A CINCEA INFORMARE: Pragul: O nouă speranță pentru umanitate

În scopul pregătirii pentru prezența nepământeană care se află pe pământ, este necesar să aflați mai multe lucruri despre viața din Marea Comunitate, viață care vă va cuprinde lumea în viitor, o viață din care veți face parte. Destinul umanității a fost dintotdeauna apariția într-o Comunitate Mare a vieții inteligente. Această apariție este inevitabilă și are loc în toate lumile în care viața inteligentă a fost sădită și s-a dezvoltat. În cele din urmă, ați fi ajuns să vă dați seama că ați trăit în cadrul unei Comunități Mari. Și, în cele din urmă, ați fi aflat că nu erați singuri în propria lume, că aveau loc vizite și că veți fi nevoiți să învățați să înfruntați rase, forțe, credințe și atitudini divergente care sunt răspândite în Marea Comunitate în care trăiți.

Apariția în Marea Comunitate este destinul vostru. Izolarea voastră a luat sfârșit acum. Deși lumea voastră a fost vizitată de multe ori în trecut, condiția voastră izolată a încetat. Acum e necesar să realizați că nu mai sunteți singuri – în univers și nici măcar în propria voastră lume. Această înțelegere este prezentată mai amplu în Învățătura ce privește Spiritualitatea din Marea Comunitate, care se prezintă în lume în prezent. Aici rolul nostru este să descriem viața așa cum există în Marea Comunitate astfel încât să puteți avea o înțelegere mai adâncă a scenei de dimensiuni mai mari a vieții în care apăreți. Înțelegerea aceasta e necesară ca să puteți aborda această realitate nouă cu o mai puternică obiectivitate, înțelegere și înțelepciune. Umanitatea a trăit într-o relativă izolare atât de mult timp încât e firesc pentru voi să vă gândiți că restul universului funcționează potrivit ideilor, principiilor și științei pe care le considerați sacre și pe care se bazează activitățile voastre și modurile în care vă percepeți lumea.

Apariția în Marea Comunitate este destinul vostru. Izolarea voastră a luat sfârșit acum. Deși lumea voastră a fost vizitată de multe ori în trecut, condiția voastră izolată a încetat. Acum e necesar să realizați că nu mai sunteți singuri – în univers și nici măcar în propria voastră lume.

Marea Comunitate este vastă. Cele mai îndepărtate întinderi ale sale nu au fost explorate niciodată. Depășește înțelegerea oricărei rase. În cadrul acestei creații magnifice, există viață inteligentă la toate nivelurile evoluției și în nenumărate manifestări. Lumea voastră există într-o regiune din Marea Comunitate care e destul de bine locuită. Există multe zone în Marea Comunitate care nu s-au explorat niciodată și alte zone în care rasele trăiesc în secret. Cu privire la manifestările vieții, în Marea Comunitate există totul. Și cu toate că viața pare plină de dificultăți și încercări așa cum am descris-o, Creatorul lucrează pretutindeni, recuperându-i prin Cunoaștere pe cei separați.

În Marea Comunitate, nu poate exista o singură religie, o singură ideologie sau o singură formă de guvernământ care să poată fi adaptată la toate rasele și toate popoarele. Așadar, când vorbim despre religie, vorbim despre spiritualitatea Cunoașterii, căci spiritualitatea aceasta reprezintă puterea și prezența Cunoașterii care sălășluiește în toate formele de viață inteligente – înăuntrul vostru, înăuntrul vizitatorilor voștri și înăuntrul altor rase pe care le veți întâlni în viitor.

Prin urmare, spiritualitatea universală devine un punct central major. Aceasta împacă înțelegerile și ideile divergente care predomină în lumea voastră și îi oferă realității voastre spirituale un temei comun. Însă studiul Cunoașterii nu e numai edificator, este esențial pentru supraviețuire și progres în Marea Comunitate. Ca să puteți să vă întemeiați și să vă păstrați libertatea și independența în Marea Comunitate, această abilitate superioară trebuie să fie dezvoltată în rândul unui număr suficient de mare de persoane din lumea voastră. Cunoașterea este singura parte din voi care nu poate fi manipulată sau influențată. Este izvorul tuturor înțelegerilor și acțiunilor înțelepte. Devine o necesitate în mediul din Marea Comunitate dacă libertatea este prețuită și dacă vă doriți să vă făuriți propriul destin fără să fiți integrați în vreun colectiv sau în vreo altă societate.

