Kymmenen kohdan yhteenveto Ihmiskunnan Liittolaisten raporteista

Auttaaksemme sinua jakamaan liittolaisten viestin ja raportit muille olemme sisällyttäneet tämän kymmenen kohdan yhteenvedon raporteista. Tämä yhteenveto on vain yleiskatsaus eikä sisällä monia tärkeitä yksityiskohtia, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen käsityksen liittolaisten raporteista.

 1. Ihmiskunnan kohtalona on astuminen ja kontaktin ottaminen maailmankaikkeuden älyllisen elämän Suuryhteisöön.
 1. Kontakti muihin älyllisen elämän muotoihin edustaa suurinta kynnystä, jonka ihmiskunta on koskaan joutunut kohtaamaan. Tämän kontaktin lopputulos tulee määräämään ihmiskunnan tulevaisuuden tulevien sukupolvien osalta. Tämä kontakti on jo tapahtumassa.
 1. Ihmiskunta ei ole valmistautunut kontaktiin. Tutkijat eivät edelleenkään tunnista, ketkä ovat vierailemassa maailmassamme ja miksi. Hallitukset eivät paljasta sitä, mitä ne tietävät, ja suurin osa ihmisistä torjuu sen ajatuksen, että tämä ilmiö on edes tapahtumassa.
 1. Johtuen tästä valmistautumisen puutteesta ihmiskunnan todelliset liittolaiset lähettivät edustajansa paikkaan, joka sijaitsee maapallon lähellä tarkkaillakseen maapallon ulkopuolisten läsnäoloa ja aktiviteettia maailmassamme. Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit esittävät heidän havaintojaan.
 1. Liittolaisten raportit paljastavat, että maailmassamme on meneillään maapallon ulkopuolinen interventio eli väliintulo ihmiskunnan asioihin niiden voimien toimesta, jotka ovat täällä kumotakseen ihmisten määräysvallan ja integroituakseen ihmisten yhteiskuntiin oman edun vuoksi, kuten niiden toiminta havainnollistaa. Nämä voimat edustavat ei-sotilaallisia organisaatioita, jotka tavoittelevat ihmisresursseja ja biologisia luonnonvaroja.
 1. Koska interventiota toteuttavat väliintulevien voimien pienet ryhmittymät, sen täytyy perustua pääasiassa harhautukseen ja taivutteluun saavuttakseen tavoitteensa. Liittolaisten raportit kuvaavat yksityiskohtaisesti, miten tätä toteutetaan ja mitä meidän täytyy tehdä pysäyttääksemme sen.
 1. Tämä Maan ulkopuolinen interventio keskittyy neljään alueeseen:
 • Se käyttää vaikutusvaltaansa valittuihin vallanpitäjiin ja vaikutusvaltaisiin ihmisiin saadakseen ne tekemään yhteistyötä intervention kanssa lupaamalla suurempaa varallisuutta, valtaa ja teknologiaa.
 • Se perustaa salaisia tukikohtia maailmaan, josta käsin interventio vaikuttaa ihmisten mentaalisympäristössä tavoitellen ihmisten muuttamista avoimiksi ja suostuvaisiksi sen tahtoon ns. “Rauhoittamisohjelman” (“Pacification Program”) avulla.
 • Se manipuloi meidän uskonnollisia arvoja ja virikkeitä saavuttaakseen ihmisten kuuliaisuuden aikomuksilleen.
 • Se ottaa ihmisiä vastoin tahtoaan ja usein siten, että he eivät ole tästä tietoisia, tukeakseen rodunjalostusohjelmaansa, joka on suunniteltu luomaan ns. hybridirotu ja uusi valtaryhmittymä, jolla olisi biologinen ja mentaalinen side ”vierailijoihin”.
 1. Ne Maan ulkopuoliset vierailijat, jotka ovat olleet potentiaalisia ihmiskunnan tukijoita, ovat vetäytyneet maailmastamme intervention edessä. Ne tänne jääneet avaruusmuukalaisrodut eivät ole täällä meidän eduksemme. Tämä vie meidät selkeään tilanteeseen koskien maapallon ulkopuolista läsnäoloa. Muussa tapauksessa meidän olisi mahdotonta erottaa ystävä vihollisesta.
 1. Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit painottavat vakavaa vaaraa intervention tarjoaman Maan ulkopuolisen teknologian hyväksymisessä ja siitä riippuvaiseksi tulemisessa. Tämä johtaa vain siihen, että tulemme riippuvaisiksi ”vierailijoista”, jonka seurauksena on vapautumme ja omavaraisuutemme menetys. Kukaan todellinen ihmiskunnan liittolainen ei tarjoisi tällaista meille. Liittolaiset korostavat, että meillä on maanpäällisiä ratkaisuja kaikkiin ongelmiin, joita kohtaamme. Se mikä meiltä puuttuu, on yhtenäisyys, yhteinen tahto ja yhteistyö.
 1. Huolimatta suuresta haasteesta, jonka nyt kohtaamme, ihmiskunnalla on suuri yliote, jos voimme reagoida ajoissa. Liittolaisten raportit paljastavat sekä intervention vahvuuksia ja sen heikkouksia. Yksi intervention heikkouksista on sen riippuvuus ihmisten alistumisesta ja yhteistyöstä sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä galaksin osassa, missä maapallomme sijaitsee, olevan Suuryhteisön järjestyssääntöjen mukaan, sekaantuminen toisten maailmojen asioihin ei ole sallittu, mikäli ei voida osoittaa, että alkuperäisväestö on toivottanut sen tervetulleeksi ja hyväksynyt sen. Tässä asiassa äänemme voivat olla vahvoja Suuryhteisössä. Tällä hetkellä interventiolla on hyvin vähän vastustajia, mutta jos riittävän suuri määrä ihmisiä tulee tietoiseksi tästä ja vastustavat sitä ääneen, intervention on pakko vetäytyä. Tämä on ihmiskunnan ensimmäinen askel valmistautumisessa kohtaamaan elämän realiteetit maailmankaikkeudessa. Tämä askel ja kaikki seuraavat askeleet antavat ihmiskunnalle sen ainoan suuren mahdollisuuden päästä ylitse pitkäaikaisista konflikteistaan ja yhdistyä puolustamaan maailmamme säilyttämistä. Liittolaiset korostavat, että meillä ihmisillä on henkinen ja kollektiivinen voima tehdä näin ja meidän täytyy tehdä näin, mikäli haluamme selviytyä ja edistyä vapaana ja itsenäisenä rotuna maailmankaikkeuden älyllisen elämän Suuryhteisössä.