Intervista Project Camelot – “E vërteta rreth rrëmbimit jashtëtokësor” me Marshall Vian Summers

E vërteta tronditëse rreth pranisë jashtëtokësore në botën tonë sot!