Așadar, în vreme ce prezentăm o situație gravă în lume la ora actuală, prezentăm, de asemenea, un dar măreț și perspective mărețe pentru umanitate, căci Creatorul nu v-ar lăsa nepregătiți pentru Marea Comunitate, fiind pragul cel mai mare dintre toate pragurile pe care le veți înfrunta ca rasă. Și noi am fost binecuvântați cu acest dar. Este în posesia noastră de multe secole de-ale voastre. A trebuit să-l studiem și să-l învățăm atât din alegere cât și din necesitate.

Într-adevăr, datorită prezenței și puterii Cunoașterii putem să vorbim ca reprezentanți ai Aliaților voștri și să vă furnizăm informațiile pe care le dăm în aceste discursuri. Dacă nu am fi descoperit această Revelație măreață, am fi izolați în propriile noastre lumi, incapabili să înțelegem forțele mai mari din univers care aveau să ne contureze viitorul și destinul. Căci darul ce se oferă în lume în prezent ne-a fost oferit și nouă și multor altor rase, care s-au arătat promițătoare. Acest dar e important în special pentru rasele emergente așa cum este rasa voastră, rase care se arată foarte promițătoare dar care totuși sunt foarte vulnerabile în Marea Comunitate.

Așadar, deși nu poate exista o singură religie sau ideologie în univers, există un principiu, o înțelegere și realitate spirituală universală accesibilă tuturor. Este atât de desăvârșită încât poate avea un înțeles profund pentru cei care sunt diferiți de voi peste măsură. Atinge diversitatea vieții în toate manifestările sale. Voi, trăind în lumea voastră, aveți acum oportunitatea să învățați despre o realitate extraordinară, să-i experimentați singuri puterea și grația. Firește că, în ultimă instanță, reprezintă darul pe care ne dorim să-l întărim, căci realitatea aceasta vă va păstra libertatea și autodeterminarea și va deschide calea către un viitor înalt în univers.

Cu toate acestea, întâmpinați adversitate și o mare dificultate la început. Asta creează necesitatea de a dobândi o Cunoaștere mai adâncă și un grad de conștientizare superior. Dacă răspundeți acestei dificultăți, nu numai voi veți beneficia, ci întreaga voastră rasă.

Învățătura despre Spiritualitatea din Marea Comunitate se prezintă în lume în prezent. Nu a mai fost prezentată aici. Este dăruită printr-o singură persoană, care are rolul de intermediar și vorbește în numele acestei Tradiții. E trimisă pe pământ în această perioadă critică în care umanitatea trebuie să învețe despre viața pe care o trăiește în Marea Comunitate și despre forțele mai mari care dau contur lumii în prezent.

Numai o învățătură și înțelegere de dincolo de hotarele lumii ar putea să vă ofere acest avantaj și această pregătire.

Nu sunteți singuri în întreprinderea unei sarcini atât de mari, căci există și alții în univers care întreprind această sarcină, chiar și la nivelul vostru de dezvoltare. Sunteți doar una din numeroasele rase care își fac apariția în Marea Comunitate în prezent. Fiecare rasă promite și totuși fiecare este vulnerabilă la dificultățile, încercările și influențele care există în acest mediu de dimensiuni superioare. Mai mult decât atât, multe rase și-au pierdut libertatea înainte să fi fost vreodată căpătată numai ca să devină parte din colective sau organizații comerciale sau state cliente pentru puteri mai mari.

Nu ne dorim să vedem că se întâmplă așa ceva cu umanitatea, căci asta ar fi o pierdere majoră. De aceea suntem aici. Creatorul este activ pe pământ în prezent din acest motiv, aducându-i familiei umane o nouă înțelegere. E timpul ca umanitatea să pună capăt conflictelor neîncetate cu ea însăși și să se pregătească pentru viață în Marea Comunitate.

Trăiți într-o regiune în care există multă activitate dincolo de sfera sistemului vostru solar minuscul. În cadrul acestei regiuni, comerțul se desfășoară prin anumite căi. Lumile interacționează, concurează și uneori se luptă între ele. Oportunitățile sunt căutate de toți cei care au interese comerciale. Ei caută nu doar resurse ci și jurarea credinței din partea lumilor, cum este și în cazul vostru. Unii fac parte din colective de proporții mai mari. Alții își mențin propriile alianțe la scară mult mai restrânsă. Lumile care își pot face apariția în Marea Comunitate cu succes au fost nevoite să-și păstreze în mare măsură autonomia și independența. Acest lucru le scapă de expunerea la alte forțe care n-ar face decât să le exploateze și să le manipuleze.

Autonomia voastră și dezvoltarea înțelegerii și a unității voastre devin, într-adevăr, esențiale pentru bunăstarea voastră în viitor. Iar acest viitor nu este îndepărtat, căci deja influența vizitatorilor devine mai puternică în lumea voastră. Multe persoane deja i-au acceptat în mod tacit și au devenit acum emisarii și intermediarii lor. Multe alte persoane sunt pur și simplu folosite ca resurse pentru programul lor genetic. Lucrul acesta s-a întâmplat, așa cum am spus, de multe ori în multe locuri. Nu e un mister pentru noi deși trebuie să pară de necuprins pentru voi.

Intervenția nepământeană este în egală măsură o nefericire și o șansă crucială. Dacă puteți răspunde, dacă vă puteți pregăti, dacă puteți dobândi Cunoaștere și Înțelepciune la nivelul Marii Comunități, atunci veți putea să contracarați forțele care se amestecă în lumea voastră și să puneți bazele unui nivel superior de unitate în rândul popoarelor și triburilor voastre. Noi, bineînțeles, încurajăm asta, căci este lucrul care întărește legătura Cunoașterii pretutindeni.

Pe măsură ce realitatea Marii Comunități devine mai bine cunoscută în lumea voastră și dacă mesajul nostru poate ajunge la destui oameni, atunci va exista un consens tot mai puternic cu privire la faptul că există o problemă mai serioasă cu care umanitatea se confruntă. Problema aceasta ar putea crea un temei nou al cooperării și al consensului.

În Marea Comunitate, războaiele la scară largă au loc foarte rar. Există forțe restrictive. În primul rând, războaiele deranjează comerțul și dezvoltarea resurselor. În consecință, națiunile de mari proporții nu au voie să acționeze imprudent, căci împiedică sau contracarează scopurile altor părți, altor națiuni și altor interese. Războiul civil are loc periodic în lumi, dar războaiele la scară largă între societăți și între lumi sunt cu adevărat rare. Acest aspect reprezintă parțial motivul pentru care a luat formă priceperea în lucruri ce țin de mediul mental, căci națiunile chiar concurează între ele și încearcă să se influențeze reciproc. Având în vedere că nimeni nu își dorește să distrugă resurse sau oportunități, abilitățile și capacitățile acestea superioare sunt cultivate în diferite măsuri de succes în rândul multor societăți din Marea Comunitate. Când aceste genuri de influențe sunt prezente, necesitatea pentru Cunoaștere crește și mai mult.

Umanitatea nu e bine pregătită pentru lucrul acesta. Însă, datorită moștenirii voastre spirituale bogate și a gradului în care libertatea personală există în lumea voastră în prezent, sunt speranțe că ați putea să avansați în această înțelegere superioară iar astfel, să vă asigurați libertatea și să v-o păstrați.

Există și alte constrângeri împotriva războaielor în Marea Comunitate. Majoritatea societăților negustorești aparțin unor organizații de mari proporții care și-au stabilit legi și coduri de conduită pentru membrii lor. Aceste organizații au scopul de a constrânge activitățile multora care ar căuta să folosească forța pentru a obține accesul la alte lumi și la resursele lor exclusive. Ca războiul să izbucnească la scară largă, multe rase ar trebui să fie implicate, iar lucrul acesta nu se întâmplă des. Noi înțelegem că umanitatea este foarte războinică și concepe conflictul în Marea Comunitate în termeni de război, dar în realitate veți afla că atitudinea aceasta nu este bine tolerată și că alte căi de convingere sunt întrebuințate în locul forței.

Astfel, vizitatorii voștri nu vin în lumea voastră cu mari armamente. Ei nu vin cu forțe militare mari, căci ei întrebuințează abilitățile care i-au servit în alte moduri – abilități privind manipularea gândurilor, a impulsurilor și a sentimentelor acelora pe care îi întâlnesc. Umanitatea este foarte vulnerabilă la astfel de acte de convingere având în vedere gradul de superstiție, conflict și neîncredere care predomină în lumea voastră în acest moment.

Dar nevoia e imensă, căci nu există nicio siguranță, nu există niciun loc în care să vă ascundeți, nu există niciun adăpost pe pământ care să fie ferit de prezența extraterestră care se află aici. De aceea există doar două alegeri: puteți accepta tacit sau vă puteți apăra libertatea.

Așadar, pentru a-i înțelege pe vizitatorii voștri și pentru a-i înțelege pe alții pe care îi veți întâlni în viitor, trebuie să stabiliți un mod de abordare mai matur privind întrebuințarea puterii și influenței. Aspectul acesta reprezintă o parte critică din educația voastră despre Marea Comunitate. O parte din pregătirea pentru această educație se va găsi în Învățătura despre Spiritualitatea din Marea Comunitate, dar trebuie să învățați și prin experiență directă.

Înțelegem că în prezent există o perspectivă fantezistă în rândul multor oameni în ceea ce privește Marea Comunitate. Se crede că aceia care sunt avansați tehnologic sunt avansați și spiritual, însă vă putem asigura că lucrurile nu stau așa. Voi înșivă, deși sunteți mai avansați tehnologic acum față de cum erați înainte, nu ați avansat spiritual într-o foarte mare măsură. Aveți mai multă putere, dar odată cu puterea apare necesitatea de a deveni mai înțelepți.

Există aceia în Marea Comunitate care au mult mai multă putere decât voi la nivel tehnologic și până și la nivel de gânduri. Veți evolua să vă confruntați cu ei, dar nu pe armament vă veți concentra. Căci războiul la scară interplanetară este atât de distructiv încât toată lumea pierde. Care este prada unui asemenea conflict? Ce avantaje asigură? Într-adevăr, atunci când un astfel de conflict există, are loc în spațiu și foarte rar în medii terestre. Națiunile ostile și cele care sunt distructive și agresive sunt contracarate rapid, în special dacă acestea există în regiuni bine populate în care se desfășoară comerțul.

Așadar, e necesar să înțelegeți natura conflictului în univers pentru că așa veți căpăta o pătrundere intuitivă asupra vizitatorilor și necesităților acestora – de ce funcționează în maniera aceasta, de ce în rândurile lor nu se cunoaște libertatea individuală și de ce se bazează pe colectivele lor. Asta le dă stabilitate și putere, dar îi face, de asemenea, vulnerabili la cei care sunt pricepuți în Cunoaștere.

Cunoașterea îți permite să gândești în nenumărate moduri, să acționezi spontan, să percepi realitatea dincolo de aparențe și să experimentezi viitorul și trecutul. Asemenea abilități sunt peste puterile celor care urmează doar regimentele și dictatele culturilor lor. Sunteți mult în urma vizitatorilor din punct de vedere tehnologic, dar aveți capacitatea de a dezvolta abilități ce țin de Calea Cunoașterii, abilități de care veți avea nevoie și pe care trebuie să învățați să vă bazați din ce în ce mai mult.

Nu am fi Aliații Umanității dacă nu vă învățam despre viața din Marea Comunitate. Noi am văzut multe. Am întâlnit multe lucruri diferite. Lumile noastre au fost învinse și a trebuit să ne redobândim libertatea. Cunoaștem, din eroare și din experiență, natura conflictului și a dificultății cu care vă confruntați în prezent. De aceea suntem potriviți acestei misiuni în serviciul nostru față de voi. Cu toate acestea, nu ne veți întâlni și nu vom veni să-i întâlnim pe conducătorii națiunilor voastre. Nu acela ne e scopul.

Într-adevăr, aveți nevoie de cât mai puține interveniri posibil, dar aveți nevoie de foarte mult sprijin. Există noi abilități pe care trebuie să le dezvoltați și o nouă înțelegere pe care trebuie să o dobândiți. Până și o societate binevoitoare, dacă ar veni în lumea voastră, ar avea o influență atât de puternică și un impact atât de mare asupra voastră încât ați deveni dependenți de ei și nu v-ați întemeia propria tărie, putere și autonomie. Ați depinde atât de mult de tehnologia lor și de înțelegerea lor încât nu ar putea să vă părăsească. Mai mult decât atât, sosirea lor aici v-ar face și mai vulnerabili la interveniri în viitor. Căci v-ați dori tehnologia lor și v-ați propune să străbateți coridoarele comerțului din Marea Comunitate. Însă nu ați fi pregătiți și nu ați fi înțelepți.

