DET FINNS ETT NYTT HOPP I VÄRLDEN

Världens hopp tänds på nytt av dem som blir starka i Kunskap. Hopp kan mattas av och därefter tändas igen. Det verkar komma och gå, beroende på hur folk vacklar och vad de väljer att tro på. Hoppet vilar i er. De Osynligas närvaro garanterar inte att det finns hopp, ty utan er skulle det inte finnas något hopp. Ni och andra i likhet med er för med er nytt hopp i världen eftersom ni lär er att ta emot Kunskapens gåva. Det för med sig ett nytt hopp i världen.

Kanske kan ni inte se det fullt ut just nu. Kanske verkar det obegripligt för er. Men ur ett större perspektiv är det i högsta grad sant och viktigt.

Världens inträde i det Större Samfundet talar för det, ty om ingen förberedde sig för det Större Samfundet, ja, då skulle hoppet tyckas blekna. Och mänsklighetens öde skulle i högsta grad verka förutsägbart. Men eftersom det finns hopp i världen, därför att det finns hopp i er och andra som i likhet med er svarar an på en större kallelse, finns det ett större hopp för mänsklighetens framtid, och att mänsklighetens frihet kan tryggas.

UR STEG TILL KUNSKAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *