Të gjitha Brifingjet e Aleatëve të Njerëzimit janë të disponueshme falas në linjë. Filloni udhëtimin me librin e dytë të Aleatëve.

Në serinë e dytë të brifingjeve, Aleatët e Njerëzimit dëshirojnë të na japin një mirëkuptim më të madh dhe një vizion më të madh të asaj që është jeta në të vertetë në universin rreth nesh. Aleatët tanë dëshirojnë të na paralajmërojnë për rreziqet e mëdha që po përballojmë tani, rreziqet e hyrjes në Komunitetin e Madh. Ata dëshirojnë të na tregojnë nevojën tonë për të ruajtur lirinë tonë dhe integritetin tonë si racë ndërsa kalojmë në këtë tranzicion të zgjatur.


Filloni të lexoni Brifingjet në linjë tani!

Përmbajtja:

Brifingu i parë: Universi në të cilin po hyni

Brifingu i dytë: Pse Ndërhyrja po ndodh

Brifingu i tretë: Ndikimi mbi njerëzimin

Brifingu i katërt: Kolektivet

Brifingu i pestë: Çfarë ata duan

Brifingu i gjashtë: Një thirrje për të vepruar

Komenti i parë: Problemi i mohomit njerëzor

Komenti i dytë: Efektet e programit të pacifikimit

Komenti i tretë: Të kuptosh Ndërhyrjen

Society (Shoqata) për Mesazhin e Ri tani po i vë në dispozicion të gjitha të katër vëllimet e Aleatëve të Njerëzimit në linjë pa asnjë kosto. E bëjmë këtë kështu në mënyrë që ky mesazh mund të arrijë sa më shumë njerëz që të jetë e mundur, si në bazë ashtu edhe në pozita fuqie politike, ekonomike dhe fetare.