Familja Njerëzore po përballon pragun më të madh në historinë e saj – hyrjen e saj në një Komunitet të Madh jete inteligjente në univers. Kjo emergjencë do të ndryshojë perceptimet dhe besimet njerëzore dhe mënyrën se si jetojmë këtu në tokë. Madje, njerëzimi është i papërgatitur.

Për herë të parë, përgatitja për kalimin e pragut të madh në Komunitetin e Mdh po bëhet i disponueshëm përmes shkrimeve të MV Summers. Trupi i gjerë i Mësimeve në tërësinë e tij është ndryshe nga gjithçka në botë sot dhe përfaqëson një Mesazh të Ri për Njerëzimin.

Edukim e veprim janë të domosdoshëm për t’ia sjell njerëzimit këtë mesazh dhe vetëdije të re.

Vazhdoni edukimin tuaj të Komunitetit të Madh në
Shkollën e Lirë të Mesazhit të Ri.
Globale, në linjë dhe e hapur për të gjithë.

Materiale të mëtejshme:

Preparing for the Greater Community
Chapter 3: The Essential Truths about the Greater Community
Chapter 7: The Great Challenge Awaiting Humanity
Chapter 13: Human Responses to the Greater Community

Life in the Universe: The reality and spirituality of Life in the Universe

Greater Community Spirituality
Chapter 6: What Is the Greater Community?
Chapter 15: Who Serves Humanity?
Chapter 21: What is The Greater Community Way of Knowledge?
Chapter 23: How is Knowledge Translated in the Greater Community?

The Great Waves of Change
Chapter 9: The Great Waves Prophecy
Chapter 10: The Great Waves and the Reality of Contact

Wisdom from the Greater Community: Volume One
Chapter 3: Greater Community

Wisdom from the Greater Community: Volume Two
Chapter 10: Greater Community Visitations
Chapter 15: Responding to the Greater Community
Chapter 17: Visitors’ Perceptions of Humanity
Chapter 25: Environments
Chapter 28: Greater Community Realities

Living the Way of Knowledge
Chapter11: Preparing for the Future

Steps to Knowledge: The Book of Inner Knowing
Step 157: I am not alone in the universe.
Step 187: I am a Citizen of the Greater Community of Worlds.
Step 190: The world is emerging into the Greater Community of Worlds, and that is why I have come.
Step 199: The world I see is emerging into the Greater Community of Worlds.
Step 203: The Greater Community is influencing the world I see.
Step 248: I will rely upon the Wisdom of the universe to instruct me.
Step 256: The world is emerging into the Greater Community of Worlds.
Step 326: The Greater Community is something I can feel but cannot understand.

Mësime të Mesazhit të Ri:

Komentarët e Mësuesëve nga Libri i Dytë i Aleatëve të Njerëzimit: