Sva Izvješća Saveznika Čovječanstva su dostupna besplatno online. Započnite putovanje sa Saveznicima Knjigom Drugom.

U ovom drugom skupu izvješća, Saveznici Čovječanstva nam žele pružiti veće razumijevanje i veće viđenje o tome kakav je zaista život u Svemiru oko nas. Naši saveznici iz inozemstva nas žele upozoriti u vezi velikih rizika s kojima se sada suočavamo, rizika pojavljivanja u Većoj Zajednici. Žele nam pokazati našu potrebu da očuvamo svoju slobodu i integritet kao rasa dok prolazimo kroz ovu tešku i dugotrajnu tranziciju.


Pročitajte ovdje besplatno online!

Sadržaj:

Prvo Izvješće: Svemir u Kojem se Pojavljujete

Drugo Izvješće: Zašto se Intervencija Dešava

Treće Izvješće: Utjecaj na Čovječanstvo

Četvrto Izvješće: Kolektivi

Peto Izvješće: Što Žele

Šesto Izvješće: Poziv na Akciju

Prvi Komentar: Problem s Ljudskim Negiranjem

Drugi Komentar: Učinci Programa Pacifikacije

Treći Komentar: Razumijevanje Intervencije

Društvo za Novu Poruku sada pruža sve četiri knjige Saveznika Čovječanstva online bez naknade. Činimo ovo kako bi ova poruka mogla doseći što je više ljudi moguće, na lokalnoj razini i također na pozicijama političke, ekonomske i religijske moći.