FÖRORD

Det är ganska ovanligt att hitta en bok som förändrar ens liv, men ännu märkvärdigare att träffa på ett verk som kan påverka världshistorien.

För nästan 40 år sedan, innan miljörörelsen såg dagens ljus, skrev en modig kvinna en mycket provokativ och kontroversiell bok som ändrade historiens gång. Rachel Carsons Tyst Vår väckte en världsomspännande medvetenhet angående miljöförstöringens faror och väckte ett gensvar hos aktivister världen över som håller i sig än idag. Hon var en av de första som offentligt förkunnade att användningen av bekämpningsmedel och kemiska gifter utgjorde ett hot mot allt liv. För detta förlöjligades och baktalades hon först, till och med av många av sina meningsfränder, men betraktades slutligen som en av 1900-talets viktigaste röster. Tyst Vår anses fortfarande allmänt som miljörörelsens hörnsten.

Idag, innan det finns en allmänt rådande medvetenhet beträffande den pågående utomjordiska infiltrationen mittibland oss, framträder en på samma sätt modig man – en tidigare obemärkt andlig lärare – med ett ovanligt och oroande budskap från en värld bortom våra gränser. Med Mänsklighetens Bundsförvanter är Marshall Vian Summers vår tids förste andliga ledare som otvetydigt tillkännager att de utomjordiska ”besökarnas” oombedda närvaro och hemliga aktiviteter utgör ett stort hot mot mänsklig frihet.

I likhet med Carson kommer Summers utan tvivel att först bemötas med hån och förakt, för att kanske slutligen erkännas som en av världens viktigaste röster inom områdena utomjordisk intelligens, mänsklig andlighet och utvecklingen av medvetande. På samma sätt kan Mänsklighetens Bundsförvanter visa sig vara avgörande för vår arts framtid – inte bara genom att göra oss uppmärksamma på den försåtliga utomjordiska invasionens ofattbara utmaningar, men även genom att utgöra den tändande gnistan för en aldrig förut skådad folkrörelse för motstånd och självständighet.

Även om omständigheterna kring detta mycket kontroversiella materials ursprung kan vara tveksamt för vissa så kräver materialets innebörd och dess angelägna budskap att vi allvarligt överväger det och reagerar beslutsamt. Här konfronteras vi otvivelaktigt med argumentet att den ökande UFO-aktiviteten och andra liknande fenomen innebär ingenting mindre än en försåtlig och hittills ohejdad intervention av utomjordiska krafter som söker exploatera jordens resurser helt och hållet för egen vinning.

Hur ska vi på ett lämpligt sätt reagera mot ett sådant oroväckande och chockerande påstående? Ska vi ignorera det, eller bara förneka det, som många av Carsons belackare gjorde? Eller ska vi undersöka och försöka förstå exakt vad som erbjuds här?

Om vi väljer att undersöka och förstå kommer vi att upptäcka följande: En noggrann granskning av de senaste decenniernas världsomfattande UFO-forskning och andra till synes utomjordiska fenomen (t.ex. utomjordisk kidnappning och implantering, stympning av djur, och t.o.m. psykologisk ”besatthet”) påvisar rikligt med bevis för Bundsförvanternas syn på saken; informationen som förmedlas av Bundsförvanterna förklarar faktiskt frågor som har förbryllat forskare i åratal, frågor med gåtfulla inslag men med konsekventa belägg.

När vi väl har undersökt dessa förhållanden och själva konstaterat att Bundsförvanternas budskap inte bara är rimliga men övertygande, vad gör vi då? Våra tankar kommer oundvikligen att leda oss till den ofrånkomliga slutsatsen att dagens svåra situation har tydliga paralleller med den europeiska ”civilisationens” inträngning i Syd- och Nordamerika i början av 1500-talet, när inhemska befolkningar var oförmögna att förstå och reagera korrekt på de komplexa och farliga krafter som besökte deras kuster. ”Besökarna” kom i Guds namn, med imponerande teknologi, och med löfte om ett mera framskridet och civiliserat sätt att leva. (Det är viktigt att inse att de europeiska inkräktarna inte var ”ondskan personifierad”, endast opportunistiska, och att de lämnade ett arv av oavsiktlig ödeläggelse efter sig.)

