bölgelerde, çok daha dengesiz olabilir ve çatışma dramatik bir şekilde patlayabilir. Fakat nihayetinde uluslar savaşın ve çatışmanın kaynakları yok ettiğinin ve kaynakların edinmeleri ve muhafaza etmeleri gereken şey olduğunu fark ederler. Dolayısıyla, güç kullanımının ötesinde, birbirlerini ikna etmek için başka yollar aranır. Bu yüzden ikna ve algılama güçleri evrenin birçok bölgesinde çok yüksek bir dereceye kadar tesis edilmiştir. Kalabalık yerleşim bölgelerinde bunun birkaç istisnası olduğunu biliyoruz.

Ülkeler karşılıklı kayıp olmadan birbirleriyle çatışamayacaklarını anladıktan sonra, kooperatif anlaşmalarına girecekler ve bu anlaşmaları çok sıkı bir şekilde uzun süre sürdüreceklerdir. Bunlar, yerel evreninizle etkileşime girerken karşılaşacağınız koşullardır. Bu nedenle, pervasızlığınız, saldırganlığınız ve güç kullanımınız, bölgenizdeki yerleşik uluslarca küçümseme ve kaygıyla ele alınmaktadır. Burada bu güneş sisteminin ötesinde böyle bir saldırganlık uygulamanıza izin verilmeyecektir. Yerleşik uluslar arasındaki bu kısıtlama saldırganlığı kontrol etmeye ve savaşın ve çatışmanın yayılmasını sınırlamaya hizmet eder. Bunun evrende etkili olduğu kanıtlanmıştır ve bu nedenle uygulanmaktadır.

Buradaki birlik ve beraberliğiniz size başkalarının gözünde güç ve saygı kazandırır. Diğer ulusların, sizi uygun olmayan yollarla, hatta birleşik ve zeki bir varlık ırkıyla karşı karşıya kalmaları durumunda bu bölge yasalarında izin verilen yollarla ikna etmeye çalışma olasılığı daha düşük olacaktır. Eğer insan ailesi böylesi bir amaç birliği kurabilir ve bu brifingler aracılığıyla size sunduğumuz evrendeki yaşam hakkında daha büyük bir eğitim kazanabilirse, o zaman herhangi bir müdahale veya ikna girişimi çok daha zor olacaktır. Ama şu an uzaya sırtınızı dönmüş durumdasınız. Dikkat etmiyorsunuz. Bakmıyorsunuz. Ve bakanlar, genellikle gerekli olan görüş netliği olmadan, kendi arzu ve tercihlerinizce ikna olmuş şekilde bakıyorlar.

Daha birleşik bir durumda, kaynaklarınızı koruyacak ve eşit olarak paylaşacaksınız çünkü bir istikrar ve güvenlik durumu kurmanız gerektiğini fark etmiş olacaksınız. Evrendeki diğer ulusların barışı ve eşitliği sağlamak için kurdukları şey, insanlığın kendi dünyanızda kurması gerekenle aynıdır. Buradaki seçmek esastır. Yapmanız gereken en büyük seçim budur ve tekrar tekrar yapılması gerekecektir – savaş ve anlaşmazlık ya da anlaşma ve işbirliğini seçmek.

Azalan kaynaklarınız bu konuda size yardımcı olacaktır, çünkü dünyanızdaki herhangi bir ulus saldırgan ve düşmanca kalmaya çalışırsa, dünyanın geri kalanı tarafından ona kaynak verilmesi reddedilebilir. Büyük Camia’da herhangi bir ulus saldırgan ve düşmanca davranırsa, diğer uluslara hükmetmek ya da ezmek, toprak fetihinde bulunmak ya da rakiplerini ortadan kaldırmak için uğraşırsa, olan şey budur. Böyle bir ulus, ticaret ağlarında yer alan herkes tarafından birleşik bir muhalefetle karşı karşıya kalacaktır. Bu, evrendeki büyük çatışmayı etkin bir şekilde ortadan kaldırmıştır.

O halde böyle bir işbirliğini yönlendiren bir zorunluluktur. Ancak insanlık henüz bu tür anlaşmalar yapmamıştır, çünkü evrendeki ilerleyen ulusların karşı karşıya kalması gerekenlerle yüzleşmek zorunda kalmamıştır ve bu da kaynaklarının tükenmesidir.

Halklarınız arasında daha büyük bir birliktelik kurma olasılığını doğuracak şey kaynakların tükenmesidir. Ancak kaynakların tükenmesi rekabete, çatışmaya ve savaşa da yol açabilir. Kendi dünyaları içinde kimin egemenliğe sahip olacağı, kimin servet sahibi olacağı ve önceliğe sahip olacağı konusunda mücadele ettikleri için Büyük Camia’nın kapısının önünde kendilerini yok eden, tanıdığımız ve duyduğumuz birçok ulus var.

Bir ırk için birlik er ya da geç kurulmalıdır. Bu birlik teslimiyet ve tahakküm yoluyla veya fikir birliği ve bilgelik yoluyla kurulabilir. Bu da temel bir seçimdir. Ne yazık ki, bildiğimiz çoğu ulus ve kesinlikle bu uzay bölgesindeki çoğu ulus, bir amaç birliği kurmak ve muhalefetin ezilmesi için halklarının boyun eğmesini ve onların üzerine otorite kurmayı seçerek ilk seçeneği tercih ettiler. Evrende çok nadir bulunan özgür uluslar, başta gelen ihtiyaçları ve vurgu olarak fikir birliği ve bilgeliği seçmişlerdir.

İnsanlık, kaynaklarınızın azalışı ve dünyanızın bozulmasına karşı, bu kararı ve ne tür bir birlik kuracağına karar vermek zorunda kalacaktır. Eğer birlik oluşturmazsanız, geriye kalan kaynakları yok edeceksiniz ve insanlığın bu dünyada yaşama yeteneğini büyük ölçüde sınırlayacaksınız.

Diğer ırklar bunun gerçekleştiğini görmek istemezler ve bu yüzden müdahale konusundaki vurgularının bir kısmı, buradaki insan varlığından çok daha değerli oldukları doğal çevrenin yok edilmesini önlemektir. Yine de, bu dünyaya erişim için yarışan ırkların insan ailesini yok etmek istemediklerini anlamalısınız, çünkü bu dünyada çalışmak için irtibat olarak size ihtiyaç duyuyorlar. Bu dünyada yaşayamazlar, doğada yaşayamazlar, sayısız organizmasının biyolojik tehlikesiyle yüzleşemezler. Steril ortamlarda evrimleşen ırklar, sizin gibi dünyalarda muazzam bir tehlike olmadan ve sadece kendilerini değil, aynı zamanda evleri olan dünyalarını da, bağışıklıkları olmadığı ve ilaçlarının henüz karşı koymak için gelişmediği yabancı biyolojik ajanlarla kirletme riski olmadan yaşayamazlar.

Bu nedenle, insanlık müdahale eden ırklar için değerlidir – bir iş gücü olarak değerlidir, dünyada yabancı güçlerin yararına çalışabilecekleri için değerlidir. Ancak bu fayda sizin olmayacaktır ve yabancı müdahale ve ikna ile özgürlüğünüzü kaybetmeniz halinde, bu durumun sizin için yaratacağı hayat gerçekten trajik ve talihsiz olur.

Büyük Camia’da ilerleyen tüm ülkeler kaynakların tükenmesi sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Sonuç olarak, kaynak edinimi ve kaynak ediniminin istikrarı ve sürdürülebilirliği öncelikli vurgu haline gelmiştir. Yabancı yerlerden kaynak gerektiren ileri teknolojiye sahip milletler, bu kaynaklara erişimi sürdürmeye ve bunları sağlayanlarla barışçıl ve diplomatik ilişkiler kurmaya son derece bağımlı hale gelirler.

Burada ileri teknoloji sizi yabancı ikna ve kontrole karşı daha savunmasız hale getirir. Yalnızca uzak bölgelerde bulunan veya yalnızca belirli ırkların sahip olduğu nadir elementlere ihtiyacınız varsa, bu tür kaynakları almak için ayrıcalıklı olabilmek için o ırkların ihtiyaçlarını, taleplerini ve tercihlerini karşılamanız gerekir. Bu kaynaklar için rekabet yoğun olacaktır. Bu, böyle ihtiyaçları olan herhangi bir milleti savunmasız hale getirir ve kararsızlık ve hatta çökme riski ile karşı karşıya bırakır. Eğer toplumun teknolojisi ve alt yapısı yabancı üretime ve yabancı kaynaklara bağımlıysa, o toplum savunmasızdır.

İnsanlığın kaçınması gereken zaaf budur. Dünyanızı ziyaret edenlerin hediyelerini kabul ederek aptal olmayın. Kendi yararınız için bu yabancı teknolojiye sahip olmanız gerektiğine ikna olmayın. Bu tür şeyleri kabul ederseniz savunmasız hale gelirsiniz. Şimdi kendinize veremediğiniz için, sağlayıcılarınız haline gelenlerin şartlarını yerine getirmeniz gerekecek.

Burada özgürlük ve kendine yeterlik iç içe geçiyor. Kendi kendine yeterli değilseniz, özgür olmayacaksınız. Başkalarından alışkın olduğunuz ve yeni toplumunuzun altyapısını inşa ettiğiniz kaynaklara erişebilseniz bile, özgürlüğünüzü kaybedersiniz. Başkalarıyla nasıl etkileşime gireceğiniz ve bu katılımın şartlarının ne olacağı konusunda sahip olduğunuz kaldıraçları kaybedersiniz.

Bu, Büyük Camia’ya yaklaşırken sahip olmanız gereken temel bir anlayışı temsil eder. Uzaydan ıvır zıvır kabul etmeyin, çünkü bu süreçte özgürlüğünüzü zayıflatacaksınız. Dünyanıza müdahale edenler tarafından bu konuda insanlığa gerçekten önemli bir şey verilmeyecektir. Dışa bağımlılık ve tiryakilik yaratmaya çalışıyorlar. Bu onlara, az sayıda olmalarına rağmen, şüphelenmeyen ve kolayca ikna edilebilen çok daha büyük sayıdaki insan ailesi üzerinde güç ve kaldıraç sağlar.

Dünyanıza yeni enerji kaynakları sunmak, sizi kendi amaçları için dünyanın avantajlarından yararlanmak için burada bulunanlara bağımlı kılar. İnsanlık teknolojisini tamamen faydalı amaçlarla kullanma birliğini henüz kazanmamıştır. Artık daha güçlü silahlara ihtiyacınız yok. Daha yıkıcı silahlara ihtiyacınız yok. Uzayda silah kullanımı çok sınırlıdır. Büyük Camia’da böyle bir avantaj ya da koruma elde edemezsiniz. Bunu öğrenmek, insanlığın evriminin daha olgun bir evresini temsil eder. Burada refahınızı sağlayacak ikna ve algı, özgürlük ve daha derin bir İlim olacaktır, kuvvet kullanımını değil.

Bölgenizdeki milletlerin güvenlik güçleri vardır ve büyük bir askeri gücü bir araya getirebilirler, ancak bu sadece ticaret ağlarının karşılıklı savunması içindir. Birbirlerini kuvvetle zorlayamadıklarını fark ettiler ve böylece ikna ve düşünce yoluyla birbirlerini etkilemeye çalışıyorlar. Bu, evrende daha olgun bir güç kullanımını ve insanlık için yeni bir öğrenme eşiğini temsil eder.

Dünyanızın kaynaklarını pervasızca kullanmanız ve sizi sonuçlarından kurtarmak için teknolojiye güvenmeniz, çok aptalca ve zarar verici iki arayışı temsil eder. Eğer özgür kalacaksanız, kendinizi bu dünyada sahip olduğunuz şeylerle sürdürmeniz gerekecek. Evrendeki müttefikleriniz bile sizi uzaktan destekleyemez, çünkü bu yeteneklere sahip değiller. Sizi kendi teknolojilerine ya da yabancı yönetime bağımlı olmak için ayartmayacaklar, çünkü özgür ulusları temsil ediyorlar ve sizin gibi zayıf uluslardan yararlanmak ve faydalanmak istekleri değildir.

Dünyanıza yiyecek, su ve enerji ve hem şimdi hem de gelecekte ihtiyaç duyacağınız her şey için bir depo gibi bakmalısınız. Eğer bunları tüketirseniz, yaptığınız tüm ilerlemeleri yıkarak çökersiniz. Teknolojik potansiyeliniz bile böylesine büyük bir toplumsal parçalanma karşısında gerçekleşemez. Bu, sizin başkalarının zayıf ve başarısız bir ırkın üzerinde sahip olduğu büyük fırsatlardan birine karşı, yani Büyük Toplulukta izin verilen bir fırsata karşı savunmasız kalmanızı sağlayacaktır. Bu fırsat, galaksinin bu bölümünde var olan etik ve angajman kurallarına göre izin verilen, bir gezegenin kaynaklarını kendi ırkının aşırı sömürüsünden kurtarma fırsatıdır.

Teşvik etmek istediğimiz şey insanlığın boyun eğdirilmesi ya da mahvedilmesi değil, onun gücü, birliği ve evrendeki büyük potansiyelinin tamamlanmasıdır. Yine de bazı şeyler anlaşılmalıdır. Tek başına teknoloji sizi kaynak tüketiminden kurtarmaz ve kaynak tüketimi teknolojinizi yok eder. Zamanla, uzlaşı ve işbirliği ile biyolojik çeşitliliğini, atmosferinin kalitesini, sularının kalitesini ve topraklarının ve arazilerinin kalitesini koruyarak dünyanızın sürdürülebilir bir kullanımını sağlamalısınız.

Zorluklar, bununla başa çıkmanıza ve gerekliliğini görmenize yardımcı olacaktır. Ancak zorluklar sizi mahvedebilir ve durması çok zor olan yıkım kuvvetlerini harekete geçirebilir.

Evrendeki müttefiklerinizin bu konuda büyük bir endişesi var. Uzaya aktarımlarınız göz önüne alındığında, burada potansiyeli gördüler. Çoğu ırkların dünyalarının kaynaklarının tükenmesinin ardından izlediği yolu, bu tükenmenin kaçınılmaz sonuçlarını ve sonuçta egemenliklerinin ve diğer kontrolün diğer uluslara karşı kaybedilmesinin yolunu biliyorlar. Çoğu milletin izlediği yol budur. Sonuçlar tahmin edilebilir ve büyük ölçüde aynıdır.

Şu anda, evrendeki sizin farkınızda olan daha büyük güçler, sizi pervasız ve yıkıcı olarak görüyorlar. Kendileri dünyanıza müdahale etmemelerine rağmen, diğer bağımsız ticari güçlerin buraya erişmeye çalışmasına izin verecekler. Bu erişim gerçekleşir ve yerine getirilirse ve otoritenin gücü insan ailesinden başkalarına kaydırılırsa, bu durumdan yararlanmak için daha büyük güçler işin içine girecektir.

Bir çok şey, anlayışınıza ve algılamanıza ve dünyanızda kurabileceğiniz ve sürdürebileceğiniz kendi kendine yeterliğe bağlıdır. Halklarınız basit bir şekilde yaşamayı, kaynakları paylaşmayı ve nüfusunuzu etik yollarla sınırlamayı kabul ederse, daha büyük bir istikrar ve kendine yeterlilik oluşturabileceksiniz. O zaman bölgenizdeki daha büyük güçler aynı müdahale arzusu ile size bakmayacak, ancak incelikle güçlerin kullanılmasıyla ele geçirilemeyecek birleşik insanlar olarak size saygı duymak zorunda kalacaklar.

Birlik size güç verir, aynı zamanda Büyük Camia’da da saygı verir. Sizi ticaret ağlarına sokma girişimleri devam edecek ve ikna edici olacak olsa da, bugün dünyada meydana gelenler gibi bir müdahale girişiminde bulunulmayacaktır. Ancak bölünmüş ve çatışma halindeki durumunuzda böyle bir müdahale gerçekleşmekte ve ilerlemektedir. Müdahele insan katılımı ve desteği ile dünyanın otoritesini yabancı güçlere kaydırmaya çalışacaktır. İnsan ailesini kullanmaya çalışacaktır. İnsan emeğinin ve işbirliğinin kullanılmasıyla bu dünyanın geniş biyolojik kaynaklarında sunduğu büyük avantajları elde etmeye çalışacaktır.

İletişimleriniz ve kendi gözlemlerimiz aracılığıyla dünyanızdaki bazı insanların diğer ırkların kolayca gelip dünyaya bir koloni kurup ileri teknolojilerini kullanarak kendilerini tesis edebileceklerine inandıkları bilinmektedir. Ancak dünyanızın ziyaret edenler için yarattığı biyolojik tehlike göz önüne alındığında, bunu yapmak kolay değildir ve hiçbir zaman başarıyla gerçekleştirilememiştir. Aslında, biyolojik ajanlarının varlığı ve çeşitliliği göz önüne alındığında, dünyanız yerel evreninizdeki tüm ırkları enfekte etme ve yok etme gücüne sahiptir. Diğer ırklar dünyalarını tamamen çoraklaştırdı ve dünyaları birçok durumda neredeyse tüm yerel yaşam formlarından yoksundur. Onların kontaminasyondan neredeyse hiç bağışıklığı yoktur.

Dünya o zaman hem büyük bir değerli varlık hem de muazzam bir kirlenme kaynağı olarak görülebilir. O, varlığınızın farkında olan ve dünyanızın önemini ve insanlığın durumunu tanıyan tüm ırklar tarafından her iki şekilde de görülür.

Üçüncü gereklilik, aşırı tedbir ve ağzı sıkılık yetkisidir. Özgürlüğü olmayan ve özgürlüğü teşvik etmek istemeyen ırklarla dolu bir uzay alanında özgür bir ırk olmak için son derece ihtiyatlı olmalısınız. Kendinizi bu dünyalar için tehdit edici olmayan bir varlık olarak belirlemelisiniz. Onlarla önemli derecede ticaret yapmamalısınız. Ve onların dünyanızı ziyaret etmelerine ve davranışlarınızı incelemelerine izin vermemelisiniz.

Uzay sınırlarınızı oluşturma ve sürdürme konusunda birleşik bir niyet ve amaç gösterebiliyorsanız, bu uzay bölgesine angajman kuralları size bu hakları verecektir. Güçlü uluslar diğer güçlü ulusları tanır. Onlar diğer tür teşviklerle ikna edilmezler. Onlar için güç kaynaktır ve kaynaklar sadece zenginliği değil, hayatta kalmayı da temsil eder. Çünkü ileri teknolojileri, hayatta kalmalarını sürdürmeyi daha zor ve kaynaklarını elde etmeyi daha zor hale getirmiştir.

Bu, dünya halklarının böyle şeyleri gördüğü şekilden çok farklıdır. Dünyanın yağmalanabileceğini düşünüyorlar ve dünya yağmalandıktan sonra, evren yağmalanmak için oradadır ve bu noktada onu yağmalayacak teknolojiye sahip olacaklarına inanırlar. Ama evreni yağmalayamazsınız. Birçoğu denedi ve hepsi başarısız oldu.

O halde ihtiyat ve ağzı sıkılık yetiniz kritik öneme sahiptir. Uzaya yayın yapmadan nasıl iletişim kuracağınızı öğrenmeniz gerekecek. Hükümetlerinizin en gizli ilişkileri bile birçok durumda uzaya yayınlanır ve diliniz ve eğilimleriniz hakkında bilgi sahibi olanlar tarafından kolayca ayırt edilebilir. Çünkü dünyanız, çevrenizdeki tüm güçler tarafından uzun zamandır gözlenmiştir.

Burada avantaj elde etmek isteyenler, sizler onların kullanabilecekleri bir altyapı inşa edene kadar beklediler ve şimdi sizi onlara güç dizginleri vermeye ve sizi teknolojilerine ve teknolojilerinin kaynaklarına bağımlı kılmaya ikna etmeye çalışıyorlar.

Bu yaklaşım zaman ve sabır gerektirir, ancak uluslar diğer ulusların üzerinde bu şekilde kontrol sahibi olurlar. Özellikle evrenin bu gibi kalabalık yerleşim yerlerinde, bunun birinin nüfuz ve gücünü genişletmenin en etkili yolu olduğu kanıtlanmıştır.

Evrene açık olmak istemezsiniz. Faaliyetlerinizi, çatışmalarınızı, zorluklarınızı, isteklerinizi, planlarınızı ve sizi gözlemleyenlere yönelik hedeflerinizi açıklamak istemezsiniz. Müttefikleriniz bunu anlıyor, çünkü evrendeki mevcudiyetleri ve diğer uluslarla olan ilişkileri konusunda büyük gizlilik sağlamak zorunda kaldılar. Sadece özgür olan ülkeler birbirleriyle daha özgürce ilişki kurabilirler, ancak o zaman bile, katılımları sınırlıdır ve büyük bir önem ile korunmalıdır.

İletişiminizi uzaya yayınlarken kendiniz için yarattığınız büyük dezavantajı bilmiyorsunuz. Her şeyin gözlenebileceği, dünyanızın yüzeyinde yaşamanız bir problemdir. Evrendeki birçok gelişmiş ülke bu amaç için yeraltında yaşamayı seçti ve bazıları zorunlukluktan dolayı, gezegenin iklim sistemi bozulduğu için yüzeyde yaşam imkansız olmasa da zorlaştığı için. Yeraltında yaşamak birçok avantaja sahiptir. Gizlilik bunlardan biridir. Ancak bu sizin durumunuz değil, bu yüzden gizliliğinizi korumanın başka yollarını bulmanız gerekecek.

Dünyanız izleniyor. Hükümetleriniz izleniyor. Çatışmalarınız izleniyor. Ticaretiniz ve işleriniz izleniyor. Eğilimleriniz hem müttefikleriniz hem de sizi sömürmek isteyenler tarafından izleniyor.