Derde Briefing: Vrijheid in het Universum

Nu zullen we jullie een perspectief bieden op hoe vrijheid eruit ziet als ze eenmaal gerealiseerd is. Om vrij te zijn moet een wereld een eensgezind bestuur hebben. Het mag vertegenwoordigers hebben van verschillende groepen en regio’s van een wereld, maar het moet een eensgezind bestuur zijn. Het mag geen lappendeken van oorlogszuchtige stammen of zelfs grote naties zijn, want dat zal alleen maar interventie en manipulatie uitnodigen. Vrije naties bevorderen individuele creativiteit en de waarde van Kennis in het individu, maar deze Kennis moet gericht zijn op de grotere belangen van de wereld en niet louter op de beslommeringen van het individu. Echt talent wordt hier ten zeerste erkend en gewaardeerd, maar het moet gericht worden. Het staat niet alleen ter beschikking van het individu. Het maakt deel uit van de rijkdom van de natie.

In tegenstelling tot onvrije naties waar het leven van mensen eenvoudig gecatalogiseerd en gestuurd wordt, waar individueel talent zelden benut wordt, waar maatschappelijke status gebaseerd is op familiebanden of alleen regionale noodzaak, worden individuen in vrije naties gewaardeerd en hun vaardigheden en wijsheid bevorderd omdat deze wijsheid en vaardigheden nodig zijn voor de stabiliteit en het welzijn van de wereld. Zij worden gezonden om te dienen waar zij van het grootste nut kunnen zijn. Maar het is gebaseerd op de behoefte van het geheel, niet louter op de wensen van het individu.

Een wereld vol onvoorspelbare individuen zal nooit in staat zijn vrijheid in de Grotere Gemeenschap te realiseren. Hier moet individualiteit dienend zijn, maar ze dient in overeenstemming met het individu en dit is een van de dingen die een vrije natie onderscheidt van een natie die niet vrij is.

In een vrije natie wordt onenigheid getolereerd maar slechts tot op zekere hoogte. Als er voortdurende rebellie heerst kan de natie nooit stabiel zijn; ze kan nooit een grotere mantel van vrijheid omslaan om zelfs maar de vrijheden te beschermen die zij haar burgers biedt. Ze moet deze stabiliteit en deze zekerheid van buitenaf hebben.

Jullie realiseren je nog niet dat jullie in de Grotere Gemeenschap leven en onderhevig zijn aan de invloeden ervan, dus voor jullie lijkt dit misschien heel anders vanuit jullie huidige positie. Maar het is iets dat je moet beginnen te begrijpen en waarmee je je bezig moet houden. Voor een eensgezinde macht moet er inzicht zijn in de grote noodzaak die deze vrijheid vergt, een bereidheid om deel te nemen en er zelfs bepaalde persoonlijke vrijheden voor op te offeren. De vrijheid die jullie nu genieten is voornamelijk slechts om de grillen of de verlangens van het individu te dienen, maar in de Grotere Gemeenschap is dit niet wat vrijheid betekent.

Vrije samenlevingen moeten hun inheemse hulpbronnen zoveel mogelijk behouden en alleen voor essentiële zaken handeldrijven met andere vrije naties.

 

Vrije samenlevingen moeten hun inheemse hulpbronnen zoveel mogelijk behouden en alleen voor essentiële zaken handeldrijven met andere vrije naties. Daarom mag er geen plundering van hun werelden plaatsvinden noch mag dit toegestaan worden als er in de toekomst enige stabiliteit en veiligheid moet zijn.

Er moet hier grote terughoudendheid zijn. Want wijsheid vereist altijd grote terughoudendheid. En vrijheid betekent dat je je altijd bewust moet zijn van die dingen die je echt niet vrij bent om te doen.

Vrije naties moeten hier grotendeels zelfvoorzienend zijn. Ze moeten zeer eensgezind zijn. En ze moeten zeer discreet zijn. Dit zijn de drie grote vereisten voor vrijheid in het universum.

Het is de vrijheid van de wereld. Het is de vrijheid van de hele natie van de wereld die de rechten van individuen waarborgt in de Grotere Gemeenschap. Maar deze rechten zullen uit noodzaak beperkt zijn.

Als vrije naties vrij willen blijven moeten ze in staat zijn alle verleidingen die hen worden opgedrongen te dwarsbomen of te weerstaan, vooral als hun werelden als waardevol gezien worden voor anderen. Hier moeten jullie inzien dat vrijheid gezien wordt als een grote bedreiging voor onvrije naties. Die zijn bang dat de vrijheden die de vrije naties hebben hun eigen bevolkingen op de een of andere manier kunnen beïnvloeden, wat kan leiden tot opstand, ontevredenheid en verdeeldheid.

Zaken als kunst, muziek en dans waar jullie vandaag de dag van genieten zouden gezien worden als een grote bedreiging voor de culturen die niet vrij zijn. Individuele vrijheden die de vrije natie hun burgers kunnen geven zouden worden gezien als een bedreiging voor die naties die niet vrij zijn.

Dientengevolge zenden vrije naties niet uit in de ruimte. Als ze dat kunnen vermijden onthullen ze niet hoe het leven is in hun werelden. Ze doen niet mee met grotere handelsnetwerken, die altijd zeer overheersend en manipulatief zijn en de eigen wereld op veel grotere schaal kwetsbaar maken voor de krachten van overreding.