Detta är poängen: Den fundamentala och omfattande kränkningen av grundläggande friheter som infödda amerikaner därefter upplevde – inklusive en hastig decimering av sin befolkning – utgör inte bara en monumental mänsklig tragedi, men även ett lärorikt exempel på vår nuvarande situation. Den här gången är vi alla den här världens infödda, och om vi inte kan visa prov på ett mera kreativt och enat gensvar så kan det hända att vi får utstå ett liknande öde. Det är precis detta Mänsklighetens Bundsförvanter vill få oss att inse.

Likväl är detta en bok som kan förändra liv, ty den frammanar ett djupt inre kall som påminner oss om vårt syfte med att vara vid liv vid denna tid i människans historia och får oss att konfrontera inget mindre än vårt framtida öde. Här står vi ansikte mot ansikte med den obekvämaste insikt av alla: Mänsklighetens framtid kan mycket väl avgöras av hur vi reagerar på detta budskap.

Även om Mänsklighetens Bundsförvanter i grund och botten är en varning så är dess avsikt inte att framkalla rädsla eller onda farhågor. Budskapet erbjuder istället hopp utöver det vanliga i vad som nu utgör en ytterst farlig och svår situation. Den tydliga avsikten är att upprätthålla och stärka mänsklig frihet, och att frammana en personlig och kollektiv reaktion på den utomjordiska interventionen.

Rachel Carson påvisade själv en gång framsynt det fundamentala problem som hindrar oss från att reagera på denna aktuella kris: ”Vi är fortfarande inte tillräckligt utvecklade,” sa hon. ”för att se oss själva som endast en mycket liten del av ett enormt och fantastiskt universum.” Helt klart har vi länge behövt en ny insikt om oss själva, vår plats i kosmos, och om livet i det Större Samfundet (det enorma fysiska och andliga universum som vi nu träder in i). Till all lycka tjänar Mänsklighetens Bundsförvanter som inkörsport till ett förvånansvärt ansenligt system av andliga kunskaper och utövningar som utlovar att inpränta arternas nödvändiga mognad med ett perspektiv som varken är jordbundet eller antropocentriskt, men istället förankrat i äldre, djupare och mer universella traditioner.

Ytterst, utmanar budskapen från Mänsklighetens Bundsförvanter så gott som samtliga våra grundläggande verklighetsuppfattningar och ger oss samtidigt vår största chans för framåtskridande och vår största utmaning för överlevande. Samtidigt som den aktuella krisen hotar vårt självbestämmande som ras kan den även tjäna som välbehövlig förutsättning för att förena den mänskliga rasen – en i stort sett omöjlig uppgift utan detta större sammanhang. Med det perspektiv som erbjuds genom Mänsklighetens Bundsförvanter och det omfattande undervisningssystem som presenteras genom Summers, erbjuds vi både motivationen och inspirationen att förena oss i en djupare förståelse för att främja mänsklighetens fortsatta evolution.

I sin rapport för Time Magazine’s granskning av 1900-talets hundra mest inflytelserika röster skrev Peter Mattheisen angående Rachel Carson, ”Innan det fanns en miljörörelse, fanns det en modig kvinna och hennes mycket modiga bok”.  Om några år kommer vi kanske att säga samma sak om Marshall Vian Summers: Innan det fanns en mänsklig frihetsrörelse för att motstå den utomjordiska Interventionen fanns det en modig man och hans mycket modiga budskap, Mänsklighetens Bundsförvanter.  Må vi denna gång reagera snabbare, mer beslutsamt och mera enade.

—MICHAEL BROWNLEE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *