Peto Izvješće: Prag: Novo Obećanje za Čovječanstvo

Kako biste se pripremili za izvanzemaljsku prisutnost koja je u svijetu, potrebno je naučiti više o životu u Većoj Zajednici, životu koji će obuhvatiti vaš svijet u budućnosti, životu čiji ćete biti dio.

Sudbina čovječanstva je oduvijek bila pojaviti se u Većoj Zajednici inteligentnog života. Ovo je neizbježno te se događa u svim svjetovima gdje je inteligentan život zasijan ili se razvio. Eventualno, shvatili biste da živite unutar Veće Zajednice. I, eventualno, saznali biste da niste sami u svom svijetu, da se odvija posjeta te da biste se morali naučiti nositi s različitim rasama, silama, uvjerenjima i stavovima koji su prevladavajući u Većoj Zajednici u kojoj živite.

Ulazak u Veću Zajednicu je vaša sudbina. Vaša izolacija je sada gotova. Iako je vaš svijet bio posjećivan mnogo puta u prošlosti, vaše izolirano stanje je došlo kraju. Sada je potrebno da shvatite kako niste više sami – u svemiru ili čak unutar vlastitog svijeta. Ovo razumijevanje je potpunije predstavljeno u Učenju Duhovnosti Veće Zajednice koje se sada predstavlja svijetu. Naša uloga ovdje je opisati život kakav postoji u Većoj Zajednici kako biste imali dublje razumijevanje veće panorame života u kojoj se sada pojavljujete. Ovo je potrebno kako biste mogli prići ovoj novoj stvarnosti s većom objektivnošću, razumijevanjem i mudrošću. Čovječanstvo je živjelo u relativnoj izolaciji toliko dugo da je prirodno za vas da smatrate kako ostatak svemira funkcionira prema vašim idejama, principima i znanosti koje držite svetim i na kojima temeljite svoje aktivnosti i svoju percepciju svijeta.

Veća Zajednica je golema. Njeni najudaljeniji prostori nikada nisu bili istraženi. Veća je nego što ijedna rasa može shvatiti. Unutar ove veličanstvene kreacije, inteligentan život postoji na svim razinama evolucije te u nebrojenim izražajima. Vaš svijet postoji u dijelu Veće Zajednice koja je poprilično gusto naseljena. Postoje mnoga područja Veće Zajednice koja nikada nisu bila istražena te druga područja gdje rase žive u tajnosti. Sve postoji u Većoj Zajednici u terminima očitovanja života. I iako se život kao što smo ga opisivali čini teškim i izazovnim, Stvoritelj djeluje posvuda, povraćajući odvojene kroz Znanje.

U Većoj Zajednici, ne može postojati samo jedna religija, jedna ideologija ili jedan oblik vladavine koji se može prilagoditi svim rasama i svim narodima. Stoga, kada govorimo o religiji, govorimo o duhovnosti Znanja, jer ovo je moć i prisutnost Znanja koje prebiva u svom inteligentnom životu – u vama, u vašim posjetiteljima te u drugim rasama koje ćete susresti u budućnosti.

Stoga, univerzalna duhovnost postaje veliko žarište. Ona spaja različita razumijevanja i ideje koje su rasprostranjene u vašem svijetu te daje zajednički temelj vašoj vlastitoj duhovnoj stvarnosti. No učenje Znanja nije samo poučno, neophodno je za preživljavanje i napredak u Većoj Zajednici. Kako biste bili u stanju uspostaviti i održati svoju slobodu i nezavisnost u Većoj Zajednici, morate imati ovu veću sposobnost razvijenu među dovoljno ljudi u svom svijetu. Znanje je jedini dio vas koji ne može biti manipuliran ili pod utjecajem. Ono je izvor svih mudrih razumijevanja i akcija. Ono postaje nužnost unutar okruženja Veće Zajednice ako je sloboda cijenjena i ako želite uspostaviti svoju vlastitu sudbinu bez da budete spojeni u kolektiv ili drugo društvo.

Ulazak u Veću Zajednicu je vaša sudbina. Vaša izolacija je sada gotova. Iako je vaš svijet bio posjećivan mnogo puta u prošlosti, vaše izolirano stanje je došlo kraju. Sada je potrebno da shvatite kako niste više sami – u svemiru ili čak unutar vlastitog svijeta.

Stoga, dok predstavljamo ozbiljnu situaciju u svijetu danas, također predstavljamo veliki dar i veliko obećanje za čovječanstvo, jer Stvoritelj vas ne bi ostavio nepripremljene za Veću Zajednicu, koja je najveći od svih pragova s kojim ćete se kao rasa suočiti. Mi smo također blagoslovljeni ovim darom. U našem je posjedu već mnogo vaših stoljeća. Morali smo ga naučiti iz izbora te također iz potrebe.

Zaista, moć i prisutnost Znanja je ono što nam omogućava da vam se obraćamo kao vaši Saveznici te da pružimo informacije koje dajemo u ovim izvješćima. Da nikada nismo pronašli ovo veliko Otkrivenje, bili bismo izolirani u vlastitim svjetovima, u nemogućnosti shvatiti veće sile svemira koje bi oblikovale našu budućnost i našu sudbinu. Jer dar koji se sada daje u vašem svijetu, dan je nama te također i mnogim drugim rasama koje su obećavale. Ovaj dar je posebno bitan za rase u nastajanju kao vaša, koje su toliko obećavajuće a opet toliko ranjive u Većoj Zajednici.

Stoga, dok ne može postojati jedna religija ili ideologija u svemiru, postoji univerzalni princip, razumijevanje i duhovna stvarnost koja je dostupna svima. Toliko je potpuna da se može obraćati onima koji su daleko drugačiji od bas. Vi, živeći unutar svog svijeta, sada imate priliku naučiti o takvoj velikoj stvarnosti, iskusiti njenu moć i milost za sebe. Zaista, u konačnici, to je dar koji želimo učvrstiti, jer ovo će sačuvati vašu slobodu i vašu samoodređenost i otvoriti vrata većem obećanju u svemiru.

Međutim, imate veliku poteškoću i velik izazov na početku. Ovo zahtjeva od vas da naučite dublje Znanje i veću svjesnost. Ako biste odgovorili ovom izazovu, postajete korisnik ne samo za sebe, već za vašu cijelu rasu.

Učenje u Duhovnosti Veće Zajednice se sada predstavlja u svijetu. Nikad dosad nije predstavljeno ovdje. Daje se kroz jednu osobu, koja služi kao posrednik i govornik za ovu Tradiciju. Šalje se u svijet u ovo ključno vrijeme kada čovječanstvo mora naučiti o svom životu u Većoj Zajednici i o većim silama koje sada oblikuju svijet.

Samo učenje i razumijevanje od izvan svijeta vam mogu dati ovu prednost i ovu pripremu.

Niste sami u poduzimanju takvog velikog zadatka, jer postoje i drugi u svemiru koji poduzimaju ovo, čak i u vašoj fazi razvoja. Vi ste samo jedna od mnogih rasa koje se pojavljuju u Većoj Zajednici u ovo vrijeme. Svaka obećava a opet svaka je ranjiva poteškoćama, izazovima i utjecajima koji postoje u ovom većem okruženju. Zaista, mnoge rase su izgubile svoju slobodu prije nego je ikada zadobivena, samo kako bi postali dijelom kolektiva ili trgovinskih udruga ili vazalne države većim silama.

Ne želimo vidjeti da se ovo desi čovječanstvu, jer to bi bio veliki gubitak. Zbog ovog razloga smo ovdje. Zbog ovog razloga je Stvoritelj aktivan u svijetu danas, donoseći novo razumijevanje ljudskoj obitelji. Vrijeme je da čovječanstvo okonča svoje neprestane sukobe među sobom i da se pripremi za život u Većoj Zajednici.

Živite u području koje sadrži veliku aktivnost izvan sfere vašeg sićušnog sunčevog sustava. Unutar ovog područja, trgovina se odvija određenim avenijama. Svjetovi su u interakciji, nadmeću se a ponekad međusobno sukobljavaju. Prilike se traže od strane svih koji imaju trgovinske interese. Ne traže samo resurse već također odanost svjetova kao što je vaš. Neki su dio većih kolektiva. Drugi održavaju svoje saveze na puno manjoj skali. Svjetovi koji su u stanju se uspješno pojaviti u Većoj Zajednici su morali održati svoju autonomiju i samodostatnost u velikoj mjeri. Ovo ih oslobađa izloženosti drugim silama koje bi ih samo nastojale izrabiti i izmanipulirati.

Zaista su vaša samodostatnost te razvoj vašeg razumijevanja i jedinstva, ono što postaje najneophodnije za vašu dobrobit u budućnosti. A ova budućnost nije daleko, jer utjecaj vaših posjetitelja već postaje veći u vašem svijetu. Mnogi pojedinci su im popustili i sada služe kao njihovi izaslanici i posrednici. Mnogi drugi pojedinci jednostavno služe kao resursi za njihov genetički program. Ovo se je dogodilo, kao što smo rekli, mnogo puta na mnogo mjesta. Nije nam to misterija, iako se vama to mora činiti neshvatljivo.

Intervencija je nesreća te također i ključna prilika. Ako ste u stanju odgovoriti, ako ste u stanju se pripremiti, ako ste u stanju naučiti Znanje i Mudrost Veće Zajednice, onda ćete biti u stanju odbiti sile koje se upliću u vašem svijetu te izgraditi temelj za veće jedinstvo među vašim narodima i plemenima. Mi, naravno, potičemo ovo, jer ovo osnažuje povezanost Znanja posvuda.

U Većoj Zajednici, ratovanje na većoj skali se rijetko dešava. Postoje restriktivne sile. Jedna od stvari, ratovanje ometa trgovinu i razvoj resursa. Kao rezultat, velikim nacijama nije dopušteno djelovati nepromišljeno, jer to sprječava ili ometa ciljeve drugih strana, drugih nacija i drugih interesa. Civilni rat se dešava periodično u svjetovima ali rat na velikoj skali između društava i između svjetova je zaista rijedak. Djelomično je zbog ovog razloga uspostavljena vještina u psihičkom okruženju, jer nacije se natječu jedna s drugom i pokušavaju utjecati jedna na drugu. Kako nitko ne želi uništiti resurse i prilike, ove veće vještine i sposobnosti su kultivirane s različitim stupnjevima uspjeha među mnogim društvima u Većoj Zajednici. Kada su ovakve vrste utjecaja prisutne, potreba za Znanjem je još veća.

Čovječanstvo je loše pripremljeno za ovo. Ipak, zbog vašeg bogatog duhovnog nasljedstva i stupnja u kojem osobna sloboda postoji u vašem svijetu danas, postoji obećanje da bi mogli napredovati u ovom većem razumijevanju i tako osigurati svoju slobodu i sačuvati je.

Postoje druge restrikcije u vezi ratovanja u Većoj Zajednici. Većina trgovinskih društava pripada velikim udrugama koja su uspostavila zakone i kodekse ponašanja za svoje članove. Ovo služi kako bi ograničilo aktivnosti mnogih koji bi nastojali upotrijebiti silu za ostvariti pristup drugim svjetovima i njihovim pripadajućim resursima. Da bi ratovanje izbilo na većoj skali, mnoge rase bi morale biti upletene, a to se ne dešava često. Shvaćamo kako je čovječanstvo vrlo ratoborno i zamišlja sukobe u Većoj Zajednici u terminima ratovanja, ali u stvarnosti ćete pronaći kako ovo nije tolerirano te kako su druge avenije uvjeravanja upotrijebljene umjesto sile.

Stoga, vaši posjetitelji dolaze na vaš svijet ne s velikim naoružanjem. Ne dolaze donoseći velike vojne sile, jer primjenjuju vještine koje su ih poslužile na druge načine – vještine u manipuliranju mislima, nagonima i osjećajima onih koje susreću. Čovječanstvo je vrlo ranjivo takvim uvjeravanjima s obzirom na stupanj praznovjerja, sukoba i nepovjerenja koji su rasprostranjeni u vašem svijetu u ovo vrijeme.

Stoga, kako bi razumjeli vaše posjetitelje i kako bi razumjeli druge koje ćete sresti u budućnosti, morate uspostaviti zreliji pristup uporabi moći i utjecaja. Ovo je ključan dio vaše edukacije Veće Zajednice. Dio pripreme za ovo će biti dan u Učenju u Duhovnosti Veće Zajednice, ali također morate učiti kroz izravno iskustvo.

Trenutno, razumijemo, postoji vrlo maštovito gledište na Veću Zajednicu među mnogim ljudima. Vjeruje se da oni koji su tehnološki napredniji su također i duhovno napredniji, no možemo vas uvjeriti da ovo nije slučaj. Vi sami, iako tehnološki napredniji sada nego što ste bili prije, niste jako puno duhovno napredovali. Imate više moći, ali s moći dolazi i potreba za većom suzdržanošću.

Postoje oni u Većoj Zajednici koji imaju daleko više moći nego vi na tehnološkom nivou te čak na razini misli. Evoluirati ćete da se nosite s njima, ali naoružanje neće biti vaš fokus. Jer ratovanje na interplanetarnoj skali je toliko razarajuće da svi gube. Što je plijen takvog sukoba? Kakve prednosti osigurava? Zaista, kada takav sukob postoji, dešava se u samom svemiru a rijetko u kopnenim okruženjima. Odmetnute nacije i oni koji su destruktivni i agresivni su brzo suzbijeni, posebice ako postoje u vrlo nastanjenim područjima gdje se odvija trgovanje.

Zbog toga, bitno je za vas da shvatite prirodu sukoba u svemiru jer to će vam dati uvid u posjetitelje i njihove potrebe – zašto funkcioniraju kako funkcioniraju, zašto je individualna sloboda nepoznata među njima i zašto se oslanjaju na svoje kolektive. Ovo im daje stabilnost i moć, ali ih također čini ranjivima onima koji su vješti sa Znanjem.

Znanje vam omogućuje razmišljati na bilo koji način, da djelujete spontano, da proniknete stvarnost dalje od očitog, te da iskusite budućnost i prošlost. Takve sposobnosti su izvan dosega onih koji mogu samo slijediti upravu i diktate svojih kultura. Daleko ste iza vaših posjetitelja tehnološki, ali obećavate razviti vještine u Putu Znanja, vještine koje će vam biti potrebne i na koje se morate naučiti oslanjati sve više.

Mi ne bismo bili Saveznici Čovječanstva kada vas ne bi naučili o životu u Većoj Zajednici. Vidjeli smo mnogo. Susreli smo mnoge različite stvari. Naši svjetovi su nadvladani i morali smo ponovno zadobiti svoju slobodu. Znamo, iz pogreške i iz iskustva, prirodu sukoba i izazova s kojim se suočavate danas. Zbog toga smo vrlo pogodni za ovu misiju u svojoj službi vama. Međutim, nećete nas susresti, i nećemo doći upoznati vođe vaših nacija. To nije naša svrha.

Zaista, potrebno vam je što je manje moguće uplitanja, ali potrebna vam je velika pomoć. Postoje nove vještine koje morate razviti i novo razumijevanje koje morate steći. Čak i dobronamjerno društvo, ako bi došlo na vaš svijet, bi imalo takav utjecaj i takav utisak na vas, da biste postali ovisni o njima te ne biste uspostavili vlastitu snagu, vlastitu moć i vlastitu samodostatnost. Toliko biste se oslanjali na njihovu tehnologiju i na njihovo razumijevanje da ih ne biste mogli napustiti. I zaista, njihov dolazak ovdje bi vas učinio još ranjivijima na uplitanje u budućnosti. Jer željeli biste njihovu tehnologiju, i željeli biste putovati prolazima trgovine u Većoj Zajednici. No, ne biste bili pripremljeni, i ne biste bili mudri.

Zbog toga vaši budući prijatelji nisu ovdje. Zbog toga vam ne dolaze pomoći. Jer ne biste postali snažni kada bi to učinili. Željeli biste se asocirati s njima, željeli biste imati savezništva s njima, ali biste bili toliko slabi da se ne možete zaštititi. U suštini, postali biste dio njihove kulture, što oni ne žele.

Možda mnogi ljudi neće moći razumjeti što govorimo ovdje, ali s vremenom će vam ovo imati savršeno smisla, i vidjeti ćete mudrost i potrebnost ovoga. U ovom trenutku, previše ste krhki, previše smeteni i previše sukobljeni da biste oformili snažne saveze, čak i s onima koji bi vam mogli biti budući prijatelji. Čovječanstvo još ne može govoriti kao jedan glas, i zato ste skloni intervenciji i manipulaciji izvana.

Kako stvarnost Veće Zajednice postane poznatija u vašem svijetu, i ako naša poruka može doseći dovoljno ljudi, tada će postojati rastući konsenzus da postoji veći problem s kojim je čovječanstvo suočeno. To bi moglo stvoriti novu osnovu za suradnju i suglasnost. Jer kakvu moguću prednost u vašem svijetu može jedna nacija imati nad drugom ako je cijeli svijet pod prijetnjom Intervencije? A tko bi nastojao steći individualnu moć u okruženju gdje se izvanzemaljske sile upliću? Ako će sloboda biti stvarna u vašem svijetu, mora biti dijeljena. Mora biti prepoznata i znana. Ne može biti privilegija nekolicine ili neće biti stvarne snage ovdje.

Razumijemo od Neviđenih kako već postoje ljudi koji žele svjetsku dominaciju jer vjeruju kako imaju blagoslov i potporu posjetitelja. Imaju jamstvo posjetitelja kako će biti potpomognuti u svojoj potrazi za moći. A ipak, što predaju već ključeve svoje slobode i slobode svog svijeta? Neuki su i nerazumni. Ne mogu vidjeti svoju pogrešku.

Također razumijemo kako postoje oni koji vjeruju da su posjetitelji ovdje kako bi predstavili duhovnu renesansu i novu nadu za čovječanstvo, ali kako mogu znati, oni koji ne znaju ništa o Većoj Zajednici? Njihova je nada i žudnja da ovo bude slučaj, a takve želje su prihvaćene od strane posjetitelja, zbog vrlo očitih razloga.

Kako stvarnost Veće Zajednice postane poznatija u vašem svijetu, i ako naša poruka može doseći dovoljno ljudi, tada će postojati rastući konsenzus da postoji veći problem s kojim je čovječanstvo suočeno. To bi moglo stvoriti novu osnovu za suradnju i suglasnost.

Ono što govorimo ovdje je da ne može postojati ništa manje od stvarne slobode u svijetu, stvarne moći i stvarnog jedinstva. Činimo našu poruku dostupnom svima, i vjerujemo kako naše riječi mogu biti primljene i ozbiljno razmotrene. No mi nemamo kontrolu nad vašim odgovorom. A praznovjerja i strahovi svijeta mogu učiniti našu poruku izvan dosega mnogih. Ali obećanje je i dalje tu. Da bi vam dali više, morali bi preuzeti svijet, što ne želimo napraviti. Stoga, dajemo vam sve što vam možemo dati bez uplitanja u vaše poslove. No postoje mnogi koji žele uplitanje. Žele biti izbavljeni ili spašeni od strane nekog drugog. Ne vjeruju mogućnostima za čovječanstvo. Ne vjeruju u urođene snage i sposobnosti čovječanstva. Predati će svoju slobodu dobrovoljno. Vjerovati će što im je rečeno od posjetitelja. I služiti će svoje nove gospodare, misleći da ono što im je dano, je njihovo vlastito oslobođenje.

Sloboda je dragocjena stvar u Većoj Zajednici. Ne zaboravite to nikada. Vaša sloboda, naša sloboda. A što je sloboda već sposobnost slijediti Znanje, stvarnost koju vam je Stvoritelj dao, te izraziti Znanje i doprinijeti Znanje u svim njegovim manifestacijama?

Vaši posjetitelji nemaju ovu slobodu. Nepoznata im je. Gledaju kaos vašeg svijeta i vjeruju da će red koji će uspostaviti ovdje biti iskupljujući za vas te vas spasiti od vlastitog samouništenja. Ovo je sve što mogu dati, jer ovo je sve što imaju. I iskoristiti će vas, no oni to ne smatraju neprimjerenim, jer oni sami su iskorišteni i ne poznaju niti jednu alternativu ovome. Njihovo programiranje, njihovo uvjetovanje, je toliko temeljito da dosegnuti ih na razini njihove dublje duhovnosti ima samo neznatne mogućnosti. Nemate snagu učiniti ovo. Morali biste biti toliko mnogo snažniji nego što ste danas kako biste imali iskupljujući utjecaj na svoje posjetitelje. A ipak, njihova suglasnost nije toliko neobična u Većoj Zajednici. Vrlo je uobičajena u većim kolektivima, gdje su jednolikost i suglasnost neophodni za učinkovito funkcioniranje, posebice diljem velikih područja svemira.

Stoga, nemojte gledati na Veću Zajednicu sa strahom, već s objektivnošću. Stanja koja opisujemo već postoje u vašem svijetu. Možete razumjeti ove stvari. Manipulacija vam je poznata. Utjecaj vam je poznat. Samo ih nikada niste susreli na ovoliko velikoj skali, niti ste se ikada morali natjecati s drugim oblicima inteligentnog života. Kao rezultat toga, još nemate vještine za to činiti.

Govorimo o Znanju jer vam je to najveća sposobnost. Bez obzira kakvu tehnologiju možete razviti tokom vremena, Znanje je vaše najveće obećanje. Stoljećima ste iza posjetitelja u vašem tehnološkom razvoju, zato se morate pouzdati u Znanje. To je najveća sila u svemiru, a vaši je posjetitelji ne koriste. Ono je vaša jedina nada. Zbog toga Učenje u Duhovnosti Veće Zajednice uči Put Znanja, pruža Korake do Znanja te uči Mudrost i Uvid Veće Zajednice. Bez ove pripreme, ne biste imali vještinu ili perspektivu da razumijete svoju dilemu ili da joj odgovorite učinkovito. Prevelika je. Previše je nova. A vi niste prilagođeni ovim novim okolnostima.

Utjecaj posjetitelja raste sa svakim prolazećim danom. Svaka osoba koja može čuti ovo, osjetiti ovo i znati ovo, mora naučiti Put Znanja, Put Znanja Veće Zajednice. Ovo je poziv. Ovo je dar. Ovo je izazov.

Pod ugodnijim okolnostima, pa, potreba se možda ne bi činila toliko velikom. Ali potreba je ogromna, jer ne postoji sigurnost, ne postoji mjesto za skriti se, ne postoji sklonište u svijetu koje je sigurno od izvanzemaljske prisutnosti koja je ovdje. Zbog toga postoje samo dva izbora: možete se prikloniti ili možete stati za svoju slobodu.

Ovo je velika odluka stavljena pred svaku osobu. Ovo je velika prekretnica. Ne možete biti neozbiljni u Većoj Zajednici. Prezahtjevno je okruženje. Zahtijeva izvrsnost, požrtvovnost. Vaš svijet je predragocjen. Resursi ovdje su priželjkivani od drugih. Strateški položaj vašeg svijeta se visoko cijeni. Čak i da živite u nekom udaljenom svijetu, daleko od ikakve trgovinske rute, daleko od svih komercijalnih sudjelovanja, eventualno biste bili otkriveni od strane nekoga. Ta eventualnost je došla sada za vas. I dobrano je u tijeku.

Budite ohrabreni onda. Ovo je vrijeme za hrabrost, ne za neodlučnost. Ozbiljnost situacije s kojom se suočavate samo potvrđuje važnost vašeg života i vašeg odgovora te važnost pripreme koja se daje u svijetu danas. Nije samo za vaše prosvjećivanje i napredak. Također je za vašu zaštitu i vaše preživljavanje.

Ne postoji sigurnost, ne postoji mjesto za skriti se, ne postoji sklonište u svijetu koje je sigurno od izvanzemaljske prisutnosti koja je ovdje. Zbog toga postoje samo dva izbora: možete se prikloniti ili možete stati za svoju slobodu.