Want in de meeste gevallen hebben vrije naties non-interventie verdragen moeten afsluiten met de grotere naties om hen heen om deze buiten de sfeer en activiteiten van de vrije naties te houden.

Vrije naties moeten hier grotendeels zelfvoorzienend zijn. Ze moeten zeer eensgezind zijn. En ze moeten zeer discreet zijn. Dit zijn de drie grote vereisten voor vrijheid in het universum. En je kunt er niet aan ontsnappen. Er zijn hier geen uitzonderingen.

Omdat ze discreet zijn reizen vrije naties niet rond door het universum om hun vlaggen te plaatsen of hun invloed uit te oefenen of zich te mengen in de zaken van anderen. Ze kunnen vrijheid en verantwoordelijkheid bevorderen, zoals wij doen via deze Briefings, maar ze grijpen niet in. Want ingrijpen is je eigen discretie schenden. Ingrijpen is jezelf bekend maken in het grotere universum en vrije naties willen dit niet doen. Hun isolement is van cruciaal belang voor hun unieke prestaties.

Binnen de vrije naties wordt de kracht van Kennis in het individu gewaardeerd en ondersteund, zelfs binnen de beperkingen van hun samenleving. In onvrije naties is dit onbekend of wordt op brute wijze onderdrukt. En de bijeenkomsten van de Wijzen in onvrije naties moeten in het grootste geheim plaatsvinden om te overleven, wat vaak het geval is.

Mensen van jullie wereld denken dat het universum beter moet zijn dan de wereld zelf – verhevener, vrijer, spiritueler, ethischer – dat het gezocht, aangemoedigd en uitgenodigd moet worden naar deze wereld. Dit is misschien het normale verwachtingspatroon van rassen die in isolement leven. Zo was het ook in onze werelden tot onze opkomst in de Grotere Gemeenschap begon en we te maken kregen met Interventie.

Wij vertellen jullie deze dingen omdat jullie moeten begrijpen wat de weg van vrijheid eigenlijk inhoudt. Het gaat niet over individueel geluk. Het gaat over de vrijheid van jullie ras. Het gaat niet over individuele bezigheden of pleziertjes. Het gaat over de stabiliteit en zekerheid van jullie wereld. Vrijheid is geen recht in het universum. Het is een groot voorrecht en een grote prestatie die oprecht en stelselmatig moet worden verdiend en beschermd tegen alle uitdagingen.

Jullie kunnen geen romantische kijk op het leven in het universum hebben als jullie hopen er te kunnen overleven. Dat is de grote nuchterheid die wijsheid met zich meebrengt. Heb geen fantasierijke opvattingen over de waarde van Contact of wat andere rassen jullie kunnen leren over vrijheid door hun interventie in jullie wereld, want dat is een fatale, ja zelfs tragische fout.

Via de Netwerken van de Wijzen weten we hoeveel aan deze wereld gegeven is om de hier nog steeds bestaande draden van vrijheid en wijsheid in stand te houden en te ondersteunen. Er is met dit doel veel in jullie wereld geïnvesteerd. Zelfs nu jullie technologische ontwikkeling escaleert en voortgaat ligt er grote nadruk op jullie wereld vanwege haar potentieel hier, haar potentieel om een vrij ras in het universum te zijn, een potentieel dat jullie moeten aangrijpen en ontwikkelen vanuit jullie eigen wil en samenwerking met elkaar.

Wij kunnen jullie deze vrijheid niet geven en er is geen ander ras in het universum dat jullie deze vrijheid kan geven of komt instellen voor jullie. Elk ras dat dit belooft is jullie echt aan het misleiden en is hier voor andere doeleinden, hun eigen doeleinden.

Het is echter in ons voordeel om nog een vrij ras te hebben in deze sector van de ruimte. Wij zouden dat toejuichen, hoewel we geen formele betrekkingen nastreven. Jullie zijn niet klaar voor formele betrekkingen. En jullie zijn er misschien nog lang niet klaar voor. Jullie zijn niet sterk genoeg. Jullie zijn niet eensgezind genoeg. Jullie zijn niet volwassen genoeg doordat jullie je nog steeds overgeven aan conflicten en oorlog en destructieve concurrentie.

Als wij de opkomst van Kennis in werelden zoals die van jullie kunnen ondersteunen zullen we dat doen volgens de voorschriften van het Goddelijke, via de Netwerken van Kennis, niet via de netwerken van overheden. Zelfs onze eigen regeringen weten niet wat we hier doen. Hoewel ze het in theorie zouden ondersteunen is het voor hen niet verstandig hiervan kennis te hebben want dan zouden ze verantwoordelijk gehouden worden voor onze daden.

Want in de meeste gevallen hebben vrije naties non-interventie verdragen moeten afsluiten met de grotere naties om hen heen om deze buiten de sfeer en activiteiten van de vrije naties te houden. Wij overtreden dit met onze bescheiden aanwezigheid ten dienste van jullie wereld. Want wij worden geleid door de Hogere Machten, waarvan jullie weinig weten, maar waarover jullie wel onderricht moeten worden en daar zullen we het nu over hebben.