Iată de ce prietenii voștri viitori nu se află aici. Iată de ce nu vin să vă ajute. Căci nu ați deveni puternici dacă ar face-o. Ați vrea să vă asociați cu ei, ați vrea să aveți alianțe cu ei, dar ați fi atât de slabi încât nu v-ați putea proteja singuri. În esență, ați deveni parte din cultura lor, ceea ce ei nu voiesc.

Poate că mulți oameni nu vor putea să înțeleagă ce spunem aici, dar în timp lucrul acesta va deveni perfect logic pentru voi și îi veți vedea înțelepciunea și necesitatea. În acest moment, sunteți mult prea fragili, prea distrași și prea conflictuali pentru a forma alianțe puternice, chiar și cu aceia care v-ar putea fi viitori prieteni. Umanitatea nu poate încă vorbi cu o singură voce, iar astfel sunteți vulnerabili la intervenție și manipulare de dincolo de granițele voastre.

Pe măsură ce realitatea Marii Comunități devine mai bine cunoscută în lumea voastră și dacă mesajul nostru poate ajunge la destui oameni, atunci va exista un consens tot mai puternic cu privire la faptul că există o problemă mai serioasă cu care umanitatea se confruntă. Problema aceasta ar putea crea un temei nou al cooperării și al consensului. Căci ce avantaj posibil ar putea avea o națiune din lumea voastră asupra alteia când întreaga lume se află sub amenințarea Intervenției? Și cine ar putea urmări să obțină putere individuală într-un mediu în care intervin forțe extraterestre? Ca libertatea să fie reală în lumea voastră, trebuie să fie împărtășită. Trebuie să fie conștientizată și cunoscută. Nu poate fi privilegiul celor puțini sau nu va exista nicio putere reală aici.

Înțelegem de la Cei Nevăzuți că deja există persoane care caută dominație globală pentru că aceste persoane sunt de părere că au binecuvântările și susținerea vizitatorilor. Au asigurarea vizitatorilor că vor fi sprijinite în goana lor după putere. Și totuși, la ce renunță acești oameni dacă nu la cheile propriei libertăți și la cheile libertății lumii lor? Sunt neștiutori și neînțelepți. Nu-și pot vedea eroarea.

Înțelegem, de asemenea, că sunt oameni care cred că vizitatorii sunt aici să reprezinte o renaștere spirituală și o nouă speranță pentru umanitate, dar cum pot ei ști, ei care nu știu nimic despre Marea Comunitate? Ei speră și își doresc să fie vorba despre asta, iar vizitatorii se adaptează la astfel de dorințe, din rațiuni foarte evidente.

Ce spunem aici este că nu poate exista nimic mai puțin decât libertate reală în lume, putere reală și unitate reală. Ne facem mesajul disponibil tuturor și avem încredere că pot fi primite și luate serios în considerare cuvintele noastre. Însă nu avem niciun control asupra răspunsului vostru. Iar superstițiile și fricile lumii ar putea face mesajul nostru de neatins pentru multe persoane. Cu toate acestea, perspectiva succesului rămâne posibilă. Să vă oferim mai mult, ar trebui să vă preluăm lumea, ceea ce nu vrem să facem. Așadar, oferim tot ceea ce putem oferi fără a ne amesteca în treburile voastre. Însă sunt mulți care vor amestec. Ei vor să fie scăpați sau salvați de altcineva. Nu au încredere în posibilitățile care există pentru umanitate. Ei nu cred în puterile și capacitățile inerente ale umanității. Își vor ceda libertatea de bună voie. Vor crede ce le spun vizitatorii. Și își vor servi noii stăpâni, crezând că ceea ce li se dă e propria lor eliberare.

Libertatea este un lucru prețios în Marea Comunitate. Nu uitați niciodată lucrul acesta. Libertatea voastră, libertatea noastră. Dar ce este libertatea dacă nu abilitatea de a urma Cunoașterea, realitatea pe care Creatorul v-a oferit-o, și de a exprima Cunoaștere și a aduce Cunoaștere în toate manifestările sale?

Vizitatorii voștri nu au această libertate. Le este necunoscută. Ei se uită la haosul din lumea voastră și sunt de părere că ordinea pe care o vor impune aici va fi izbăvitoare pentru voi și vă va salva de la propria autodistrugere. Asta este tot ce pot ei să ofere, căci asta e tot ceea ce au. Și vă vor folosi, dar ei nu consideră că acest lucru este nepotrivit, căci ei înșiși sunt folosiți și nu cunosc alternativă la lucrul acesta. Programarea lor, condiționarea lor, este atât de completă încât e foarte improbabil să ajungeți la ei la nivelul spiritualității lor mai adânci. Nu aveți tăria de a face acest lucru. Ar trebui să fiți mult mai puternici decât sunteți în prezent pentru a avea o influență izbăvitoare asupra vizitatorilor voștri. Și totuși, conformarea lor nu este atât de neobișnuită în Marea Comunitate. E foarte des întâlnită în colective de mari proporții, unde uniformitatea și supunerea sunt esențiale pentru o funcționare eficientă, în special în cazul celor întinse pe regiuni vaste din spațiu.

Așadar, nu priviți Marea Comunitate cu frică, ci cu obiectivitate. Condițiile pe care le descriem există în lumea voastră deja. Puteți înțelege aceste lucruri. Manipularea vă este cunoscută. Influența vă este cunoscută. Doar că nu le-ați întâlnit niciodată la scară atât de largă, nici nu a trebuit vreodată să concurați cu alte forme de viață inteligente. Drept urmare, încă nu aveți competențele necesare acestei concurențe.

Vorbim despre Cunoaștere pentru că reprezintă cea mai mare abilitate a voastră. Indiferent de tehnologia pe care o puteți dezvolta de-a lungul timpului, Cunoașterea e cea mai promițătoare perspectivă a voastră. Sunteți mult în urma vizitatorilor cu dezvoltarea voastră tehnologică, așa că trebuie să vă bazați pe Cunoaștere. Este cea mai mare forță din univers, iar vizitatorii voștri nu o folosesc. E singura voastră speranță. Din acest motiv, în Învățătura despre Spiritualitatea din Marea Comunitate, se predă Calea Cunoașterii, se prezintă Pașii către Cunoaștere și se predă Înțelepciune și Înțelegere din Marea Comunitate. Fără această pregătire, nu ați avea abilitatea sau perspectiva pentru a înțelege dilema pe care o aveți sau pentru a-i răspunde în mod eficient. Este prea mare. Este prea nouă. Iar voi nu sunteți adaptați la aceste împrejurări noi.

Influența vizitatorilor crește pe zi ce trece. Fiecare persoană care poate să audă lucrul acesta, să simtă lucrul acesta și să cunoască lucrul acesta trebuie să învețe Calea Cunoașterii, Calea Cunoașterii din Marea Comunitate. Această sarcină reprezintă o chemare. Este un dar. E o provocare.

În împrejurări mai plăcute, ei bine, nevoia ar putea să nu pară la fel de mare. Dar nevoia e imensă, căci nu există nicio siguranță, nu există niciun loc în care să vă ascundeți, nu există niciun adăpost pe pământ care să fie ferit de prezența extraterestră care se află aici. De aceea există doar două alegeri: puteți accepta tacit sau vă puteți apăra libertatea.

Iată marea decizie care se află în fața fiecărei persoane. Iată marele moment hotărâtor. Nu puteți fi nesăbuiți în Marea Comunitate. Este un mediu mult prea solicitant. Impune excelență, angajament. Lumea voastră este prea valoroasă. Resursele de aici sunt râvnite de alții. Poziția strategică a lumii voastre e foarte apreciată. Chiar dacă trăiați într-o oarecare lume retrasă, departe de toate rutele comerciale, departe de toate implicările comerciale, v-ar descoperi cineva în cele din urmă. Pentru voi, acea eventualitate s-a produs acum. Și este în plină desfășurare.

Așadar, prindeți curaj. Sunt vremuri ce impun curaj, nu ambivalență. Gravitatea situației cu care vă confruntați nu face decât să confirme importanța vieților voastre și a răspunsului vostru și importanța pregătirii care se oferă în lume în prezent. Nu se oferă numai pentru edificarea și progresul vostru. Se oferă, de asemenea, pentru protejarea voastră și pentru supraviețuirea voastră.